Chtěli jsme se odvděčit regionu, vysvětluje děkan Maďar, proč v Ostravě otevřeli obor stomatologie

Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijímá přihlášky do nově akreditovaného oboru zubní lékařství. „Jediná města, která nemají problém s dostupností zubní péče, jsou ta, kde stomatology přímo vychovávají,“ vysvětluje děkan Rastislav Maďar, proč se pro otevření nového oboru rozhodl. V rozhovoru pro ostravský rozhlas popisuje, za co je ostravskému regionu vděčný a proč se při žádání o akreditaci setkal s nepřejícností dalších lékařských fakult.

Rozhovor Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Rastislav Maďar

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Rastislav Maďar | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlásí se hodně zájemců o studium?
Hlásí. My jsme to tak trochu tušili, protože nám volali na studijní oddělení, bombardovali nás telefonáty, kdy už to bude, jestli to bude. Takže jsme věděli, že velká skupina studentů očekává výsledek akreditačního řízení.

Přehrát

00:00 / 00:00

S Rastislavem Maďarem hovořil Richard Piskala

Projevilo se to hned prvních 24 hodin od spuštění. Od půlnoci do půlnoci se přihlásilo 75 zájemců o studium. Přitom zákonný interval, kdy musíme přijímat přihlášky, je celý jeden měsíc. Takže předpokládáme, že zájem bude skutečně velmi vysoký.

A i když bude zájem třeba ve stovkách, což je reálné, tak opravdu přijmete jenom dvacet studentů?
Přijali bychom rádi i víc, ale musíme si uvědomit, že výuka stomatologů je odlišná od výuky všeobecného lékařství. A to v tom smyslu, že absolvent studijního programu zubní lékařství může následující den po promoci nastoupit do vlastní ordinace a ošetřovat pacienty bez dozoru, bez supervize. To lékař nemůže.

Výuka je pětiletá, na rozdíl od šestiletého lékařského vzdělání. Pět let musíme vést studenty velmi prakticky. A poslední roky studia je to skoro jeden student na jednoho vyučujícího u pacienta, u křesla.

To je velmi náročné na personál i na prostorové vybavení. Protože v momentě, kdy my jsme se rozhodli spustit zubní lékařství, tak se pro to musela rozhodnout i fakultní nemocnice. To je naše sesterská organizace a studenti tam ve druhé polovině studia přechází.

Ostravská univerzita začala přijímat přihlášky na nově otevřenou zubařinu. Očekává ‚obrovský‘ zájem

Číst článek

Za dobu, co my jsme budovali moderní stomatologické simulační centrum, tak fakultní nemocnice musela vytvořit celé oddělení stomatologie včetně zázemí, nabrat personál. A to opět není jednoduché.

Doufáme, že časem se počet studentů bude zvyšovat, ale teď můžeme začít s dvaceti.

Kdy proběhnou přijímací zkoušky?
Přihlášky jsme začali přijímat 14. září a 18. října proběhne přijímací řízení. A my bychom rádi, aby první studenti nastoupili v období mezi 23. a 30. říjnem, spíš k 23. říjnu.

Tím, že to bude trošku později, tak vydám opatření děkana, které jim trochu upraví první semestr. Ale ten druhý už poběží v běžných kolejích.

Vyřešit problém regionu

Je to pětiletý obor, teď je rok 2023. Takže v roce 2028 by se tito zubaři mohli objevit v ordinacích?
Je to tak. My věříme, že tím, že přísun stomatologů bude pravidelný, že se podaří vyřešit mnoho problémů, které v našem regionu a okolí existují z pohledu dostupnosti stomatologické péče.

Z analýzy, kterou jsme dělali, jsme zjistili, že jediná města, která nemají zásadnější problém s dostupností péče, jsou ta, kde si sami stomatology vychovávají. Takže doufáme, že tohle vyřeší problémy v našem kraji a blízkém okolí.

Zjišťoval jste si, kolik z přihlášených studentů je z Moravskoslezského kraje?
Ne, zatím ne. To bych ani neviděl jako smysluplné. Na jednu stranu jsem zveřejnil, že zájem je obrovský, ale na druhou stranu nechci demotivovat zájemce o studium tím, že budeme zveřejňovat, jak vysoké počty lidí se hlásí. Každý si umí spočítat, jakou má šanci na přijetí.

Máme velkou výhodu. Máme samozřejmě určitou laťku kvality studia jako každá lékařská fakulta a nemůžeme a nechceme ji snižovat.

Ale tím, že vybereme ty nejlepší ze stovek zájemců, tak věříme, že všichni studium dokončí úspěšně a že nebude žádný odpad. Věříme, že studenti budou mít velkou motivaci, aby dostudovali.

A motivace je jeden ze zásadních faktorů. A tím pádem věříme, že za pět let neztratíme ani jednoho ze studentů.

Vrátit to kraji

Příprava na otevření oboru stomatologie v Ostravě byla dlouhá a náročná. Když jste nastupoval v roce 2020 jako děkan Lékařské fakulty, tak jste musel řešit situace, že škola přišla o akreditaci oboru Všeobecné lékařství, tedy jakési vlajkové lodi fakulty. Už tehdy jste myslel na stomatologii?
Ano, byl to náš plán B. Ale nejdříve bylo nutné zachránit vlajkovou loď. Akreditační řízení bylo přerušeno a my jsme věděli, že máme čas od mého nástupu 13. října jenom do konce ledna, abychom přesvědčili Národní akreditační úřad, že by nám měl akreditaci prodloužit.

To bylo spojené s tím, že šest týdnů před mým nástupem do funkce děkana nenastoupil první ročník studentů všeobecného lékařství.

A dodnes chybí?
Ano. Pak jsme to kompenzovali tím, že jsme do dalšího ročníku nabrali víc studentů, ale ano, ta mezera prochází napříč celou fakultou.

Čtyři nové zubní ordinace se otevřou za pár dní v Ostravě. První pacienty tam posílají z pohotovosti

Číst článek

Máme 30 studijních programů, jsme největší vychovatelé mediků. Takže ne, že by nebylo koho učit, to rozhodně ne. Fakulta má přes 2000 studentů a Všeobecné lékařství tvoří ani ne polovinu studentů.

Přesto to bylo velmi náročné, stálo nás to mnoho úsilí a de facto jsme dva roky jeli ve formě krizového managmentu.

Současně jsem vnímal velkou podporu kraje, města, obyvatel regionu. A když to dobře dopadlo, tak jsme se jim rozhodli odvděčit tím, že uděláme to, do čeho se nikdo jiný v minulosti nepustil. A sice že se pokusíme o akreditaci zubního lékařství bez toho, aby k tomu bylo ve fakultní nemocnici samostatné oddělení.

Je tam sice chirurgicko-stomatologická klinika, ale ne samostatné oddělení. Bylo problém sehnat garanta a podobně.

Co byl hlavní důvod, proč by měla mít Ostravská univerzita oddělení stomatologie?
Především je tady velký problém s dostupností termínů. Viděli jsme, že v okrese Ostrava je je třetina smluvních stomatologů ve věku 55 let a výš. A za dalších pět let, než vychováme první stomatology, bude situace ještě horší.

Viděli jsme, že za posledních pět let klesl počet ordinačních hodin smluvních stomatologů o téměř 500. Takže trend byl velmi negativní a my jsme vnímali ze svého okolí, že situace je zoufalá. Nakonec je to obecně známo.

Přestože jsme věděli, že to pro fakultu bude finančně ztrátové a že nás to bude stát obrovské množství úsilí, že se chceme odvděčit za tu podporu široké veřejnosti, že do toho půjdeme a že si to odpracujeme.

Získat podporu

Co bylo těžší? Sestavit tím pedagogů tak, aby byl složený z renomovaných odborníků s patřičnými znalostmi a zkušenostmi a akademickými tituly? Anebo připravit materiální stránku věci, učebny, ordinace?
Prostory jsme měli k dispozici. Tím, že se neustále vyvíjíme, stavíme, tak jsme měli kam to dát. Než jsme vůbec mohli zvažovat, že do toho seriózně jdeme, tak jsme se museli domluvit s bývalým primátorem a bývalým hejtmanem, kteří to zase projednali ve svém okolí s vedením města a kraje, že se můžeme ucházet o jejich podporu.

Protože vybavení na výuku stomatologů je velmi nákladné. Od prvního ročníku se musí učit manuálně a jednotlivě.

Kraj a město pomohly?
Ano, velmi významně finančně. Mohli jsme vybavit celé zázemí. Protože Lékařské fakultě na to nikdo peníze nedá, neměli jsme startovací kapitál. My dostáváme finance na výuku, na platy učitelů a na vědu, a i to méně, než bychom potřebovali.

Proto jsme potřebovali podporu města a kraje. A jsme za to velmi, velmi vděční.

Ještě jsme se domluvili s vedením fakultní nemocnice, protože to je naše sestra.

A k tomu máme i podporu oblastních stomatologických komor v našem regionu. A za to jim také velmi děkuji. Účastnily se všech jednání. A to říkám i proto, že když naše žádost šla na ministerstvo zdravotnictví a následně na celostátní vedení České stomatologické komory, tak tam to zablokovali. Totálně.

Jak těžké bylo sehnat docenta, který by obor zaštítil? Bez toho by přece obor nemohl existovat.
Je to velmi komplikované. Povedlo se nám to a celý proces příprav jsme spustili až poté, co jsme si byli jistí, že je ten docent na naší straně, že bude mít dostatečný úvazek a že na tom s námi bude spolupracovat.

Musím říct, že s námi spolupracují ještě další dva a čtvrtého máme v habilitačním řízení na Lékařské fakultě v Brně. Věřím, že všechno máme dostatečně pokryté, abychom akreditaci obhájili.

Tradice studia stomatologie

Akreditace stomatologie nebyla jednoduchá už proto, že měla vedle zmíněných zastánců i své odpůrce. Jak velký byl protitlak? Předpokládám, že nadšené z toho třeba nebyly jiné vysoké školy, kde už se stomatologie vyučuje.
Je to tak. Musím říct, že mě to velmi překvapilo a museli jsme si to skutečně vybojovat do poslední minuty. Zazněla spousta argumentů, které jaksi nechtěly pochopit naši obrovskou nouzi a potřebu v našem lidnatém regionu.

A teď nemluvím jen o Moravskoslezském kraji, ale i o severu Olomouckého a severu Zlínského kraje, které taky pokrýváme do značné míry našimi absolventy.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity poskytuje zdravotní péči zhruba pětině populace naší země. Přesto možná tím, že je to region vzdálenější od hlavního města, tak ze začátku převažovaly názory – pro mě velmi překvapivé, já jsem idealista a člověk přející – některých kolegů, ať dají peníze raději jim a oni za to navýší počty studentů.

Ale my jsme viděli, že ti studenti pak k nám dostatečně nepřichází. Ani z Olomouce, natož z jiných, vzdálenějších fakult. Prostě se za dobu studia etablují tam a místní stomatologické kliniky nebo ambulance jim nabízí pracovní úvazky. A studenti tam zůstávají.

My jsme měli za to, že když se tady založí tradice studia stomatologie, že to skutečně přispěje k tomu, že ta zhruba pětina populace naší země bude mít daleko lehčí situaci, až bude hledat svého stomatologa.

Olomouc je Ostravě nejblíž. Našli jste s tamní univerzitou nakonec společnou řeč?
Já myslím, že ano. My bereme olomouckou Lékařskou fakultu jako naši sesterskou, je nám velmi blízká, velmi dobře vycházím s minulým i stávajícím děkanem. Máme i čím dál víc společných kolegů, společné projekty. Kolegů z Olomouce si velmi vážíme a snažíme se spolupracovat.

Věda pro děti: Bojíte se zubaře? Buďte rádi, že nežijete v minulosti. Jak se pečovalo o chrup dřív?

Číst článek

Snad to mohu prozradit, budeme mít samotné zasedání vědecké rady našich Lékařských fakult a děkan Josef Zadražil, který až do letošního roku sloužil dostane zlatou medaili děkana naší fakulty. Takhle my si vážíme kolegů z Olomouce.

Olomouc má nejvíc studentů stomatologie v jednom ročníku, mívá jich až 80. A víme, že je to velmi náročné. Ale zase jsme se setkávali s paní proděkankou. Nakonec náš garant, docent Martin Starosta, je z Olomouce. A já věřím, že spolupráce bude dál pokračovat.

Nevidím důvod, aby tam byla nějaká animozita. Myslím, že každý dnes chápe, že naše fakulty si vzájemně nekonkurují. Naopak si myslím, že tam může být velký potenciál. Jsme od sebe 40 až 50 minut jízdy, to mají od sebe pražské lékařské fakulty v době špičky.

Určité výhrady dal najevo prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Sice vám popřál vše nejlepší, jedním dechem ale dodal, že mnohem levnější by bylo, kdyby byl větší počet zubních lékařů na menším počtu fakult. Takhle se podle něj může stát, že do Ostravy přijdou samí Pražáci, kteří se pak vrátí do Prahy. Nemůže na tom být něco pravdy?
My máme koncepci, jak to ošetřit. Samozřejmě to nemůžeme přímo kontrolovat.

Částečně to přesahuje studium na lékařské fakultě. Mluvil jsem o tom s primátorem, hejtmanem, chci o tom mluvit se zástupci obcí a měst našeho regionu.

Nové Město pod Smrkem má dvě nové zubní ordinace. Lékaři jsou z Ukrajiny, s náklady pomohla radnice

Číst článek

Můj návrh je, a zdálo se, že hejtman a primátor to kvitují, že by studenti stomatologie z naší fakulty dostávali od obcí a měst, které mají k dispozici ordinace a potřebují zubního lékaře, stipendium.

A výměnou za to by v průběhu studia podepsali, že pak nastoupí do místní ordinace a několik let stráví tam a poskytnou péči těm obcím, které jim dávaly stipendium.

Budou to dělat s plným vědomím, k čemu se zavazují, a tímto způsobem bychom je mohli udržet v regionu. Samozřejmě spoléháme na to, že si časem vytvoří vazby a že ani nebudou mít motivaci k tomu odejít jinam.

Obor stomatologie je zatím v Ostravě akreditován na tři roky. V plánu je kontrola kvality výuky a požadovaného rozvoje programu na fakultě už po roce. Je to standardní? Nebo si na vás akreditační komise posvítí trochu víc než na někoho jiného?
My jsme zvyklí, komise si na náš program Všeobecného lékařství svítí celkem pravidelně. Zatěžuje nás to sice administrativně, ale nemáme s tím nejmenší problém. Skutečně velmi seriózně budujeme velmi kvalitní studijní program a myslím si, že by s tím neměl být problém.

Richard Piskala, kac Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme