Foto René Volfík: Volby do Evropského parlamentu (ilustrační foto)

102 procent odevzdaných hlasů: data odhalují volební místnosti, kde hlasovalo víc lidí, než přišlo

Jan Boček a Andrea Kubová |

Čtěte dále

Během voleb do Evropského parlamentu dorazilo k urnám v Třebestovicích na Nymbursku 175 voličů a odevzdali 179 hlasů. V Novém Jičíně zase všech 70 voličů ANO přidělilo obě možné preference, naprostá většina prvním dvěma političkám. Kde komise při sčítání chybovaly?

Třebestovická statistická anomálie není jediná. Podobný nonsens zaznamenali během evropských voleb v dalších čtyřech okrscích v Děčíně, Teplicích, Praze 1 a Praze 4.

Zmíněná chyba je sice absurdní, ale na výsledky voleb nemá větší vliv. Z pohledu možného ovlivnění výsledků je zajímavější jiný extrém – volební okrsky, kde podle oficiálních výsledků každý volič udělil maximum, tedy dva, preferenční hlasy.

Takový výsledek zaznamenali v Novém Jičíně: na 70 hlasovacích lístcích pro ANO 2011 voliči podle oficiálních výsledků komise zakroužkovali 140 preferencí, z toho 67 pro první Ditu Charanzovou a 67 pro Martinu Dlabajovou na druhém místě kandidátky. Ve stejném okrsku podle komise využili kompletní arsenál preferenčních hlasů také všichni voliči Pirátů a KDU-ČSL.

Podobně pilní byli podle oficiálních čísel také voliči Pirátů v okrsku Brno-střed: 65 hlasů doprovodilo 130 preferencí, z toho 61 pro prvního Marcela Kolaju a stejné množství pro druhou Markétu Gregorovou.

Je samozřejmě možné, že ve zmíněných případech všichni voliči odevzdali oba preferenční hlasy. Pravděpodobnost, že by se tak stalo, je ale poměrně nízká. Reálnější se zdá varianta, že některé volební komise chybně přidělily prvním dvěma kandidátům preference i přesto, že zakroužkovaní nebyli.

„Volila jsem Piráty a přidělila jsem pouze jeden preferenční hlas pro Markétu Gregorovou,“ upozornila redakci iROZHLAS.cz po vydání článku Klára Minsterová, která hlasovala ve zmíněném brněnském okrsku. „Moje sestra ve stejném okrsku volila taky Piráty a preferenční hlasy neudělila vůbec. Přesto jsou započítány maximální počty preferenčních hlasů,“ napsala.

Podobná chyba při sčítání výsledků sněmovních voleb v roce 2017 vedla k soudnímu přezkumu volebních lístků v 915 okrscích. Na chybu tehdy po prozkoumání volebních dat ve volebním obvodu Praha-Slivenec upozornili datoví novináři serveru iROZHLAS.cz.

„Ze statistických dat vyplývá, že komise automaticky přidělovaly přednostní hlasy prvním čtyřem kandidátům na hlasovacích lístcích, přestože voliči žádný přednostní hlas pro tyto kandidáty neuplatnili,“ vysvětlovali tehdy datoví novináři příčiny chyby.

Evropské × komunální volby

Ve volbách do Evropského parlamentu zakroužkovaní politici získají preferenční hlas, tedy hlas, díky kterému mohou přeskočit výše umístěné kolegy.

V komunálních volbách je princip křížkování jiný, nejde totiž v pravém smyslu slova o preferenční volbu. Pokud volič v obecních volbách zvolí stranu a k ní například trojici politiků jiné strany, na původní kandidátce získají hlasy všichni kandidáti kromě posledních tří. Jinými slovy, hlasy dostávají shora, od prvního místa kandidátky.

Že by i tentokrát mohlo jít o stejnou chybu, naznačuje také shodný počet preferenčních hlasů pro prvního a druhého kandidáta. Stejný výsledek je typický pro komunální volby, kde kandidáti získávají nevyužité hlasy od prvního místa listiny.

„Pokud přijde nějaký podnět, tak se tím podnětem samozřejmě budeme zabývat, ale nebudu řešit něco, o čem zatím nevím, zda to tak je,“ říká Zdenka Pechová ze správního odboru na novojičínském městském úřadě.

„To se mi nějak nezdá, je to nějaké zvláštní, takové divné,“ reaguje Pechová na zjištění iROZHLAS.cz.

Kromě novojičínského okrsku jsme vybrali ještě několik dalších, kde mohl při sčítání nastat stejný problém. Okrskové kandidátní listiny se do tabulky dostaly na základě dvou kritérií:

  • celá kandidátka musela dostat nejméně deset hlasů
  • všichni její voliči odevzdali oba preferenční hlasy

Je ale možné, že stejnou chybu zopakovaly také další volební komise po celé republice. Volebních okrsků, kde některé kandidátce voliči odevzdali maximum preferenčních hlasů, je víc než 8 z 15 tisíc. Většina z kandidátek nicméně získala malé množství hlasů a chybu komise je tak obtížnější odhalit.

V případě, že se potvrdí nesrovnalosti mezi volebními lístky a čísly některé volební komise, může Nejvyšší správní soud nařídit přepočítání lístků, podobně jako po sněmovních volbách 2017. Tehdy přepočet preferenčních hlasů vedl ke změně obsazení Poslanecké sněmovny: mezi poslanci ODS tehdy Petra Bendla nahradil Martin Kupka.

Jan Boček a Andrea Kubová