Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Měla by se v českých školách zavést distanční výuka? A pokud ano, v jakých případech? Na to se Radiožurnál zeptal lídrů stran a hnutí kandidujících v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Většina z nich se k dálkové výuce staví zamítavě a považuje ji pouze za mimořádné opatření. Koalice Pirátů a STAN naopak věří, že by se nemělo promarnit to, co distanční výuka během epidemie přinesla.

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Doufám, že jsme všichni měli možnost vidět, že výpadky ve školství, které možná na první pohled vypadají, že nenesou s sebou žádné náklady, tak jsou skutečně těmi největšími ztrátami pro společnost,“ řekl ve středu ministr školství Robert Plaga (za ANO) při zahájení školního roku na základní škole v Sadské na Nymbursku.

Měla by se v českých školách zavést distanční výuka? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  9. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Čtvrtá výzva má název Fenomén – distanční výuka.

Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Plošné zavádění distanční výuky jako standardního, dlouhodobého nástroje nepovažujeme za dobré řešení, protože školy by neměly být uzavřené na dlouhá období ani během tzv. lockdownů. Může ale pomoci krátkodobě (řádově ve dnech) nebo v individuálních případech (například připojení se dlouhodobě nemocných dětí).

Podpoříme také, aby se pandemií nabyté zkušenosti propsaly do každodenní výuky, ať už jde o interaktivní prvky výuky, nebo digitální technologie. Školství musí nejen pomoci dětem dohnat výpadek způsobený pandemií, ale také reagovat na probíhající technologické změny a vývoj společnosti. Naším cílem je výchova sebevědomé generace, která se dokáže orientovat v měnících se podmínkách, umí kriticky pracovat s informacemi a empaticky komunikovat. Potřebujeme proto lépe financované školství, méně administrativy, moderní metody i větší podporu pro ty školy, které odstraňují nerovnosti. Zvýšíme důraz na environmentální, informační a finanční gramotnost v rámcových vzdělávacích programech.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Distanční výuka je reakcí na nezvládnutou situaci ohledně koronavirové krize. Občané jsou strašeni a uváděni do hysterie, jak ze strany soukromých médií, tak státu. Distanční výuka nebude nikdy zdaleka tak efektivní jako přímá výuka a úroveň znalostí dětí bude klesat. Zamezí dětem navázat sociální vztahy a vytvoří společnost zcela si odcizených občanů. Tuto výuku nezavádět, v nejnutnějším případě uzavřít na několik týdnů školy, jako v minulosti při chřipce.

Volný blok (Lubomír Volný)

Distanční výuka jako forma povinné školní docházky je zcela nepřípustná. Máme již k dispozici první studie, ukazující její dramaticky negativní dopady na úroveň znalostí žáků – typickým dokladem jsou státní maturity z matematiky v roce 2021. Rovněž nepřípustná je na všech státem placených středních a vysokých školách. Je však jistě možné používat distanční výuku při nepovinném vzdělávání, např. pro jazykové kroužky a další mimoškolní vzdělávací aktivity placené ze soukromých, nikoli veřejných zdrojů.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Kvalitní vzdělávací systém a efektivní podpora vědy jsou zásadním strategickým cílem SPD. Systém vzdělání musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění občana země. Školy musí respektovat práva dětí, zájem rodičů, ale také vytvářet řád a systém, který umožní dosáhnout dobrých výsledků. A i v době pandemie je nutné ve výuce pokračovat tím nejlepším způsobem.

První výzva pro příští českou vládu: jakou strategii mají kandidující strany a hnutí v boji s koronavirem?

Číst článek

Distanční výuka ale v žádném případě plně nenahrazuje tradiční prezenční výuku. Ne každému dítěti vyhovuje sebevzdělávání. Ne každý zvládá samostudium. Ne každý zvládá samotu doma u počítače a bezkontaktní vzdělávání. V žádném případě by se neměla zavést možnost stálé výuky na dálku pro všechny, protože distanční výuka posunula výuku zpět. Znalosti žáků nejsou v žádném případě na stejné úrovni jako v době, kdy probíhala klasická prezenční výuka.

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

Distanční výuka byla zcela mimořádnou formou zajištění školního vzdělávání v době bezprecedentní zdravotní pandemie. V žádném případě nepodporujeme snahy, aby se z distanční výuky stala běžná forma vyučování na základních či středních školách. Právě zkušenost s distanční výukou během pandemie ukázala, že osobní kontakt s učiteli a spolužáky je nenahraditelnou součástí vzdělávání.

Distanční výuka navíc nemůže fungovat bez intenzivního zapojení rodičů, a to zejména u nižších ročníků a tím se mnohdy rozevírají nůžky v kvalitě učení a sociálním rozdělení společnosti. Nemůžeme očekávat, že každý rodič má možnost asistovat u distanční výuky nebo sám disponuje například jazykovými schopnostmi, aby pomáhal dítěti s učivem.

Jiná situace je na vysokých školách, kde formy distančního studia mají mnohdy dlouholetou tradici a je určitě smysluplné uvažovat o rozšíření využití distančních forem vysokoškolského studia, které by vedlo k vyšší efektivitě a kvalitě vysokoškolského studia.

Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení?

Číst článek

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Distanční výuka – což je fakticky výuka přes počítač – by měla sloužit jen jako nouzové a provizorní řešení v krizové situaci, kdy přímá výuka není možná. Přímá výuka zajišťuje mnohem lepší a efektivnější kontakt učitele s žákem, protože tak má učitel k dispozici mnohem širší spektrum reakcí a pokynů i možností didaktického a výchovného působení a může mnohem účinněji reagovat na okamžitou situaci... Naproti tomu při výuce přes počítač lze žákům a studentům ukazovat maximálně fotografie.

Dále – současný trend, aby učitel byl nahrazován výukovými programy, je nesprávný a škodlivý svými důsledky, protože fixace znalostí je mnohem lepší, je-li nová informace zapojena do širšího kontextu činností – např. když si dítě může didaktickou pomůcku zblízka prohlédnout a současně k tomu slyší pokyny učitele i komentáře spolužáků. Také přímé psaní rukou posiluje fixaci nové informace, protože to je posilováno psychomotoricky, na rozdíl od pouhého „klapání“ prsty na klávesnici, což vede k úpadku.

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Základem vzdělání je zjevná nezastupitelnost lidského faktoru (učitele) ve školství. Člověka mohou vychovat jen lidé a tento fakt vymezuje místo informačních technologií a distanční výuky – úspěšně fungují jen jako návazný zdroj informací. Vzdělávání není jen základním nástrojem individuální a celospolečenské prosperity, ale také rozhodujícím prostředkem sebereprodukce společnosti. Formuje její hodnoty (morálku) a zajišťuje její budoucí přežití. Poslání vzdělání, které nikdy nenahradí distanční výuka, jak se učit (tedy osvojovat si znalosti, dovednosti a návyky), jak žít sám se sebou (vytváření přiměřeného sebevědomí, vůle, píle, sebehodnocení, sebekontroly a zodpovědnosti), jak žít s ostatními (zvládnout přiměřeně empatii, kooperaci a pochopit princip dlouhodobé výhodnosti společenské angažovanosti oproti sobectví), jak nacházet své místo ve světě (vytváření systému hodnot), jak pracovat s informacemi (jak je získávat, chápat, selektovat a hodnotit).

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Distanční výuka by se na našich školách neměla zavádět vůbec, tudíž nemůže být řeč ani o doporučení pro některé případy. Uplynulých 18 měsíců by pro nás mělo být dostatečným varováním. Doslova jsme odepsali jednu generaci dětí a mládeže. V žádné jiné zemi nebyly kvůli covidu, respektive kvůli nesmyslným, nelogickým a přepáleným vládním opatřením, děti uvězněné doma tak dlouho jako u nás.

Distanční výuka nikdy nemůže nahradit normální prezenční vyučování, nemluvě o tom, že podstatné procento dětí se jí vůbec neúčastnilo. Škody na našich vlastních dětech jsou nevratné. V žádném případě bychom to neměli opakovat. 

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Ne. Distanční výuka neúnosně zatěžuje psychiku žáků, učitelů i rodičů. Využívat by se měla jen v krajním případě. Ale i v takovém případě by si ovšem zasloužila sjednocení formy, kterou je prováděna. V minulosti nejen každá škola, ale i jeden každý učitel rozhodoval o podobě, jak výuka bude probíhat. Se všemi negativními důsledky, které to přineslo. Distanční výuka by měla být k dispozici pro situace, kdy prezenční výchova není možná.

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Vzdělání vytváří základ pro náš pozdější život, a proto by měl být přístup ke kvalitnímu vzdělání základním právem každého občana ČR. Moderní technologie nám přinášejí řadu zajímavých možností – jednou z nich je i distanční výuka.

Pro každého člověka, ale zejména pro děti, jsou však zásadní fyzický kontakt a vzájemná interakce. V rámci základního vzdělávání je také důležité osvojení si praktických dovedností směřujících k samostatnosti a soběstačnosti jedince v pozdějším životě, které není možné předat na dálku.

Obdobně je tomu s odbornými praktickými předměty. Distanční výuka má své opodstatnění ve výjimečných případech, zejména na vyšších stupních vzdělávání a v teoretických oborech, kde by se v závislosti na rozhodnutí konkrétního poskytovatele vzdělání mohla stát plnohodnotnou součástí výuky jako doplnění prezenčního studia. Vyhodnocení důsledků distanční výuky by měla být věnována dostatečná pozornost. Nejlepší řešení budeme hledat společně s odborníky.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Podporujeme modernizaci školství, kde se uplatní moderní technologie. Zároveň se domníváme, že společné učení je nejplnohodnotnější formou výuky. Chceme v dětech rozvíjet samostatnost, kreativitu a sociální inteligenci. Škola by měla být místem všeobecného rozvoje dětské osobnosti.

