Osmá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k platové situaci učitelů?

Jaký by měl být průměrný plat učitele? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy? Na tyto otázky odpovídali lídři stran a hnutí kandidujících v říjnových sněmovních volbách v osmém dílu seriálu Radiožurnálu 10 výzev pro příští českou vládu. V otázce platu pedagogů je mezi uskupeními vzácná shoda a to dokonce i na konkrétní částce – průměrný plat učitele by měl podle velké části subjektů činit 130 procent průměrné mzdy.

10 výzev pro příští vládu Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Dítě, děti, školáci, žáci, student, studenti, učitel, pedagog, škola (ilustrační foto)

Jaký by měl být průměrný plat učitele a měl by být navázán na průměrnou mzdu? (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  9. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Osmá výzva má název Platy učitelů.

Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Platy učitelů by měly odpovídat alespoň mediánu mezd vysokoškolsky vzdělaných pracovníků a v tomto smyslu být i automaticky navyšovány. Zasadíme se o zvýšení prestiže pedagogického povolání, které bude nejen finančně zajímavé, ale také například otevřené zkráceným úvazkům tak, aby do školství přilákalo širokou škálu odborníků z praxe.

Podpoříme pedagogické semináře, jejichž absolvování by znamenalo zisk dodatku k diplomu o pedagogické aprobaci, praxi a pedagogickém minimu a umožnilo absolventům učit bez absolvování pedagogických fakult. Podpoříme reformu směrem ke komplexnější průpravě učitelů pro skupiny předmětů s větším důrazem na metodiku, didaktiku a praxi.

Aby ředitelé škol mohli být pedagogickými lídry a ne otroky byrokracie, podpoříme sdílení provozních zaměstnanců mezi školami a posílíme finanční prostředky na zajištění provozu škol. Podpoříme vznik center administrativní podpory, které budou školám asistovat a poskytovat projektový management či metodické vedení.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Platy učitelů by měly odpovídat srovnatelné práci v soukromém sektoru, se zohledněním toho, že soukromý sektor je vystaven nemalému tlaku mezinárodní konkurence a firma s určitými platy nemusí příští rok existovat. Zcela srovnatelné platy za srovnatelnou práci by nebyly fér, protože stabilita zaměstnání ve státním sektoru je zásadně vyšší.

Sedmá výzva pro příští českou vládu: jak si kandidující uskupení představují výši důchodů?

Číst článek

Zároveň musí být i platy učitelů podřízeny principu hospodaření státu s vyrovnaným rozpočtem a splácením státního dluhu – musí být zajištěna dlouhodobá finanční stabilita státu. Politici prozatím nedokázali nastavit/sladit ty nejdůležitější funkce státu - stabilní měnu, vyrovnaný rozpočet a fungující hospodářství schopné pokrývat nezbytné státní výdaje (platy učitelů).

Volný blok (Lubomír Volný)

Platy učitelů musejí odpovídat trhu práce, a tedy mzdovým ekvivalentům. Vazba na průměrnou mzdu je nesmyslná – už proto, že samotná průměrná mzda v sobě zahrnuje i platy a mzdy učitelů. Plat proto bude odpovídat nabídce a poptávce na trhu práce. Účelové a cílené zvyšování platů však nenastane, neboť právě učitelům byl i během koronavirové krize výrazně plat navýšen.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Potřebujeme získat do školství kvalitní pedagogické pracovníky. Motivovat je musí odpovídající plat a smysl jejich práce. SPD je pro navázání platu pedagogických pracovníků na průměrnou nominální mzdu v ČR, spočívající v navýšení platu pedagogických pracovníků minimálně na 130 procent průměrné mzdy.

Je potřeba udržet perspektivní a kvalitní učitele ve školství a zvýšení počtu mužů v této profesi. Učitelé mají také dostat příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku za výuku přesčas. Za specializované činnosti, například třídnictví, by měli dostávat adekvátní příplatek ve výši minimálně 2000 korun měsíčně.

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

Za vlád, na kterých se podílela ČSSD, došlo k dramatickému zvýšení průměrného platu učitelů a to o více než 12,5 tisíce na více jak 44 tisíc korun. Chceme prostředky na školství dále navýšit a to o jedno procento HDP více než dnes, tedy cca 50 miliard korun navíc. To umožní spolu se zvýšením kvality vzdělávání i zvýšit platy všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům. Průměrný plat kvalifikovaného učitele má podle ČSSD stabilně dosahovat 130 procent průměrné mzdy.

Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu?

Číst článek

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Učitelské platy musí zohlednit význam a náročnost tohoto povolání, což vzhledem k současné tristní ekonomické situaci není možné, a tak by měly být alespoň ve výši 1,5 násobku průměrného platu. Nelze po učitelích požadovat práci za nízký plat s odůvodněním, že by měli „vyučovat jen pro svou radost“, když se tento altruistický přístup nepožaduje po žádných jiných profesích, natož pak po poslancích.

Učitelské povolání zahrnuje i nezaplacené „přesčasy“ a k tomu učitelům na základních školách přibylo i nové břemeno – inkluze. Když jsou ve třídě děti, které nestíhají přijímat informace, určené většině třídy nebo mají různé další požadavky ohledně své nekázně, apod., pak to vyžaduje od učitelů větší přípravu na výuku, která je pak vícekolejná, avšak konečný efekt je mnohem horší než před inkluzí. Ale v českém školství se na zájmy dětí ani na pracovní podmínky učitelů nehledí. Naopak se zcela nesmyslně české školství uvrhlo do inkluze, která je spolehlivou cestou k totální nevzdělanosti!

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Učitelé v České republice jsou ohodnocení nejhůře ze všech zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - pozn. red.). Platy českých učitelů dosahují pouze dvou třetin průměrného výdělku zaměstnanců s vyšším nebo vysokoškolským vzděláním. Například i v Kostarice bere učitel více než dvakrát tolik. Letos prý budou učitelé v průměru brát 130 procent průměrné mzdy. Průměrný plat učitelů v regionálním školství je 44 224 korun hrubého, avšak najít živého učitele s takovým příjmem není téměř možné. V průměru jsou totiž zahrnuti i ředitelé škol a odměny, ale nejedná se o pravidelnou mzdu.

Platy ve školství nelze odvozovat od produktivity práce jako třeba v průmyslu. Vzdělání je celospolečenským statkem a jako takové má být financováno z veřejných prostředků. Vzdělání nemůže být chápáno jako klasické zboží. Tržní přístup vede k rozpadu společenské soudržnosti. Plat se musí odvíjet od absolutní nenahraditelnosti lidského faktoru (učitele) ve školství. Musí se změnit systém určování výše platu učitele.

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Nejprve je třeba zkonstatovat, že k jistému zvýšení učitelských platů v nedávné době došlo, ale jejich výše stále neodpovídá důležitosti učitelské profese. Investice do učitelů je totiž de facto investicí do našich dětí. Čím lépe budou učitelé zaplaceni, tím větší bude ochota mezi kvalitními lidmi učitelskou profesi vykonávat.

Pátá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit zadlužení státu?

Číst článek

Na toto téma postrádáme seriózní společenskou diskusi, spíše jsme svědky nelítostného souboje různých profesí ze sektoru státních zaměstnanců, kdo toho větším křikem a ostřejšími lokty pro sebe urve víc. V tomto smyslu je zdaleka nejúspěšnější policejní lobby, zatímco učitelé jsou stále spíše na chvostu.

Navázání učitelských platů, ale nejen těch, na výši průměrné mzdy samozřejmě je jedním z možných řešení. Ale měla by mu předcházet ona seriózní diskuse. Také o tom, zda je dlouhodobě vůbec únosné, aby průměrné platy ve veřejném sektoru byly vyšší než v sektoru soukromém, který ten veřejný de facto živí.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Zabezpečíme pedagogům, aby jejich platy odpovídaly jejich společenské potřebě. Tím zastavíme odchody vzdělaných kvalitních pedagogů do jiných oborů. Umožníme větší konkurenci ve školství, dáme větší prostor pro rozvoj soukromým školám. Budeme usilovat o to, aby se soukromé školství podílelo 30procentním podílem na vzdělanosti. Připravíme systém stipendií pro učňovské obory s velkou poptávkou na trhu práce.

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Vzdělání našich dětí je pro jejich život zásadní. Vyučující předávají dětem nejen znalosti, ale jsou jim také vzory. Proto by učitelskou profesi měli zastávat kvalitní, morální a čestní lidé, kteří vyučované látce opravdu rozumí, umí ji prakticky použít a hlavně ji umí žákům a studentům předat formou, která je jim blízká. To vše jsou vysoké nároky, kterým musí odpovídat platové ohodnocení, školní vybavení a počet žáků a studentů ve třídě. Hodinové ocenění kvalitního vyučujícího by mělo vzhledem k významnosti jeho postavení ve vztahu k budoucnosti naší země dosahovat hladiny lékaře nebo právníka. To zajistí větší zájem lidí o učitelskou profesi.

Připravovaná daňová reforma výše uvedenou proměnu vzdělávacího systému umožní. Stanovení konkrétní výše učitelských platů a změny jejich přípravy proběhne veřejně ve spolupráci s širokou odbornou veřejností.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Kvalitní školství musí být odpovídajícím způsobem finančně zajištěno. Přes zlepšení v posledních letech jsou učitelé stále pod průměrem vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Prosazujeme minimální úroveň platu učitele na 130 procent průměrné mzdy. Podprůměrné ohodnocení mají dosud někteří vysokoškolští učitelé (pedagogické fakulty, humanitní obory). Specifické problémy mají postgraduální studenti (doktorandi), nízká stipendia jim prakticky neumožňují důstojný život.

Prosazujeme zvýšení počtu pedagogů a zavedení menších třídních kolektivů pro individuálnější přístup k žákům. Prosazujeme zvýšení spodní hranice platových tříd jako podporu pro začínající učitele. Přitom podporujeme možnosti navýšení ve prospěch regionálního školství a diferenciace podle kvality výuky a osobního hodnocení. Odmítáme praxi „dočasných výpovědí“ přes prázdniny, přetížených „létajících“ vyučujících a umělého snižování úvazků. Podporujeme princip celoživotního vzdělávání a vzájemného sdílení dobré praxe mezi pedagogy.

Přísaha (Robert Šlachta)

Je zásadní, aby učitelé byli za svoji práci dostatečně odměňováni, závazek výše učitelských platů musí být dlouhodobě věrohodný. Je také podstatné, aby byli učitelé odměňováni taktéž dle kvality své pedagogické činnosti. V minulosti byly platy českých učitelů v porovnání s Evropskou unií velmi podhodnocené, aktuálně jsou na průměru.

Podporujeme udržení platů na 130 procentech průměrných mezd v ekonomice i v následujících obdobích. Pouze atraktivní plat však nezajistí dostatek kvalitních a motivovaných pedagogů. Zvýšení zájmu mladých lidí o pedagogickou dráhu je třeba podpořit odpovídající vysokoškolskou přípravou, systematickou podporou začínajících učitelů a dalším vzděláváním učitelů a ředitelů škol.

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Ano, naprosto souhlasíme s návrhem, který je ve formě senátní vratky ve sněmovně, který ukotvuje platy učitelů minimálně na 130 procentech průměrné mzdy. Učitelé by si po čtyřech letech měli přijít na více než 50 000 korun. V opačném případě hrozí další propad prestiže učitelské profese. A bez kvalitních učitelů nebudeme mít kvalitní školy.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Bez kvalitních pedagogů nebudeme mít kvalitní vzdělávací systém. Podporujeme další růst platů pedagogů nad rámec inflace. V souvislosti s tím preferujeme školní reformu, která zreviduje množství učiva a zaměří výuku do praxe. Zvýšíme motivaci pedagogů se moderního vzdělávání účastnit. Děti se ve výuce nesmí dělit na bohaté a chudé.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Když už ne ekonomická věda, tak alespoň čtyřicet let komunismu nám už konečně mohlo ukázat, že centrální plánování prostě nefunguje. A neexistuje žádný důvod, proč by mělo fungovat zrovna v případě školství a učitelských platů. Tabulkové mzdy učitelů odrazují schopné – protože mohou dostat lepší peníze jinde; a zároveň přitahují méně schopné – tedy ty, které za podobných podmínek za obdobnou mzdu na trhu nikdo nezaměstná.

Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Číst článek

Školství je monopolizované státem. Ten rozhoduje i o podmínkách zakládání a provozu soukromých škol. Jako každý monopol poskytuje i stát ve školství drahé a nekvalitní služby. Tohoto monopolu by se měl tedy vzdát a umožnit vznik skutečné neregulované konkurence ve školství i bez povolení od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zároveň s tím by stát měl snížit daně, nechat lidem jejich peníze, a umožnit tak rodičům platit za lepší vzdělání svých dětí. Jedině volnotržní platy založené na nabídce a poptávce totiž dokážou ohodnotit učitele podle jeho skutečných schopností – tohle prostě stát nedokáže.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Platy učitelů by měly být navázány na kariérní řád, který se chystá již řadu let. Kromě základní aprobace by se učitelé měli trvale vzdělávat, aby dokázali žáky připravovat na rychle se měnící svět. Ve vzdělávacím procesu má být co nejvíce prvků vycházejících z poznání, že základní přirozeností děti je objevovat svět a nasávat nové poznatky, dovednosti a znalosti.

Škola má být prostředím, které podporuje, případně podporou usměrňuje, vrozenou snahu o zjišťování nového, nikoli prostředím, které tyto instinkty utlumuje. Posilování prvků vlastní aktivity také významně pomůže při nalézání talentů, jejichž rozvoji pak může být věnována zvláštní péče. Jakkoli hlavní úlohou školy je vzdělávání a výchova je úlohou rodiny, je dost rodin, v nichž se děti o morálních principech nedozvědí skoro nic, považujeme proto za nutné, aby školy podporovaly rozvoj morální inteligence. Pro děti, které nemluví česky, je třeba zavést přípravné třídy, aby ve vzdělávání nezaostávaly kvůli jazykové bariéře.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Pokud jde o platy učitelů, dlouhodobě usilujeme o jejich navázání na průměrnou mzdu a dosažení alespoň 130 procent její výše. Za tímto účelem jsme ve sněmovně předložili návrh v rámci novely zákona o pedagogických pracovnících, jejíž projednání blokují vládní strany ANO a ČSSD. Námi předložený návrh by přitom umožnil zohledňovat vývoj ekonomiky, aby nebyly platy učitelů do budoucna vůči průměrné mzdě podhodnocené a zajistil by dlouhodobou předvídatelnost pohybu jejich platů. Zároveň by umožnil zlepšení platových podmínek začínajících učitelů a urychlil nárůst platů v prvních deseti letech praxe, čímž bychom posílili i atraktivitu učitelské profese. I touto cestou bychom do škol mohli dostat další schopné a šikovné lidi. 

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

Prosazujeme, aby platy učitelů dosahovaly 130 procent průměrné mzdy.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Průměrný plat učitele by měl být pevně navázán na průměrnou mzdu, a to ve výši asi 130 procent. Ukončily by se nekonečné tahanice a štěpení společnosti na tomto tématu, zároveň bychom ukázali, že vzdělávání je pro nás prioritou a přilákali bychom do něj kvalitní zájemce.

Ruku v ruce s tím musí jít reforma pedagogických fakult, které se svým nacionalistickým pojetím výuky často zaspaly někde v 19. století, i provětrání rámcových vzdělávacích programů, které při zachování široké autonomie škol musí najít místo i pro zemské reálie, například výuku moravských dějin ve školách na Moravě a podobně.

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Výrazně jsme zvýšili platy učitelů i nepedagogických pracovníků, a to přesně podle našeho vládního prohlášení z roku 2017, kde jsme se zavázali, že platy ve školství budou za čtyři roky o 50 procent vyšší. Letos je průměrný plat učitele přes 46 tisíc. A v následujícím období budeme pokračovat v podobném tempu. Pokud chceme ve školství kvalitní a motivované lidi, tak to jinak ani nepůjde.

Také chceme, aby ředitelé škol měli volnější ruce v odměňování jednotlivých učitelů, proto navázání mezd na průměrnou mzdu nepovažujeme za dobrý nápad. Prostředky budeme jednoznačně navyšovat, tak jako v uplynulém volebním období. Letos se bude jednat o cca 230 miliard Kč. Během příštího volebního období počítáme s celkovými výdaji okolo pěti procent HDP, stejně jak je to běžné v zemích, které chtějí do budoucna být úspěšnou ekonomikou založenou na znalostech. Školství je stále podfinancované, což je dluh, který se tu táhne z období vlády tradičních politických stran.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Ne, neměly by být vázány na průměrnou mzdu. Učitelé jsou tvůrci naší budoucnosti. Naším cílem je přenést větší pravomoci při tvorbě platů na ředitele. Celkově by měly platy ve školství ještě růst.

Moravané (Ctirad Musil)

Nebavme se o konkrétní částce, ale o tom, že o učitelská místa by se lidi měli rvát, protože pedagogika je podstatou budoucnosti společnosti. Plat je ale jen zástěrka. Větší vliv než plat má prestiž společenského postavení učitele, která je dnes nízká. Učitel nesmí být okopáván namyšlenými rodiči nevychovaných puberťáků. Rodiče musí nést konkretizovanou zodpovědnost za to, že jejich dítě je vychované a vzdělatelné na úrovni příslušející jeho věku. Omezení problematiky školství na platy je zástěrkou pro daleko horší příčiny rozpadu vzdělávacího systému.

Andrea Kubová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme