Archiv | zprávy ze dne 13. listopadu 2020

Praha| |Tomáš Klvaňa |Komentáře |Komentář

Kamalina kvadratura kruhu

Na volební mapě USA je patrný posun ve dvou důležitých regionech. Průmyslový západ přechází od demokratů k republikánům, jih a jihozápad zaznamenává posun opačný.

Nejčtenější:

Nejčtenější na Facebooku

Nejčtenější na Twitteru