Autor

Karel Oujezdský

Narodil se v roce 1946. Od konce roku 1991 je redaktorem stanice Vltava. Nejdříve spoluvytvářel pořad Kulturní revue, který byl předchůdcem dnešního pořadu Mozaika. Ve spolupráci s malířem, písničkářem a básníkem Zbyňkem Benýškem se podílel na rozhlasové podobě časopisu Pater Noster, kde dostávaly slovo osobnosti českého undergroundu. Od počátku své rozhlasové práce se věnuje hlavně výtvarnému umění, na svém kontě má tisíce rozhovorů s významnými i méně známými českými i zahraničními umělci – malíři, sochaři, fotografy, architekty i designéry, ale i s básníky, spisovateli, filmaři nebo také s folkloristy. Sleduje významné výstavy ve státních institucích, jako je Národní galerie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní muzeum, i v soukromých galeriích a v nezávislých alternativních centrech.

Mnoho let vytváří také rozsáhlejší komponované pořady pro vltavskou sobotní Víkendovou přílohu. Z nich jmenujme alespoň mnohaminutové až hodinové pořady s malíři Jitkou Válovou, Oldřichem Smutným, Františkem Kynclem, Theodorem Pištěkem, Jiřím Načeradským, Milanem Kuncem, Františkem Skálou či Jaroslavem Rónou, se sochaři Věrou Janouškovou, Janem Koblasou či Karlem Neprašem, sklářským výtvarníkem Stanislavem Libenským, Václavem Cíglerem a Vladimírem Kopeckým nebo s významnými fotografy – Ladislavem Sitenským, Josefem Koudelkou, Dagmar Hochovou, Jindřichem Štreitem, ze zahraničních pak třeba se světově proslulými fotografkami Nan Goldin nebo Annie Leibovitz.

Na Karlově univerzitě absolvoval Fakultu sociálních věd a publicistiky, obor novinářství. Za normalizace pracoval jako referent propagace ve VHJ Prago-Union. Již od konce 60. let patří k undergroundovému okruhu Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu a od počátku 70. let k neformálnímu společenství Protialkoholní společnosti doktora Římsy.

V roce 2008 mu byla Masarykovou akademií umění udělena Cena Rudolfa II. za soustavnou propagaci současného výtvarného umění v Českém rozhlase s odbornými a vzdělávacími aspekty.

RSS autora

Články autora

|Pavla Dluhoschová, Karel Oujezdský, pir |Výtvarné umění

Nejlepší snímky Czech Press Photo se představují na Staroměstské radnici

500 nejlepších snímků ze soutěže novinářských fotografií Czech Press Photo si lidé ode dneška můžou prohlédnout na Staroměstské radnici v Praze. V 16. ročníku hodnotila mezinárodní porota přes 4000 prací od téměř tří set autorů.Hlavní cenu si odnesl slovenský volný fotograf Martin Bandžák za snímek dívky zraněné po zemětřesení na Haiti.

|Karel Oujezdský |Výtvarné umění

Je suis dada / Vlámský design mezi snem a realitou - výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze naplněná fantazií a humorem

Na zajímavou výstavu plnou fantazie, poezie, překvapení i úsměvného humoru se můžte ode dneška vydat do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde byla po zastávkách v Turině a ve Vídni otevřena výstava - Je suis dada/ Vlámský design mezi snem a realitou, připravená belgickou Galerií Design Flanders. /Audio uvnitř/

|Karel Oujezdský |Výtvarné umění

Vladimír Skrepl: Zastřílet si pro zdraví

Malíř Vladimír Skrepl, laureát Ceny Michala Ranného za rok 2008, kterou uděluje Společnost přátel Moravské galerie v Brně a Moravská galerie v Brně, patří už od 80. let k výrazným postavám české umělecké scény. Jeho impulsivní "divoké" malby plné ostrých i nepříjemných barev, výkřiků a nápisů, stejně jako jeho objekty, v nichž se uplatňují různé předměty a nepříjemné či dokonce "ohavné materiály", vzbuzují zrovna tak sympatie a nadšení jako očividný odpor určité části publika. Málokdy však lhostejnost či nezájem. S novými obrazy a objekty Vladimíra Skrepla, který už několik let vede ateliér Malba II na Akademii výtvarných umění v Praze, se můžeme nyní setkat na výstavě - Zastřílet si pro zdraví - otevřené do 26.září v Galerii 5. patro v Myslíkově 9 v Praze 1. Karel Oujezdský se tam Vladimíra Skrepla zeptal, co pro něj bývá nejčastějším impulzem k vytvoření obrazu nebo sochy.