Stav v Česku k :
Testů
Nakažení
Vyléčení
Zemřelí

Stav ve světě:
Nakažení
Vyléčení
Zemřelí

Koronavirus

Základní informace

1 • Kam telefonovat

 • 1221 (* info)

  Linka 1221 centrální informační linka ministerstva zdravotnictví ke koronaviru. V provozu je každý všední den od 8:00 do 19:00 hodin, o víkendech pak od 9:00 do 16:30 hodin. Volání může být zpoplatněno dle tarifu operátora, hovor může stát několik korun za minutu.

 • 1212 (* info)

  Linka 1212 slouží jako rozcestník pro občany, kteří hledají ekonomické informace ohledně koronaviru. K dispozici je nově pět voleb: 1 Ošetřovné pro OSVČ, 2 Program COVID - Nájemné, 3 Programy COVID Českomoravské záruční a rozvojové banky, 4 Program COVID - Kultura, 5 Ostatní informace pro podnikatele. V provozu je každý pracovní den od 8.30 do 16.30.

 • 224 972 222 (* info)

  Infolinka ministerstva zdravotnictví pro dotazy, které se týkají zdravotnictví a nejsou primárně spojené s koronavirem. V provozu je v pracovních dnech od 9.00 do 17.00.

 • 724 810 106 (* info)

  Infolinka Státního zdravotního ústavu ke koronaviru. V provozu denně od 9.00 do 21.00.

 • 725 191 367 (* info)

  Infolinka Státního zdravotního ústavu ke koronaviru.

 • 222 264 222 (* info)

  Informační centrum ministerstva zahraničí pro cesty do zahraničí. K dispozici je pondělí až pátek od 8.00 do 16.00.

2 • Zákazy a omezení

(aktualizováno 25. 03. 2021 v 20.00)
 • Nošení respirátorů
  Lidé v Česku musí nosit respirátory nebo nanoroušky na všech frekventovaných místech. Povinné jsou například v obchodech, na poštách nebo úřadech. Nosit je lidé musejí také v MHD, včetně zastávek, nástupišť a čekáren, taxících a příměstských autobusech nebo vlacích. A také ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Dvě chirurgické roušky přes sebe už nestačí.

  Nosit chirurgickou roušku, respirátor nebo nanoroušku musejí lidé ale i venku v zastavěném území obce. V přírodě si ji pak lidé musí nasadit pouze v případě, že nebude možné dodržet doporučený dvoumetrový rozestup. Povinné jsou i v autě, pokud v něm člověk nejede sám nebo se členy domácnosti.

  Povinné jsou chirurgické roušky nebo respirátory také na pracovištích. Výjimku budou mít lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova. Ochranu nosu a úst musí pracovníkům zajistit zaměstnavatel.

  Povinnost nosit roušku či respirátor se může měnit podle stávající epidemiologické situace.
 • Výjimky z nošení respirátorů
  Výjimku z nošení roušek či respirátorů mají například děti do dvou let, děti v mateřských školách, lidé s některými zdravotními poruchami či hospitalizovaní pacienti, cestující veřejné dopravy při konzumaci jídla či nápojů nebo sportovci v době aktivity. Naopak kuřáci výjimku nemají.

  Nasazený respirátor nemusí mít ani řidiči hromadné dopravy, pokud se vyhýbají kontaktu s cestujícími.

  Respirátory nejsou povinné ani pro účastníky soudů. Výjimka se týká jak soudců, státních zástupců a obhájců, tak i obviněných, svědků nebo také tlumočníků.

  Na svatbě nebudou muset mít nasazený respirátor snoubenci v průběhu obřadu, ani při fotografování. Stejná výjimka bude při zmíněných úkonech platit také pro rodinné příslušníky a blízké. Respirátory nemusejí mít ani moderátoři nebo herci či další účinkující.
 • Omezení pohybu
  Platí zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, které se považuje za jeden okres, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři.

  Pro cesty do práce mimo okres je potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.

  Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nejsou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče. Na území okresů jsou omezené i nákupy.

  Trávit volný čas a sportovat mohou lidé na území okresu, ve kterém žijí. Dříve byly tyto aktivity omezené na území obce.

  Ministerstvo vnitra k opatření sestavilo vlastní soupis otázek a odpovědí.

  Formulář pro cesty mimo okres ke stažení zde. Čestné prohlášení ke stažení zde. Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce ke stažení zde.
 • Zákaz nočního vycházení
  Platí zákaz nočního vycházení mezi 21.00 a 05.00. Výjimky platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště.
 • Školy
  Všechny školy, ať už mateřské, základní, střední nebo vysoké, jsou nyní v Česku uzavřené. Otevřené mohou zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému.

  Vláda také zakázala zkoušky v autoškolách.
 • Hromadné akce
  Platí zákaz kulturních akcí. Divadla, muzea či galerie jsou tak návětěvníkům uzavřená. Zakázány jsou i poutě nebo veletrhy. Provoz přerušily i posilovny, fitness centra, vnitřní bazény, koupaliště nebo zoologické a botanické zahrady. Počet účastníků svateb, pohřbů a bohoslužeb je omezen na 15 osob. Lidé si mohou vyzvedávat výpůjčky v knihovnách z výdejních okének.

  Omezen je také počet účastníků demonstrací, a to na 100 osob ve skupinách nanejvýš po 20 lidech.
 • Restaurace a hotely
  Restaurace, bary, hospody nebo kavárny po celém Česku jsou zavřené. Povolený je pouze prodej jídla a pití přes výdejní okénko, i jeho provoz však musí být omezen do 21. hodiny. Výjimku mají pouze hotelové restaurace, jejich otevírací doba je také omezena do 21.00. S opatřením také souvisí zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

  Zavřená jsou také všechna ubytovací zařízení v Česku. Lidé si nemohou ani pronajmout bydlení přes Airbnb. Výjimku mají lidé na služebních cestách nebo turisté, kteří čekají na odlet z Česka. Lidé mohou vyrazit na chaty a chalupy, ale jen pokud se nacházejí ve stejném okresu, kde žijí.
 • Obchody a obchodní centra
  Maloobchod se uzavřel. Zavřené jsou i prodejny s dětským textilem a obuví, papírnictví, galanterie nebo obchody se zbraněmi a střelivem. Otevřené zůstaly potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb fungují čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů a počítačů. Vláda nechala výjimku také trafikám, prodejnám krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb.

  Je omezený počtu zákazníků v prodejně – každý z nich musí mít nyní okolo sebe prostor 15 metrů čtverečních. Restrikce neplatí pro personál. Některé řetězce se rozhodly omezit počet nákupních košíků a vozíků na takový počet, který odpovídá kapacit prodejny - z této podmínky mají výjimky rodiče s kočárky. Do kapacity obchodu se nebudou počítat děti do šesti let. Na dodržování opatření bude dohlížet ostraha.

  Platí zákaz prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, zákaz pochůzkového a podomního prodeje.
 • Nemocnice a domovy pro seniory
  Návštěvy pacientů jsou zakázány ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, a to s výjimkou: přítomnosti třetí osoby při porodu; návštěv nezletilých pacientů; návštěv pacientů s omezenou svéprávností; návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

  Přítomnost třetí osoby u porodu je povolena jen za splnění konkrétních podmínek.

  U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě jsou zakázány návštěvy uživatelů s výjimkou: nezletilých uživatelů sociálních služeb; uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností; uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením; uživatelů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace; a uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 • Cestování - omezení od cizích států
  Kvůli zhoršení epidemiologické situace v Česku mohou některé evropské státy přistoupit k omezením pro turisty, kteří by chtěli přicestovat na jejich území. Češi cestující do zahraničí by si proto vždy měli zjistit aktuální informace, nejlépe na stránkách ministerstva zahraničních věcí.
 • Cestování - omezení od Česka
  Evropské země jsou pak pro Čechy rozděleny do skupin podle rizikovosti. Zelená určuje nejméně rizikové, oranžová se středním rizikem, červená s vysokým rizikem, tmavě červená s velmi vysokým rizikem a černá s extrémním rizikem nákazy covidem-19. Rozdělení zemí se může měnit. Stejně tak konkrétní pravidla pro cestování na jejích území. Aktualizované informace najdete zde.

  Také pravidla pro cestování do zemí mimo Evropu se mohou měnit. Informace v tomto případě pravidelně aktualizuje ministerstvo zahraničí níže na svých webových stránkách.

3 • Jaké jsou příznaky COVID-19

 • Horečka (v 87,9 % případů)
 • Suchý kašel (67,7 %)
 • Únava (38,1 %)
 • Zahlenění (33,4 %)
 • Ztráta čichu a chuti
 • Obtížné dýchání nebo dušnost
 • Trvalá bolest nebo tlak na hrudi
 • Neobvyklá zmatenost nebo neschopnost se „nastartovat“
 • Další příznaky

4 • Jak chránit sebe i ostatní

 1. Pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou.
 2. Omezení pohybu mimo domov.
 3. Nošení roušky nebo ústenky na veřejnosti, její pravidelná dezinfekce.
 4. Vyhýbání se kontaktu s člověkem, který jeví příznaky onemocnění.
 5. Používání dezinfekčních prostředků.
 6. Při setkání udržovat 2m odstup.
 7. Kýchat nebo kašlat do předloktí.

5 • Jak se koronavirus šíří

6 • Jak koronavirus útočí na lidskou buňku

7 • Co je koronavirus

SARS-CoV-2 (dříve označovaný prozatímním odborným jménem 2019-nCoV nebo jako wuchanský koronavirus) je taxonomický ráz či vnitrodruhový klad virového druhu s mezinárodním taxonomickým názvem Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus. Jedná se o RNA koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease 2019), které bylo poprvé pozorováno na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan. Nyní je sedmým známým lidským koronavirem. Sekvenční analýza odhalila, že patří do stejného druhu jako SARS-CoV, tedy virus způsobující nemoc SARS. Zdroj: Wikipedie.

Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 pod elektronovým mikroskopem na snímku z 13. února 2020 v NIAID Rocky Mountain Laboratories (RML) v USA. | Foto: NIAID Rocky Mountain Laboratories (RML), U.S. NIH | Zdroj: Wikimedia Commons (Public domain)

8 • Studie kolektivní imunity

Studie kolektivní imunity odhalila v české populaci velmi nízký počet nakažených nemocí covid-19. Podle předběžných výsledků se pohybuje kolem jednotek promile. Mezi 26 549 testovanými v Praze, Brně, Litoměřicích a na Olomoucku bylo 107 dosud neodhalených pozitivních testů. Ani v nejvíce zasažených lokalitách nedosahuje podíl nakažených hodnoty pěti procent testovaných. Lidí bez příznaků je mezi nakaženými asi 27 až 38 procent.

Testování začalo ve čtvrtek 23. dubna. Testováno bylo 26 549 lidí, mezi nimi asi 2400 chronicky nemocných pacientů. Přes 5000 lidí bylo testováno v Praze a Brně, téměř 6700 v Olomouci, asi 3100 v Litoměřicích a 2400 lidí v Litovli, Uničově a Července, které byly na začátku epidemie hygieniky uzavřeny kvůli vysokému výskytu nakažených. Dalších 1200 lidí doplnili respondenti Akademie věd ČR a 620 lidí přidal Český statistický úřad. Více informací je na speciálním webu.

9 • Užitečné texty

10 • Další čtení

Koronavirus - online

Online reportáž můžete vložit i na svůj web. Návod najdete zde.

Koronavirus - tabulky a mapy

Koronavirus - mapa nakažených

Koronavirus - stav v Evropě

Graf otestovaných lidí v ČR v čase

Nakažení a mrtví podle věku

Mapa s okresy Česka

Vývoj počtu nakažených od prvního případu podle zemí