Nejvyšší kontroloři se zaměřili na účetnictví Grantové agentury. Neopravila podle nich chyby za 114 milionů

V účetnictví Grantové agentury ČR za loňský rok zjistil Nejvyšší kontrolní úřad nesprávnosti. Chyby za 5,9 miliardy korun opravila agentura ještě během kontroly, další významné nesprávnosti za téměř 114 milionů korun však zůstaly neopraveny, uvedl úřad. V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu neměla agentura významné nedostatky. Podle agentury jsou zjištění formalistická.

Praha (Aktualizováno: 10:45 23. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil v účetnictví Grantové agentury ČR nedostatky (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Grantová agentura ČR poskytuje dotace na projekty v základním výzkumu. Nejvyšší kontrolní úřad prověřil správnost sestavení závěrečného účtu, vedení účetnictví a spolehlivost účetní závěrky za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na správnost údajů, které agentura předkládala pro hodnocení plnění státního rozpočtu.

Většina z nesprávností za více než 5,9 miliardy korun vznikla podle kontrolorů tím, že agentura neúčtovala v dlouhodobých podmíněných závazcích z nově uzavřených smluv k projektům, které měly začít v roce 2020.

O Grantové agentuře

Grantová agentura ČR vznikla v roce 1993 a funguje jako organizační složka státu. Její předsednictvo má ze zákona pět členů, každý člen zastupuje jeden základní vědní obor. Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a rozhoduje o udělení grantů vědeckým projektům.

Po upozornění kontrolního úřadu Grantová agentura tyto nesprávnosti napravila již během kontroly, a to ještě před uzavřením účetních knih za rok 2020. Agentura považuje přístup Nejvyššího kontrolního úřadu, který se podle ní zaměřil i na kontrolu procesů, respektive dokumentů, které ještě nebyly dokončeny, za nestandardní.

Chyby za téměř 114 milionů korun ale agentura neopravila. „GAČR zúčtovala zálohy poskytnuté příjemcům dotací, aniž by k tomu měla průkazný doklad o jejich skutečné spotřebě. Tyto prostředky měla GAČR vykazovat jako zálohu až do doby, než jí příjemci předloží vyúčtování,“ uvedli nejvyšší kontroloři.

S touto skutečností podle úřadu souvisela i další významná nesprávnost v účetní závěrce, která se týkala odhadované výše nákladů na transfery, tedy předpokládané spotřeby dotací.

Grantová agentura pro rok 2020 odhadla náklady na transfery ve výši 100 procent poskytnuté dotace. „Kontroloři však zjistili, že takový odhad nákladů je neadekvátní, neboť ke stoprocentní spotřebě dotací v daném roce nedochází,“ uvedli Nejvyšší kontrolní úřad.

Kontroloři tak vyhodnotili informace na některých účtech v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty jako nespolehlivé.

‚Jiný právní pohled‘

Agentura v reakci uvedla, že se ve specifických otázkách financování vědy řídí stanoviskem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které je pro ni závazné. Veškeré operace spojené s částkou 114 milionů korun účtovala v souladu se stanoviskem této rady, sdělil Vojtěch Janů z oddělení vnějších vztahů Grantové agentury.

Kontrolní úřad podle něj při své kontrole uplatnil jiný právní pohled na účtování, než který je pro agenturu závazný. „Přijetí názoru NKÚ by vedlo k nehospodárnému užití veřejných prostředků v podobě dodatečných nákladů zhruba ve výši jednoho milionu korun ročně, které by musely být využity na další zpracování dat, a to bez jakékoli přidané hodnoty,“ doplnil.

Další nedostatky

Nedostatky zjistili kontroloři také ve vnitřním kontrolním systému agentury, a to v zajištění schvalovacích postupů. U všech 75 kontrolovaných operací chyběl podle kontrolorů podpis hlavní účetní na schvalovacím formuláři k vyplacení dotace. U 27 z těchto operací agentura vyplatila dotaci ještě před záznamem o provedení kontroly po vzniku závazku příkazcem operace.

Kontrolní úřad našel v hospodaření generální inspekce řadu nedostatků. Vadilo jim i bezplatné ubytování

Číst článek

Kontroloři také upozornili na to, že grantová agentura neoprávněně vyplatila dotaci 10,6 milionu korun, aniž by smlouvu o poskytnutí dotace v zákonném termínu zveřejnila v registru smluv, ze zákona tak byla příslušná smlouva zrušena od počátku.

Podle agentury byla za opožděným publikováním smlouvy technická chyba. Smlouva byla v registru zveřejněna neprodleně po tomto zjištění. „GA ČR okamžitě zajistila s příjemcem dotace zhojení právních vad vzniklých neuveřejněním původní smlouvy o poskytnutí dotace v řádném termínu. Projekt, kterého se opožděné zveřejnění smlouvy týkalo, prošel standardním výběrovým procesem a na poskytnutí grantu měl příjemce dotace nárok,“ uvedla agentura.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme