Finanční správa: FAU byla součástí řetězového podvodu. 'Zamlčují důkazy a fakta,' brání se firma

Firma FAU byla podle finanční správy zapojena do řetězového podvodu týkajícího se daně z přidané hodnoty u obchodů s pohonnými hmotami. Nedoplatek na DPH správce daně vyčíslil na zhruba 218 milionů korun. Vyplývá to z dokumentů, které zveřejnila finanční správa.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Cisterna (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

"V průběhu daňové kontroly správce daně identifikoval obchodní řetězec společností, mezi nimiž docházelo k obchodům s pohonnými hmotami. Dále bylo zjištěno, že u dvou tuzemských plátců DPH, kteří byli součástí tohoto řetězce na pozici tzv. bílého koně, nedocházelo k odvedení daně do státního rozpočtu. V celkovém součtu se fakturačně jednalo o 73 obchodních případů," uvádí například dokument.

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Na internetu se na konci srpna objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš o firmě hovoří. Babiš následně odmítl, že v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval. Odmítl to i šéf Finanční správy Martin Janeček, který to označil za "sprosté lži".

Analýzu použití zajišťovacích příkazů dostane vláda ještě před volbami. Zabývat se bude i firmou FAU

Číst článek

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti ale i v dnes zveřejněném dokumentu uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok finanční správy na doměřenou daň nebo její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele. Opavská společnost FAU požaduje po finanční správě nyní vydání 92 milionů korun. Jde o peníze, které jí stát v exekučním řízení před časem zabavil.

Šetření zahájila finanční správa u firmy FAU v dubnu 2014. Na jeho základě zjistila nesrovnalosti, a proto v srpnu téhož roku zahájila daňovou kontrolu ohledně období květen až říjen 2013. Kontrola se týkala uplatnění odpočtů DPH v souvislosti s nákupem pohonných hmot.

FAU žádá po finanční správě 92 milionů korun z exekuce

Číst článek

Společnost FAU následně po vyměření daně požádala správu o posečkání s platbou a zdůvodnila to mimo jiné plánem navýšit základní kapitál o 100 milionů korun do konce srpna 2016. Navýšení kapitálu chtěla použít právě na úhradu daňového nedoplatku. Firma také požádala, aby jí správa nezaevidovala mezi daňové dlužníky, protože by tak ztratila oprávnění k provozování daňového skladu a k distribuci pohonných hmot.

FAU ovšem podle finanční správy nenavýšila kapitál a z šetření vyplynulo, že se účastnila podvodu. "Tyto skutečnosti ve spojení s majetkovými poměry společnosti FAU odůvodnily okamžité vydání zajišťovacích příkazů," uvádí dokument.

Podrobnosti k případu fimy FAU zveřejnila správa díky tomu, že byla zbavena minulý týden insolvenčním správcem firmy mlčenlivosti.

Reakce společnosti FAU:

FINANČNÍ SPRÁVA VE SVÉM VYJÁDŘENÍ KE „KAUZE FAU“, ze dne 7.9.2017, VĚDOMĚ ZAMLČUJE FAKTA

Právní zástupce FAU, JUDr. Alfréd Šrámek, k Vyjádření Finanční správy ke „kauze FAU“ uvádí, že Finanční správa vědomě zamlčuje fakta a důkazy, které prokazují neúčast FAU na podvodném jednání a které naopak prokazují nezákonné postupy Finanční a Celní správy.

K obsahu Vyjádření Finanční správy ke „kauze FAU“ JUDr. Alfréd Šrámek uvádí :

  1. „Finanční správa dlouze rozebírá údajnou vědomou účast FAU v řetězci firem, z nichž některé měly krátit DPH.

Finanční správa však vědomě zamlčuje, že FAU ve všech řízeních opakovaně navrhovala řadu důkazů, které prokazují, že se FAU krácení DPH jakkoliv neúčastnila a ani o své případné nepřímé účasti nemohla vědět, a že se Finanční správa těmito důkazy odmítla zabývat.

Finanční správa ve svém Vyjádření prezentuje svůj právní názor, který FAU od počátku rozporuje. Tedy o případných daňových povinnostech FAU bude nakonec rozhodovat Nejvyšší správní soud.

  1. Finanční správa tvrdí, že podezření vědomé účasti FAU v řetězci firem, z nichž některé údajně krátily DPH, a ekonomická situace FAU, odůvodňovaly vydání zajišťovacích příkazů, které FAU fakticky zlikvidovaly.

Finanční správa však opět vědomě zamlčuje rozsah a obsah jednání, které s ní FAU před vydáním zajišťovacích příkazů z vlastní iniciativy vedla a které směřovaly jednak k zajištění případně doměřené daňové povinnosti a současně k její úhradě ve splátkách.

Nadstandardně vstřícný postup FAU vůči Finanční správě, postavený na zákonné zásadně součinnosti a spolupráce daňového subjektu s Finanční správou, a dostatečné zajištění případně doměřovaných daní, zcela právně vylučovaly vydání jakéhokoliv zajišťovacího příkazu, což FAU dokazuje u soudu.

Finanční správa však zejména vědomě zamlčuje skutečnost, že již od 30.6.2016, tedy tři měsíce před vydáním zajišťovacích příkazů, měla Finanční správa ve své zástavě celý obchodní závod FAU, tedy de facto veškerý majetek FAU, včetně tržní hodnoty FAU, která v té době činila několik miliard korun.

Tedy Finanční správa měla v zástavě majetek FAU v hodnotě několika miliard a na FAU vymáhala „pouze“ 200 milionů.

Zde vyvstává otázka, co vedlo Finanční správu k vydání likvidačních zajišťovacích příkazů, když Finanční správa věděla, že má již od 30.6.2016 případné daňové povinnosti FAU dostatečně zajištěny zástavní právem.

  1. V této souvislosti Finanční správa neuvedla, že bez ohledu na to, zda bude v budoucnu rozhodnuto o jakékoliv daňové povinnosti FAU, tak v případě, že Nejvyšší správní soud dá FAU za pravdu, že vydání zajišťovacích příkazů bylo nezákonné, tak Česká republika a její daňoví poplatníci budou muset uhradit škodu, která převýší jakoukoliv daňovou povinnost FAU.
  1. O zajišťovacích příkazech, vydaných Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj, bude teprve rozhodovat Krajský soudu v Ostravě.

    Právní zástupce FAU při nahlédnutí do tohoto soudního spisu zjistil, že Celní správa manipulovala s daňovým spise, předloženým soudu, tak, že soudu nedoložila jako součást daňového spisu listiny, které podle názoru FAU prokazují nedůvodnost vydání zajišťovacích příkazů Celní správy.
  1. Jediným důvodem pro zahájení insolvenčního řízení FAU byl nezákonný zásah Finanční a Celní správy ze dne 23.9.2016, protože do dne 23.9.2016 neměla FAU žádné závazky z obchodního styku po splatnosti a rovněž neměla do 23.9.2016 žádné splatné daňové závazky vůči České republice. Tyto skutečnosti bude FAU prokazovat v budoucím řízení o náhradu škody proti státu.“ 

K veřejnému posouzení zákonnosti postupů Finanční a Celní správy v kauze FAU vyzývá právní zástupce FAU ředitele Finanční správy :

 -          aby veřejně vysvětlil, z jakého důvodu porušuje Finanční správa právní předpisy a neuhradila do dnešního dne do majetkové podstaty FAU zákonné úroky z neoprávněně provedené exekuce;

-          aby veřejně sdělil, v případech kolika daňových subjektů Finanční správa v současné době porušuje právní předpisy a neuhradila daňovým subjektům zákonné úroky z neoprávněně provedené exekuce a o jakou částku celkem se jedná, kdy právní zástupce FAU má důkazy o tom, že Finanční správa takto nezákonně postupuje opakovaně u různých daňových subjektů;

-          aby veřejně vysvětlil, z jakého důvodu on osobně porušuje zákonnou zásadu součinnosti a spolupráce s daňovým subjektem, když byl opakovaně právním zástupcem FAU požádán o osobní jednání k řešení kauzy FAU a ve všech případech takovéto osobní jednání odmítnul. 

Podrobně se k Vyjádření Finanční správy ke „kauze FAU“ právní zástupce FAU vyjádří, stejně jako Finanční správa, do sedmi dnů.

ČTK, red Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme