Děti ve škole. Ilustrační foto.

Data o inkluzi: asistenti mají o třetinu nižší platy než učitelé

Jan Boček |

Čtěte dále

Před rokem začala platit vyhláška, která rozpoutala debatu o inkluzi. Ta přitom na školách probíhá nejméně od roku 2011. Jak ukazují data, už tehdy na školách působily stovky asistentů.

Článek vznikl ve spolupráci s centrem EDUin.

Na konci školního roku 2016/17 působili na veřejných základních a středních školách asistenti pedagoga v rozsahu 7656 plných úvazků. Na mzdách přišli stát na téměř 1,7 miliardy korun, ukazují data z informačního systému o platech ministerstva financí.

Jak ale upřesňuje ministerstvo školství, jen necelá polovina z nich se na školách objevila v souvislosti s novelou „o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“ – lidově o inkluzi –, která vstoupila v platnost před rokem.

Inkluzivní vzdělávání totiž umožnila už vyhláška „o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních“ z roku 2005. Podle dat ministerstva školství působí asistenti pedagogů na školách nejméně od roku 2011. Starší data nejsou k dispozici.

Statistiky rozlišují pozici asistenta učitele, který působí na základních a středních školách, a asistenta vychovatele v mateřských školách. V datech najdeme pouze veřejné školy, nikoliv školy zřizované soukromým sektorem nebo církvemi. Časová řada končí v roce 2016, číslo v prvním odstavci článku je údaj za konec května 2017.

Náklady letos porostou, v dalších letech už ne

Počet žáků, kteří vyhlášky během prvního roku využili, ministerstvo zatím nezná. Čísla prý budou k dispozici během několika týdnů.

„Přestupy na základní školy se pohybují v desítkách,“ vysvětluje expert na vzdělávání Bohumil Kartous z obecně prospěšné společnosti EDUin. „Podstatnější je působení asistentů na bývalých praktických školách, které mají nově status škol základních,“ tvrdí.

„Novela zákona, která vešla v účinnost začátkem školního roku 2016/17, nezavádí inkluzi, jak bývá dezinterpretováno,“ pokračuje Kartous. „Pouze upravuje způsob zajišťování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. To samo o sobě neznamená větší počet asistentů. Jejich počet roste v průběhu posledních let s nárůstem počtu dětí, které je potřebují. Tento nárůst bude pokračovat pravděpodobně ve stejném tempu už jen do konce přechodného dvouletého období a následně by se měl stabilizovat.“

Největší nápor se ale čeká v novém školním roce, kdy budou školy přijímat opatření, která pedagogické poradny navrhly přes léto. V roce 2018 pak ministerstvo školství očekává nárůst nákladů na asistenty a další opatření proti letošku o 2,5 miliardy. Jednání o navýšení rozpočtu má proběhnout na konci srpna.

„Očekávali jsme, že náběh společného vzdělávání bude rozprostřen do dvou let,“ přibližuje situaci ministerstvo školství. „Vzhledem k tomu, že bylo například financování asistentů pedagoga ze strany krajských úřadů dlouhodobě poddimenzováno, tlak z terénu, zejména pak ze strany rodičů, urychlil proces přiznávání podpůrných opatření.“

Jak ale dodává Kartous, celkové náklady nekopírují pouze nárůst asistentů, nýbrž srovnávají deficit z minulosti, a proto je odhadovaná částka vyšší, než se předpokládalo: „Před přijetím novely byly prostředky na asistenty určovány krajskými normativy a byly významně podhodnoceny. Ředitelé tak museli na platy asistentů často používat jiné prostředky, mnohdy určené například na osobní ohodnocení učitelů. Nový způsob financování toto dilema odstraňuje, a ředitelé tak nebudou muset sahat na platy učitelů.“

„Narativ, který se nedávno objevil, že na inkluzi budou použity prostředky určené na platy učitelů, je nesmyslný,“ dodává Kartous.

Tuto situaci potvrzuje i bývalý dlouholetý ředitel základní školy, v současnosti expert na inkluzivní vzdělávání Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády Vladimír Foist. „Financování asistentů pedagoga v předchozím období nebylo jednoduché. Například v roce 2016 se naší škole podařilo ze státního rozpočtu zaplatit pouze 46 procent nákladů na asistenty. Celá řada škol na tom byla podobně a ředitelé řešili složitý úkol, jak tuto činnost dofinancovat z ostatních zdrojů.“

„To vyvolávalo oprávněné obavy učitelů o tom, že asistenti jsou financováni na úkor prostředků vyčleněných na jejich platy,“ doplňuje Foist. „Ředitelé se snažili využívat alternativní zdroje, nicméně ve zcela výjimečných nouzových situacích do normativních rozpočtových prostředků sahali. Nárokovost podpory a současný systém přímého financování asistentů tato rizika eliminuje.“

Také ministerstvo školství upozorňuje, že navýšení výdajů na asistenty se neprojeví na platech učitelů. „Je důležité si uvědomit, že odměna asistenta pedagoga není důvodem ke snížení platů ostatních zaměstnanců školy či školského zařízení,“ vysvětluje tisková mluvčí.

Asistenti berou mnohem víc než asistentky

Několikamiliardové navýšení ovšem nic nezmění na tom, že je hrubý plat asistentů hluboko pod celorepublikovým platovým průměrem. Je také téměř o třetinu nižší než plat učitelů.

Za rozdíl v platech může například to, že asistenti na rozdíl od učitelů nemusejí mít vysokoškolské vzdělání. Podle vzdělávacích expertů jsou přesto mzdy asistentů nedostatečné.

„Platy asistentů jsou skutečně zoufalé a ani zdaleka nevystihují důležitost a náročnost jejich práce,“ hodnotí Vladimír Foist. „Navíc se velká část asistentů dostane pouze k částečným úvazkům. Představte si konkrétní příklad: plat asistenta pedagoga s plnou kvalifikací, několikaletou praxí a bohatými zkušenostmi, jehož pracovní úvazek je tvořen ze dvou třetin hlavním pracovním poměrem a doplňuje ho projektová dohoda školního asistenta na 40 hodin týdně. Takový asistent si měsíčně vydělá 13 450 korun čistého. Osobní příplatky jsou u asistentů na základních školách spíš vzácností.“

Příjmy učitelů se zvyšují s rostoucím věkem a délkou praxe, jak jsme ukazovali v článku, věnovaném učitelským platům. Oproti tomu příjmy asistentů se s věkem téměř nemění.

Mužů je na pozici asistenta výrazně méně než žen; mají ovšem podstatně vyšší plat. Důvodem je rozdíl v příplatcích. Přesnější příčinu rozdílu ministerstvo školství nezná. U učitelů je přitom příjmová propast mezi muži a ženami téměř nulová.

|Věra Hájková |Regiony

Inkluze v praxi: postižené děti mají na některých školách speciální třídu. V Čerčanech jsou spokojené

Jak začlenit postižené děti do běžných škol a neovlivnit výuku ostatních? České základní školy se s tímto problémem potýkají od letošního září. Někdy jsou děti s hendikepem v běžných třídách a mají k sobě asistenta. Část základních škol ale řeší začlenění postižených do kolektivu po svém. Zřizují speciální třídy, ve kterých mají děti zvláštní péči, malý kolektiv a vlastní učební plán. Takovou třídu má třeba škola v Čerčanech na Benešovsku.

|Petra Holinková |Zprávy z domova

Obava odpůrců inkluze se nenaplnila. Přesto o novele stále koluje řada mýtů

Od září vstoupí v platnost novela školského zákona, podle které dostanou všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami peníze na asistenta pedagoga nebo zvláštní pomůcky. A to na každé škole. Dosud to tak bylo jen na speciálních a praktických školách. Tzv. inkluze má řadu odpůrců, některé jejich obavy se zatím nenaplnily. Ministerstvo zřídilo speciální e-mailovou adresu, kam může veřejnost posílat své dotazy.