Devátá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k migraci?

Jaký způsob přijímání migrantů by měla Evropská unie přijmout? A jak velký roční přísun migrantů by Česko dokázalo zvládnout? Na tyto otázky odpovídali lídři stran a hnutí kandidujících v říjnových sněmovních volbách v devátém dílu seriálu Radiožurnálu s názvem 10 výzev pro příští českou vládu.

10 výzev pro příští vládu Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jaký mají kandidující strany postoj k migraci? (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  9. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Devátá výzva má název Přístup k migrantům.

Jaký způsob přijímání migrantů by podle vás měla Evropská unie přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle vás Česko dokázalo zvládnout? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Chceme, aby EU podporovala členské státy, regiony a obce v integraci uprchlíků nebo migrantů a aktivně se hlásíme ke spoluzodpovědnosti Česka. Při formulaci politik vyslechneme odborné návrhy nevládních organizací pracujících s migranty. Zajistíme, aby stát systémově podporoval neziskový sektor a samosprávy v integračních aktivitách na místní úrovni (především výuku českého jazyka, sociokulturní orientaci v české společnosti a rozvoj tolerantního soužití v obci).

Požadujeme jednotnou evropskou azylovou politiku založenou na solidaritě, na lidskosti a řádném procesu, včetně sdílení odpovědnosti. Požadujeme obnovení evropské mise pro záchranu lidí ve Středozemním moři a nastavení cest pro legální migraci.

Česko musí zlepšit špatné fungování některých ambasád i celkový vztah k legální migraci. Agendu migrace přesuneme pod MPSV. Činnost ostatních ministerstev budeme koordinovat zřízením vládního zmocněnce pro koordinaci cizineckých agend.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Nepřijatelná je politika záchrany Afriky a Blízkého východu formou přijímání uprchlíků. Je potřeba nastavit imigrační politiku po vzoru Švýcarska. Ústavou musí být dáno, že o imigraci si rozhoduje pouze Česká republika a nesmí být přijaty žádné mezinárodní smlouvy, které by český stát v tomto omezovaly.

Sedmá výzva pro příští českou vládu: jak si kandidující uskupení představují výši důchodů?

Číst článek

S ohledem na neschopnost státu hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a dosavadní provoz státu na dluh si ani nemůžeme dovolit přijímat žádné uprchlíky. Na zahraniční pomoc dává ČR okolo půl miliardy korun ročně, což je náš příspěvek mezinárodní humanitě, který je i tak na dluh. V prvé řadě máme povinnost postarat se o vlastní životy a naše rodiny.

Dobrovolné pomoci z kapes občanů nic nebrání a ta může být nezanedbatelná. Přijímání uprchlíků z kultur neslučitelných s tou naší by mělo být omezeno na nulu. Veškerá podpora a pomoc musí být realizována v zemi, odkud imigranti pocházejí.

Volný blok (Lubomír Volný)

Pokud Volný blok vyhraje volby, bude migrační politika Evropské unie problémem zahraničního subjektu, nikoli České republiky, neboť okamžitě aktivujeme čl. 50 Lisabonské smlouvy. Obnovíme hraniční kontroly. Nelegální migraci budeme tvrdě potírat. Nepřísluší nám proto způsob přejímání migrantů unií hodnotit. Česká republika pod vedením vlády Volného bloku bude i nadále přátelskou zemí pro všechny, kdo se chtějí aktivně, nejen pasivně, spolupodílet na její prosperitě.

Podpoříme navíc humanitární pomoc uprchlíkům s židovsko-křesťanskými kořeny, kteří prchají před hrozbou islámské genocidy – tedy například Arménům či koptským křesťanům. Tato pomoc bude mít podobné parametry jako někdejší československá pomoc řeckým uprchlíkům – těch se do rodné země vrátily po azylu v Československu tři čtvrtiny.

Zákonem zakážeme výstavbu nových mešit a minaretů a podporu financování mešit na českém území ze zahraničí.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Kategoricky odmítáme existující úpravy uprchlických kvót ze strany Evropské unie. Budeme navrhovat jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Propustnost vnější hranice EU musí být zabezpečena tak, aby zajistila maximální kontrolu nelegální imigrace a zamezila vstupu nelegálních imigrantů na území EU.

Do naší legislativy ukotvíme opatření k zamezení nelegální imigrace a k repatriaci nelegálních imigrantů. Prosadíme účinnou a rychlou návratovou politiku. Nelegálním imigrantům nebudeme udělovat azyl a zřizovat pro ně záchytná zařízení, to vše v souladu s mezinárodními konvencemi. Říkáme jasně: Nulová tolerance ilegální imigrace!

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

Opakovaně jsme odmítli a nadále odmítáme unijní řešení na principu povinných přerozdělovacích kvót. Česká republika není pro migranty cílovou zemí, proto jejich přijímání odmítáme.

Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu?

Číst článek

Naopak i nadále budeme systematicky podporovat preventivní opatření k omezení nelegální migrace do EU a eliminaci s tím spojené trestné činnosti. Vedle nástrojů azylové a migrační politiky budeme především prosazovat dohody se státy původu a tranzitu a také posilovat naši humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zemích původu migračních vln.

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že svět je ve 3. světové válce (2011–2038), vedené marx-satanským Ruskem a Čínou za vyhlazení či zotročení všech křesťanů, v níž zahyne 1/3 lidstva. Ostrá fáze začne v roce 2025 útokem hlavního spojence Ruska, Erdoganova islámského Turecka, na Ruskem totálně infiltrovanou, zrazenou a proto nebráněnou Evropu a povstáním „evropských“ muslimů.

Za této válečné situace přijímat do Evropy miliony anti-křesťanských muslimů, aby nás, evropské křesťany, pomohli vládnoucím marx-satanistům vyvraždit, je nejvyšší stupeň vlastizrady. A na válečnou vlastizradu je vždycky jediný trest, popravčí čety. Viz bod 3. Naše obrana křesťanské Evropy má 3 fáze: 1. Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a STÁT SE TAK RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ. 2. Zbavit se ruských fízlů, nasazených v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu. 3. Obnovit povinnou základní vojenskou službu a národní armády podle vzoru Švýcarska.

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Jsme zásadně proti stávající strategicky řízené migraci, která je organizována a spolufinancována přímo vedením EU v rámci realizace uzavřených smluvních dokumentů, jako jsou Lisabonská smlouva či dokument Migrace k náhradě původního obyvatelstva, podle něhož má být do Evropy do roku 2050 dovezeno až 159 milionů migrantů. EU plánuje dovoz migrantů z mimoevropských regionů pod záminkou válečných uprchlíků či pod záminkou potřeby posílit pracovní síly v průmyslu náhradou za stárnoucí evropskou populaci. A to v době průmyslové revoluce 4.0, která se vyznačuje přechodem na robotizaci a obecně očekávanou velkou nezaměstnaností a levnou prací.

Strategicky řízená nátlaková migrace je používána jako zbraň. V odborných kruzích je definována jako přeshraniční pohyb populace, který je cíleně vytvořen nebo manipulován za účelem oslabit a zničit koncový stát, a to až formou občanské války. Tento druh migrace má charakter dlouhodobého „inženýrsky“ připraveného projektu. Jsme zásadně proti!

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

V České republice žije asi tři čtvrtě milionu migrantů, legálních i nelegálních, tedy lidí, kteří k nám přišli z nejrůznějších zemí. To je téměř desetina obyvatelstva. Většina z nich naštěstí pochází ze zemí, které jsou kulturně či nábožensky kompatibilní s ČR.

Pátá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit zadlužení státu?

Číst článek

Otázka by proto spíše měla znít, jak má naše země postupovat v případě migrace ze zemí nekompatibilních. A nechoďme okolo horké kaše, problém je migrace z islámských zemí, respektive islamismus, což je jen jiné slovo pro radikální politický islám. Varováním by pro nás měla být situace v mnoha zemích na západ od nás, kde právě muslimská migrace začíná narušovat samotnou podstatu naší anticko-křesťanské civilizace.

Pokud jde o migranty z těchto zemí, tak odpověď zní, že ilegální migrace by měla být nulová a legální na čísle limitně se nule blížící. Zároveň trváme na deportaci nelegálních migrantů, ale také cizinců závažným způsobem porušujících naše zákony. Nepřijmeme jakoukoliv vnucenou migrační politiku nebo kvóty.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Migranty je třeba řešit mimo hranice České republiky a Evropské unie prevencí, cílenou pomocí a systémovými opatřeními. Konflikty i daleko za hranicemi Evropy mohou mít nově dopad na bezpečnost ČR. Kolabující státy přispívají k ilegální migraci a rostoucímu terorismu, který spolu s kybernetickými útoky a hybridním způsobem války patří k hlavním hrozbám současnosti. Stabilita a prosperita nestabilních částí světa je proto jedním z klíčových faktorů pro zajištění bezpečnosti a stability ČR a EU (migrace, terorismus). 

Vytvoříme spolu s dalšími zeměmi EU takové podmínky, abychom nemuseli řešit otázku, jak velký roční přísun migrantů by Česko dokázalo zvládnout. S tím souvisí i otázka posílení obrany hranic EU.

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Nelidské podmínky v domovské zemi vedou některé lidi k jejímu opuštění. S tím má náš národ bohaté zkušenosti (1939, 1945, 1968). Proto víme, že lidem v nouzi je třeba pomoci. Je však přijímání migrantů řešením situace? Odpovědnost by měly nést státy, které aktuální situaci vyvolaly hájením svých zájmů.

Do ČR bychom měli přijímat pouze migranty, kteří opravdu stojí o život v naší zemi, zavážou se naučit náš jazyk a dodržovat naše zákony, tak jako tomu bylo u českých imigrantů v minulosti. O jejich přijetí by mělo být rozhodnuto v jejich vlasti či co nejblíže jí, ne na našem území. Počet migrantů by neměl přesahovat přirozený přírůstek nově narozených občanů.

Aktuální migrační politika EU je nepřijatelným rizikem. Situaci migrantů je třeba řešit co nejblíže jejich vlasti. Zajistit okolním státům podporu v budování vhodné infrastruktury pro dlouhodobý a ideálně trvale udržitelný život migrantů, aby se v případě uklidnění situace mohli vrátit do své vlasti.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Masová migrace do Evropy je způsobená válkami, hladomorem a nekonečným vykořisťováním zemí globálního jihu. Lidé, kteří prchají před útlakem, bídou a smrtí, by měli mít právo najít v Evropě svůj nový domov. Současná politika EU přistěhovalectví zastavit nedokáže, jen zhoršuje už tak nelidské podmínky, za jakých probíhá.

Odmítáme kvóty jako nehumánní prostředek. Jsme pro společný fond, s výší příspěvků dle ekonomické síly států, který zajistí zvládání migrace a pomoc uprchlíkům. Nejlepší integrace spočívá v tom, že lidé mají životní perspektivu. Problémy přistěhovalců by EU i ČR měly řešit v zemích jejich původu: navýšením rozvojové pomoci, zastavením vývozu zbraní do oblasti konfliktů a podporou standardů práce (dle ILO (Mezinárodní organizace práce – pozn. red.)). Otázka na počet zvládnutelných migrantů je pro nás bezpředmětná a navíc dehumanizující. Řešení hledáme ve spolupráci celé Evropy a musí být výsledkem dialogu s místními i nově příchozími a také možnostmi té které země.

Přísaha (Robert Šlachta)

Odmítáme migrační kvóty a budeme pro velmi přísné postihy převaděčů. Chceme opětovně osamostatnit cizineckou policii k účinnější ochraně hranic a boji proti převaděčství a nelegálnímu zaměstnávání.

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Situace v Evropské unii se od roku 2015 výrazně změnila, postoj drtivé většiny zemí je jasné odmítnutí přijímání migrantů. V tuto chvíli je napříč takřka celou Evropou shoda na tom, že migrace se musí řešit mimo EU. Nutný je společný evropský přístup, nikoli však formou přerozdělování nebo kvót. Situaci musíme řešit přímo v regionech, odkud lidé odchází – navýšením pomoci pro uprchlické tábory v blízkosti konfliktních zemí. To je nejefektivnější způsob, jak zabránit, aby se vydávali na nejistý pochod do Evropy.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Migraci pouze z ekonomických důvodů zásadně odmítáme. U žadatelů o politický azyl požadujeme důsledné ověření jejich totožnosti. Dosavadní způsoby přijímání migrantů, diktovaných bruselskou byrokracií jsou pro nás nepřijatelné a upozorňujeme, že ve svém důsledku povedou k rozpadu unie.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Některá politická uskupení vám řeknou, že by o přijímání migrantů do ČR neměla rozhodovat Evropská unie a pod to bychom se bez zaváhání podepsali. Navíc však ještě dodáváme, že by o tom neměla rozhodovat ani česká vláda. Nikdo by neměl být skrze stát nucen platit azyl někomu, komu jej platit nechce, bez ohledu na to, v jak bídné situaci se dotyčný migrant nachází. Na druhou stranu by nikomu ani nemělo být bráněno pomáhat druhým v nouzi – bez ohledu na jejich rasu či vyznání.

Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Číst článek

Co to tedy znamená? Stát by neměl nikoho živit (což se mimochodem netýká ani zdaleka jen migrantů). Na druhou stranu by neměl nikomu bránit kohokoliv živit. Pomoc migrantům by měla být čistě soukromá záležitost jednotlivců, kteří si pomáhat přejí; a to jak v cizí zemi, tak i lokálně – ale za vlastní peníze (přímo či skrze charitu), nikoliv ze státního rozpočtu. Nikdo by v tom nikomu neměl bránit; a zároveň by k tomu nikdo neměl být skrze stát nucen.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Nemáme-li se zpronevěřit základům křesťanské Evropy, je nutno uplatňovat hlavní křesťanské principy, tj. lásku k bližnímu a pomoc těm, kdo jsou v nouzi. Lidé prchající z válečné oblasti nebo z brutální diktatury pomoc potřebují a bylo by nelidské ji odpírat. Bylo by to navíc i velmi nepraktické – na českém pracovním trhu chybí desítky až stovky tisíc lidí a tuto poptávku mohou pomoci pokrýt i ti, kdo prchají ze země svého původu.

Je při tom samozřejmé, že máme plné právo bránit se proti zavlékání terorismu, kriminality nebo dalších nežádoucích jevů – každý uchazeč by měl být důkladně prověřen z hlediska, zda nepředstavuje bezpečnostní riziko, které může být důvodem pro odmítnutí azylu nebo jiné formy ochrany. Česko již dokázalo za vlády premiéra Zemana přijmout a integrovat desítky tisíc uprchlíků z bývalé Jugoslávie, z nichž významná část byli muslimové. S těmito migranty nebyly téměř žádné problémy, a z těch problémů, které se vyskytly, se můžeme poučit, abychom je neopakovali.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

V oblasti migrace chceme férové a efektivní opatření na celoevropské úrovni, které zajistí bezpečnost našich obyvatel a omezí nelegální migraci. Zároveň odmítáme povinné kvóty jako nefunkční mechanismus.

Podporujeme řešení příčin migrace v místech jejího vzniku, boj proti převaděčství a organizovanému zločinu. Za zásadní považujeme předcházet důvodům, které k migraci vedou – více přispívat na boj proti suchu, boj s chudobou, zakázat nezodpovědné vyvážení zbraní do nestabilních regionů a bojovat za zvyšování vzdělání lidí žijících v postižených regionech.

Podpoříme rovněž spolupráci EU se zeměmi, které jsou zdrojem migrace nebo přes ně vedou migrační trasy. Chceme předcházet nelegální migraci již mimo území EU. Podpoříme i posílení ochrany vnějších hranic EU včetně zavedení takzvaného pre-screeningu a hraničního řízení o azylových žádostech. I spolupráci mezi státy EU v oblasti azylu a návratové politiky, včetně reformy agentury FRONTEX, stejně tak politiku sponzorovaných návratů.

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

Základním řešením jsou takzvané checkpointy, tedy vlastně jakési předsunuté imigrační úřady mimo území Evropské unie, například v Africe. Pokud se bavíme o legálních cestách migrace, checkpointy jsou tím řešením. Tam zájemci o migraci zjistí, zda je Evropa chce, či nechce přijmout a zda mají na azyl nárok, bez toho, aby se vydávali na strastiplnou cestu, za kterou platí různým převaděčským mafiím obrovské peníze, a aby se nám pohybovali za schengenskou hranicí bez jakékoli kontroly.

Druhým základním řešením je funkční návratová politika. Ta Evropské unii velmi chybí. Migranti, kteří nemají nárok na azyl, musejí být vraceni do svých mateřských zemí. A ty země je nutné přesvědčit, aby své lidi braly zpět. Zde musí být EU důrazná. My přece řadě těch států poskytujeme významnou rozvojovou pomoc, my řadě z nich otevřeli evropský trh, a máme tudíž právo klást si právě tuto podmínku. KSČM nikdy nehlasovala pro kvóty, nikdy jsme nepodporovali jakýkoli příliv migrantů.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Především nevyvolávejme xenofobní a protiuprchlické nálady, migrace z bezpečnostních i ekonomických důvodů zde byla odnepaměti a také předkové nás všech sem odněkud imigrovali. EU by měla pokračovat v pomoci severoafrickým a dalším zemím, zároveň zlepšovat systém prověřování žadatelů o azyl z bezpečnostních důvodů i ochrany evropských hranic. Státy EU by měly být v otázce přijímání migrantů v době uprchlických krizí solidární, k řešení se musí dospět po vzájemné dohodě – kdo by se dohody zúčastnil, byl by podpořen ze společného rozpočtu a integračního programu. Co se týče azylantů, ČR jich ročně zvládá okolo tisíce.

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Jednoznačně deklarujeme, že jsme proti nelegální migraci a EU se musí pašerákům lidí aktivně bránit. To, že přijmeme každého ekonomického migranta, který si usmyslí, že chce žít v Evropě, není řešení. To je kapitulace před problémem, který se postupem času bude zvětšovat. 

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Integrace migrantů se dlouhodobě nedaří. EU by měla automaticky vyřizovat žádosti o azyl ve třetích zemích a žadatelé by měli na rozhodnutí čekat mimo území EU. Migrantům musíme pomoci v jejich zemích, v Evropě není pro ně místo. Česká republika žádné ilegální migranty nebude v žádném případě přijímat. Byl to ostatně Andrej Babiš, který spolu s Viktorem Orbánem zarazili 29. června 2018 migrační kvóty na zasedání Evropské rady. Na rozdíl od Pirátů, kdy jejich předseda veřejně opakovaně demonstroval za přijetí uprchlíků a nyní tvrdí, že jsou proti migraci.

Řešením je důkladná ostraha vnější hranice EU (tj. i námořní), zapojení moderních technologií (drony a detekce pohybu) a důsledná návratová politika neúspěšných žadatelů o azyl spojená s revizí bezpečných a nebezpečných zemí.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Každý migrant musí přijmout naše právo a kulturu (pokud chce azyl). Dále se musí naučit jazyk a musí na sebe a svou rodinu vydělat. Výjimku tvoří samotné děti, starci a matky s dětmi.

Moravané (Ctirad Musil)

ČR měla a má své problémy s romskou otázkou, ve které nás západní svět velmi dominantně poučoval a odmítl nám pomoc. Poučme se od nich a poskytněme jim stejnou pomoc, jakou nám poskytli oni. ČR má vietnamské a ukrajinské imigranty, které dokázala plně vstřebat a asimilovat do společnosti. Místo příjmu imigrantů bychom vypsali studijní místa pro západní experty. Ti by se u nás učili, co dělat s imigranty, když to po pěti stech letech válčení a kolonialismu nezvládají.

Zuzana Machálková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme