Autor

Vojtěch Berger

Nejdřív 7 let dobrovolník YMCA, později studium na VŠ (FSV UK – politologie) a v Českém rozhlase se snažím poznávat stále nová zajímavá místa, fakta a lidi, a nadšení z každého takového setkání předávat posluchačům.

RSS autora

Články autora