Cesta Čapího hnízda k milionům: vysoké body, ignorované posudky a nevědomost výboru rady

  • Farma Čapí hnízdo skončila v roce 2008 při hodnocení projektů vhodných k podpoře dotací na šestém místě z dvaceti. Stala se tak posledním projektem, který se úřad ROP Střední Čechy v dané dotační výzvě rozhodl podpořit.
  • Jak momentálně zjistil server iROZHLAS.cz, farmu při získání padesátimilionové dotace „zachránila“ v bodovém hodnocení úředníků 2,5 procenta.
  • Podle dokumentů, které má redakce k dispozici, farma vysoce bodovala i v kategoriích, na které cílily externí posudky, jež upozorňovaly na minimální přínos projektu pro region nebo problematické financování.
  • Posudky nikdo z úřadu nepředložil ani Regionálnímu výboru rady, který dotaci schvaloval.
  • Podle jednoho z členů ale o posudcích výbor vědět měl. V případě nesrovnalostí by se jimi zabýval, a dotace pro farmu tak nemusela minimálně projít tak hladce.

Původní zpráva Olbramovice, Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Farma Čapí hnízdo | Foto: Beznoska Radim / Alamy | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V dotačním programu úřadu ROP Střední Čechy, do kterého se v roce 2008 přihlásila i společnost Farma Čapí hnízdo, byl sice projekt farmy hodnocen nejhůře ze šesti projektů, u kterých byla dotace schválena, poměrně štědře byl ale bodován v kategoriích, na které cílily negativní posudky externích hodnotitelů.

10 důkazů kauzy Čapí hnízdo: Babišovy e-maily, dohled na staveništi, report banky i platba za akcie

Číst článek

Jak vyplývá z dokumentace daného dotačního úřadu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, od toho, aby se farma posunula na sedmé místo v pořadníku projektů, ji „zachránila“ 2,5 procenta. Na sedmém místě skončil již nedotovaný projekt vodáckého a turistického centra. Na osmém pak projekt hotelu v Javorníku – od toho farmu v bodovém hodnocení dělila 3,5 procenta.

Oba zmíněné projekty, které skončily pod Čapím hnízdem – a „pod čarou“, požadovaly dohromady na dotacích zhruba 45 milionů korun. 

Jak vyplývá z protokolu o provedeném hodnocení projektu, Čapí hnízdo bylo vlídně hodnoceno i v souvislosti s jasností rozpočtu, financováním a přínosem pro region – tedy v oblastech, kde projekt čelil kritice ze strany dvou externích hodnotitelů. Ti k hodnocení projektu museli být přizváni vzhledem k vysoké sumě požadované dotace.

Potřeba Čapího hnízda

Znalci Karel Mojžišík a Ivana Havlíková nedoporučovali úřadu podpořit projekt tak, jak byl představován. Havlíková v závěru svého posudku sděluje:

‚Nadhodnocené položky, nejasný žadatel.‘ Posudky upozorňovaly ROP Střední Čechy na rizika farmy Čapí hnízdo

Číst článek

„Plánovaný areál by jistě úspěšně sloužil k prezentaci investora a pořádání jeho firemních akcí, přínos pro celý region a efektivní využití vložených prostředků ale nebyly na základě posouzení stavebního programu a projektové dokumentace podle mého názoru dostatečně prokázány,“ píše v posudku, jenž server iROZHLAS.cz zveřejnil už dříve.

Havlíková na policejním výslechu policistům mimo jiné řekla, že již v době vzniku posudku „se hovořilo o tom, že majitelem má být pan Babiš a jeho rodina.“

V kategorii „jak projekt přispívá k prodloužení turistické sezony ve Středočeském kraji“ zaměstnankyně úřadu, jež měly hodnocení projektu multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo na starost, farmě udělily 7,5 bodu z osmi možných.

