Obviněný náměstek Baláč: Zastupovat soukromou firmu, zřejmě bych byl za svou iniciativu odměněn

„Měl jsem nepochybně jednat přiměřeněji a nezavdat ani sebemenší příčinu k podezřením,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Jan Baláč (ČSSD). Od února je obviněn z toho, že podle policie nabídl úplatek nebo náhradní zakázku firmě DXC Technology za to, že se firma nechá vyloučit ze soutěže o stamilionový IT systém, podle něhož se od příštího roku mají vyplácet sociální dávky.

Rozhovor Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Jan Baláč

Jan Baláč | Zdroj: ČSSD / iROZHLAS.cz

Jan Baláč obvinění odmítá. Tvrdí, že nikomu úplatek nenabízel a že jen chtěl dovést do konce výběrové řízení, které se ministerstvu už tři roky nedaří uzavřít a na jehož zadání přitom už není moc času. Připouští však, že při vyjednávání nezvolil vhodný způsob.

S rozhovorem souhlasil výhradně písemně, aby odpovědi mohl korigovat jeho advokát Michael Bartončík. Baláčovi, jenž byl postaven mimo službu, totiž policie i ministerstvo nařídily, že o některých záležitostech svého případu nesmí mluvit.

Zakázka na dávky: úředníci podle policie nabízeli firmě úplatky za to, že se nechá z tendru vyloučit

Číst článek

Byl jste obviněn z pletich při veřejné soutěži a přípravy zločinu zneužití pravomoci úřední osoby. Souhlasíte s obviněním?
S tím, co je napsáno ve sdělení obvinění, zásadně nesouhlasím. Podle toho, co je mi kladeno za vinu, jsem se měl údajně připravovat na způsobení škody státu přesahující částku 0,5 miliardy korun, což považuji za absurdní. Dle mého bytostného přesvědčení jsem vždy jednal právě naopak tak, aby České republice nejen žádná škoda nevznikla, ale aby byly IT projekty na MPSV pro stát co nejvýhodnější. S ohledem na stav, v jakém jsem je zdědil, to byl tanec mezi vejci.

Proti obvinění jste podal stížnost. Proti čemu konkrétně?
Těch konkrétních bodů, se kterými nesouhlasím, je více, ale na základě doporučení svých advokátů se k nim nemohu veřejně vyjadřovat. Snad tedy aspoň v obecné rovině. Z dosud shromážděných důkazů podle mě jednoznačně vyplývá, že jsem v žádném případě svým jednáním nesledoval osobní prospěch můj, ani nikoho jiného.

Naopak, z důkazů lze dovodit mou snahu zabránit škodám, které státu již vznikaly či vzniknout mohly. Vždy jsem všem jasně říkal, že ve sféře zakázek chceme jednat fér a kvalifikační podmínky veřejných zakázek měly být nastavovány tak, aby se jich vždy mohli účastnit nejméně čtyři největší firmy z příslušného oboru působící na trhu v ČR. Chtěli jsme tak zabezpečit co nejširší konkurenční prostředí a tím dosáhnout tlaku na příznivější podmínky zakázek pro stát. Myslím, že tato mnou otevřeně prezentovaná stanoviska nejsou zcela věrně zachycena ve sdělení obvinění. K dalším konkrétním věcem se vyjadřovat nemohu.

Podle policie jste se sešel s Robertem Baxou, manažerem DXC Technology a bývalým náměstkem na MPSV. Sešli jste se 7. ledna ve vaší kanceláři na ministerstvu práce a sociálních věcí. Kdo inicioval schůzku a proč? O čem jste měli jednat?
Ke konkrétním důkazům a jejich obsahu se na základě pokynů mých obhájců nemohu vyjadřovat. Je však skutečností, že mě pan Baxa, bývalý náměstek na MPSV za IT a nyní manažer DXC, před Vánoci 2019 kontaktoval a navrhl jednání. DXC na MPSV působí v jiné zakázce a předpokládal jsem, že schůzka bude k tomu.

‚Úředník s dluhy může být lehce korumpovatelný.‘ Piráti dali Maláčové návod na kontrolu zaměstnanců

Číst článek

‚Jednal jsem příliš manažersky‘

Budu citovat z dokumentu, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Podle policie jste „nabídl Baxovi, že v případě, že se společnost DXC Technology již nebude ucházet o zakázku, že se nechá ze soutěže vyloučit a nebude dávat žádné námitky, čímž nechá zvítězit druhého uchazeče, společnost OKsystem, poskytnete mu úplatek a to ve formě finančního plnění ve výši, kterou Baxa sám určí“. Podle policie jste „nabídl úhradu částky odpovídající dosud vzniklým nákladům na právní služby, případně zadání zakázky související s migrací dat ve výši minimálně 35 milionů korun, která by byla DXC zadána ze strany MPSV jako dodavateli případně nabídl zajištění subdodávek pro dodavatele OKsystem“. Souhlasíte s tím, co říká policie?
Přípravné trestní řízení je v České republice, pokud je mi známo, neveřejné. Vaše informace opět nemohu potvrdit ani s nimi konkrétně polemizovat. Řeknu jen tolik: nikdy a nikomu jsem žádné úplatky nenabízel.

Jen tak na okraj si dovolím malou poznámku. Jsem státní úředník a absolutně nechápu, proč bych v zájmu státu někomu nějaké úplatky nabízel. A z čeho bych asi takové úplatky platil? Zopakuji tedy jen to, co jsem již dříve mediím sdělil. Jednal jsem možná příliš „manažersky“. Kdybych nezastupoval stát, ale soukromý subjekt, byl bych pravděpodobně za svou iniciativu směřující k vyřešení krizové situace odměněn. Takto jsem naopak trestně stíhán. Na druhou stranu musím s pokorou prohlásit – mea culpa (moje vina, pozn. red.). Měl jsem nepochybně jednat přiměřeněji a nezavdat ani sebemenší příčinu k daným podezřením.

Říkáte, že jste jednal „příliš manažersky“ a že jste měl jednat přiměřeněji. Co tím myslíte? A čím jste mohl „zavdat příčinu k podezřením“?
I když bych rád své úvahy rozvedl, musím dát na doporučení svého obhájce, který nepovažuje při probíhajícím policejním vyšetřování jakékoliv uvolňování dalších skutkových informací za možné.

Ministerstvo práce má náhradu za Baláče a Macka. Informační systém mají na starost dva šéfové odborů

Číst článek

Zeptám se jinak. Proč vám šlo tolik o to, aby – jak tvrdí policie – byla DXC Technology ze hry?
V obecné poloze mi nikdy nešlo o to, jak tvrdíte vy, „dostat někoho ze hry“. Byl jsem zodpovědný za dokončení Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, a to znamenalo co nejrychlejší a nejméně problematickou implementaci systému na výplatu dávek.

Nabídka DXC obsahovala položky, konkrétně sazbu za člověkoden rozvoje, která byla podle mého názoru mimořádně nízká a v důsledku ohrožovala kvalitní a včasné nasazení a následný rozvoj systému. Jinými slovy: snažil jsem se zabránit dalšímu fiasku.

Připomínám, že dva klíčové projekty mají více než dvouleté zpoždění, stály již třikrát až čtyřikrát tolik, než za kolik byly vysoutěženy a MPSV kvůli tomu muselo prodloužit smlouvu s OKsystemem, která stojí každý měsíc stát zhruba 40 milionů korun. Upozorňuji, že danou prekérní situaci jsem zdědil po svých předchůdcích. Mým úkolem po příchodu na ministerstvo bylo tuto situaci vyřešit, a to v enormně krátkém čase. Jak se dnes ukazuje s odstupem doby, jednalo se v podstatě pro mě o „sebevražednou misi“.

Co jste vy sám měl mít z toho, že se firma DXC Technology dostane ze soutěže?
Opět to zopakuji: nikdy mi nešlo primárně o to dostat kohokoliv ze soutěže. Nad otázkou nějakých mých osobních benefitů se musím i v této těžké situaci pousmát. Ani v případě úspěšného dokončení mně uloženého úkolu jsem neměl kam povýšit.

Naopak, čekalo mě vysvětlování ministryni, poslancům a dalším, proč jsem vyloučil takovou nabídku, když ta další v pořadí je o 550 milionů dražší. A věřte, že po aférách „e-shop za 400 milionů“ a „2x dražší radary“ jsem počítal s tím, že to taky může skončit mým odchodem z úřadu. Mimochodem, teď nedávno jsem se z veřejných zdrojů dozvěděl, že účastník, kterého v otázce jmenujete, byl opětovně, tentokrát bez mé účasti v rozhodovacím procesu, ze zadávacího řízení vyloučen. Tím byl zpětně aprobován můj názor na řešení celé věci a já jsem tomu rád.

‚Žádný úplatek jsem nenabídl‘

Proč jste chtěl nechat zvítězit druhého uchazeče, firmu OKsystem, jak říká policie?
Taková úvaha je hrubě zavádějící a já ji nechci a nemohu verifikovat. Vyjádřím se ryze hypoteticky. Pokud po vyloučení uchazeče zůstane v zadávacím řízení uchazeč jediný, nabízí se mimo jiné zákonná možnost celou soutěž zrušit a vypsat novou. Pro mne i tohle byla jedna z variant řešení přicházející do úvahy. Nicméně v inkriminované době jsem ještě žádné řešení nepřijal a ani neučinil jakékoliv rozhodnutí.

Na stole tak leželo několik způsobů řešení a podle vývoje situace bych se pokusil vybrat pro stát ten nejvýhodnější. Celou problematiku jsem navíc průběžně konzultoval s právním útvarem MPSV a externími právníky, přičemž konečné rozhodnutí bych musel mít od právníků „posvěcené“.

Příběh miliardového tendru na dávky: Drábkova demise, 14 trestních oznámení i policejní razie

Číst článek

Podle policie jste údajně nabídl Baxovi úplatek, který si sám určí. Jaká měla být jeho maximální výše?
To důrazně odmítám, žádný úplatek jsem nikomu nenabídl.

Policie tvrdí opak. Z čeho jste chtěl úplatek zaplatit?
Tuto otázku jsem si při četbě sdělení obvinění položil také. Nikdy jsem nedisponoval ani osobně, ani z titulu své funkce jakýmikoliv zdroji k úhradě úplatků či k poskytnutí jiných nestandardních výhod.

Tu nabídku jste Baxovi dal vy sám, nebo vás někdo instruoval?
V kontextu mých předchozích odpovědí je tato otázka irelevantní.

V dokumentu, do kterého měl Radiožurnál možnost nahlédnout, se píše, že pokud se firma DXC nechá vyloučit ze soutěže, nabídl jste panu Baxovi jako zástupci firmy DXC také zadání (jiné) zakázky související s migrací dat ve výši minimálně 35 milionů korun, která by byla DXC zadána ze strany MPSV, případně nabídl zajištění subdodávek pro dodavatele OKsystem. Jak byste to zařídil?
Při vší úctě nevím, z jakého dokumentu tuto úvahu čerpáte, avšak ubezpečuji vás, že je naprosto mylná a nesmyslná. Nic takového jsem nikdy nečinil a činit nehodlal.

Věděl jste, že před vaší schůzkou s Baxou se setkal kvůli zmíněnému výběrovému řízení Karel Macek s Jiřím Károlym? Víte, o čem jednali a co kdo komu nabídl?
K okolnostem vztahujícím se k osobě spoluobviněného Ing. Karla Macka nejsem oprávněn se vyjadřovat.

Babiš k policejní razii: Náměstek Maláčové se nám od začátku nelíbil, ministryně to musí vysvětlit

Číst článek

Co říkáte na sdělení policie, že jste (spolu s druhým obviněným Karlem Mackem) mohli způsobit „ke škodě českého státu zastoupeného MPSV škodu odpovídající rozdílu mezi nabídkovými cenami 562 milionů“? O tolik by totiž stát přišel, kdyby byla nezákonně vyloučena ze hry nabídka firmy DXC, která je právě o 562 milionů levnější, než nabídka druhého uchazeče OKsystem?
Vaše otázka je založena na čisté spekulaci. Jak jsem již uvedl, variant řešení přicházelo do úvahy několik a já jsem ještě nebyl rozhodnutý pro žádnou z nich. Vše by záviselo na budoucím vývoji a detailním právním posouzení, včetně legality toho kterého způsobu řešení. A pokud hovoříte o nějakém nelegálním vyloučení uchazeče z výběrového řízení, tak si myslím, že taková úvaha je k dnešnímu dni bezpředmětná. Z veřejných zdrojů, jak jsem již řekl, lze zjistit, že firma DXC byla ze zadávacího řízení opětovně vyloučena a nerozhodl jsem to já. Tudíž nastala situace, kterou já jsem pouze dříve předpokládal, a jak vidno, moje úvahy byly veskrze legální.

Přechod na nový systém nového provozovatele se nedaří posledních deset let. Proč?
Prosím vás, nejedná se o jeden nový systém a jednoho provozovatele. I OKsystem provozuje jen část toho, co v IT MPSV řeší. Odpověď na vaši otázku je: protože se jedná o asi 20 netriviálních systémů, které musí tvořit jeden celek, i když je dodává asi 10 různých společností. Některé z nich jsou součástí kritické infrastruktury státu. Když nebudou fungovat, budou lidé v ulicích.

Kromě toho musí komunikovat s okolními systémy, například základními registry. A musí být soutěženy a vyvíjeny podle přísných pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek s klíčovou rolí ÚOHS, který ne vždy vnáší do věcí světlo. To, že v době působení pana Baxy v klíčových pozicích na MPSV bylo rozhodnuto nahradit vše najednou, věci nijak zásadně nepomohlo. Tudy cesta prostě nevede.

Artur Janoušek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme