OVĚŘOVNA: Umožňuje Charta OSN ruský vpád na Ukrajinu? Nelze jí invazi obhájit, shodují se odborníci

Na českých sociálních sítích se od začátku července šíří příspěvek sdílený s fotografií ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a tajemníka OSN Antónia Guterrese. Sdělení příspěvku je jasné – Rusko mělo právo zaútočit na Ukrajinu a stejně tak má i právo napadnout evropské země. Jenže jak server iROZHLAS.cz ověřil u odborníků na mezinárodní právo, závěry příspěvku jsou nesmyslné.

Ověřovna! Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Zasedání 76. Valného shromáždění OSN v New Yorku

Charta OSN neobhajuje ruský vpád na Ukrajinu, myslí si odborník na mezinárodní právo Pavel Šturma | Foto: Kena Betancur | Zdroj: Reuters

„Generální tajemník OSN Antóniu Guterres se rozzuřil, když se od Putina dozvěděl, že Charta OSN obsahuje článek povolující zvláštní ruskou operaci na Ukrajině,“ zní začátek příspěvku, který se začal šířit na českých sociálních sítích na začátku července.

Hoax dorazil do Česka ze sousedního Slovenska. Odpovídá tomu, jak originální jazyk příspěvku, tak i skutečnost, že podobné sdělení kolovalo mezi Slováky zhruba o týden až dva dříve, než je možné dohledat první sdílení českými uživateli. Na Slovensku pak příspěvek šířili i někteří národovečtí politici, díky kterým se narativu výrazně zvýšil dosah.

Příspěvek aktuálně i na českých sociálních sítích sbírá stovky sdílení. A to i přes již umístěná upozornění, že prezentované informace nejsou pravdivé. Server iROZHLAS.cz se proto v seriálu Ověřovna! rozhodl oslovit odborníky na mezinárodní právo, kteří vysvětlují, proč prezentované informace nejsou pravdivé. A proč zmiňované články není možné s válkou na Ukrajině vůbec spojit.

Lživý narativ

„Norimberský tribunál prohlásil za zločince všechny, kteří bojovali proti OSN a vykonávali genocidu. Největší genocida byla vykonána proti sovětskému národu, který se v té době nazýval sovětský lid,“ píše se v úvodu příspěvku.

„OSN vznikla 24. 10. 1945, tudíž v průběhu druhé světové války proti ní nikdo bojovat nemohl. “

Martin Faix (proděkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)

Podle něj dává Charta Organizace spojených národů (OSN) ve svých článcích 106 a 107 „vítězům druhé světové války SSSR, USA, Velké Británii a Číně možnost uplatnit veškerá opatření proti zemím, které proti nim bojovaly, aby zabránily akcím zaměřeným na revizi druhé světové války.

Údajná autorka příspěvku Olina Polášková z toho vyvozuje, že Rusko, coby právní nástupce Sovětského svazu může „použít vojenskou sílu“ proti zemím, které „chtějí revizi Jaltského systému“.

„Ten článek je relikt 2. světové války. Byl vložen jako pojistka pro případ nutnosti zasáhnout proti Německu nebo Japonsku. Ve skutečnosti ale nebyl nikdy potřeba a dnes zůstává v textu Chartě jako pozůstatek války.“

Pavel Šturma (vedoucí Katedry mezinárodního práva)

„Rusko může zastavit pokus o oživení nacismu v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku, Chorvatsku, Slovinsku a České republice - která se ve válečných letech objevila jako protektorát Čech a Moravy,“ píše s tím, že Rusko může zároveň jako vítězná mocnost zasáhnout proti státu s „fašistickým směřováním“.

„Například kde jsou vyznamenáváni nacisti, zdraví se nacistickými pozdravy na nejvyšších postech, ekonomicky, politicky a morálně podporují neonacistické režimy,“ uzavírá nepravdivý příspěvek.

‚Relikt 2. světové války‘

Podle proděkana právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odborníka na mezinárodní právo Martina Faixe je celý text plný faktických chyb, je zavádějící a ve svém závěru zcela nesprávný. Už samotné tvrzení, že „Norimberský tribunál prohlásil za zločince všechny, kteří bojovali proti OSN a vykonávali genocidu“, je podle Faixe nesmyslné.

OVĚŘOVNA: Česko jako aktivní účastník války na Ukrajině? ‚Účelová dezinterpretace,‘ říká resort zahraničí

Číst článek

OSN vznikla 24. 10. 1945, tudíž v průběhu druhé světové války proti ní nikdo bojovat nemohl. Navíc před Norimberským tribunálem stanuly konkrétní osoby obžalované z konkrétních zločinů dle mezinárodního práva. Tribunál neprohlásil a ani nemohl paušálně prohlásit takto určenou skupinu osob za ‚pachatele genocidy‘,“ rozporuje falešnou informaci Faix.

Citované články 106 a 107 jsou opravdu součástí Charty OSN. Jejich existenci si je možné poměrně snadno ověřit přímo na webových stránkách organizace. Podle vedoucího katedry mezinárodního práva na Univerzitě Karlově Pavel Šturmy je ale v tomto případě rozhodně není možné považovat za relevantní.

„Skutečně v Chartě OSN figurují dnes skoro zapomenuté články 106 a 107 – Přechodná opatření bezpečnostní. A jako taková, přechodná, byla koncipována,“ zdůrazňuje akademik.

Pavel Šturma

  • Právnické vzdělání získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, titul doktor práv obdržel v roce 1985, poté v letech 1986–1992 vystudoval ještě filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
  • V roce 1990 byl vědeckým pracovníkem v Ústavu státu a práva, následoval studijní pobyt na Univerzitě Paris II a v roce 1992 stáž v Radě Evropy ve Štrasburku, poté pracoval na Sekretariátu OSN. Od roku 1995 vyučuje mezinárodní právo na Právnické fakultě UK, na které se v roce 1996 získal titul docent a katedru mezinárodního práva vede od roku 1997. Titul profesor mu prezident republiky udělil v roce 2002. Je také doktorem věd
  • K roku 2011 byl proděkanem Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a tamtéž vedoucím katedry mezinárodního práva. Také působí jako hostující profesor na řadě evropských univerzit (Paříž, Teram, Bratislava a další). Česká republika jej nominovala jako kandidáta na člena Komise pro mezinárodní právo na období 2012–2016, zvolen byl v listopadu 2011 na Valném shromáždění OSN v New Yorku.

S tím souhlasí i Martin Faix. „Je zcela zřejmé již z názvu kapitoly, ale rovněž ze znění obou článků, že se jedná o ustanovení, jejichž použití bylo omezeno časově, a to do doby, kdy bude funkční mechanismus Charty OSN, podle kterého členské státy svěřily do rukou Rady bezpečnosti pravomoc o použití ozbrojené síly rozhodovat,“ rozvíjí myšlenku kolegy Faix s tím, že s výjimkou sebeobrany může užití síly autorizovat právě pouze Rada bezpečnosti, jako kolektivní orgán. Ne, samotné státy.

Užití síly: zakázáno

Jiné užití síly mezi státy je podle Faixe naopak mezinárodním právem jednoznačně zakázáno. „Zákaz je zakotven jako kogentní norma, to je norma, od které se nelze odchýlit. Charta OSN ji uvádí jako jednu ze zásad, jimiž jsou státy povinny se ve vzájemných vztazích řídit. Žádný stát, a to ani Rusko, existenci či relevanci zákazu užití síly a hrozby silou, jak je vyjádřen v článku 2 odstavec 4 Charty OSN, nezpochybňoval a ani nezpochybňuje,“ doplňuje Faix.

Podle Šturmy je článek 107 Charty OSN pouze reliktem 2. světové války. Ale ani přesto nelze ruskou invazi na Ukrajinu tímto článkem bránit. Podle něj by totiž musel být daný stát během zmíněného konfliktu nepřítelem signatáře Charty OSN. A tím Ukrajina zcela jistě nebyla. „Ukrajina byla v té době součástí SSSR, a tedy obětí německé agrese,“ připomíná Šturma.

To stejné vyvozuje ve svých závěrech i Faix. „Články 106 a 107 nelze použít na ruské vojenské operace proti Ukrajině, protože by se muselo dle článku 107 jednat ‚o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoli signatáře této charty‘. Ukrajina byla součástí SSSR od roku 1922 (do roku 1991, pozn red.), tudíž nemohla být nepřítelem Sovětského svazu za druhé světové války,“ dodává.

Válka proti Česku?

Ze stejného důvodu nelze článek podle vedoucího katedry mezinárodního práva Šturmy použít ani v případě zmiňované České a Slovenské republiky, jak jeho údajná autorka dedukuje.

Martin Faix

  • Vystudoval práva a mezinárodní právo v německém Giessenu a australském Brisbane. V roce 2011 dokončil doktorandské studium disertační prací o mezinárodněprávních aspektech vojenských operací EU na Univerzitě Karlově v Praze.
  • Před nástupem na Právnickou fakultu Univerzity Palackého v roce 2007 působil jako lektor katedry evropského práva na Univerzitě v Giessenu v Německu. Kromě výuky v Olomouci a Praze je zván jako řečník na různé univerzity po světě (Francie, Lucembursko, Brazílie, Kolumbie a Jižní Afrika).
  • Mezi jeho ​​výzkumné zájmy patří obecné mezinárodní právo, mezinárodní institucionální právo, lidská práva, právo o použití síly a právo ozbrojených konfliktů. Své znalosti mezinárodního práva rozvinul a rozšířil účastí na několika aktivitách, včetně semináře OSN o mezinárodním právu v Ženevě nebo třeba stáže u Stálé mise Slovenské republiky při OSN.

„Československo bylo spojencem Sovětského svazu, Velké Británie a USA. Navíc i signatářem Charty,“ reaguje na nepravdivé tvrzení o obhajitelnosti ruského vojenského zásahu proti Česku Šturma podle kterého měl článek úplně jinou funkci.

„Byl tam vložen jako pojistka pro případ nutnosti zasáhnout proti Německu nebo Japonsku. Ve skutečnosti ale nebyl nikdy potřeba a dnes zůstává v textu Chartě opravdu pouze jako pozůstatek války,“ opakuje Šturma s tím, že ani potenciální pronacistické projevy některých paramilitantních skupin na Ukrajině z ní nedělají „stát, který byl za 2. světové války nepřítelem Sovětského svazu, za jehož pokračovatele se považuje Rusko“.

Stejný závěr vyvozuje právě i Faix, podle kterého by se navíc v případě války na základě článku 106 muselo vždy jednat o „společnou akci jménem OSN“ za splnění konkrétních podmínek.

„Státy zúčastněné na prohlášení čtyř států, podepsaném v Moskvě dne 30. října 1943, jakož i Francie „to znamená stálí členové pozdější Rady bezpečnosti OSN se musí poradit – je-li taková akce potřeba, a podle okolností se poradí i s dalšími členy OSN. Dovolená je pouze taková akce, ‚které by bylo třeba pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti‘,“ doplňuje s tím, že nic z toho nebylo v případě ruského vpádu na Ukrajinu splněno.

„A pokud je známo, Ruská federace použitím články 106 a 107 Charty OSN v kontextu války na Ukrajině nikdy neargumentovala,“ uzavírá Faix.

Tomáš Pika Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme