Voda

Nejnovější zprávy

Praha| |per |Voda |Týden vody

Palmerův Index intenzity sucha (PDSI)

Velmi rozšířený index sucha, navržený Palmerem (1965) k hodnocení meteorologického sucha. Kromě deficitu srážek uvažuje i další složky hydrologické bilance, přičemž bere v úvahu rozdílné typy půdy.