Pravidla soutěže o vstup na akci "Zakázaná přehrada"

Povodí Vltavy otevře na jeden den zakázané oblasti na Želivce, včetně „mostů bez konce“. V neděli 25. června dostane 300 lidí možnost prohlédnout si hráz a další nepřístupné zóny přehrady Švihov na Želivce. Pitnou vodou z nádrže je zásobováno 1,5 milionu obyvatel, proto je do ochranných pásem vodního zdroje běžně zakázán vstup. Některé části jsou obehnány plotem s ostnatým drátem.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nedokončený Borovský most na dobové fotografii. | Foto: Jiří Vilímovský | Zdroj: Archiv autora

Pravidla soutěže o vstup na akci „Zakázaná přehrada"

Základní ustanovení

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „pořadatel" nebo „ČRo").

2. Termín trvání soutěže je 19.–23. června 2017.

3. Místo konání soutěže: vysílání Radiožurnálu, Dvojky, Českého rozhlasu Region, Českého rozhlasu Vysočina a zpravodajský server iROZHLAS.cz.

Účast v soutěži

4. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 18 let.

5. Soutěž je složena z předem nespecifikovaného množství soutěžních kol, která jsou postupně vyhlašována v termínu trvání soutěže tak dlouho, dokud nejsou vysoutěženy všechny výhry.

6. Soutěžní kolo začíná buď vyhlášením moderátorem ve vysílání, nebo zveřejněním přihlašovacího formuláře na webu iROZHLAS.cz.

7. Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pouze jednou.

8. Zapojením se do soutěže dává soutěžící souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa (popř. PSČ) za účelem jeho evidence jako odběratele newsletteru ČRo.

9. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně správcem osobních údajů (Českým rozhlasem), se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a pouze za účelem odesílání newsletterů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. Subjekt údajů (soutěžící) má právo kdykoliv souhlas odvolat, právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výherce

10. Výhercem se stává ten soutěžící, který se po vyhlášení soutěžního kola nejrychleji dovolá na telefonní číslo uvedené moderátorem ve vysílání nebo ten, který nejrychleji odešle vyplněný přihlašovací formulář na webu iROZHLAS.cz.

11. V každém soutěžním kole vyhrává pouze jeden soutěžící.

Výhry

12. Výhrou jsou vstupenky na akci „Zakázaná přehrada", která se bude konat 25. června 2017 v okolí hráze přehrady Švihov na Želivce. Prohlídka bude trvat cca 3 hodiny a zúčastnit se jí mohou pouze osoby starší 10 let schopné ujít celou délku trasy 5 kilometrů.

13. Každý výherce získává podle své volby 1–4 vstupenky na akci.

14. Soutěž končí v okamžiku, kdy je vysoutěženo všech 300 vstupenek.

Vyhlášení vítězů a předání výher

15. Pořadatel se zavazuje výherce kontaktovat na e-mailové adrese nebo na telefonu, které soutěžící poskytl ČRo, aby mu sdělil detailní informace o výhře.

16. V případě, že se do 2 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Pořadatel má právo přidělit výhru dalšímu soutěžícímu v pořadí.

17. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny, pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

18. Výhry budou výherci předány osobně v místě konání akce na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělí pořadateli soutěže, pokud se tak pořadatel a výherce dohodnou.

Prohlášení pořadatele

19. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

20. Na poskytnutí výhry není právní nárok.

21. Finanční plnění výher není možné.

22. Soutěže se nesmějí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci ČRo ani osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

23. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

24. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese iROZHLAS.cz.

25. Výherce se zavazuje poskytnout pořadateli zejména tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně adresu trvalého bydliště.

26. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen.

red Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme