Nevíte, že se pracuje s daty. Na dotazy laiků nebudu reagovat, říká autor zkopírovaného posudku pro DPP

Vladimír Kulil vede Ústav oceňování majetku na ostravské technické univerzitě a je také 1. místopředsedou české Komory soudních znalců. Pro pražský dopravní podnik během loňského roku vypracoval za skoro sedm milionů znalecký posudek, který – jak zjistil Radiožurnál – je z většiny zkopírovaný z internetu nebo třeba z prezentace pro studenty. Znalec ale jakékoli pochybení odmítá. „I kdyby to bylo stejné, není to zkopírované,“ prohlašuje.

Rozhovor Praha/Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Znalecký posudek + VŠB-TUO

„I kdyby to bylo stejné, není to zkopírované. Prosím vás, to je takový zase ‚jedna paní povídala‘,“ řekl znalec. | Foto: VŠB-TUO | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Když se budeme bavit obecně, ne o tom konkrétním posudku. Je ve vaší praxi normální, že do znaleckých posudků takhle kopírujete a vkládáte věci z internetu? 
Samozřejmě. Posudek, který je podobného charakteru, má 1200 stran a také si ho můžete dohledat. Má 1200 stran a tři čtvrtě z toho jsou zkopírované věci. Existuje navíc znalecký zákon a ten říká, že se pracuje s daty. Pokud popisujete situaci na trhu, tak nestačí napsat...

‚I kdyby to bylo stejné, není to zkopírované.‘ Znalci si řekli o sedm milionů za posudek stažený z internetu

Číst článek

My jsme se o tom bavili s odborníky. Ti nám říkali, že tohle není běžná praxe.
Je to praxe.

Říkali, že je to neprofesionální a té běžné praxi se to vymyká. 
Ne, ne, ne, ne, ne. Je to nový zákon, takže to nepůsobí dlouho. Někteří znalci to třeba nedělají, ale nařizuje jim to zákon. Když máte nějakou situaci, tak vy vlastně musíte tu situaci jako takovou, třeba ten trh, popsat. Když tam uvedete jen odkaz na nějaké dokumenty, tak vám může někdo říct, že je ten posudek neúplný, protože je nesrozumitelný. Ono to totiž musí být srozumitelné pro veřejnost.

To znamená, že třeba těch 120 stran z webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků...  
... ano, vy tam musíte dát všechno, aby někdo nemohl říct, že je to neúplné.

My jsme se o tom bavili třeba s člověkem, který se zabývá vzděláváním znalců a je expertem na znalecké právo. Ten zákon má určitě nastudovaný a i tak nám řekl, že kopírování takhle rozsáhlých pasáží v posudku není opodstatněné.
Tak to je jeho názor, osobní názor. On ten posudek nepodepsal. On není zodpovědný za to, že se to takhle udělalo. On povídá, ale bez zodpovědnosti. Navíc my tady taky vyučujeme budoucí znalce a učíme je, že podle nového zákona... Ten, kdo celý život vzdělává znalce, si možná nevšiml, že je tu úplně nový zákon, úplně jiný přístup ke znalecké činnosti. Ten dotyčný si to možná nepřečetl, nějak vám radí a tohle je váš... Vy si to asi nahráváte tenhle hovor, že ano?

Ano. 
Já vám to říkám všeobecně, k žádnému posudku se vyjadřovat nebudu...

„Nový znalecký zákon (zákon 254/2019 Sb.) zavedl mnoho novinek a požadavků na znalecké posudky. Mezi náležitosti znaleckého posudku náleží mimo jiné výčet podkladů a je-li to možné, přílohy potřebné k zajištění přezkoumatelnosti znaleckého posudku (§ 28 znaleckého zákona). Zákonodárce tedy předpokládal, že podklady z nichž znalec při své práci vychází, uvede ve výčtu podkladů a pro přezkoumatelnost a úplnost posudku je pak uvede v příloze. Není tedy požadavkem zákonodárce, aby podklady byly v nálezové části posudku – v ní znalec uvede jejich výčet a následně je vloží do přílohy či odkáže, kde jsou veřejně dostupné. Tyto náležitosti činí posudek přehledným a přezkoumatelným. “

Miroslav Frýdek (expert na znalecké právo)

No tak vy jste do něj třeba konkrétně překlopil prezentaci, která je pro studenty prvního ročníku přírodovědné fakulty...
To nevím, to tam...

Počkejte, já to jenom dořeknu. My jsme s autorem mluvili a říkal, že je tam navíc ještě zkopírovaná špatně. Že jsou třeba vysvětlivky ještě před těmi pojmy, které tam jsou vysvětlené. Tak mě zajímá, jestli je tohle podle vás běžná praxe. 
My jsme to nekopírovali. My jsme tam nic nekopírovali. Je to běžná praxe. Je to úplně zmatečné ten dotaz. K tomu já se vyjadřovat opravdu nebudu.

My jsme mluvili s autorem té prezentace, kterou jste tam zkopírovali. Ještě jsme si to u něj ověřovali. On nám zaprvé řekl, že za něj je vůbec problematické v odborných textech takhle zjednodušenou prezentaci s takhle zjednodušeným vysvětlením uvádět...
To je jeho názor! Tohleto je jeho názor.

Porovnání prezentace, kterou geolog Petr Kycl vytvořil pro své studenty (nahoře, stránky 14 a 15), a posudku od ostravských znalců | Foto: koláž Český rozhlas

No a zadruhé jste to zkopírovali a ještě špatně. 
My jsme to ale udělali jinak. To je jeho názor. 

Počkejte, ale to je jeho prezentace. On tu prezentaci vytvořil. 
My jsme tam dali jiné informace, než on tam měl. To není zkopírované. Ale to je jedno. 

My jsme tu prezentaci porovnávali a ty informace jsou tam stejné. 
No, nejsou tam stejné, nejsou tam stejné. 

Nejsou? 
Nevím, co konkrétně myslíte, ale nejsou tam stejné. To prostě pokud si myslím, co myslíte vy, tak já se nemůžu o tom bavit konkrétně, takže vám to stejně neřeknu. Určitě to, co jsme tam zkopírovali, tak jsme na to odkázali. A jestli si tam někdo něco... Jestli si tam někdo něco vymýšlí, tak ať si vymýšlí.

Vy tam tu prezentaci ani necitujete. 
No ne, tak ona tam ani není taková.

My jsme si to právě na základě toho museli dohledat a máte to úplně stejné jako v té prezentaci, jen některé pojmy jsou tam přehozené. 
I kdyby to bylo stejné, není to zkopírované. Prosím vás, to je takový zase „jedna paní povídala“. 

Autor té prezentace je inženýr a pracuje mimo jiné pro Českou geologickou službu. 
To já nevím, koho myslíte, ale to je jedno. Prostě ten posudek pracuje s daty. To ten pán neví, že se pracuje s daty. Ani vy to nevíte. Ani vy jako novináři nevíte, co to znamená znalecká činnost. Vy to nevíte, vy tomu nerozumíte. My prostě musíme popsat ten trh jako takový. A musí se popsat, co funguje na tom trhu. To, co se tam napíše, se přesně napíše, jak to vlastně je. To není žádné používání dat, to se popisuje trh.

Soudních znalců stále ubývá. Resort spravedlnosti plánuje změnu zákona, chce jim snížit byrokracii

Číst článek

Z mého laického pohledu byste ten trh měli popsat na základě nějakých svých znalostí. Proto se to jmenuje znalecký posudek. 
Ne, ne. My musíme popisovat trh, tak jak je. A ne na základě nějakých dojmů. My jsme znalci a musíme pracovat nikoli s dojmy, ale s pojmy. 

Takže s pojmy třeba z webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. 
Pojmy, ano, my pracujeme s pojmy, které zveřejňuje třeba česká nějaká organizace. Nevím, koho myslíte, my pracujeme s pojmy, vy pracujete s dojmy. Toť vše. Já se vám k tomu konkrétně nemůžu vyjadřovat.

To přece nejsou dojmy, když tady je ve vašem posudku minimálně 120 stran zkopírovaných a vložených z jejich webu. My jsme se jich na to ptali...
Vy tomu nerozumíte!

„S texty může nakládat ČKAIT, ale nikdo jiný. O použití nás nikdo nežádal a i na našem systému je jasně uvedeno, že se na tyto texty smí odkazovat, ale nesmí se používat pro komerční účely. Sami jsme o tomto zneužívání textu nevěděli, takže to budeme řešit. Předložíme to odpovědným orgánům.“

Markéta Kohoutová (mluvčí České komory autorizovaných inženýrů a techniků)

Proti tomu vašemu postupu se chtějí bránit. 
Vy tomu nerozumíte, oni se na to dívají třeba z jiného pohledu třeba. Vy tomu nerozumíte, vy jste laikové.

Dívají se na to z toho pohledu, že to je jejich text, který jste vy zkopírovali z jejich webu. Ani jste jim to nedali vědět. 
Ne, ne, ne. To jsou zveřejněné informace, které popisují trh. A jsou to informace, které jsou pro všechny přístupné. I pro novináře, i pro laiky. Ale my musíme popsat, jaká je situace na trhu. A to jsme udělali a to je naše povinnost podle znaleckého zákona. 

A komora nám říká... 
Co vám komora říká, je nám úplně jedno, protože my pracujeme správně. A já už končím. Já nevím, kolik je vám roků, jestli jste někdy něco oceňoval... 

Porovnání znaleckého posudku (nahoře) a textu na webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků | Foto: koláž Český rozhlas

Já myslím, že je úplně irelevantní, kolik je mi roků. 
Jaktože? Vy nemáte žádné zkušenosti ve věci oceňování a znalecké činnosti. Vy jste naprostý laik a říkáte tady věci, které jsou absolutně mimo realitu. Já se už s vámi o tom nemůžu dál bavit.

Počkejte, já jsem se ale k té odborné věci vůbec nevyjadřoval.
Vy jste se vyjadřoval k odborné věci a na to nemáte právo.

Já jsem se vyjadřoval k tomu, jak pracujete s informacemi a odkud jste je čerpal. 
To jsou odborné věci. Znalecký posudek je odborná stať od A až do Z. Je to dokument, který je odborný. Vy tomu nerozumíte. Pokud si chcete něco napsat, tak jsou to laické dohady a já už jsem vám psal i v esemesce, že na laické dohady nebudeme reagovat. 

Ale to přece nejsou laické dohady, my jsme to řešili s...
Obraťte se na tiskovou mluvčí Vysoké školy Báňské, jo?

Počkejte, vy ale... 
To je všechno. Já už nemám čas. Já už musím končit. 

Počkejte, vy v tom vašem posudku... 
Nepočkám. Na shledanou.

Martin Štorkán Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme