Autor

Jan Bednář

V Českém rozhlase pracuje od počátku jeho spolupráce s českou redakcí Radia Svobodná Evropa, do níž se zařadil po přestěhování RSE do Prahy v roce 1994. Předtím působil v československé redakci BBC v Londýně (1985–1992), kdy také příležitostně spolupracoval s Hlasem Ameriky, a po změně politického režimu u nás a návratu z exilu do vlasti se zapojil do práce v různých českých denících. 

RSS autora

Články autora