Autorka

Terezie Jirásková

Autorka a editorka pořadů ČRO Plus. Pro ČRO Plus připravuje pořad Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Höschlem. Natáčí a překládá rozhovory se zahraničními odborníky z různých vědeckých oblastí do Magazínu Leonardo a moderuje pořad Týden ve vědě. Spolupracuje s Radiem Wave na komentářové rubrice Prolomit vlny, v níž osobnosti z okruhu spolupracovníků Radia Wave kriticky glosují aktuální dění i nadčasová témata a nabízejí osobitý pohled na svět kolem nás.

RSS autorky

Články autorky