Data strážníků: bezpečný 'Bronx' i bezdomovectví jako životní styl
Unikátní data například ukazují, kde přijdete v Brně o peněženku.

Jan Boček a Alžběta Nečasová |

Čtěte dále

Nejvíc přestupků spáchají lidé po třicítce, čtvrtina se řeší domluvou a nejčastější přestupky se týkají psů bez náhubku nebo bez známky. To je jen část zjištění, která odhalila analýza dat brněnské městské policie. Vedle toho data ukazují také to, kde se které přestupky odehrávají, ať už jde o pití alkoholu na veřejnosti či nabízení sexuálních služeb.

Brněnští strážníci data zveřejnili na konci května pro akci Brnohacks, na které programátoři vyvíjeli aplikace pro jejich zpracování. Data městské policie o přestupcích za období od ledna 2016 do května 2017 obsahují kromě místa a času, kde se přestupek odehrál, také rok narození a bydliště pachatele.

Mezi třicátníky přibývá bezdomovců

Strážníci za téměř rok a půl řešili 72 tisíc přestupků, z toho v naprosté většině dopravních. Těch pořádkových, které analyzovali datoví žurnalisté serveru iROZHLAS.cz, je přibližně 16 procent. Přesné číslo určit nelze. Například u záboru veřejného prostranství ze statistik nepoznáme, zda jde o špatné parkování, nebo například nelegální zahrádku.

Přes vysoký podíl dopravních přestupků se strážníci podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ghanema věnují oběma typům přestupků stejně. „Čas brněnských strážníků je rovnoměrně vynaložen mezi pořádkovou a dopravní činnost. Ze statistiky již pochopitelně není vidět, že dopadení pachatele trestného činu, poskytování první pomoci, zklidňování útočníka nebo řešení hromadné rvačky zabere výrazně více času a sil než vložení lístečku za stěrač.“

Přestupky nejčastěji páchali třicátníci: vůbec nejčastější věk pachatele byl 32 let.

„Snažíme se přizpůsobit komunikaci této věkové skupině, například na komunitních sítích,“ vysvětluje Ghanem. „Právě lidé v tomto věku jsou obecně velmi aktivní řidiči.“

Vedle toho ale strážníci v poslední době registrují stále víc třicátníků také mezi bezdomovci. „Domníváme se, že pro spoustu lidí v tomto ještě poměrně mladém věku se z určitých důvodů stává bezdomovectví životním stylem,“ pokračuje Ghanem. „Někteří z nich systematicky odmítají jakékoliv nabídky pomoci.“

Nejčastější problémy: psi a alkohol

Nejčastějším pořádkovým přestupkem byl chybějící náhubek nebo známka u psa (2,5 tisíce případů), krádež (2,4 tisíce) a pití alkoholu na veřejnosti (2 tisíce). Menšinovými přestupky je pak kouření na zákonem zakázaných místech, poskytování sexuálních služeb, přestupky proti veřejnému pořádku včetně rušení nočního klidu (každý z nich necelých pět stovek případů) nebo žebrání (dvě stovky).

Čtvrtinu případů řešili strážníci domluvou, více než polovinu blokovou pokutou na místě, zbylou čtvrtinu nejčastěji předali k řešení státní policii nebo některému správnímu orgánu.

„Pravidla pro domluvu stanovoval zákon,“ upřesňuje čísla Ghanem. „Obecně se dá říct, že domluva se ukládala tam, kde podle posouzení strážníka postačovala k nápravě. Strážník přihlíží k okolnostem, pohnutkám, recidivě, ale třeba i denní době. Například venčení štěněte bez náhubku ve tři hodiny ráno na prázdné ulici nemusí být postihováno tak přísně, jako vypuštění agresivního psa v zaplněném parku či u dětského hřiště.“

Polovinu blokových pokut pachatelé nezaplatili a strážníci je předali k vymáhání magistrátu.

V „Bronxu“ je přestupků minimum

Přestupky se soustředí na několika místech, a to zejména v centru města: kolem hlavního nádraží, náměstí Svobody, Mendlova náměstí, Staré osady a kolem ulice Pod Kaštany.

Pořádkové přestupky, celé Brno

Pořádkové přestupky, širší centrum

Pořádkové přestupky, střed města

„Statistika přesně odpovídá našim prioritám,“ komentuje mapy mluvčí strážníků Jakub Ghanem. „Okolí hlavního nádraží je dlouhodobě místem, které kontrolujeme nejvíce a hlídky zde nejčastěji zjednávají pořádek. Cíleně se zaměřujeme na kontroly pití alkoholu, znečišťování ulic, agresivní chování a snažíme se předcházet krádežím. Místo veřejnost obecně vnímá jako jedno z nejméně přívětivých v Brně. Proto se do kontrol zapojují i specializované jednotky, ne pouze místní hlídky.“

„Mendlovo náměstí a Starou osadu řadíme k místům, která zaslouží častější dohled. V Židenicích byl velký problém s krádežemi, po určitý čas jsme tam proto dělali kontroly i několikrát do hodiny. Zejména tyto majetkové přestupky se podařilo poměrně úspěšně potlačit,“ komentuje data Ghanem. Výčet tím ovšem nekončí. „Na Mendlově náměstí se zase objevují obtěžující opilci, občas zde dojde ke krádeži a v poslední době hlídky v parku nalézají použité injekční stříkačky. Informace o pohybu narkomanů jsme předali státní policii i protidrogové jednotce celní správy,“ doplňuje. Podle něj strážníky v boji s drogovou kriminalitou svazuje zákon. „Snažíme se touto cestou dělat maximum v mapování výskytu omamných látek a sběru odhozených jehel,“ popisuje práci strážníků v terénu mluvčí.

Naopak v okolí Bratislavské ulice, tedy v takzvaném „Bronxu“, je podle evidence nízké množství přestupků.

„Ulice Bratislavskou a Cejl kontrolujeme i desetkrát denně,“ odhaluje strategii strážníků ve vyhlášené brněnské lokalitě. „Navzdory rozšířeným představám tady běžných přestupků není tolik. Hlídky sem vyjíždějí prověřovat oznámení o rušení nočního klidu, někdy v lokalitě řeší hlášení o domácím násilí a následně případy předávají státní policii,“ popisuje dění v Bronxu.

„Pokud už zde k něčemu dojde, bývá často řešení složitější. Do zákroků se vměšují další lidé, podezřelí bývají opilí a podobně,“ doplňuje mluvčí.

Připouští, že i kolem Cejlu řeší pití alkoholu na veřejnosti, ale zdaleka ne v takové míře jako v centru města. „Skupiny problematických lidí mají tendenci se odtud stahovat na frekventovanější místa, do různých směrů ve městě. Mimo jiné právě na Starou osadu,“ vysvětluje přestupkovou statistiku.

Kde se odehrávají které přestupky, si můžete prohlédnout na následujících mapách.

Krádeže

Pití alkoholu na veřejnosti

Psi bez náhubku nebo známky

Nabízení sexuálních služeb

Kouření na zákonem zakázaných místech

Žebrání

|Václav Štefan |Zprávy z domova

Rejstřík přestupků plní hlavně krádeže a porušení zákazu kouření. Rekordmani mají šest záznamů

Víc než 13 500 přestupků už zapsala policie a úřady do nového rejstříku přestupků. Ten funguje čtvrt roku a nejčastěji se v něm objevují drobné krádeže, porušení zákazu kouření na vybraných místech nebo neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu. Někteří lidé mají v evidenci až šest záznamů. Za opakované přestupky už úřady začaly rozdávat vyšší pokuty. Nejvyšší zatím byla 10 tisíc korun.