Desátá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující hnutí a strany staví ke klimatické změně?

Jak v Česku v příštích letech čelit klimatické změně? Tuto otázku položil Radiožurnál lídrům politických stran a uskupení v posledním dílu projektu 10 výzev pro příští českou vládu. Hnutí ANO žádné radikální změny neplánuje a chce pokračovat například v přípravách na ukončení provozu uhelných elektráren nejpozději v roce 2038. Koalice Pirátů a STAN tohoto cíle chce docílit dříve, ideálně už v roce 2033.

10 výzev pro příští českou vládu Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Sucho (ilustrační foto)

Jak chtějí kandidující uskupení čelit důsledkům klimatických změn? (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  9. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Desátá výzva má název Klimatická změna a sucho.

Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců? Kde je podle vás primární zasáhnout a jak? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Změna klimatu je nejzávažnější problém současnosti a Česko musí v jeho řešení zásadně přidat. Je to závazek budoucím generacím, ale i obrovská příležitost. Modernizace průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy nebo odpadového hospodářství přinese pracovní místa, zvýší kvalitu života a umožní ze změn profitovat každému.

Potřebujeme jasný plán přechodu naší energetiky a teplárenství na nízkouhlíkové zdroje a ukončení spalování uhlí nejpozději do roku 2030. Budeme energii více spořit – stát vlastní tisíce budov, za jejichž vytápění a energie platí ročně obrovské sumy. Většinu budov by přitom bylo možné renovovat tak, aby si dokázaly vyrábět vlastní energii. Připravíme plán, který renovuje 5 procent státních budov ročně, což uspoří až 500 milionů korun. Ekologické chování se musí firmám i jednotlivcům vyplatit.

Podporujeme uhlíkové clo, daň na nerecyklované plasty i rozšíření emisních povolenek na další obory. Zisky ze zdanění emisí uhlíku musí z většiny směřovat do kapes občanů.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Před 20 000 lety pokrýval půlku Evropy ledovec, na Skandinávii dosahoval tloušťky třech kilometrů. Před 10 000 lety tento ledovec roztál. Průmysl a vliv člověka byl na to naprosto nulový. Médiím a státu se podařilo uvést veřejnost do stavu hysterie ohledně změny klimatu, která přitom trvá tisíciletí a není způsobena lidmi, ale astronomickými vlivy.

Primární je uklidnit veřejnost, přestat regulovat hospodářství s ohledem na CO2. Umožnit maximální ukládání CO2 přirozenou cestou – výsadbou stromů, zadržovat vodu v krajině budováním vodních nádrží. CO2 nutně potřebujeme, protože dýcháme kyslík, a ten se v ovzduší tvoří fotosyntézou, na kterou je potřeba právě CO2.

První výzva pro příští českou vládu: jakou strategii mají kandidující strany a hnutí v boji s koronavirem?

Číst článek

Na podporu ekologie se vytváří nesmyslné projekty, jako elektromobily, biopaliva atp. Čili se jedná o další spotřebu, která v případě biopaliv ubírá lidem soběstačnost v potravinách a devastuje přírodu i auta. Spotřebu lze snížit zvýšenou kvalitou produktů, které se pořídí i jen jednou za život.

Volný blok (Lubomír Volný)

Prvořadá je pro nás úcta k přírodě, její ochrana, pokora vůči přírodním zákonům. Environmentální političtí aktivisté stojí na opačné straně, nejde jim o přírodu a krajinu, ale o ryze politické cíle, zahrnující přerozdělení bohatství a moci mezi jimi uměle vytvořenými třídami. V souladu se zprávou o extremismu považujeme environmentalisty za nebezpečné příznivce často až anarchistických proudů a jako takové za větší hrozbu pro zemi než neprokázané globální oteplování, které navíc nemá nevratné důsledky.

Vypovíme Pařížskou dohodu. Průmyslové znečišťování vod, půd a ovzduší bude přísněji postihováno, je povinností každé generace předat zemi dětem v lepším stavu, než ve kterém ji zdědila. Zastavíme umělý tlak na elektromobilitu, budeme bojovat s kůrovcem a urychleně dostavíme Temelín a Dukovany. Budeme podporovat rozvoj mysliveckých, včelařských, chovatelských či pěstitelských spolků tak, aby se zejména u dětí pěstovala láska k přírodě založená na porozumění, nikoli na politickém aktivismu.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Odmítáme zelenou politiku EU v rámci tzv. „Green Deal“ (zelený úděl) a nulovou uhlíkovou stopu. Ochranu našeho životního prostředí považujeme za velmi důležitou, ale při zachování zdravého a pragmatického přístupu. Prosazujeme postupné snižování emisí. Toho chceme dosáhnout postupným a uvážlivým uzavíráním elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí.

Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení?

Číst článek

Další snížení emisí vidíme v omezení zbytečného převážení potravin a dalšího zboží po Evropě z místa na místo – je potřeba budovat naši potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základních potravinách, které lze produkovat na území ČR.

Voda je nejdůležitější pro zachování života. Voda není zboží, přístup ke kvalitní vodě za dostupnou cenu je základní lidské právo. Deprivatizace vodních zdrojů ČR je proto naší dlouhodobou prioritou stejně jako nakládání s vodou, její zadržování v krajině a průběžná kontrola její kvality. Hospodaření a nakládání s vodou musí být opět plně v rukou státu. Stát musí všestranně podpořit kvalitu vody.

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

Chceme snížit erozi půdy a zvýšit její schopnost zadržovat vodu v krajině. Zvýšíme proto podíl ekologického zemědělství na 25 procent do roku 2030 a omezíme plochu monokultur na maximálně 20 hektarů.

Dále budeme požadovat vymezení 10procentního podílu přírodních prvků (mezí, remízků, polních cest) na zemědělských plochách do roku 2030. Dále chceme prosadit investiční plán obnovy krajiny, který povede k návratu struktury krajiny do původní podoby tak, aby byla odolnější vůči negativním dopadům změn klimatu. Do roku 2025 tak do krajiny vrátíme tisíce rybníků, tůní a mokřadů, využijeme stávající meliorace k zadržení vody, vytvoříme stovky kilometrů mezí a vodním tokům vrátíme jejich přirozená meandrovaná koryta.

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Je třeba se ale zaměřit i na život ve městech. Chceme, aby naše města a jejich okolí zezelenala. Půjdeme na to cestou tvorby stromových alejí, revitalizací parků a malých toků, budování a obnovy retenčních nádrží, rybníků a mokřadů nebo tvorbou zelených střech a komunitních zahrad.

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že ruská celosvětová hybridní anti-křesťanská válka 2011–38 proti infiltrovanému, zrazenému a proto nebráněnému Západu – ve které zahyne 1/3 lidstva – a ruská KLIMATICKÁ VÁLKA má zlikvidovat Západ! Viz odpověď č. 3. Naše obrana křesťanské Evropy má 4 fáze: 1. Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a STÁT SE TAK RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ. 2. Zbavit se ruských fízlů, nasazeným v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu. 3. Obnovit povinnou základní vojenskou službu a národní armády podle vzoru Švýcarska. 4. Změnit dnešní politický a masmediální systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních, tak jak tyto systémy fungují už 800 let ve Švýcarsku a od roku 1911 ve 26 státech USA. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOUTUBE.

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Probíhá boj dvou koncepcí. Na jedné straně je fašisticko-otrokářský přístup, který pod hrozbou klimatických změn postupně odnímá lidem právo na užívání krajiny a přírody. A na druhé straně je normální lidskost, která realizuje komplex opatření v oblasti skutečné ochrany životního prostředí, rozumného využití zdrojů a maximální možné regenerace.

EU – pod vedením Světového ekonomického fóra a jeho ředitele Klause Schwaba – se pokouší o globální reset. V jejich pojetí jde o zastavení technického rozvoje dostupného většinové populaci a o návrat do minulosti ve smyslu omezené dostupnosti základních biologických zdrojů (potraviny, voda). Tzv. „zelené“ snahy, které vychází z panelu údajných „vědců“, jsou motivovány likvidací, a ne rozvojem plánované zresetované společnosti. Kdyby se totiž snažili skutečně zabránit suchu, tak by ve velkém sázeli stromy a keře a nevybetonovali kdejaký plácek, louku nebo pole. Je třeba více rostlin, živočichů, CO2, a tím pádem více vody, více života!

Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Číst článek

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Skutečná věda se neřídí tím, kolik vědců něco odhlasuje, pravdu proti všem totiž může mít i jediný člověk, pokud pro to předloží nezpochybnitelný důkaz. To je ale spíš varování právě před mezivládním panelem vědců, kteří jsou povětšinou zcela závislí na grantech, které jim přidělují politici, kteří chtějí něco slyšet, nebo nadnárodní korporace, které hájí své ekonomické zájmy.

Jak strašně vedle bývají klimatičtí proroci, ukázal loňský rok, kdy nás strašili pětisetletým suchem, a opak byl pravdou. My nepopíráme, že ke klimatickým změnám dochází, ale tak je to už miliony let. Těmto změnám se máme přizpůsobovat, ne s nimi bojovat ve stylu „poručíme větru, dešti“. Neporučíme. Chraňme přírodu, snižujme emise, žijme ohleduplněji. Netřeba si u toho ale zničit ekonomiku. Proto odmítáme evropský Green Deal v jeho současné podobě, odmítáme zákaz prodeje aut se spalovacím motorem a chceme ukončit umělé zvýhodňování elektromobility a jiných ztrátových ekologických aktivit.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Budeme podporovat takové projekty, aby se Česko stalo lídrem v moderní energetice a v řešení bezuhlíkových inovací. Splníme, že každá domácnost má nárok na kvalitní pitnou vodu. Budeme podporovat zemědělce, životní prostředí, zelené projekty a ekologické iniciativy. Povedeme společnost k tomu, aby omezila plýtvání vodními zdroji. Podpoříme program zelených střech, modernizaci a budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty vod, zvýšení biodiverzity a většího rekreačního využívání přírodních vod. Výrazněji podpoříme intenzivnější jímání a využívání dešťové vody.

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Zdravá půda, čistá voda a vzduch jsou tím nejcennějším. Prioritou dneška je nacházet cesty, aby naše životní a průmyslové aktivity nenarušovaly přírodní systém. Je potřeba se naučit žít udržitelně. Omezit nadbytečnou spotřebu a upřednostňovat spotřebu s co nejmenšími negativními dopady.

Pátá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit zadlužení státu?

Číst článek

Prosazujeme: lokální produkci zejména ekologických potravin (méně dopravy a lepší péče o půdu); podporu zalesňování zemědělsky nezajímavých ploch smíšenými lesy; omezení záboru orné půdy na průmyslové a obchodní zóny; péči o půdu formou ekologických programů zemědělství s důrazem na návrat organické složky (zadržuje ohromné množství vody); pěstování v menších celcích; podporu systémů využívajících recyklaci zdrojů a přírodní podmínky; postupné zavedení odpovědnosti výrobců a dovozců za celý výrobní a životní cyklus jejich produktů; postupné ukončení dotací, které pokřivují oblast zemědělství; vyšší ochranu nedotčeného přírodního prostředí; hledání nejlepších řešení spolu s praktiky a odborníky.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Klimatickou změnu můžeme řešit především nahrazením fosilních paliv obnovitelnými, zlepšováním mikroklimatu ve městech, posilováním schopnosti krajiny vyrovnat se se změnami, energetickými úsporami zateplováním domů a preferováním veřejné hromadné dopravy.

Jsme pro rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné, její součástí bude vytváření „zelených“ pracovních míst s důstojnými mzdami. Ochrana klimatu a planety ale nesmí být nový byznys. Nesmí dojít k situaci, kdy se bohatí přizpůsobí, ale obyčejní lidé budou ponecháni na pospas. Prosazujeme sociálně-ekologickou transformaci, která bude financována zdaněním fosilního průmyslu.

Přísaha (Robert Šlachta)

Jedná se o komplex opatření, která ve svém důsledku jsou efektivní. V první řadě chceme organizační opatření, jako například omezit další zastavování zemědělské půdy nebo v lesnickém plánování podporovat dřeviny, které jsou odolnější ke klimatické změně.

Dále to jsou opatření, kde chceme obnovit vodohospodářskou funkci zemědělských a lesních půd, obnovu mokřadů a retenční nádrže. Na závěr chceme technická opatření, jako například odbahňování nádrží a toku, obnovu infrastruktury na pitnou a užitkovou vodu a řešit kanalizace jak na dešťovou vodu, tak odděleně na splaškovou vodu a jejich využití, včetně rozšíření pro obce, kde to doposud není.

Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu?

Číst článek

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Razantní snižování emisí v Evropě poškodí evropské podnikání a zaměstnanost, ale problém to bohužel nevyřeší. Evropa totiž produkuje pouze 9 procent celosvětového znečištění. Pokud má boj s klimatickou změnou mít opravdu reálný význam, musí se do něj zapojit všichni největší znečišťovatelé světa. Jsme pro globální řešení, na kterém se budou podílet i největší znečišťovatelé, v případě CO2 tedy Čína a USA, v případě znečištění vod plasty řada asijských zemí jako Indie či Indonésie.

Na národní úrovni musíme změnit přístup k přírodě, podporovat udržení vody v krajině, ať už hospodařením na menších plochách, zemědělstvím, které nejde jen po maximálních výnosech, ale bere ohled i na udržitelnost hospodaření, nebo obnovováním a údržbou rybníků a přirozených meandrů potoků a řek.

Za zásadní považujeme v podmínkách České republiky podporu jádra jako bezemisního zdroje energie. Česko potřebuje takovýto stabilní zdroj energie, který budou doplňovat decentralizované obnovitelné zdroje.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Podporujeme pěstební postupy, které zabraňují erozi půdy, a chceme omezit finanční podporu pěstování řepky na biopalivo. Chceme zastavit zábory zemědělské půdy na výstavby různých velkoplošných budov, podporujeme vznik remízků, mezí a ochranných pásem kolem obhospodařované půdy pro ochranu živočichů a hmyzu. Budeme prosazovat vyšší dotace pro hospodářství, používající statková hnojiva místo průmyslových. V lesnictví budeme podporovat vznik vícedruhových porostů.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Nevěříme, že vláda jakéhokoliv státu dokáže efektivně řešit klimatické změny; a jinak tomu není ani v případě nadnárodních celků – jako třeba EU. Ta zvolila jedno řešení problému, které vyžaduje po všech; a činí tak zcela bez ohledu na jeho funkčnost či náklady.

Sedmá výzva pro příští českou vládu: jak si kandidující uskupení představují výši důchodů?

Číst článek

Smysluplná řešení však nejsou politická, nýbrž technologická. Za velice nebezpečné považujeme neustálé regulace a snahu tlačit celý průmysl i vývoj jedním předem daným směrem, o němž politici věří, že přinese ovoce. Dnes totiž nikdo nedokáže s jistotou říci, zda je kupříkladu elektromobilita dobrým ekologickým řešením. Mohla by být, povede-li se v rámci jejího vývoje překonat spoustu překážek. Když jsou však všechny automobilky tlačeny tímto směrem, nezbývá nikdo, kdo by se vydal jinou cestou pro případ, že by se elektromobilita ukázala být slepou uličkou.

Totéž lze říci i o dalších oborech: tlak vlád na jedno (snad) „správné“ řešení je krátkozraký a nebezpečný; lidé by měli dostat větší svobodu hledat řešení i decentralizovaně.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Nejnaléhavějšími úkoly dneška je zastavit pokles biodiverzity a napravit vodní režim v krajině. Je nutno omezit monokultury a zvýšit rozmanitost krajiny a množství krajinotvorných prvků. Upravíme zemědělské dotace, aby podpora na hektar byla omezena celkovou rozlohou žadatele, podpoříme možnost ponechat část výměry divokým druhům.

Zásadní význam mají lesy – státní lesy nemají být hospodářské, ale lesy ochranné a zvláštního určení. Hospodaření ve státních lesích nebude sledovat zisk, ale dosažení přirozené druhové a věkové skladby.

Vodní režim v krajině není v dobrém stavu – po období snahy o nápravu v 90. letech je opět obětován ve prospěch zemědělského velkopodnikání. Pro nápravu bude nutno podporovat a realizovat návrat remízků, tůní, mokřadů a dalších prvků, které obohacují biodiverzitu a zvyšují schopnost krajiny udržet vodu. Bude potřeba posílit krajinotvorné dotační programy, motivující vlastníky pozemků k zavádění potřebných přírodě blízkých řešení a opatření.

Osmá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k platové situaci učitelů?

Číst článek

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Mezi prvními kroky by měl být odstup od uhlí do roku 2033. K ukončení provozu uhelných elektráren dojde z ekonomických důvodů zřejmě i dříve – musíme být připravení. Z fondu spravedlivé transformace dostaneme 42,7 miliardy korun. Nesmí skončit rozkradené v dalším ROP Severozápad, ale transformovat uhelné regiony a podpořit místní lidi. Je nutné vytvořit skutečně účinné Plány zlepšování kvality ovzduší a snížit počet výjimek pro nadlimitní vypouštění emisí. Každoročně totiž předčasně umírají tisíce lidí na respirační onemocnění a Evropská komise zahájila proti ČR řízení o nesplnění povinnosti kvůli překračování limitů kvality ovzduší, takže nám hrozí vysoké pokuty.

Je také třeba podpořit změny, které naši krajinu pomohou adaptovat na změnu klimatu. Zemědělské dotace podmíníme setím meziplodin, dodržováním protierozních opatření a dalších opatření, která povedou ke zlepšení stavu půdy. Zrušíme nesmyslné rozhazování peněz na likvidaci přírody jako u kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

Negativní změny klimatu způsobují dnes převážně lidmi produkované emise skleníkových plynů. Požadavek jejich minimalizace na nulu je zcela oprávněný. Bez účinného celosvětového přístupu není naděje účinně chránit stabilitu klimatu. Závěry Pařížské klimatické konference se neplní. Budou-li pokračovat války, vykořisťování jedněch států druhými, embarga, vysílání teroristů, migrantů, atd. s cílem tu či onu zemi vnitřně rozvrátit a následně si ji podrobit, není šance účinněji odvracet sílící zhoubné změny klimatu.

Neznáme celkovou energetickou a emisní náročnost získávání elektřiny a tepla z jednotlivých druhů paliv a ani základních surovin a potravin. Ústup od fosilních paliv je nutný. Je nutné přesunout spalitelný odpad ze skládek do spaloven s využitím získané energie, zakázat těžbu zemního plynu a ropy krakováním z břidlic a energeticky náročné zkapalňování zemního plynu, neboť mají nejvyšší měrné emise skleníkových plynů.

Devátá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k migraci?

Číst článek

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Primární je obnovit vztah k našim zemím, tedy Čechám, Moravě a Slezsku. Poté lze obnovovat i vztah k zemi jako k půdě a k Zemi jako planetě. V takto širokém smyslu vnímáme politiku, tedy zodpovědnost za naši obec.

Zastavme plýtvání se zemědělským půdním fondem, stop dalšímu záboru orné půdy. Zaručme ústavní ochranu půdy a vody. Záležitosti životního prostředí mají patřit do výlučné kompetence jednotlivých zemí ČR. Ministerstvo životního prostředí je možno nahradit vládním výborem, který by se zabýval jen zajišťováním mezistátních závazků na tomto úseku. Nefunkčnost, nekoordinovaná chaotičnost centrálního řízení v dané oblasti se prokázala např. v kauze Bečva.

Poskytneme skutečnou podporu rodinným farmám, jsme proti dotování „agrobaronů“. Obnovujme remízky, meandry, tu správnou podobu kulturní krajiny, jak ji známe třeba od našich rakouských sousedů.

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Do zlepšení životního prostředí investujeme rekordní částku přesahující 350 miliard korun, kterou naše vláda vyjednala v EU. Zavádění zelených řešení musí být racionální, nesmí jít o léčbu šokem, která povede ke snížení životní úrovně našich občanů. Splníme naše závazky vyplývající z Pařížské dohody a do roku 2025 snížíme emise v ČR o dalších 15 milionů tun CO2. Připravíme podmínky pro ukončení spalování uhlí v ČR nejpozději do roku 2038 s tím, že budeme usilovat o dřívější datum ukončení za předpokladu zajištění energetické soběstačnosti a minimalizace sociálních dopadů. Limity těžby uhlí zůstanou neprolomitelné.

Z našeho úspěšného programu Nová zelená úsporám podpoříme do roku 2025 dalších minimálně 50 tisíc projektů u rodinných domů a 50 tisíc u bytových domů (zateplení, fotovoltaika, využití dešťové vody). Také podpoříme výměnu dalších 150 tisíc starých kotlů za nové, moderní ekologické a úsporné zdroje, a výrazně tak dále zlepšíme kvalitu ovzduší ve stovkách měst a obcí.

Průvodce pro sněmovní volby 2021: Jak hlasovat? Co když mám covid? A kdy budou výsledky?

Číst článek

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Globální oteplování je také důsledek snižování rozlohy lesů. Naším východiskem je větší zalesňování a úbytek betonových ploch.

Moravané (Ctirad Musil)

Zasáhnout do procesu propagace fiflení, metrouškovství, konzumu a plýtvání. Týká se to zejména školství jako složky výchovy a médií jako nástroje propagace a ovlivňování veřejného mínění.

Vystoupit z EU a NATO, které sdružují nejhorší aktéry ekologických katastrof.

Vlastní opatření k již existujícím změnám v životním prostředí musí jít cestou zvýšení pravomocí nižších správních jednotek a decentralizace. Obce a regiony musí mít finance i pravomoci své problémy řešit na místě, a ne čekat na pomoc shora, která nepřichází. To se týká v případě následků globálního oteplování jak vodohospodářství, tak i opatření v zemědělství nebo stavebnictví.

Na centrální úrovni má smysl zavést legislativní opatření k omezení dalšího záboru zelených ploch novou výstavbou, když máme obrovské množství opuštěných a chátrajících objektů. Podpořit recyklaci starých zastavěných ploch.

Podpořit jadernou energetiku.

Volby 2021

Jiří Svatoš Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme