REFORMA DŮCHODŮ: Do penze se půjde později, růst pro současné i příští seniory zpomalí

Nová důchodová reforma znamená hlavně citelné zatažení za brzdu současných rychle rostoucích výdajů na penze. Napravuje také některé nespravedlnosti, například výrazný propad penzí pro lidi pečující o děti či blízké. Víc si budou muset postupně platit také podnikatelé, pracující jako takzvané osoby samostatně výdělečně činné.

Dokumenty Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

ilustrační foto

Vláda představila svůj plán na reformu důchodového systému (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je nejvyšší čas na to ukončit éru populistických slibů a dárečků, které rozhodně nejsou zadarmo, protože někdo je zaplatit musí. A ten někdo budou naše děti a vnoučata,“ komentoval návrh reformy Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL.

Mezi klíčové body pro současné seniory patří očekávané snížení valorizace důchodů. Nyní se upravují podle výše inflace a růstu reálných mezd.

Median: Tři čtvrtiny Čechů nesouhlasí se zvýšením věku odchodu do důchodu. Třetina je pro růst daní

Číst článek

Po roce 2025 se změní zohlednění růstu reálných mezd, a to tak, že se bude počítat jen se třetinou jejich růstu za rok, nikoliv polovinou, jak je to od roku 2018. Inflace by se měla nadále započítávat celá.

„V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek,“ píše však v dokumentu k důchodové reformě ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Podle šéfa resortu a předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky to senioři vládě jistě odpustí. „Protože ví, že mezigenerační solidarita funguje na obě strany a nebylo by fér, aby jejich vnoučata splácela dluhy, které by vysoká valorizace důchodů přinesla,“ uvedl Jurečka v komentáři k připravené reformě.

Pro budoucí důchodce patří k nejdůležitějším tři opatření: postupné zvyšování věku odchodu do důchodu, možnost využít předčasný důchod jen o tři roky dříve a pomalejší růst nově přiznaných důchodů.

Pokud jde o věk, kdy lidé půjdou do penze, vláda se vyhnula posunutí pevné hranice nad současných 65 let. Věk se bude posouvat podle průměrného věku dožití, který vyplyne z dat Českého statistického úřadu.

Socioložka: Zvýšení důchodového věku se nemusíme bát. Není to změna, na kterou se nedá připravit

Číst článek

Může se tedy stát, že nárůst věku odchodu do důchodu nebude v některých obdobích žádný, spíše se ale bude prodlužovat.

Zároveň se určí, že každý by měl mít možnost strávit v důchodu alespoň 21,5 roku. Podle odhadů ministerstva se dnešním padesátníkům zvýší důchodový věk o několik měsíců, u čtyřicátníků nepřekročí odchod do penze hranici 67 let.

Do předčasného důchodu budou nově moci lidé odejít nikoliv pět, ale jen tři roky před dosažením standardního věku nároku na penzi. Podmínkou tak bude splnění 40 let pojištění. Zároveň se zpřísní výpočet výše důchodu.

Nově vyměřené penze budou růst pomaleji, a to 150 až 200 korun ročně. Ke změnám dojde postupně v průběhu let 2026 až 2035.

„Například dle očekávaného vývoje by měly důchody vzrůst v příštích deseti letech o deset až dvanáct tisíc korun. Díky našemu přizpůsobování to bude za deset let jen o deset tisíc korun,“ uvedl Jurečka.

Kompletní znění dokumentu MPSV:

Zachování doby výplaty důchodů

Úprava věku odchodu do důchodu nad dnešních 65 let se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965.

Tato hranice se bude upravovat postupně, podle toho, jak se bude prodlužovat průměrná doba dožití. Dnešním padesátníkům se nezvýší více než o několik měsíců, ani u čtyřicátníků nepřekročí hranici 67 let.

Hranice důchodového věku se bude posouvat, pokud se podle dat Českého statistického úřadu bude prodlužovat věk dožití. Demografické trendy ukazují nezvratný fakt, populace stárne.

STEM: Dvě třetiny lidí míní, že reforma penzí má být přijata co nejdříve. Obávají se však dopadů a změn

Číst článek

Nicméně tento jev ukazuje pozitivní trend, že Česká republika se postupně řadí k stále vyspělejším státům.

Další úpravy důchodového věku nad 65 let by měly probíhat pomaleji, než je aktuální posouvání věkové hranice, může se stát, že nárůst věku odchodu do důchodu nebude v některých obdobích žádný.

Doba strávená v důchodu musí zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 let.

Současně dojde ke zlepšení podmínek odchodu do předčasného důchodu pro osoby, které mají v součtu výdělečné činnosti (zaměstnanci i OSVČ) a doby péče velmi dlouhou pojištěnou dobu, konkrétně alespoň 45 let.

Cílem úpravy věku odchodu do důchodu bude především zpomalit růst rozdílu mezi příjmy a výdaji v důchodovém systému.

Přizpůsobování nových důchodů stárnutí společnosti

Úpravy věku odchodu do důchodu mají vliv na prodloužení aktivní doby na trhu práce a tím i na dobu pojištění.

Aby průměrné nové důchody nerostly rychleji než průměrná mzda, budou upraveny parametry výpočtu nových důchodů. Musí dojít ke zpomalení meziročního nárustu nově přiznaných důchodů. K těmto změnám dojde postupně v průběhu let 2026–2035.

Úprava parametrů bude spočívat:

  • V postupnému snižování zápočtu příjmů do první redukční hranice (44 % průměrné mzdy) do výpočtového základu. Zápočet 100 % těchto příjmů se o několik procent sníží.
  • V postupném snižování procenta zápočtu výpočtového základu. Současný zápočet 1,5 % za každý rok pojištění se sníží o několik setin procenta.

Bude se jednat o zpomalení růstu nových důchodů o 150 až 200 Kč ročně.

Důchodová reforma - pracující a důchodci | Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Předčasné důchody

Předčasné důchody by neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce. Proto se musí snížit maximální doba předčasného důchodu z nynějších 5 let na 3 roky, tj. do předčasného důchodu může odejít pouze ten, kdo dosáhne věku o 3 roky nižšího, než je standardní věk odchodu do důchodu. Podmínkou pro odchod do předčasného důchodu bude splnění 40 let pojištění.

Ekonom: Věk odchodu do důchodu by měl být navázán na naději dožití. Na velkou reformu je pozdě

Číst článek

Dále je součástí opatření zvýšení koeficientu krácení od 1. do 4. období krácení (období krácení = každých 90 dní před řádným důchodovým věkem), a to ze současných 0,9 % na 1,5 % výpočtového základu (tj.  osobního vyměřovacího základu redukovaného za využití redukčních hranic) a tím snížení výše přiznaného důchodu.

A z hranice 1,2 % na 1,5 % výpočtového základu od 5. do 8. období krácení. Období předčasnosti prvních i druhých 360 dnů tak bude při krácení zohledněno stejně jako období od 721. dne předčasnosti.

Zároveň v období od přiznání předčasného důchodu do doby standardního důchodového věku bude omezena valorizace procentní výměry důchodu.

Úprava valorizace důchodů

Důchody se valorizují (zvyšují) podle inflace a růstu reálných mezd. Po roce 2025 by měly růst pomaleji než poslední 4 roky tak, aby byla zajištěna finanční udržitelnost systému.

Do valorizace by se inflace započítávala nadále beze změny, ale dojde k návratu valorizačního pravidla pro zápočet růstu reálných mezd platného před rokem 2018, tedy ke snížení podílu 1/2 růstu reálných mezd na 1/3 růstu reálných mezd.

V případě vysoké inflace by neprobíhaly mimořádné valorizace, ale byl by dočasně do další valorizace vyplácen mimořádný příspěvek. Ten by svým nastavením nezpůsoboval rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory (což stávající systém způsoboval).

Omezení kumulace dohod o provedení práce

Dohody o provedení práce  mají poskytovat zaměstnancům doplňkový příjem, jejich počet a objem mzdových prostředků z DPP však rychle roste a již jsou využívány některými skupinami obyvatel jako hlavní zdroj příjmu.

Čím později důchodovou reformu uděláme, tím bolestivější bude, říká ekonomka Nerudová

Číst článek

Státu tak uchází vysoké objemy pojistného a někteří pracovníci na dohody pak nezískávají potřebnou pojištěnou dobu pro nárok na důchod.

Zůstane zachován limit na příjem bez pojištění u jednoho zaměstnavatele. Bude se ale nově na výdělek z DPP pohlížet jako na jeden celek, nehledě na to, že pochází z dohod od více zaměstnavatelů.

Bude zaveden druhý kumulativní limit příjmu zaměstnance ze všech DPP (od více zaměstnavatelů) a při jeho překročení se bude z celého příjmu platit odvod pojištění.

Bude proto zavedena povinnost zaměstnavatelů hlásit České správě sociálního zabezpečení všechny zaměstnance pracující na DPP, aby mohla ČSSZ vyhodnocovat souběhy dohod u více zaměstnavatelů a identifikovat případy, kdy nejsou dohody využívány jen k doplňkovému příjmu. V takových případech bude pak uplatňován odvod pojistného.

Sdílení důchodových nároků manželů

Jeden z rodičů, zpravidla matka, se často v důsledku péče o děti méně zaměřuje na rozvoj profesní dráhy, celoživotně méně vydělává a má tak i nižší důchod. Především rozvedené a ovdovělé seniorky se pak ve stáří nezřídka ocitají v chudobě.

Manželé by se podle tohoto opatření mohli dohodnout, že jejich odvody sociálního pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně. Těmto manželům by pak byl zpravidla vyměřen stejný nebo velmi podobný důchod.

Opatření by bylo dobrovolné, o rozpočítání by šlo požádat i zpětně při odchodu do důchodu.

Ocenění výchovy dětí – rodičovský vyměřovací základ

Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě (maximálně do jeho 4 let) se dnes používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity.

ANO nechce, aby byl Rychetský součástí rozhodování o důchodově reformě. Pochybuje o jeho nepodjatosti

Číst článek

Nově by se mělo vycházet z aktuální průměrné mzdy v Česku v daném roce. To by pomohlo především matkám s nižšími příjmy.

Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne čtyř let, odvody z výdělku by se počítaly navíc, což by posilovalo motivaci pracovat i během péče o malé děti. Zůstala by ale i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy.

Opatření se týká rodiče pečujícího o dítě do 4 let a také těch, kdo pečují o své nemohoucí blízké.

Zvýšení garantované výše důchodu

Každý, kdo získal pojištěnou dobu 35 let a dosáhl důchodového věku, by měl mít nárok na minimální výši důchodu. Bude zachována základní výměra deseti % průměrné mzdy. Zároveň bude také zvýšena minimální procentní výměra ze 770 Kč na deset procen průměrné mzdy. Nově by minimální důchod vyšel na 8080 Kč (aktuálně v roce 2023), nyní vychází jen na 4810 Kč. Opatření cílí na podporu důchodců s nejnižšími penzemi, kteří většinu života pracovali nebo pečovali o někoho jiného, ale měli velmi nízké příjmy. 

Reforma důchodového systému | Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pojištění OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) velmi často odvádí na sociální pojištění pouze minimální povinnou částku. Mají pak velmi nízký důchod, zároveň v systému chybí finance na důchody. Proto by se povinný minimální vyměřovací základ měl zvýšit z 25 % průměrné mzdy na úroveň 40 %. To bude představovat nárůst v placení pojistného během 3 let o cca 600 Kč ročně navíc nad nárůst vypočítávaný každoročně podle růstu průměrné mzdy.

Pro ilustraci: v roce 2022 byl minimální odvod důchodového pojištění na hlavní činnost 2741 Kč, s úpravou by to bylo 4541 Kč. V prvních třech letech podnikání by ale snížený minimální vyměřovací základ zůstal.

Odchod do důchodu v 68 letech? Česko potřebuje reformu a prevenci, upozorňuje sociolog Prokop

Číst článek

Díky těmto změnám dojde k postupnému navýšení vypláceného důchodu osobám, u kterých dominantně převažuje pracovní aktivita ve formě OSVČ.

Rozšíření okruhu osob v náročných profesích

Toto opatření sníží důchodový věk za dobu odpracovanou v náročné profesi (bude se jednat o osoby ze třetí a čtvrté kategorie podle Zákona o ochraně veřejného zdraví vystavených na pracovišti vybraným rizikům, u kterých nelze vliv rizik eliminovat ochrannými pomůckami).

Zároveň je u těchto profesí zvýšena sazba pojistného důchodového pojištění o pět procent a také v období od sníženého důchodového věku do doby standardního důchodového věku nebude zvyšován důchod za výkon výdělečné činnosti.

Jana Klímová, nel Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme