DOKUMENT: ‚Věřte nám, opravdu víme, co děláme.‘ Přečtěte si projev ministra zdravotnictví Prymuly

Mimořádný projev pronesl k občanům v úterý večer ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Ve svém projevu vysvětloval, proč vláda zavedla nová opatření proti šíření koronaviru a apeloval na lidi, aby vládě důvěřovali, že zavedená opatření mají smysl. Zároveň občany vyzval, aby je dodržovali. Co konkrétně v projevu zaznělo? Server iROZHLAS.cz nabízí kompletní přepis. Slovo od slova.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ministr zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vážení spoluobčané,

jak jistě víte, vláda České republiky včera (v pondělí, pozn. red.) jednala až do večerních hodin a přijala po celodenním rokování soubor dalších opatření, která zasáhnou do života každého z nás.

Je přirozené, že nutně musel vzniknout celospolečenský dojem velké frustrace a zklamání, že Prymula opět něco utahuje, přikazuje, zakazuje. Že vláda jedná zmatečně, nerozhodně, nepřesvědčivě. I já jsem jen člověk a umím se do těchto pocitů vžít. A proto bych vám všem chtěl sdělit věci, které mě opravdu tíží možná ze všeho nejvíce.

PŘEHLEDNĚ: Roušky na zastávkách, zavřené školy a restaurace. Podívejte se, jaká opatření schválila vláda

Číst článek

S plným vědomím jsem na sebe přijal zodpovědnost za to, že udělám maximum pro to, abych zabránil explozivnímu šíření viru v naší populaci, čemuž právě nyní neoddiskutovatelně čelíme.

S plným vědomím jsem přijal tento nelehký úkol a pozici, protože jsem stále přesvědčen, že zachraňovat lidské životy a postarat se o nemocné má svůj hluboký význam a mohu-li tomu být jakkoli nápomocen, tak tak činím a jednám.

S plným vědomím od začátku vypuknutí epidemie jsem konzistentně nahlas a veřejně říkal, že boj s jakoukoli epidemií je dlouhodobě trvající proces a je potřeba k jeho úspěšnému zvládnutí stanovit jasnou a promyšlenou strategii, a to od samého začátku. Ano, možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatřeních, která by nás chránila před druhou vlnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí jiní. Neudělal jsem to a omlouvám se vám za to. Mým oborem je medicína a epidemiologie. Nejsem bezchybný.

A teď to nejdůležitější, které tu doposud nezaznělo, nebo si jej mnozí neuvědomují.

Zkrotit jakoukoli epidemii nelze nikdy a nikde na světě bez ztrát ekonomických a sociálních. Nejsem povolán k tomu a nemohu na sebe přijmout tíhu odpovědnosti za odpověď na otázku, jakou cenu má jeden lidský život, jakou cenu jsme schopni obětovat v boji proti koronaviru a kolik tento boj všechny z nás bude stát. To musejí jiní.

Já jsem za sebe přesvědčen pouze o jednom. Není pravda, že volba stojí mezi ekonomikou a zdravím. Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu před virem nezavírají doma.

Jak všichni vidíme, stav v České republice se prudce zhoršuje a nárůst počtu případů je globálně jeden z nejvyšších. Nás všechny napadá mnoho otázek o vývoji viru, například zda nedošlo k jeho oslabení. Navzdory některým signálům zatím nemáme přesvědčivé důkazy o takovém vývoji a musíme vycházet z exaktních dat.

Na nich postavené modely ukazují, že v následujících týdnech dojde k výraznému nárůstu hospitalizací, těžkých případů průběhu nemoci, a nárůst jednotlivých úmrtí je takřka jistý. Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny.

Výjimky v nových opatřeních: roušky nepotřebují děti ani učitelé ve školce, snoubenci nebo sportovci

Číst článek

Vím, že přijetí omezujících opatření vyvolalo velkou vlnu kritiky a nenávisti, a že občané často vnímají některá opatření jako nelogická nebo dokonce šikanózní a zasahující do jejich svobody a každodenního života. Zcela chápu, jak jste na to citliví. Ano, zcela chápu a chci se za tyto zásahy omluvit, ale věřte, že pokud bychom nereagovali, tak by se šíření viru vymklo jakékoli kontrole. Musíme jednat rychle a mnohdy překotně.

A já současně deklaruji a dávám vám své slovo, že budeme stále monitorovat dopady jednotlivých opatření a vyhodnocovat jejich nutnost a funkčnost. I když se vám nebudou líbit. I když vás budou štvát, i když budete propadat různým pocitům, které máme všichni. Pocitu osamocení, nejistoty a smutku, když nemůžete žít svůj život tak, jak jste zvyklí.

Proto jasně říkám, že bude-li to situace umožňovat, budeme opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat. Zatímco uvolňování všech opatření bude záviset na parametrech vývoje epidemie, jako je například reprodukční číslo. Docházku na první stupeň znovu otevřeme bez podmínek již druhého listopadu.

Opatření jsou promyšlená, a protože se jako epidemiologové snažíme obsáhnout činnosti, které jsou nejvíce rizikové, tak často zasahujeme do osobního života každého z vás.

Není nám to příjemné, ale prosím, věřte nám, opravdu víme, co děláme a proč to děláme.

Nechceme zavřít celou zemi tak, jako na jaře. Nechceme lockdown, mým primárním cílem je se tomuto stavu vyhnout. Nechceme zavírat obchody, služby a fabriky.

Jak chci tohoto cíle dosáhnout? Společně. Jen společně. Všichni.

Má strategie stojí na 3 základních pilířích.

  1. Robustní posílení kapacity lůžek s covid-19, krizové spoluřízení všech státních nemocnic a zajištění jejich dostatečného financování
  2. Plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů
  3. Změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti

Prvním pilířem a kritickým faktorem je pro nás kapacita zdravotnických zařízení.

Proto jsem si svolal všechny ředitele fakultních a přímo řízených nemocnic v této zemi, abych je seznámil se svým plánem na koordinaci všech zařízení.

S okamžitou platností vydávám nařízení ministra k vyčlenění kapacity intenzivní péče v nemocnicích, cílem je vyčlenění kapacit až na 10 tisíc lůžek a rozdělení péče na kapacity covid pacientů, urgentní medicíny a neodkladné péče.

S okamžitou účinností zřizuji pracovní skupinu v čele s hlavním náměstkem Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem, dále šéfem Chytré karantény plukovníkem Petrem Šnajdárkem, a profesorem Vladimírem Černým, pověřenou splněním tohoto úkolu a zajištěním dohledu nad permanentním sledováním dostatku kapacit.

Prezident souhlasí s vyznamenáváním 28. října bez veřejnosti, řekl Babiš. Vláda probere plán s hygienou

Číst článek

Zajistím systém sdílení zdravotníků v jednotlivých nemocnicích. Zajistím dofinancování zvýšené kapacity nemocnic.

To, zda budeme muset opatření zpřísňovat nebo naopak uvolňovat, budeme primárně rozhodovat podle toho, jaká bude míra jejich naplněnosti. Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy bychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat.

Nejvýznamnější bude naplněnost kapacit jednotek intenzivní péče, na druhém místě samozřejmě i celkové zatížení nemocnic. Zahajujeme přitom akční plán, jehož cílem bude centrální koordinace řízení těchto kapacit.

Cílem bude jednak vytvořit dodatečné JIP kapacity a dále i kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici především proto, že je pro ně obtížné se v infekčním stavu vrátit do domácí péče.

O dopadech tohoto programu a vývoji naplnění kapacit budeme občany pravidelně informovat. Bude tak k dispozici objektivní údaj, který, jak věřím, umožní občanům rozumět tomu, kde v boji s pandemií jsme.

Druhým pilířem boje proti šíření viru musí být plošné testování.

Pracujeme teď velmi intenzivně na průzkumu a odpilotování metody testování na bázi antigenních testů. Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Prakticky umí ukázat výsledek testu do 15 minut, a pokud by se nám povedlo je zajistit, pak by testování bylo pro všechny občany zdarma a umožnilo by nám, laicky řečeno, zachytit obrovskou množinu infekčních, tedy příznakových pacientů.

Tento způsob testování by nám zásadně pomohl identifikovat nakažené pacienty virem a izolovat je od seniorů a zranitelných skupin obyvatelstva a v důsledku toho neohrozit ekonomiku a chod společnosti. Pokud se nám podaří toto testování provést celoplošně a úspěšně, získáme tím jednak zásadní data o chování viru, a především nám to umožní nastavit výrazně cílenější systém karantény.

O zapojení do systému testování požádáme praktické lékaře, nemocnice, aktuální odběrová místa, a dále speciální odběrná místa posílená o až 7 tisíc studentů lékařských fakult a dalších 10 tisíc studentů vysokých škol.

Věřím, že v přípravě tohoto projektu budeme postupovat velmi rychle a účinně. Proto jsem požádal ministra zahraničí Tomáše Petříčka o srovnávací studii ze zemí, kde tento model zavedli a úspěšně funguje, například Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Dánsko.

Třetí pilíř. Komunikace a informování občanů.

Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často nelogičnosti a také invazivním a agresivním dojmem. Ve skutečnosti jsem opravdu v situaci, kdy musíme reagovat na aktuální vývoj nákazy, který se šíří skoro už nekontrolovatelně.

‚Dělejte si z nás legraci na sítích, ale tam ať to skončí.‘ Přečtěte si, co zaznělo po pondělním jednání vlády

Číst článek

Zároveň je to do velké míry dáno tím, že epidemiologie je exaktní vědou založenou na tvrdých datech. Zvenčí se může jevit nelogická, ale jde nám o celou populaci naší země a věřte, že víme, co děláme.

Nečiní mi skutečně žádné potěšení vydávat permanentní zákazy a omezení, a mají-li mít jednotlivá opatření efektivní dopad a mají-li oploštit křivku, je potřeba vám vysvětlit smysl jejich zavádění.

Mým dalším důležitým úkolem je tedy najít jasnou a srozumitelnou komunikační linii. Chcete-li, překladač do běžné řeči. Důkladně a názorně. Jednoduše a lidsky.

Budu se proto vždy snažit klást důraz na vysvětlení, proč je zavádím, z jakých důvodů a na základě jakých parametrů. Slibuji vám to, protože mi záleží na tom, aby se každý občan naší země orientoval a udělám pro to vše, co bude v mých silách. A pokud se vyskytne komunikační nedokonalost, vždy ji opravím, aby měl každý ty nejaktuálnější informace.

Také prosím každého, pokud má tu možnost, ať už na svém počítači, nebo v mobilním zařízení, ať sleduje můj Twitter, kde se pokouším jednoduše sdělovat velice důležité věci, a je to v současnosti nejrychlejší kanál přenosu zpráv.

Myslím, že je vám v tuto chvíli již jasné, že pokud všichni nepřispějeme disciplinovaným chováním ke zpomalení šíření viru, situace se bude prudce zhoršovat a jakékoli úsilí státu o boj s pandemií nemůže být úspěšné.

Fakticky nám vy sami můžete dost pomoct, a i vaše disciplinovanost rozhodne o tom, zda budeme muset opatření dále přitvrzovat nebo uvolňovat.

Věřím, že zmíněná otevřená a jasná komunikace hlavního kritéria boje s pandemií čili naplněnosti zdravotnických kapacit, nám pomůže, aby občané situaci skutečně chápali a neměli pocit, že restrikce jsou zbytečné.

Také bych chtěl apelovat na všechny občany, kteří šíří obsah z dezinformačních zdrojů, podněcují občany k nenošení roušek a nepodřizování se opatřením, aby to nedělali. Každý, kdo toto dělá, je přímo zodpovědný za ovlivňování populace naší země nesmírně škodlivými dezinformacemi, které dopadají nejen na lidi, kteří se můžou nakazit a umřít, ale i na zdravotníky a zdravotnický personál.

Na lidi, kteří se každý den snaží zachraňovat životy na pokraji svých sil. A to jsou lidi, na kterých to momentálně stojí. Prosím, myslete na to a nešiřte neověřené a lživé zprávy.

Na závěr využívám tento mimořádný prostor, abych vás provedl posledními opatřeními, které jsme museli přijmout, abychom se vyhnuli celoplošnému lockdownu.

Kraje hledají náhradu za uzavření prvních stupňů. Pro děti zdravotníků či hasičů otevřou desítky škol

Číst článek

Prodiskutoval jsem je se všemi členy vlády, Ústředním krizovým štábem a svým odborným týmem složeným i z expertů ze zahraničí.

Pojďme si teď všichni společně projít nová opatření.

Školy s výjimkou mateřských přecházejí od zítřka (středy, pozn. red.) na distanční způsob výuky.

Vím, že je to velký zásah pro všechny rodiny, ale dobrá zpráva pro vás, rodiče žáků prvního stupně je, že 2. listopadu se vaše děti do školy vrátí.

Vím, že toto opatření má řadu odpůrců. I my jsme o něm velmi dlouho diskutovali. Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou postiženi pedagogové a pracovníci ve školství, dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci. Tento prudký nárůst začal 12. září a neustále raketově stoupá. Dosáhl už více než 4,5 tisíce případů.

Pokud vezmeme pozitivní osoby podle povolání, či podle oboru činnosti, je na prvním místě s více než 16 % právě kategorie žák, student, učeň. Je zcela samozřejmé a naprosto nezbytné, abychom neohrozili poskytování péče v našich nemocnicích, že zajistíme pro děti pracovníků naší kritické infrastruktury přístup do vybraných škol a vytvoříme ve spolupráci s řediteli našich nemocnic prostor pro to, aby bylo možné jejich děti pohlídat.

Omezili jsme sice provoz na vysokoškolských kolejích, nabízíme všem možnost zdarma otestovat studenty, kteří se obávají odjet domů, aby nenakazili své bližní.

Další opatření platí od zítřka (středy, pozn. red.) a budou končit s koncem nouzového stavu. V případě nutnosti, ale může být nouzový stav prodloužen a mohou být prodloužena i některá opatření. Vše v závislosti na vývoji epidemie.

Omezení shromažďování na šest osob je nutným opatřením, abychom snížili počet kontaktů ve společnosti, abychom například omezili setkávání žáků, kteří nemohou chodit do školy.

Dočasné uzavření restaurací, barů a klubů. Ano, dočasně uzavíráme restaurace.

Je to samozřejmě radikální opatření a omlouvám se všem restauratérům, ale po diskusi se všemi odborníky jsme se rozhodli omezit už i restaurace. V gastronomii a pohostinství se přímo nakazilo jen 722 osob, ale další významné počty nakažených souvisejí s nákazou v restauracích, barech a klubech, naše statistiky je vykazují pod kategorií nákaza na pracovišti, při volném čase, běžných aktivitách a společenských akcích.

Pokud bychom to kumulativně sečetli, tak právě tyto aktivity napomohly k významnému šíření viru. Proto jsme museli omezit provoz, za což se omlouvám jak podnikatelům, tak ale i běžným lidem, kterým jsme tak zkomplikovali život.

Také jsme naslouchali sociologům, kteří správně řekli, že pokud bychom zavřeli školy a nikoliv restaurace, tak bychom vyslali silně negativní vzkaz celému národu, že nám nezáleží na vzdělání. Souhlasím s nimi.

Živnostníci žádají finanční podporu. ‚Nelze přispívat tomu, kdo je na tom dobře,‘ říká Havlíček

Číst článek

Zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech. 

Toto opatření má jediný cíl, a to zamezení přenosu při popíjení alkoholu při zavření restaurací, barů a klubů na venkovní prostranství. Toto opatření jde ruku v ruce s uzavřením právě zmíněných stravovacích provozoven.

Je tu ještě jedno opatření, které z legislativních důvodů platí na rozdíl od ostatních od dnešního rána (úterý, pozn. red.), nikoliv do konkrétního data, ale až do odvolání. Za tuto nelogičnost se chci omluvit, ale pokud chceme vyhlásit opatření právně korektně, musíme to takto udělat.

Roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na nástupištích, přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy jsme zavedli z toho důvodu, že toto opatření je logickým doplňkem v minulosti zavedené povinnosti nosit roušky v MHD. Na zastávkách se shromažďují velké počty cestujících při čekání na spoje.

Snažili jsme se nezavírat obchody ani služby s výjimkou fitcenter, saun a dalších volnočasových služeb. Místo toho jsme zvolili cestu režimových opatření a apeluji na vás a znovu vás prosím, abyste se, pokud to bude jen trochu možné, vyhýbali blízkým kontaktům s ostatními zákazníky a dodržovali hygienu rukou. Pokud tato opatření budou dodržována, není důvod obchody ani služby zavírat.

Pokud se podaří nárůst případů snížit a stabilně se pohybovat na úrovni reprodukčního čísla 0,8, budou jednotlivá opatření postupně uvolňována v co nejkratších intervalech. Aktuálně máme reprodukční číslo 1,5 a musíme jej srazit co možná nejrychleji.

Na závěr můj osobní apel na všechny z vás, snad ten nejdůležitější.

Bez vás, bez každého z vás, bez vašeho porozumění pravidlům a opatřením, bez vaší důvěry v to, že mají svůj smysl, a bez jejich dodržování, ten virus neporazíme.

A prosím. Pomozte mi v mé práci. Týká se to nás všech.

Ano, každého z vás, kdo mě teď posloucháte, nebo kdo má slova čtete.

Opravdu se to týká jednoho každého z nás. A pokud snad někdo z vašich blízkých neměl možnost tuto výzvu slyšet, prosím, řekněte mu o ní.

Děkuji.“

red Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme