Mimořádná veterinární opatření v souvislosti s ptačí chřipkou

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mimořádná veterinární opatření č. j. RED/1945/2005

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem A subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření:

Jediným místem vstupu živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území České republiky je veřejné mezinárodní letiště Praha - Ruzyně. Zakazuje se vstup živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území České republiky jinými místy vstupu.

Tito ptáci podléhají v místě vstupu kontrole dokumentů a kontrole totožnosti prováděné pracovníky Městské veterinární správy v Praze na Pohraniční veterinární stanici Letiště Praha-Ruzyně. Na základě výsledku veterinární kontroly provedené v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Komise č. 2005/759/ES ze dne 27. října 2005, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli, doručí Městská veterinární správa v Praze celnímu úřadu doklad osvědčující výsledek veterinární kontroly, na jehož základě celní úřad postupuje při propouštění těchto ptáků do navrženého režimu.

Tato mimořádná veterinární opatření se nevztahují na vstup živých ptáků v zájmovém chovu dovážených svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy a v souvislosti s rozhodnutím Komise č. 2005/759/ES ze dne 27. října 2005, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 1.11.2005, od 0,00 hodin.

V Praze dne 31.10.2005

MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR


Mimořádná veterinární opatření č. j. RED/1889/05

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy způsobené influenza virem A subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

1) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných Státní veterinární správou České republiky pro svody s mezinárodní účastí. Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných místně příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.

2) Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají, na základě rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy z asijských zemí na území Evropy, k ochraně státního území České republiky před zavlečením této nákazy.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 22.10.2005 od 0,00 hodin.

V Praze dne 21.října 2005

MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme