Autorka

Petra Kultová

Je z Českých Budějovic. Vystudovala na Univerzitě Karlově etnologii a překladatelství, tlumočnictví se zaměřením na německy mluvící země. Překládá beletrii a externě spolupracuje s nakladatelstvím Host. V Českém rozhlase pracuje od roku 2016 na Rešeršním oddělení. Pravidelně vybírá hlavně z německého tisku příspěvky do pořadu Svět ve 20 minutách a podílí se na výběru z médií pro Radio Wave.

RSS autorky

Články autorky