Volební průvodce: sněmovní volby se blíží. Už víte, jak hlasovat a na co si dát pozor?

Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývá necelý měsíc. Lidé rozhodnou o novém složení dolní komory parlamentu a o tom, kam bude Česká republika následující čtyři roky směřovat. Český rozhlas proto připravil průvodce, v němž se dozvíte, co všechno si s sebou vzít do volební místnosti a na co si dát pozor. O hlasy voličů se tentokrát utká celkem 31 uskupení a přes 7500 kandidátů, nejvíce v historii Česka.

Tento článek je více než rok starý.

Otázky a odpovědi Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

O čem se hlasuje?

O obsazení dolní komory, tedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby do sněmovny patří k těm nejdůležitějším a také nejsledovanějším. Svými hlasy Češi rozhodnou nejen o poslancích, ale i o směřování České republiky v nadcházejících čtyřech letech. Rozložení sněmovny bude klíčové pro vznik nové vlády, kterou sestaví strana nebo koalice několika uskupení. Voliči zároveň dají najevo, kdo by se měl stát premiérem.

Kdo může k volbám?

Každý svéprávný občan České republiky, který alespoň ve druhý den konání voleb dosáhl věku 18 let.

Seriál Rozhovor s lídrem: Český rozhlas zpovídá hlavní představitele všech 31 kandidujících stran

Číst článek

Je povinné účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny?

Ne, nikdo vás nemůže přinutit, abyste šli odevzdat svůj hlas.

Kdy se volby konají?

V pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. První den budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00, druhý den pak od 8.00 do 14.00.

Lze volit v kterékoliv volební místnosti?

Pokud nemáte voličský průkaz, tak nikoliv. Hlasovat musíte na určeném místě a v konkrétní volební místnosti. Kam jít volit, vás informuje starosta obce do 5. října. Oznámení může například vyvěsit na úřední desce obecního úřadu, případně může využít také místní tisk nebo rozhlas. Informace také můžete dostat do schránky spolu s hlasovacími lístky. Pokud je více volebních míst, upřesní starosta, do které volební místnosti máte jít hlasovat.

Co dělat, když nebudu v místě trvalého pobytu?

Vyřídit si voličský průkaz. Vydává ho obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu. Lze o něj požádat třemi způsoby: osobně do 18. října; písemně do 13. října, přičemž musíte připojit úředně ověřený podpis; elektronicky prostřednictvím datové schránky, a to rovněž do 13. října. Nejdříve 5. října si ho pak můžete na obecním úřadu vyzvednout.

Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rohlas

Pro vydání průkazu není předepsaný žádný formulář. Některé obecní úřady ale mají na internetových stránkách vzor, podle kterého se můžete řídit. V dokumentu by se mělo objevit vaše jméno, datum narození, trvalá adresa a váš telefon nebo e-mail. Nezapomeňte také napsat, jak si vydaný průkaz vyzvednete.

Máte-li voličský průkaz, musíte ho spolu s dokladem totožnosti odevzdat komisi ve volební místnosti. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky pro volební kraj, ve kterém se nacházíte, a také úřední obálku.

Co když nevím, kam jít volit?

Obraťte se před volbami nebo i v den hlasování na svůj obecní úřad.

Jak volit v zahraničí?

Na zastupitelském úřadě. Je ovšem nutné dodržet určitý postup, který je jiný u pobytu krátkodobého a dlouhodobého.

Čeští vojáci v zahraničí

Čeští vojáci na zahraničních misích budou volit stejným způsobem jako ostatní Češi v zahraničí. Armáda je ale před odjezdem upozornila, aby si dopředu zařídili voličské průkazy. Po domluvě s ministerstvem zahraničí budou vojáci volit přímo na zastupitelských úřadech v dané zemi. Pokud to ale bezpečnostní situace nedovolí, bude zřízena volební místnost přímo na jednotlivých základnách. Hlasy se budou započítávat v rámci Středočeského kraje.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musíte požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který je veden zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky. Pro žádost o zápis není žádný předepsaný formulář. Pokud pak máte bydliště mimo území České republiky, musíte žádost doložit doklady potvrzujícími totožnost, české státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde budete do zvláštního seznamu zapsán. Tyto žádosti musely být letos příslušnému úřadu doručeny do neděle 10. září.

Při krátkodobém pobytu v zahraničí můžete volit na voličský průkaz, který vydává obecní úřad v místě vašeho trvalého pobytu. Můžete o něj požádat třemi způsoby. Zaprvé osobně do 18. října. Zadruhé písemně do 13. října, připojit ale musíte úředně ověřený podpis. Zatřetí elektronicky prostřednictvím datové schránky do 13. října. Nejdříve 5. října si ho pak můžete na obecním úřadu vyzvednout. Voličský průkaz vám také obecní úřad může zaslat do zahraničí na zastupitelský úřad, kde hodláte hlasovat.

Ve volební místnosti pak musíte prokázat totožnost a české občanství, a to občanským průkazem nebo pasem. Pokud máte voličský průkaz, musíte ho odevzdat komisi. Následně od ní obdržíte hlasovací lístky a úřední obálku. V zahraničí se letos volí kandidáti ze Středočeského kraje, vybrala ho začátkem května Státní volební komise pomocí losu.

Občanský průkaz, hlasovací lístky a úřední obálka

Co všechno si s sebou vzít k volbám?

Stačí doklad totožnosti. Přinést si můžete i sadu svých hlasovacích lístků, které dostanete do schránky. Stejnou sadu ale můžete obdržet i od okrskové komise přímo ve volební místnosti.

Průzkum: nejpřijatelnějším premiérem by byl v srpnu pro veřejnost Babiš. Zaujali i Klaus mladší a Zaorálek

Číst článek

Co vás čeká ve volební místnosti?

Prokážete se dokladem totožnosti - občanským průkazem nebo pasem. Komisař si vás pak odškrtne v příslušném seznamu a vydá vám úřednickou obálku, případně i hlasovací lístky.

A když nemám občanský průkaz ani pas?

Pokud chcete získat občanský průkaz, abyste mohli jít volit, vydá vám obecní úřady obcí s rozšířenou působností občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který bude platný jeden měsíc. Získat ho můžete i na počkání. Žádost ale musíte podat spolu se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Musím jít za plentu?

Ano. Když si u komise vyzvednete úřednickou obálku, musíte se odebrat za plentu. Až tam do ní vložíte hlasovací lístek. Nesmíte jej do obálky dát před volební komisí ani nikým jiným. Hlasování musí být tajné. Jestliže neodejdete za plentu, komise vám neumožní hlasovat.

Analýza volebních kandidátek: lídrem je nejčastěji inženýr, padesátník

Číst článek

Může se mnou jít za plentu manžel, otec nebo dítě?

Ne. Musí zůstat zachováno právo na tajné hlasování. Pokud ale máte zdravotní potíže nebo neumíte číst a psát, může jít s vámi za plentu jiný volič, který vám s hlasováním pomůže. Nemůže to být ale člen volební komise.

Jakým způsobem se hlasuje?

Za plentou si vyberete jeden hlasovací lístek uskupení, které chcete podpořit. Můžete na něm také zakroužkovat nanejvýš čtyři kandidáty, které chcete upřednostnit před ostatními. Takto zvýhodněný kandidát může díky vašim preferenčním hlasům přeskočit kandidáty, kteří jsou na lístku před ním. Váš hlas ale bude platný, i když nikoho neoznačíte.

Následně vložíte do úřední obálky pouze tento jeden hlasovací lístek. Pozor, ať se vám lístky neslepí. Pokud v obálce komise při sčítání najde víc než jeden lístek, bude váš hlas považovat za neplatný. Přeložení ani natržení nemá na platnost lístku vliv. Pak už jen stačí vhodit obálku s hlasovacím lístkem před komisí do volební urny.

Výsledky budou v sobotu večer

A když se spletu?

Pokud jste ještě nehodili lístek do volební urny, nic se neděje. Můžete si od komise vyžádat novou sadu hlasovacích lístků. Nezapomeňte ale, že hlasování je tajné.

Volby (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Co když nemohu ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?

Obrátit se dopředu na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Můžete se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů nebo si vyřídit voličský průkaz. Pokud jste doma ve svém volebním okrsku, může pak někdo z vašich příbuzných nebo známých ještě v den hlasování poprosit o pomoc okrskovou komisi přímo ve volební místnosti. Její členové k vám poté zdarma přijdou s přenosnou volební schránkou, kam můžete vhodit svůj hlas.

A když přijdu pozdě?

Volební místnosti se zavírají v sobotu 21. října ve 14.00. Před ukončením hlasování ale komise umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Poté už ale nikdo hlasovat nemůže.

Kdy budou známy výsledky?

Jakmile se uzavřou volební místnosti, začnou komise hlasy sčítat. Výsledky z prvního okrsku jsme se při posledních sněmovních volbách dozvěděli už ve 14.19. Celkové výsledky pak budou známy ještě ten den večer, před čtyřmi lety se sečetly hlasy ze všech volebních okrsků krátce před 20. hodinou.

Anna Jadrná Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme