Parlamentní volby 2021

Predikce výsledku voleb

Odhad výsledku voleb na základě průběžných dat, jak ji počítám a její tvůrce najdete níže.Tvůrci predikčního modelu

• Mgr. Ondřej Týbl (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK) – návrh a realizace výpočetní aplikace
• Doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK) – vedení projektu za MFF UK
• Martin Brychta  Superkoders – zpracování pro FE

KPMS MFF UK | iROZHLAS – Český rozhlas | Superkoders

Jak predikci počítáme

Konečné výsledky voleb jsou predikovány na základě dosud sečtených volebních okrsků. Konkrétně postupujeme ve dvou krocích:

  • s pomocí voličských preferencí v posledních parlamentních volbách rozčleníme okrsky do několika kategorií (tzv. mixed-multinomial model)
  • určíme predikci jako vážený průměr již pozorovaných hlasů, přičemž váhy volíme tak, abychom vyrovnali zastoupení každé z kategorií okrsků v celé republice (tzv. metoda proporcionálního vyrovnávání)

Tedy na příklad tvoří-li okrsky dané kategorie 10 % voličské populace, ale v dosud sečtených okrscích pouze 5 %, dáme hlasům z těchto okrsků dvojitou váhu.

Jak se výsledky zobrazují

Údaj o sečtení předchází výsledkům jednotlivých okrsků, proto výpočet predikce probíhá až po sečtení 5 % a má delší prodlevu, čeká se na výsledky okrsků z Českého statického úřadu.

Data poskytl Český statistický úřad.

Volby 2021