Průvodce pro sněmovní volby 2021: Jak hlasovat? Co když mám covid? A kdy budou výsledky?

Číst článek

Zkušenost uplynulého pandemického roku ukázala na potenciální efektivitu distančního vzdělávání, ale také odhalila jeho slabiny. Především nedostatek sociální interakce mezi žáky/studenty navzájem a s vyučujícím, nemožnost realizovat praktickou výuku. Obtíže byly u početnějších nebo ekonomicky slabších rodin a v nemožnosti věnovat se zaostávajícím či znevýhodněným žákům a studentům. Proto chápeme distanční formu vzdělávání jako doplňkovou a nouzovou, hlavně pro děti dlouhodobě nemocné nebo pro další pandemické situace. Pro její případné širší uplatnění je potřebné zajistit hardwarové vybavení (škol i rodin) a metodickou podporu vyučujících. Plošné nasazení musí být doprovázeno podporou rodičů.

Přísaha (Robert Šlachta)

V porovnání s evropskými státy se české děti učily na dálku naprosto nejdéle. Výsledkem je, vedle nedostatečného technického vybavení pro výuku, především ztráta motivace dětí, horší znalosti, hrozba ztracených let ve vzdělání, které se už nedoženou. U některých i riziko nedokončené docházky. Narůstají rozdíly ve vzdělání. Prožitý nouzový rok potvrdil, že stejná situace už nesmí znovu nastat.

Přísaha bude spolupracovat na takových opatřeních, aby u nás fungovalo školství, které dětem poskytne bezpečnou prezenční výuku v maximální míře. V případě další vlny navrhujeme využít, stejně jako ve Švýcarsku, rotační výuku, kombinaci dopoledních a odpoledních turnusů školy, střídání různých typů výuky, včetně školy v přírodě. S jediným cílem: umožnit dětem kvalitní výuku ve škole, se spolužáky a bez přerušení. Distanční výuku si umíme představit jako doplňkový nástroj pro vzdělávání dětí v případech nemoci, dlouhodobější léčby, pobytu v zahraničí, doučování i pro podporu talentovaných žáků.

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Distanční výuka nikdy nemůže nahradit osobní kontakt. Děti mají být určitě přítomny ve školách, kontakt s učitelem a spolužáky online výuka nenahradí. To ale neznamená, že ji v některých případech nelze využívat. Některé postupy jsou využitelné třeba pro nemocné děti nebo pro komunikaci s rodilými mluvčími.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Distanční výuka nenahradí potřebný kontakt učitele s žáky a nepřispívá k potřebnému vytváření sociálních vazeb školáků. Zejména v nižších ročnících školy vidíme její nepotřebnost a jen jako jedno z možných řešení, jak poskytovat vzdělání v době jakéhokoliv výjimečného stavu.

Hlavními tématy před volbami jsou podle Čechů zdravotnictví a justice. Účast plánují dvě třetiny lidí

Číst článek

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Školství je monopolizované státem. Ten rozhoduje i o podmínkách zakládání a provozu soukromých škol. Jako každý monopol poskytuje i stát ve školství drahé a nekvalitní služby. Celé školství je příliš centralizované. Stát by se měl vzdát svého monopolního postavení a umožnit vznik konkurence ve školství i bez povolení od MŠMT.

Ruku v ruce s tím by měl dát větší svobodu existujícím státním školám, aby mohly svobodněji rozhodovat o svém přístupu ke vzdělávání dětí. V otázce distanční výuky by rozhodně neměla rozhodovat vláda; a ani my nemáme žádné centrální doporučení, jež by mělo platit plošně – jsme totiž přesvědčeni, že univerzální správná odpověď neexistuje. Svět je příliš komplexní, než aby mohl rozhodovat politik či úředník od svého stolu daleko od problémů, které se snaží řešit. Nechme jednotlivé školy, ať se postaví k otázce distanční výuky (i mnoha dalším problémům) po svém. Jedině tak lze oddělit dobrá řešení od špatných – špatné školy budou ztrácet žáky ve prospěch těch dobrých.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Amatérská distanční výuka by pokračovat neměla – školy nejsou dostatečně odborně připraveny na její využití a děti musely sedět hodiny na online formě převážně frontální výuky. Přitom online výuková prostředí s herními prvky již existují a umožňují individualizovat výukový postup dle potřeb jednotlivých žáků – mohlo by tak proměnit i formu prezenční výuky, kdy by žáci postupovali dle svých aktuálních možností a pedagog by se místo výkladu mohl věnovat žákům, což by poskytlo prostor pro větší podporu těm, kteří to nezvládají, i lepší možnosti postupovat rychleji těm, pro které je dané téma snadné.

Na vyšších stupních může být distanční výuka velmi dobrým doplňkem pro zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání. Na mnoha vysokých školách již dlouho poskytuje podporu studentům, kteří se nemohou dostavit na přednášky. V podobném formátu by mohla sloužit k rozšíření diferenciace vzdělávacích plánů na školách středních, kdy online zdroje mohou umožnit výuku kurzu, pro který škola nemá lektora.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Covid zviditelnil řadu slabin českého školství, zároveň ale nastartoval i pozitivní změny, zejména pokud jde o využívání digitálních technologií ve výuce. Byla by samozřejmě škoda, kdybychom to promarnili. Distanční výuka by do budoucna bezesporu mohla být doplňkovou součástí vzdělávání. Mělo by se to ale týkat spíše žáků na 2. stupni základních škol a žáků starších.

‚Političtí turisté‘ na kandidátkách: z ČSSD se utíká, ANO bez nováčků nebo velké stěhování u národovců

Číst článek

Uvedu jako možnost tzv. převrácenou třídu, kde se mění role učitele. Ten už není hlavním zdrojem informací, ale stává se spíše průvodcem napříč vzdělávacím procesem. Žáci se učí doma, např. na základě videí a videotutoriálů, úkoly dělají ve škole a látka z videotutoriálů se ve škole dále prohlubuje a řeší. To je dobré propojení prezenčního a distančního prostředí, které spojuje v zájmu žáka pozitiva obou přístupů.

Důležité je nicméně vytvořit podmínky pro zapojení žáků do distanční výuky. Přestože během pandemie došlo k posílení technického zázemí škol i rodin, do online výuky se nepodařilo zapojit cca 50 tisíc žáků.

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

Výuka na dálku je krajní možnost pro výjimečné situace (např. v době pandemie). S jejím dalším rozšiřováním nesouhlasíme. Uzavření škol a distanční výuka v předchozím období prohloubila už tak značnou nerovnost v přístupu ke vzdělání. Potřeba používat digitální technologie zvýraznila problémy dětí z chudších rodin, ale i z rodin s větším počtem dětí. Jsme pro zachování povinné školní docházky.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Nejen v českých, ale i v moravských a slezských školách již byla výuka na dálku zavedena v době krize. Je potřeba racionalizovat rámcové vzdělávací programy, musí být zachována autonomie škol při tvorbě školních vzdělávacích programů, včetně možnosti převést část výuky do distanční podoby. Podle našeho názoru může sloužit i jako doplnění prezenční výuky, která by však nadále měla převažovat, a to i z důvodů sociálních.

Každopádně by měla problematika vzdělávání přejít z kompetence pražského centra na samosprávy obnovených zemí v ČR. Cílem reformovaného vzdělávání má být kvalitní všeobecné vzdělávání, zejména rozvoj kritického myšlení, které zajistí konkurenceschopnost i schopnost orientace našich dětí na budoucím trhu práce a v globalizovaném světě. Již to nemá být nacionalizace a čechizace našich dětí od útlého věku, ve vyučování musí být vyrovnaný prostor pro výuku o našich zemích, státu, Evropské unii i světových reáliích.

Volby by v srpnu podle Medianu vyhrálo ANO. Šlachtova Přísaha by se do sněmovny nedostala

Číst článek

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Distanční výuka je mimořádné a nouzové opatření. Chceme, aby distanční výuka byla používána pouze v případech, kdy se žák opravdu nemůže zúčastnit výuky v klasické formě, tedy objektivně existují závažné zdravotní důvody (např. je v karanténě nebo má vážné problémy s mobilitou). V takových případech dává distanční výuka smysl.

Rozhodnutí bychom ale nechali na zřizovateli školy. Rozhodně jsme ale proti zavádění distanční výuky jako takové. Děti přichází o socializaci a přirozenou interakci s vrstevníky. V situaci, kdy už nebude hrozit covid, bychom se měli vrátit ke klasické prezenční výuce. Všichni vládu kritizují, že děti byly velmi dlouho doma. Jenže se pak ukázalo, že školy byly epidemicky velmi problematické, k šíření nákazy zde docházelo ve vysoké míře, takže distanční výuka nakonec byla během pandemie správným krokem.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Ano, jako možnost bych ji zavedl. Zodpovědnost vzdělání pak musí padat na hlavu rodičů. Dovedu si ji představit u odloučených lokalit.

Moravané (Ctirad Musil)

Doporučujeme v českých školách zavést distanční výuku a na moravských školách ponechat prezenční výuku. Po deseti letech to porovnáme.

Volby 2021

Gabriela Gálová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme