Autor

Daniel Kroupa

RSS autora

Články autora

Praha| |Daniel Kroupa |Komentáře |Komentář

Blouznění po lepším světě

Zdá se, že koronavirová pandemie způsobuje, kromě jiných škod, také inflaci slov. Podobně jako peníze ztrácejí hodnotu, přicházejí i slova o svůj původní význam a o vztah ke skutečnosti.

Praha| |Daniel Kroupa |Komentáře |Komentář

Třísky na neziskovky

Třicet let po pádu vlády jedné strany tato strana ústy svého vůdce hájí buržoazní stát a je spojencem představitele velkokapitálu ve funkci předsedy vlády. Má to logiku?

Praha| |Daniel Kroupa |Komentáře |Komentář

Vůle k obraně

O nutnosti obranyschopného státu mluvil už Tomáš Garrigue Masaryk, přesto je Armáda České republiky dlouhodobě podfinancovaná. Může být nevůle k výdajům na obranu odkazem historických událostí?

Praha| |Daniel Kroupa |Komentáře |Komentář

Jedno procento na kulturu

Dnešní stát nelze redukovat na minimální funkce, na bezpečnost a justici, protože musí plnit i určité veřejné služby: povinné vzdělávání, sociální služby, základní výzkum, vysoké umění...