Maximální počet bodů dále dvě úřednice daly i v oblasti přispění ke zlepšení doprovodné infrastruktury a služeb pro aktivní trávení volného času, ve vazbě na ubytovací zařízení, infrastrukturu či atraktivitu ČR. 8,5 bodu z dvanácti možných pak farma získala i v kategorii potřebnosti projektu.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bez ohledu na připomínky

Mojžišík přiznání dotace Čapímu hnízdu v roce 2008 rovněž nedoporučil. Odvolával se na nejasnosti v oblasti výše úvěru a způsobu časového čerpání dotace.

Úřednice v kategoriích týkajících se jasnosti rozpočtu a jeho finanční proveditelnosti nicméně farmě přidělily 14,5 bodu z dvaceti možných. Přestože externí experti úřednicím doporučovali vyzvat společnost k vyjasnění předkládaných výhrad, nikdy se tak nestalo. Postup úřadu kritizoval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který dotaci na Čapí hnízdo zkoumal a vznesl podezření z dotačního podvodu.

Podezření na nezákonný odpočet DPH. Policie prověřuje možné daňové úniky farmy Čapí hnízdo

Číst článek

„OLAF shledává postoj řídicího orgánu při hodnocení a schvalování tohoto projektu poněkud neobvyklý (…). Příjemce dotace nebyl nikdy informován o výsledcích externího hodnocení a nebylo po něm požadováno vysvětlení sporných bodů v popisu projektu. Bez ohledu na závažnost připomínek expertů a absenci vysvětlení ze strany projektového žadatele byl daný projekt schválen,“ kritizuje úřad. 

Vysoce ceněná rizika

K finanční udržitelnosti provozu měl Mojžišík, vzhledem k výše popsanému, rovněž výhrady. Konstatoval značně nadhodnocené, až nereálné příjmy – mimo jiné v oblasti reklamy.

Nic bych neměnil, naopak, říká autor posudku, který upozornil na problémovou reklamu na Čapím hnízdě

Číst článek

Současně kritizoval zcela chybějící údaje o některých nákladech. Pro možné machinace s reklamou, na které znalec již před 11 lety upozornil, nyní policie zahájila trestní řízení pro krácení daně.

Podle OLAF Čapí hnízdo čerpalo největší zisky z reklamy, kterou si u ní zadaly firmy z holdingu Agrofert. K obdobným závěrům dospěli i policejní vyšetřovatelé.

„Bez zdroje financování přes reklamu od koncernu Agrofert by společnost Farma Čapí hnízdo, a. s., nemohla dostát svým závazkům vůči HSBC Bank, a tedy by nebyla schopna splácet bankovní úvěry,“ píšou policisté v usnesení o zahájení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše, jeho rodiny a spolupracovníků v kauze Čapí hnízdo, které má redakce k dispozici.

Podle hodnotitelek úřadu ovšem byla rizika projektu zhodnocena na 8 bodů z celkových deseti možných.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Osmihodinový výslech

Nynější ředitel úřadu ROP Střední Čechy Kamil Munia upozorňuje na fakt, že posudky mají pouze doporučující charakter. To znamená, že na bodech se odrazit mohly, ale také nemusely.

„My to nevíme, protože tady ti hodnotitelé už nepracují. Bez hodnotitelů to nezjistíme,“ uvedl.

Byla dotace pro Čapí hnízdo oprávněná? 'Nebudu to komentovat,' říká ředitel ROP Střední Čechy

Číst článek

Kritické posudky a jejich „odraz“ v celkovém bodovém hodnocení projektu policisty nicméně při vyšetřování kauzy dost zajímaly. Za tímto účelem si pozvali i dvě hodnotitelky. Jedna z nich, Iveta Holá, policistům například řekla, že „k výsledkům těchto posudků se mělo přihlédnout, a to se mělo projevit ve věcném hodnocení projektu.“

Na otázku, jak tedy probíhalo hodnocení projektu a zdali brala v úvahu výsledky expertů, Holá serveru iROZHLAS.cz odpověděla:

„Je to pro mě hodně citlivé téma, je to hodně nepříjemná situace. Vyšetřování pro mě bylo velmi náročné, trvalo osm hodin (policejní výslech – pozn. red.). Nic k tomu říkat nebudu a ani nemůžu,“ prohlásila Holá, jež před deseti lety za hodnotitele rovněž na úřadu zodpovídala. V podobném duchu se vyjádřila i druhá hodnotitelka Martina Pecháčková, která se v současnosti zabývá evropskými dotacemi na ministerstvu pro místní rozvoj.

‚Záruka správnosti‘

Na daném resortu skončil i tehdejší ředitel ROP Marek Kupsa, který zde řídí jeden z odborů. Kupsa před deseti lety předložil projekt farmy Čapí hnízdo ke schválení Výboru regionální rady, která žádosti žadatelů o dotace schvalovala.

Policistům vypověděl, že si „nepamatuje, zda tyto konkrétní posudky byly součástí balíku dokumentů, které byly výboru předloženy.“ Na to, že posudky Kupsa radě nepředložil, si však vzpomínají někteří její tehdejší členové, kteří s policisty rovněž mluvili. Serveru iROZHLAS.cz nepředložení dokumentů potvrdil i nynější ředitel Munia, který informace ověřil v usnesení o zasedání.

Nezpochybňujte naši nezávislost, vzkázal do Prahy šéf OLAF. Babiš na slovech o zpolitizování trvá

Číst článek

Znalec Mojžišík policistům navíc řekl následující: „Uvedl, že mu nebyla jasná vlastnická struktura žadatele, kdy to uvedl ve svém posudku a sdělil to i pracovnici úřadu regionální rady, která sdělila, že to bude řešit až výbor regionální rady při schvalování. Spoléhal tedy na to, že to bude ještě řešeno a vysvětleno,“ reprodukují Mojžišíkovu výpověď policisté.

To se ale vzhledem k výpovědím dalších členů výboru nikdy nestalo. Shodně totiž uvádějí, že Kupsa pro ně byl zárukou „správnosti“ projektů navržených ke schválení a že projekty se jen formálně schvalovaly, dále už nehodnotily.

„V případě, že by posudky či jiné podklady, které upozorňují na nějaké nedostatky či nesrovnalosti, byly předloženy, tak by se zcela jistě tímto výbor zabýval, případně se mohlo schválení projektů odložit,“ upozornil policisty jeden z tehdejších členů rady Vilém Žák. S tím se serveru iROZHLAS.cz podařilo mluvit, zdůraznil ale, že se vyjadřuje pouze v obecné rovině.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Měli jsme to vědět‘

Na otázku, co by dělala rada v případě, kdyby jim Kupsa doporučil určitý projekt ke schválení, zároveň by ale upozornil na dva kritické posudky, odpověděl:

„Určitě bychom se tím zabývali. Ale nikdy nic takového neproběhlo. Nikdy o problémech v projektech určených ke schválení radu neinformoval. A jestli tam nějaké problémy s projekty byly, měli jsme to vědět. To je odpovědnost ROPu – Kupsy a jeho lidí,“ vypověděl redakci Žák s tím, že podobné informace by měly vliv na posuzování jakéhokoli projektu.

Policie chtěla kvůli Čapímu hnízdu obvinit i úředníky dotačního úřadu. Nestihla to

Číst článek

Na dotaz, jestli vůbec jako členové rady měli ponětí o tom, že nějaké externí posudky existují, odpověděl, že ano. Členové prý předpokládali, že podobné kritické posudky se budou ale objevovat u projektů, které „skončily na chvostu tabulky, protože hodnotitel tam ty body nedal“.

Policisté podle dřívějšího zjištění serveru iROZHLAS.cz řešili, zdali s premiérem Babišem, jeho spolupracovníky a rodinou nestíhat i úředníky, kteří dotaci farmě přidělili, dospěli ale k závěru, že případný zločin úředníků je již promlčen.

Stíhání zmíněných obviněných minulý týden zastavil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Adéla Jelínková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme