Komunální volby 2018

Kandidující strany

Kandidující strany
Strana Kandidátů Obhajuje Věk Žen
KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Kandidáti
23/23 3 51,7 35% 57%
NESTRANÍCI
Kandidáti
23/23 4 45,7 17% 17%
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Kandidáti
23/23 1 66,8 39% 4%
VOLBA PRO BROUMOV
Kandidáti
23/23 4 52,1 26% 26%
BROUMOVÁCI
Kandidáti
23/23 2 51,1 13% 26%
STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
Kandidáti
23/23 1 47,7 26% 22%
OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
Kandidáti
23/23 0 41,9 35% 35%
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Kandidáti
23/23 2 50,1 26% 26%

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. Mgr. JIŘÍ RINGEL 55 ředitel gymnázia Broumov Ano Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
2. RNDr. KAREL PELÁN MBA 53 vedoucí odboru HC Velká Ves Ne KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
3. Bc. MONIKA LUKAŠÁKOVÁ 43 ekonomka Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
4. MUDr. JIŘÍ VESELÝ 49 lékař Poříčí Ano KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
5. Ing. PAVEL HENDRICHOVSKÝ 48 předseda družstva Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
6. ARNOŠT OBST 74 důchodce Broumov Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
7. Bc. PETRA PANCNEROVÁ 42 učitelka Velká Ves Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
8. Ing. MILAN MIKLOŠ CSc. 61 vedoucí odboru ICT Nové Město Ano Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
9. MUDr. ALICA VESELÁ 50 lékařka Poříčí Ne Nestr.
10. LENKA RÝDLOVÁ DiS. 48 zdravotní sestra Velká Ves Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
11. MARTIN PŘIBYL 46 mistr seřizovač Broumov Ne Nestr.
12. Mgr. PAVEL KOŠŇAR 71 důchodce Poříčí Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
13. JAN NOVÁK 33 technik ICT Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
14. EVA HRNČIŘÍKOVÁ 55 realitní a hypotéční makléřka Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
15. LUMÍR PETROV 62 důchodce Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
16. MARTIN HANOUSEK 59 dělník Olivětín Ne KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
17. OLGA HOFMANOVÁ 56 zdravotní sestra Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
18. JAROMÍR SOKOL 34 mechanik Poříčí Ne Nestr.
19. FRANTIŠEK KOLÁŘSKÝ 70 důchodce Broumov Ne KDU-ČSL KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
20. Bc. LENKA GRUNEROVÁ 46 pracovnice v sociálních službách Broumov Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
21. JITKA MARKOVÁ 42 administrativní pracovnice Velká Ves Ne Nestr.
22. Mgr. MIROSLAV MÁDLE 42 středoškolský učitel Nové Město Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
23. Mgr. JIŘÍ RAMBOUSEK 50 systémový programátor Broumov Ne Nestr. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

NESTRANÍCI

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. MILAN KOTRNEC 59 technik Kolonie 5. května Ano Nestr. NESTRANÍCI
2. ARNOLD VODOCHODSKÝ 49 administrativní pracovník Velká Ves Ano Nestr. NESTRANÍCI
3. Ing. PŘEMYSL VALÁŠEK Ph.D. 36 manager prodejny Broumov Ano Nestr. NESTRANÍCI
4. MUDr. JAN VODOCHODSKÝ 48 primář Velká Ves Ano Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
5. PAVEL FRÖDE 63 správce Broumov Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
6. KAMIL JAROŠ 48 cestář Velká Ves Ne Nestr.
7. VLADISLAVA HAJNOVÁ 41 manager prodeje Broumov Ne Nestr. NESTRANÍCI
8. REGINA PŘIBYLOVÁ 42 manager prodeje Broumov Ne Nestr.
9. RENÉ DURDINEC 45 poštovní doručovatel Kolonie 5. května Ne Nestr. NESTRANÍCI
10. JOSEF RÝDL 51 elektrikář Velká Ves Ne Nestr. NESTRANÍCI
11. MIROSLAV VLČEK 18 student Velká Ves Ne Nestr.
12. LADISLAV HANZLÍK 35 vedoucí expedice Kolonie 5. května Ne Nestr.
13. Lic. PATRIK SVOBODA 28 vedoucí směny Velká Ves Ne Nestr.
14. Mgr. MICHAELA LANTOVÁ 45 finanční poradkyně Velká Ves Ne Nestr. NESTRANÍCI
15. VLADIMÍR GAJDOŠ 57 údržbář Rožmitál Ne Nestr. NESTRANÍCI
16. FILIP VODOCHODSKÝ 40 překladatel Broumov Ne Nestr. NESTRANÍCI
17. MARTIN VLASÁK 49 stavbyvedoucí Broumov Ne Nestr. NESTRANÍCI
18. AGNESA HORNYCHOVÁ 51 pečovatelka v domově důchodců Broumov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
19. JIŘÍ DUŠEK 67 důchodce Velká Ves Ne Nestr.
20. MIROSLAV VLČEK 44 správce objektu Velká Ves Ne Nestr. NESTRANÍCI
21. ZBYNĚK JANOUCH 44 mechanik Poříčí Ne Nestr.
22. JOSEF LANTA 48 řidič Velká Ves Ne Nestr.
23. JIŘÍ SLOVÁK 44 OSVČ Broumov Ne Nestr. NESTRANÍCI

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. ZDENĚK ŽOČEK 67 strojvedoucí Broumov Ne KSČM
2. ROMAN DLOUHÝ 51 OSVČ Broumov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
3. JOSEF GRUNER 71 automechanik Broumov Ano KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
4. JOSEF KOUBA 69 řidič Nové Město Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
5. KAREL ZEMAN 22 zedník Velká Ves Ne Nestr.
6. MARTIN ŠAFÁŘ 49 dělník Broumov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
7. ALENA BROŽKOVÁ 44 pečovatelka Broumov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
8. ALENKA HEJNOVÁ 75 krejčová Nové Město Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
9. JAN VAŇURA 70 chemik - galvanizér Broumov Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
10. Ing. MILAN SVATOŠ 75 ředitel v.v. Broumov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
11. JOSEF PANCHARTEK 77 mistr Nové Město Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
12. JAROMÍR PRÁŠEK 77 zemědělec Benešov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
13. KAREL ZEMAN 72 policista v.v. Velká Ves Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
14. ZDENKA SVATOŠOVÁ 72 zdravotní sestra Broumov Ne Nestr. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
15. EVA VÍTKOVÁ 80 úřednice Nové Město Ne KSČM
16. HANA HUBENÁ 72 dělnice Broumov Ne Nestr.
17. ALENA RULCOVÁ 66 uklízečka Olivětín Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
18. FRANTIŠEK VLČEK 73 řidič Broumov Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
19. ALENA HLOUŠKOVÁ 67 uklízečka Broumov Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
20. LADISLAV TOBIÁŠEK 70 dlaždič Nové Město Ne Nestr.
21. ANNA BLÜMLOVÁ 73 dělnice Olivětín Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
22. JINDŘICH ŽÁK 73 zemědělec Velká Ves Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
23. MARIE NOVÁKOVÁ 72 dělnice Nové Město Ne KSČM KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

VOLBA PRO BROUMOV

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. Ing. JAROSLAV BITNAR 53 starosta Nové Město Ano Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
2. JUDr. TOMÁŠ BLAŽEK 52 právník Nové Město Ano Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
3. MONIKA MRŠTINOVÁ 45 PR manažerka, tisková mluvčí Broumov Ano Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
4. ROBERT FRYDRYCH 44 strojvedoucí ČD Nové Město Ne Nestr.
5. JANA VALENTOVÁ 46 THP Olivětín Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
6. MIROSLAV GOL 57 technik Broumov Ano Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
7. Lic. ZUZANA BRANDOVÁ 54 kosmetička Broumov Ne Nestr.
8. JIŘÍ MARTINEC 53 OSVČ Broumov Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
9. MARCELA LILINGOVÁ 66 důchodce Broumov Ne Nestr.
10. IVAN GRIM 56 mistr přípravny Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
11. Ing. VÁCLAV JANOUŠEK 62 vedoucí odboru Broumov Ne Nestr.
12. LENKA MACHKOVÁ 46 tkadlena Olivětín Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
13. RENÉ HERZÁN 50 redaktor Nové Město Ne Nestr.
14. Ing. JOSEF PALHOUN 50 THP Velká Ves Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
15. JANA SEDLÁKOVÁ 52 dělnice Broumov Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
16. JAROSLAV ROJKOVIČ 49 OSVČ Velká Ves Ne Nestr.
17. MICHAL JANDA 46 elektrikář ČD Velká Ves Ne Nestr.
18. ONDŘEJ ZINKE 28 svářeč Nové Město Ne Nestr.
19. JIŘÍ JEŽEK 45 policista Broumov Ne Nestr. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA PRO BROUMOV
20. PAVEL KAŠPAR 51 majitel sklenářství Broumov Ne Nestr. NESTRANÍCI
21. RUDOLF JANSA 59 řidič záchranné služby Broumov Ne Nestr.
22. JAN RAJCHL 66 zemědělec Rožmitál Ne Nestr.
23. Ing. PETR MOŽNÝ 69 správce sportovního areálu Nové Město Ne Nestr.

BROUMOVÁCI

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. KAMIL SLEZÁK 48 místostarosta města Broumov Olivětín Ano TOP 09 SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
2. MUDr. MIROSLAV ŠVÁBL 59 lékař - primář JIP nemocnice Broumov Broumov Ano Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
3. Bc. MIROSLAV FRÖMMEL 48 ředitel DDM Ulita Kolonie 5. května Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
4. RADIM PROKOPEC 56 podnikatel - autobusová doprava Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
5. PAVEL TROJAN 46 stavební technik Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
6. ONDŘEJ VALEŠ 46 finanční poradce Kolonie 5. května Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
7. Mgr. VIKTOR SEDLÁČEK 28 advokátní koncipient Velká Ves Ne Nestr.
8. ROMAN CHLÁDEK 46 bankovní úředník Broumov Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
9. Mgr. HANA ŽIDOVÁ 59 ředitelka Dětského domova a MŠ Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
10. Mgr. PAVEL CHUDOMSKÝ 62 učitel Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
11. LUBOŠ ŠUBRT 53 zaměstnanec společnosti Veba a.s. Broumov Ne Nestr.
12. MILOŠ SIMON 70 důchodce, bývalý vedoucí lomu Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
13. ONDŘEJ ČEČETKA 46 podnikatel ve stavebnictví Poříčí Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
14. Ing. IVO LORENC 48 pracovník v administrativě Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
15. JIŘÍ JIRMAN 57 prodejce zahradní techniky Velká Ves Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
16. JAROSLAV MACHÁČEK 45 pracovník stavební firmy Olivětín Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
17. PETR CIRKL 68 důchodce Nové Město Ne Nestr. SDRUŽENÍ TOP 09, STAN, NK
18. RADEK KOLÁŘ 48 pracovník lomu Nové Město Ne Nestr.
19. DAGMAR ŠKODOVÁ 45 zdravotní sestra Velká Ves Ne Nestr.
20. MIROSLAV PAVELKA 52 strážník Městské policie Broumov Ne Nestr.
21. PETR VLČEK 53 pracovník Technických služeb města Olivětín Ne Nestr.
22. JIŘÍ CHEJN 41 správce budov Nové Město Ne Nestr.
23. JANA SLOVÁKOVÁ 51 pracovnice útulku Nové Město Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY

STĚNAVA S VÝCHODOČECHY

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. MIRCEA MILAN FILIPCIK 46 stavební podnikatel Nové Město Ano Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
2. MIROSLAV NETÍK 63 stavební firma Velká Ves Ne Nestr.
3. Ing. MILAN ŠAFÁŘ 53 administrativní pracovník Poříčí Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
4. Ing. JAN JOUDAL 31 stavbyvedoucí Olivětín Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
5. Ing. MILAN SVATOŠ 49 učitel odborných předmětů Poříčí Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
6. PAVEL NETÍK 28 šéfkuchař v CENTRUM WALZEL Poříčí Ne Nestr.
7. MICHAL ČERNOCH 32 předák lomu Rožmitál Ne Nestr.
8. Bc. MONIKA VOCHOMŮRKOVÁ 27 sociální pracovnice Kolonie 5. května Ne Nestr.
9. ALEŠ PTÁČEK 48 podnikatel elektro Olivětín Ne Nestr.
10. KAMILA JANÁČKOVÁ 21 administrativní pracovnice Broumov Ne Nestr.
11. MIROSLAVA ADAMOVÁ 49 obchodnice Velká Ves Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
12. JAN VLČEK 72 důchodce Velká Ves Ne Nestr.
13. JIŘÍ ČERNÝ 68 důchodce Olivětín Ne Nestr.
14. VÁCLAV MINAŘÍK 57 správce nemovitostí Broumov Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
15. ALEXANDR STEJSKAL 73 důchodce Broumov Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
16. KARIN KUČEROVÁ 42 vychovatelka ŠD Velká Ves Ne Nestr.
17. MIROSLAV CHALOUPKA 76 důchodce Velká Ves Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
18. DENIS KUČ 45 podnikatel Olivětín Ne Nestr.
19. MICHAL ŠPAČEK 22 řidič - strojník Olivětín Ne Nestr.
20. MARTIN WEBER 43 majitel farmy WENET Poříčí Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
21. LUCIE ŠPLÍCHALOVÁ FRÖMMELOVÁ 31 cukrářka Poříčí Ne Nestr.
22. Mgr. NADĚŽDA BLÁHOVÁ 55 ředitelka školy Nové Město Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
23. JIŘÍ ŠREJBER 66 hasič Broumov Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. Ing. PAVEL FLÍGER 55 programátor Broumov Ne ODS
2. Mgr. VLASTA HUMLOVÁ 60 ředitelka ZŠ Broumov Ne Nestr. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ
3. DIANA VOJTĚCHOVÁ 41 policistka Broumov Ne Nestr.
4. STANISLAV PÁŠMA 31 sales manager Broumov Ne Nestr.
5. MILAN VESELSKÝ 40 specialista marketingu Nové Město Ne Nestr.
6. PETR BŮNA 31 obchodní zástupce Broumov Ne Nestr.
7. Bc. MARTIN FLÍGER 29 analytik Broumov Ne Nestr.
8. Bc. EVA DITTRICHOVÁ 38 asistentka prodeje a marketingu Broumov Ne Nestr.
9. JAN VELICH 41 manažer obchodu - služby Broumov Ne Nestr.
10. Bc. ALENA DOSTÁLOVÁ 46 řidička sanity, dispečerka Velká Ves Ne Nestr.
11. MUDr. TIBOR PINDEŠ 71 dětský lékař Velká Ves Ne Nestr.
12. Dipl.-jur.oec.Univ. MARTINA MUSILOVÁ 33 OSVČ Broumov Ne ODS OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ
13. ZDENĚK JIRMAN 34 soukromý zemědělec Velká Ves Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
14. FRANTIŠEK KOŘÍZEK 39 truhlář Nové Město Ne Nestr. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ
15. RADKA RAJNOHOVÁ 33 mateřská dovolená Velká Ves Ne Nestr.
16. DAVID MACHAČ 40 úpravář Broumov Ne Nestr.
17. KAMIL JIRMAN 32 OSVČ Velká Ves Ne Nestr.
18. JAROSLAV MUSIL 46 OSVČ Broumov Ne Nestr.
19. FILIP FLÍGER 31 konstruktér Broumov Ne Nestr.
20. MARKÉTA HLAVATOVIČOVÁ 37 referentka obchodu Broumov Ne Nestr.
21. PETR KREJČÍ 49 policista Broumov Ne Nestr.
22. JUDr. LIBUŠE RŮČKOVÁ 60 právnička Broumov Ne ODS OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA A NEZÁVISLÍ
23. MILAN SOKOL 46 OSVČ Broumov Ne Nestr.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Jméno Věk Povolání Bydliště Obhajuje Příslušnost Minulá kandidatura
1. Bc. LUBOMÍR FRANC 65 bývalý hejtman KHK Broumov Ano ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
2. PETR STEČÍNSKÝ 48 technicko - hospodářský pracovník Broumov Ne ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
3. Bc. DANA HEJNIŠOVÁ 44 ředitelka Technických služeb Broumov Velká Ves Ne Nestr.
4. PAVEL PULTR 41 programátor CNC Broumov Ne Nestr. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
5. JOSEF MAREK 63 energetik Nové Město Ne ČSSD STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
6. ONDŘEJ HABART 40 předseda odborové organizace Broumov Ano ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
7. PETR VODAL 56 živnostník Olivětín Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
8. MICHAL HRUBÝ 50 skladník Olivětín Ne Nestr. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
9. Bc. BEATA HANOUSKOVÁ 25 studentka Broumov Ne Nestr.
10. Ing. JAROSLAV JAKL 51 podnikatel Broumov Ne Nestr.
11. TOMÁŠ PLNÝ 28 policista Velká Ves Ne Nestr.
12. DUŠAN GAJDOŠ 63 důchodce Rožmitál Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
13. JAKUB OPATRNÝ 43 OSVČ Nové Město Ne Nestr. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
14. MIROSLAV ČERNÝ 52 OSVČ Nové Město Ne Nestr. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
15. HANA MICHÁLKOVÁ 53 poštovní doručovatelka Nové Město Ne ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
16. JOSEF GOLL 76 jednatel odborové organizace Broumov Ne ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
17. PETR UZEL 75 bývalý místostarosta Nové Město Ne ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
18. ROMAN TLAPÁK 41 podnikatel Kolonie 5. května Ne Nestr. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
19. JAN TARABA 45 dělník Rožmitál Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
20. DUŠAN SKLENIČKA 63 stavbyvedoucí Broumov Ne Nestr.
21. VĚRA ŠTĚPÁNOVÁ 39 OSVČ Rožmitál Ne Nestr. STĚNAVA S VÝCHODOČECHY
22. Ing. MONIKA DOSTÁLOVÁ 43 učitelka Velká Ves Ne Nestr.
23. Bc. LIANA CHOLEVOVÁ 49 vedoucí THP Nové Město Ne ČSSD ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Zpět na výběr stran ↑

Volby na vašem webu

Dejte si sčítací aplikaci obce Broumov na váš web. Zvolte variantu zobrazení, kód zkopírujte a vložte na vaše stránky. Výsledky voleb budete mít ihned po oficiálním uzavření sčítání ve vaší obci Českým statistickým úřadem.

1.1. Zvolte světlou nebo tmavou variantu

Světlá varianta je na bílém pozadí, tmavá má průhledné pozadí a je pro weby s barevným, obvykle tmavým pozadím.

1.2. Zvolte graf s články nebo bez článků

Zde si nastavte, zdali chcete před prvními došlými výsledky zobrazovat namísto grafu články iROZHLASu.

1.3 Zkopírujte kód

<div id="widget-static-muni"></div><script src="https://d29fd2glrb0wdf.cloudfront.net/elections2018-municipal-ext.js"></script><script>var widgetStaticOverallMuni = irozhlas.renderComponent("WidgetStaticMunicipality", document.getElementById("widget-static-muni"), {data: {municipalityId: "573922",municipalityName: "Broumov",results: []}, settings:{showArticles:true, theme:"light"}});</script>

Ukázka

Zprávy z voleb