Kněz Puvák rezignovat měl. Nemůže hlásat o morálce, když byl přistižený při činu, říká církevní právník

 • Na konci října se objevilo video, ve kterém se bývalý dětmarovický kněz doznává, že chtěl mít sex s mužem.
 • Autor nahrávky, polský podnikatel Zbigniew Stonoga, tvrdí, že chlapci bylo méně než patnáct let a farář je tak podezřelý z pedofilie.
 • Kromě polských policistů případ vyšetřuje i církev. Pokud se obvinění potvrdí, hrozí mu za sex s nezletilým a porušení celibátu podle církevního právníka Damiána Němce až suspenze, tedy propuštění z kněžského stavu.
 • Homosexuální pohlavní styk přitom podle něj kanonické právo příliš neřeší.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Církevní právník Damián Němec | Foto: Ivo Franc | Zdroj: Český rozhlas Plus

Kněz Marcel Puvák je v současnosti vyšetřován polskou policií. Ve videu se přiznal, že chtěl mít sex s mužem. Je ale podezřelý i z pedofilie. Kromě toho ale opavská diecéze uvedla, že je stíhán i podle církevního práva. Bylo podle vás nutné, aby Puvák rezignoval na všechny své církevní funkce předtím, než se všechno prošetří?
Jsem přesvědčen, že ano. Protože nemůžete hlásat o morálce, když jste přistiženi při činu.

Kdo je Damián Němec?

 • katolický kněz, dominikán, teolog a církevní právník
 • v letech 2005-2016 byl vedoucím katedry církevního práva na olomoucké teologické fakultě, v letech 2006-2014 byl jejím proděkanem
 • od roku 2016 je vedoucím Katedry církevních dějin a církevního práva této fakulty
 • vyučuje i na fakultě právnické a filosofické, v rámci generálního studia dominikánského řádu a studia trapistického Kláštera Matky Boží v Novém Dvoře

Jaké předpisy ve vztahu ke kanonickému právu porušil?
Principiálně tyto činy řeší kodex kanonického práva v části, která se dá zjednodušeně nazvat jako trestní právo. Není to ale nejpodařenější část. Za pontifikátu Benedikta XVI. byly totiž vydány speciální instrukce mimo něj. Jedna řeší dlouhodobé porušování mravnostních závazků, což nemusí být podle světského práva trestný čin, ale podle kanonického ano.

A předtím ke konci pontifikátu Jana Pavla II. v roce 2001 vyšla instrukce k případům týkajícím se sexuálního zneužívání nezletilých, tedy podle kodexu mladých do osmnácti let, novelizvaná roku 2010 za Benedikta XVI. Ty řeší Kongregace pro nauku víry nebo-li postaru posvátná inkvizice, která má zřízený nejvyšší tribunál, dříve nejvyšší inkviziční tribunál. Je tedy otázkou, jestli se jeho jednání týkalo osoby mladší osmnácti let a jestli o tom kněz věděl.

Pokud mladíkovi bylo méně než 18 let, jak se bude situace řešit?
To bude řešit Kongregace pro nauku víry, která je přísnější. Zpravidla pověří diecézní soud, aby to projednal, a podle toho případ posoudí. Může tam dojít až k propuštění z klerického stavu. Pokud je oběť starší osmnácti let, tak to spadá pod Kongregaci pro klérus, která umožňuje biskupům řešit případy, se kterými se podle kodexu nedalo pohnout, například vstup do registrovaného partnerství.

Jedním z problémů je i to, že kněz má podle církevního práva žít v celibátu. Jaký mu za porušení hrozí trest?
Pokud nebude spolupracovat a bude tvrdošíjný, hrozí mu suspenze, čili zákaz kněžské činnosti. To může být v plném nebo menším určeném rozsahu. Předtím je možné udělit mu předběžná opatření. To znamená, že dotyčnému je omezená kněžská služba nebo je postaven mimo ni rozhodnutím církevního představeného, dokud ta věc není soudně dořešena.

Český kněz je podezřelý z pedofilie. Natočili ho v polském hotelu s mladým mužem

Číst článek

V tomhle případě ale obviněný spolupracuje, a proto je rozhodnutí pružné, aby to bylo vhodné nejen pro nápravu dotyčného, ale i pro ochranu společnosti. Biskupové v tomto případě mají mnoho možností, jak zasáhnout.

Puvák ale přiznal i to, že chtěl mít sex s mužem. Jak řeší trestní právo homosexuální pohlavní styk?
Tohle není v kodexu přímo zmíněno. Církevní právo se totiž záměrně vyhýbá tomu stavět to na roveň manželství. Z hlediska trestně-právních předpisů je obecně zahrnuto mezi lidově řečeno jiné mravnostně špatné jednání.

Počítá církev také s právní domněnkou presumpce neviny?
Ano, ale aby nedošlo k dalšímu zlu, tak jsou tam ta předběžná opatření. To nejsou tresty v technickém slova smyslu, jsou to administrativní opatření.

Rozhodnutí papeže

Jak takový církevní soudní proces vypadá?
Nejdříve by se to řešilo na úrovni diecézního soudu, který má opavsko-ostravská diecéze společný s olomouckou arcidiecézí. Potom na úrovni provincií, druhou instancí je v tomto případě Praha, a třetí Řím.

Pokud je to vůči nezletilému, tak si to nejdřív řeší diecéze a potom celosvětový tribunál Kongregace pro nauku víry v Římě. A tam se v případě zneužívání nezletilých musí hlásit všechna i jen podezření.

Zároveň ale situaci zřejmě bude řešit i papež. Pro Lidové noviny mediální poradce Arcibiskupství pražského Romuald Štěpán Rob řekl: „Případ bude také předán do rukou papeže Františka, který pravděpodobně dotyčného propustí z duchovenské služby. Nicméně nechceme předbíhat.“ O čem bude v tomto případě rozhodovat?
To je výjimečná věc obsažená v instrukci Kongregace pro nauku víry týkající se zneužívání nezletilých. Pokud je to závažná záležitost, která si žádá okamžitou reakci. Místo, aby ji řešily místní soudy, se záležitost předá s doporučením přímo papeži, který zpravidla dotyčného propustí z klerického stavu. V italském tisku ale proběhl nedávno případ kněze z Jižní Ameriky, který byl takto propuštěn z klerického stavu, a deset let poté se oběti doznaly, že to bylo křivé nařčení, takže to může být unáhlené.

Kauza Marcela Puváka

 • na konci října zveřejnil polský podnikatel Zbigniew Stonoga video, ve kterém se bývalý dětmarovický farář Marcel Puvák doznává k tomu, že chtěl mít sex s mužem
 • podnikatel ve videu ale zveřejňuje i internetovou komunikaci, která má dokládat, že kněz chtěl mít pohlavní styk s mužem mladším patnácti let, Puvák tato nařčení odmítl
 • ihned po zveřejnění videa kněz rezignoval na své církevní funkce
 • případ vyšetřuje polská policie, zároveň se jím zabývá ostravsko-opavská diecéze, která bude soudit faráře podle církevního práva

A v tomhle případě je podle vás takové řešení nutné?
Podle toho, co vím z médií, a pokud bychom předpokládali, že šlo o dlouhodobé zneužívání nezletilých, tak možná ano. Ale to nejsem schopný posoudit.

Případ řeší i světské orgány. Ovlivňují se vzájemně?
Podle instrukcí z posledních patnácti až sedmnácti let je kladen důraz na to, aby církev spolupracovala se světskými orgány. Zpravidla se má počkat s dokončením církevního řízení na to světské. To totiž má více nástrojů pro vyšetřování.

Světské právo ale může trvat dlouho, proto je možnost udělit předběžná opatření. V tomto případě je ale situace jiná, protože tenhle dotyčný kněz sám rezignoval. Ve výsledku je to totéž, ale právně ne. Nebyla mu udělena žádná trestní opatření, předběhl je.

Jak může církevní soud rozhodnout?
Přísně vzato by se mohlo stát, že pokud by nespolupracoval a byl tvrdošíjný, byl by suspendován.

A pokud by to nebylo vyhodnoceno jako závažný čin, tak je možné ho trestat i v případě, kdy svým chováním pohoršoval, nebo se vyžaduje naplnění veřejného pořádku. To chybí v jakémkoli světském právu. A další je cesta administrativní, kdy církevní představení mohou z důvodu obecného prospěchu omezit výkon práv patřící katolíkům.

Ale protože tenhle případ je veřejně známý a došlo k pohoršení, tak podle mého odborného odhadu tady dojde k razantnějším opatřením.

Pedofilie se nedá vymýtit. Zlé je, pokud to církevní instituce kryje, myslí si kněz Vacek

Číst článek

Může nastat i situace, že mu bude zakázán veškerý výkon kněžské činnosti, ale to je výjimečné opatření. Nicméně bývá udělováno často právě v situaci zneužívání nezletilých, pokud je to trvalejší záležitost.

Pokud bude propuštěn z kněžského stavu, může se ještě nějakým způsobem angažovat v církvi?
Zaprvé mu může být zakázáno veškeré kněžské působení, ale podle práva, pokud není propuštěn z klerického stavu, tak je jeho biskup povinen se o něj postarat. Může být například zaměstnán v archivu nebo vykonávat administrativní činnost. Druhá možnost je, když jsou to ta závažná obvinění, že je propuštěn z klerického stavu a potom už není biskup zavázán starat se o jeho živobytí.

Kauza se může táhnout delší dobu. Momentálně ve farnosti slouží bohumínský kněz, ale jak se situace bude řešit dál? Kdy církev rozhodne, že by měl být vybraný nový kněz?
Jelikož Marcel Puvák rezignoval, je farnost uvolněná a jde o to, kdy se najde někdo, koho by tam mohl biskup natrvalo poslat.

Byl v Česku už nějaký případ, který by se s tímto dal srovnat?
V našem českomoravském prostředí neznám podobný případ. S takovou publicitou je to rozhodně ojedinělé, ale na kolik je ojedinělé to jednání, nedokážu posoudit.

Dominika Kubištová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme