Pátá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit zadlužení státu?

Jak by chtěly strany a hnutí kandidující do sněmovních voleb měnit daně a jak plánují snížit rekordní zadlužení státu? Na to odpověděli jejich političtí lídři v pátém dílu předvolebního projektu Radiožurnálu 10 výzev pro příští českou vládu. Zvýšení daní například připustila KSČM – daňová kvóta je podle strany v Česku příliš nízká. Piráti a STAN pak navrhují zdanit velké komerční haly a ČSSD hovoří o digitální dani pro nadnárodní firmy.

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Peníze, finance, bankovky (ilustrační foto)

Jakým způsobem by kandidující strany a hnutí snižovaly zadlužení státu? | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  9. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Pátá výzva má název Výše daní.

Jakým způsobem – pokud vůbec – by vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?(Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Musíme určitě konsolidovat státní rozpočet, už proto, že naším cílem je splnit Maastrichtská kritéria a přijmout euro. Po zásahu ANO, ODS, KSČM a SPD do daně z příjmů čelíme deficitům a už nyní rostou úroky státních dluhopisů rychleji než jinde v EU.

Obnovíme úroveň zdanění z roku 2019, včetně návratu původní výše zdanění nafty. Naším cílem je, aby každý přispíval spravedlivě. Chceme snížit daňové zatížení práce. Kvůli odvodům dnes některé nižší příjmy zdaňujeme relativně nejvíce. To vytváří podhoubí pro švarcsystém.

Posílíme daňovou progresi včetně odvodů, omezíme daňové úlevy u kapitálových příjmů a nalezneme nové zdroje např. v majetkových daních. Především u daně z nemovitosti musí zdanění více odrážet, zda je daná nemovitost využívána k bydlení, pronájmu nebo k podnikání. Daňoví poplatníci navíc každoročně přicházejí o miliardy v důsledku daňových úniků. Zintenzivníme boj s daňovými ráji. Nebudeme zavírat oči před daňovou povinností nadnárodních digitálních platforem.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Po vzoru Švýcarska navrhujeme přijmout ústavní zákon hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a zavést ústavní stropy daní. Tím se zajistí finanční stabilita státu. Stát by měl být uspořádán jako federace. Na stát by měly být delegovány jen ty záležitosti, které jdou napříč státem (dálnice, železnice, obrana, energetické sítě). Ostatní ponechat na úrovni krajů (školství, zdravotnictví, kultura). Kraje by si měly vybírat část přímých daní. Tím vznikne vnitrostátní konkurence, která bude přirozeně snižovat daně. Rozhodování o financích se tím přesune blíže lidem.

Zavedení referenda umožní občanům kontrolovat státní výdaje. Vyrovnaný rozpočet, stropy daní, větší podíl lokální samosprávy a referendum nejlépe určí, kam a kolik peněz směřovat. Švýcarsko je díky tomuto systému jednou z nejméně zdaněných západních zemí s DPH ve výši 7,7 procenta a zároveň dokáže dlouhodobě snižovat státní dluh. Švýcarsko nám dává fungující příklad toho, jaké daně, v jaké výši a kde mají být vybírány.

Volný blok (Lubomír Volný)

V září představí Volný Blok program ekonomické transformace České republiky „Refresh“. Jeho součástí je oddlužení ekonomiky do roku 2030, tedy snížení státního dluhu na 0 procent HDP.

První výzva pro příští českou vládu: jakou strategii mají kandidující strany a hnutí v boji s koronavirem?

Číst článek

Náš návrh státního rozpočtu pro rok 2022 proto počítá se snížením státního dluhu za první rok o 200 miliard korun (tedy zhruba 10 procent). Podrobnosti uvedeme v programu, nicméně těžiště bude spočívat v radikálním snížení vládních výdajů, a to především na straně úřadů a vládních agentur. Zrušíme sedm ministerstev, zrušíme všechny mimorozpočtové fondy, zrušíme významný počet úřednických míst a zároveň s tím změníme zákon o státní službě a kompetenční zákon.

Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace a vystoupíme ze všech zbytečných mezinárodních organizací. Plánované zavedení daně z nemovitosti a daně z nájmu pro stávající zahraniční vlastníky nemá účel fiskální, ale prohibitivní – cílem je uvolnění spekulačních bytů.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Současná vláda prosadila astronomický deficit státního rozpočtu. Jednou z našich priorit bude konsolidace veřejných financí. Ekonomickou stabilitu zajistí důsledná podpora českých firem, investice do projektů, které státu přinesou další přímé zdroje mimo daňový systém, a také ochrana ekonomických zájmů země.

Usilujeme o zastavení zadlužování země. Není možné mít dlouhodobě vyšší výdaje než příjmy. ČR musí hospodařit podle předem připraveného a na základě důkladných analýz vypracovaného státního rozpočtu. Prioritou je zajištění jeho vyrovnanosti a příjmových zdrojů. V případě růstu české ekonomiky alespoň o 3 procenta musí být státní rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Odmítáme platby solárním baronům a systém dotací, včetně biopaliv. Odmítáme zvyšování daní a podporujeme snížení daňového zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem. Prosazujeme paušální daň pro živnostníky podle výše obratu. Navrhujeme zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací.

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

ČSSD se chce vrátit k progresivnímu zdanění příjmů fyzických osob, které je nezbytné pro nápravu devastujícího propadu příjmů rozpočtu schválenými daňovými změnami ANO a ODS v roce 2020. Díky ANO a ODS největší daňové břemeno nyní nesou lidé s průměrným a podprůměrným příjmem. Odmítáme nicméně zvýšení reálného zdanění příjmů do trojnásobku průměrné mzdy.

Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení?

Číst článek

Pro stabilizaci státního rozpočtu a snížení zadlužení státu chceme zavést nové daně na nadnárodní korporace a ty nejbohatší. Prosazujeme zavedení digitální daně ve výši 7 procent pro nastolení spravedlnosti mezi národními a mezinárodními firmami v oblasti informačních technologií. Spolu s tím zavedeme bankovní daň z aktiv s progresivními sazbami a tzv. milionářskou daň, tj. daň z obřích majetků nad 100 milionů korun se sazbou 1 procenta ročně. Na druhou stranu chceme snížit DPH u základních potravin (pečivo, zelenina, ovoce, maso, ryby atd.) na nejnižší sazbu.

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že vyrovnaný rozpočet je snadno dosažitelný, protože dnešní likvidační zadlužení všech států Západu u ruských drogových bank za účelem dobře naplánovaného vyvolání finančního zhroucení Západu a jeho bank je součástí ruské hybridní války 2011–38, kdy zahyne 1/3 lidstva. Viz naše odpověď č. 3. Stačí se poučit ze Švýcarska, kde to mimořádně úspěšně funguje už 800 let. Znamená to: 1. Přijmout zákon o vnitrostátní daňové konkurenci, kdy 30 % zůstane obcím, 40 % kantonům a 30 % státu. 2. Každá obec, město a kanton si určuje výši svých daní samostatně a občané to schválí v referendu, stejně jako každoroční návrhy rozpočtů. 3. Živnostníci a firmy si volí svoje sídla podle nejvýhodnějšího daňového zatížení. Když dojde v místě jejich působení k citelnému navýšení daní, živnostníci a podnikatelé přesunou svoje sídlo a tím i daňové odvody do vedlejší obce – města – kantonu. To je podstata tak osvědčené vnitrostátní daňové konkurence!

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Je třeba hledat příčinu problému, a ne to, které daně budeme zvyšovat nebo snižovat. Náš systém je nastaven tak, že nedaníme práci z reálného výrobku u nás spotřebovaného! Přestali jsme provádět práce, které bychom v naší zemi zvládli. Jsme jen montovnou cizích firem a levnou pracovní silou. Státní správa přichází o daně ze skutečně kvalifikované práce a následné daně z těchto zisků! Jsme v situaci, kdy – obrazně řečeno – diskutujeme o domě s otevřenými okny a diskuse se vede jen o tom, že když zavřeme radiátory v kuchyni, mohli bychom získat vyšší teplotu v předsíni.

Celé je to ale špatně! Je třeba zavřít okna a teplo se pak dostaví. Po tisíciletí peníze vyjadřovaly hodnotu lidské práce a přínosu lidí pro společnost. Cena zboží či služby vždy vyjadřovala její hodnotu, kvalitu a užitek. Dnes ale banky prostřednictvím úroku vrhají do světa pětinásobně víc peněz, než je celková hodnota lidské práce. Peníze ztratily schopnost vyjadřovat přínos lidí pro společnost.

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Státní rozpočet nemá pouze příjmovou stránku, ale také výdajovou. Současná vládní koalice státní rozpočet drancuje, aby jeho prostřednictvím mohla – zvláště pak v předvolebním období – doslova uplácet celé voličské skupiny. Nejde přitom o systémová řešení – kupříkladu o racionální důchodovou reformu – nýbrž o jednorázová nesystémová přilepšení. Dluh ve výši půl druhého bilionu korun, který Babišova vláda vytvořila v souvislosti s covidovými opatřeními, budou splácet ještě naše děti a vnoučata.

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Co se týká příjmové stránky, my namísto zvyšování daní naopak navrhujeme jednotnou rovnou daň ve výši 15 procent. Je třeba zdůraznit, že rovná daň není stejná daň a že jednoduché a relativně nízké zdanění paradoxně vede k většímu výběru daní, neboť lidé ani firmy pak nemají potřebu jakkoli své zdanění tzv. optimalizovat. Příkladů zemí, které tímto způsobem léčily a vyléčily svoji ekonomiku, je dost. V EU naposledy kupříkladu Irsko. DPH u potravin bychom snížili na 10 procent.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Zajistíme, aby stát zacházel s penězi nás všech odpovědně a omezoval neproduktivní výdaje, místo zvyšování daní. Konec zadlužování země – budeme hlasovat pouze pro rozpočet, který bude mít nižší deficit než předchozí rok. Zeštíhlíme státní aparát, propustíme 20 procent zaměstnanců. Zabezpečíme, aby vedoucí funkce ve státním sektoru nebyly přidělovány za politické zásluhy, ale výhradně lidem s praktickými zkušenostmi v daném oboru. Zabezpečíme, aby veškeré státní příjmy a výdaje byly transparentní a srozumitelné a veřejně dostupné na jednotných webových stránkách ministerstev nebo státem zřízených či ovládaných organizací.

Zjednodušíme režim DPH zavedením jednotné sazby pro všechny služby (i zdravotní), obchod i výrobu. Odstraníme DPH při prodeji pozemků a další daňové nesmysly. Nebudeme zvyšovat daně z příjmu právnických a fyzických osob a od roku 2023 budeme trvat na jejich postupném snižování o 0,5 procenta ročně až na konečnou sazbu 12 procent. Zajistíme transparentní mzdy tak, že výplatní páska bude zahrnovat i všechny platby hrazené zaměstnavatelem. Zavedeme variabilní daňovou složku – participativní daňový systém – při kterém 5 procent daňových odvodů může být použito na vybrané odvětví v rámci kapitol rozpočtu, a to dle určení poplatníka daně.

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Stát by měl jít občanům příkladem, a proto by měl dlouhodobě hospodařit vyrovnaně. Současné zadlužení a tempo zadlužování státu jsou neúnosné a naši zemi dostávají do nevýhodné pozice. Na vině jsou nejistý výběr daní a snaha politiků koupit si hlasy voličů.

Konkrétní částky záleží na konkrétní situaci; stát mohl třeba ušetřit jednotky miliard na testech na covid nebo na nákupu respirátorů. Výrazných úspor je možné dosáhnout změnou pořádání veřejných zakázek. Když chce soukromá společnost dosáhnout nejlepšího výsledku z pohledu kvality a ceny, vždy jedná se všemi dodavateli otevřeně až do výběru vítěze. Stát se o tuto možnost připravuje.

Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Číst článek

Výrazné úspory je možné dosáhnout také v řadách státních úředníků, a to ve spolupráci a shodě s nimi. Uplatněním daňové reformy, kterou máme připravenou, dojde ke snížení daňového zatížení většiny obyvatel, zároveň se sníží potřebná administrativa a zvýší se a stabilizuje příjem státního rozpočtu. Veřejná diskuse povede k výběru nejvhodnějšího řešení.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Chceme posílit příjmy státního rozpočtu zavedením daňové progrese, daně z finančních transakcí, centrální majetkové daně, sankčních daní za aktivity rizikové pro životní prostředí a sektorové daně (digitální korporace, bankovnictví). Potenciál je 50 až 100 miliard korun ročně. Opět zavedeme daň z nabytí majetku, její přínos je okolo 14 miliard korun ročně. DPH bychom ponechali v současných úrovních.

Máme neefektivní státní správu konzumující stále vyšší podíl státních výdajů – chceme zásadní audit výdajů státu. Závažnější je neoliberální oslabování příjmů státního rozpočtu (viz propad asi 100 miliard korun ročně ze superhrubé mzdy). Potenciál na straně úspor vidíme v racionalizaci neinvestičních výdajů státu, transferů podnikatelským subjektům a investičních nákupů státní správy. Celkově v nižších desítkách miliard korun ročně. Posílíme finanční správu pro boj proti daňovým únikům (daňové ráje, daňové optimalizace) a zrušíme daňové úlevy. Souhrnný přínos všech opatření by byl ve vyšších desítkách miliard korun ročně.

Přísaha (Robert Šlachta)

Základem programu Přísahy je stabilita a předvídatelnost podmínek pro domácnosti i podnikatelský sektor. Podnikatelský sektor potřebuje čas, aby se mohl nadechnout. Přísaha proto odmítá daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022. Nepodporujeme zvyšování příjmů státního rozpočtu dalšími daněmi, preferuje férové zdanění na základě rovného přístupu a zaměřit pozornost na efektivnost a racionalitu výdajů.

Existují však ekonomické subjekty, které používají daňovou optimalizaci, a přitom realizují celosvětově obrovské zisky (včetně z území ČR). Požadujeme férové zdanění nadnárodních technologických společností ve státech, kde realizují zisk. Jako mezikrok je možno považovat jejich zdanění celosvětově jednou daní, a tu následně rozdělit jednotlivým státům (je předmětem jednání G7). Jsme proti benevolenci vůči zneužívání transferových cen některých nadnárodních koncernů, které působí v ČR. Je nepřijatelné, aby odcházely mnohamiliardové částky z ČR bez jejich zdanění.

Hlavními tématy před volbami jsou podle Čechů zdravotnictví a justice. Účast plánují dvě třetiny lidí

Číst článek

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Pokud nedojde v nadcházejících 4 letech ke snížení zadlužení, hrozí zemi bankrot, který ohrozí kvalitu sociálního systému či zdravotnictví. Zadlužování ČR roste takřka nejrychleji v EU, oproti roku 2013 se navýšilo o 847 miliard korun. Každý z nás, včetně kojenců, nyní dluží 226 tisíc korun.

Problémem rozpočtu jsou výdaje. Ty mezi roky 2017 a 2020 vzrostly o téměř 50 procent (z 1 219 miliard v roce 2016 na 1 889 miliard letos). Uspořit se dá v řádu desítek miliard korun zrušením dotací velkým firmám a národních dotačních titulů obecně, omezením neinvestičních výdajů, snižováním počtu úředníků či digitalizací státních agend. To přinese 100 miliard korun ročně.

Je nutné podporovat ekonomiku. Při růstu o 4 procenta ročně získáme cca 80 miliard korun daňových příjmů navíc, počítáme také s efektivním zapojením peněz z EU – v následujících 4 letech jde o 480 miliard korun. Zavedeme tzv. „daňovou brzdu“. Lidé budou mít jistotu, že daně nepřekročí danou výši, a pokud bude jakákoliv vláda chtít nějakou daň zvýšit, bude muset jinou snížit.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu podrobíme tvrdému auditu. Velké rezervy vidíme v rozpočtově vlažném přístupu většiny našich ministerstev. Daňové zatížení středních vrstev je neúměrně vysoké vzhledem k daňovým povinnostem horních několika tisíc, které je třeba zdanit progresivní daní. Daňová politika státu by neměla nadále ekonomicky dusit střední vrstvu, ale naopak umožnit jí tvořit hodnoty.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Věříme, že by nikdo neměl ostatní nutit platit mu za služby bez ohledu na to, zda je poptávají a využívají; takové donucení pokládáme za neetické – a to i v případě státu; nedobrovolné zdanění považujeme za nemorální. Stát by měl postupně snižovat všechny daně i objem poskytovaných služeb; případně by měl tyto služby poskytovat jen lidem, kteří o ně mají zájem a jsou ochotni za ně platit dobrovolně.

Průvodce pro sněmovní volby 2021: Jak hlasovat? Co když mám covid? A kdy budou výsledky?

Číst článek

Zároveň by měla být umožněna neregulovaná konkurence státu v každém odvětví. Státní rozpočet sestavovat nebudeme. Nechceme nikomu vládnout; zavázali jsme se složit každý mandát. Stát bude vždy páchat zlo na občanech, ať už ho bude řídit kdokoliv; a toho se nechceme účastnit. Nejsme však lhostejní k tomu, co se kolem nás děje; a i když se výkon politických funkcí neslučuje s naším přesvědčením – protože nevěříme v řešení pocházející od státu – chceme prostřednictvím naší kandidatury poukazovat na problémy, jež považujeme za zásadní – protože věříme v řešení pocházející od každého z nás.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Po zběsilém utrácení vlády ANO-ČSSD, doprovozeném neodpovědným snížením daní s pomocí ODS (aniž by bylo doprovozeno snížením výdajů), bude stabilizace veřejných rozpočtů jedním z prvních a nejobtížnějších úkolů povolební reprezentace. Kromě krátkodobého zmrazení výdajů a rychlé analýzy možnosti úspor bude potřeba zapojit soukromý investiční kapitál, který dnes naši zemi často opouští, (což není chyba jeho, ale politické reprezentace, která nedokáže nabídnout perspektivu pro další investování). Daňové zvýhodnění investic do služeb, na něž stát nemá zdroje, umožní nahradit výpadek s pomocí soukromého kapitálu, což přinese i multiplikační efekty (pracovní místa, spotřeba, odvody).

Výhledově chceme omezit plýtvání u přímých daní tak, že bude provázán výběr daní a jejich užití – přímé daně budou vybírat obce, které část odvedou výše, s větší částí budou hospodařit samy. Obce tak nebudou rozhodovat o penězích anonymních, ale vybraných od sousedů, což podstatně zvýší odpovědnost při utrácení.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Současná vláda nás vede ke krachu. Máme plán, jak ozdravit finance a rozpočet. Nastartujeme ekonomický růst investicemi, které půjdou z evropských peněz, podnícením soukromých investic, ze státního rozpočtu. Každých dodatečně investovaných 100 miliard má přinést dodatečné 1 procento růstu HDP navíc k očekávanému reálnému růstu na průměrné úrovni 2,6 procenta ročně. Digitalizací veřejné správy, rušením neefektivních agend, odpovědným zadáváním zakázek ušetříme 50 miliard. Návratem lidí z dluhových pastí, podporou pracujících seniorů či zkrácených úvazků nejen u mladých rodičů pak lze získat až 50 miliard.

Kandidátky a fenomén přeběhlictví. V české politice je to zásadní téma, nejvíc ale až po volbách

Číst článek

Usilujeme o vstup do systému ERM II (Evropský mechanismus směnných kurzů II; měnový systém, který má za cíl udržet stabilitu evropských měn, jako pojem se používá v souvislosti s rozšiřováním eurozóny – pozn. red.), čímž Česko uspoří na obsluze státního dluhu více než 30 miliard ročně. Prosazujeme nízké daně z práce. Rezervy naopak vidíme ve zdanění velkých komerčních hal na polích, těžby nerostů a dalších dlouho opomíjených poplatcích – to může přinést až 20 miliard. Odstranění nedůvodných daňových výjimek a omezení nelegální daňové optimalizace může přinést až 50 miliard. 

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

Daňová kvóta (podíl vybraných daní na HDP) je aktuálně v ČR příliš nízká. V roce 2019 činila brutto kvóta (včetně pojistného) 35 procent a letos se odhaduje jen na 31 procent, což je pod průměrem OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Netto kvóta je ještě více pod průměrem. Z toho vyplývá, že nyní nejde o nižší daně, ale o spravedlivější přerozdělení daňového břemene a po loňském snížení daní (slibovalo se, že jen dočasně) by se měly některé daně opět zvýšit. Progrese u příjmů fyzických osob a majetku, zvláštní sazby na velké korporace, něco by měl přinést audit daňových výjimek a boj s daňovými úniky. Nominálně by to mělo přinést minimálně 100 miliard navíc (inkaso navýší i oživení ekonomického růstu), což předpokládá během roku 2022 absolvovat velmi komplexní debatu o reformě celého daňového mixu.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Díky zemskému zřízení dojde k masivním úsporám a ke zlevnění i zefektivnění státní správy a samosprávy – minimálně ve vyšších desítkách miliard korun ročně. Je třeba ulevit státnímu rozpočtu zrušením čtrnácti zbytečných a bobtnajících krajských úřadů a zastupitelstev, která sice rozhodují jen o marginálních záležitostech, ale stojí nás ročně téměř čtvrt bilionu!

Obnovené země mají mít možnost vlastních daňových příjmů. Pokud jde o celostátní daně, cílem je přizpůsobení rozdělování výnosu daní v míře, v jaké by se jednotlivé samosprávné stupně měly podílet na veřejné správě. Tedy přibližně třetina pro stát, třetina pro země a třetina pro obce. Územní demokracie v ČR absentuje, současná krajská zastupitelstva nemohou vlastními právními normami ovlivňovat jednání osob, jsou zcela závislé na dotacích ze státního centra. V Praze po zavedení krajského zřízení neubylo ani jedno ministerstvo nebo jiný ústřední správní orgán, nezmenšila se Poslanecká sněmovna ani Senát. Pomůže i vstup do ERM II (Evropský mechanismus směnných kurzů II).

Výsledky voleb mohou překvapit víc než jindy. Zřejmě rozhodnou ekonomická témata, odhaduje Honzejk

Číst článek

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Chceme zachovat nízké daně. Budeme je dále zjednodušovat a rušit daňové výjimky. Budeme pokračovat v úsporách na provozu státu. Zejména důslednou digitalizací a odstraněním zbytečné byrokracie snížíme provozní náklady státu. Dokázali jsme zabránit daňové optimalizaci a daňovým únikům u nadnárodních společností a budeme v tom pokračovat. Rozšíříme portál MOJE daně, kterým navážeme na úspěšný projekt paušální daně, daně a pojištění tak budou na jednom místě a pro všechny. To snižuje náročnost celého systému a ušetříme na platech zaměstnanců.

V dlouhodobém horizontu stát ušetří. Cíl jsou úspory alespoň 10 procent provozních výdajů. Nebudeme sahat na platy učitelů nebo ozbrojených složek, jak chce opozice, prostor vidíme v platech úředníků, a hlavně rušení neobsazených míst ve státní správě. V minulosti jsme zrušením 4300 úřednických míst už ušetřili 3,5 miliardy korun a podobně budeme pokračovat i nadále.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Úsporu nacházíme v propuštění až poloviny státních úředníků. Úspora tak může být až 250 mld. S tím klesne i korupce, která je příčinou navyšování cen zakázek. Dále pak nacházíme snížení výdajů u armády. Daně musí zůstat minimálně dva roky stejné.

Moravané (Ctirad Musil)

Zrušit daňové prázdniny zahraničním firmám a vysoce zdanit zahraniční majitele jakýchkoliv provozů v ČR.

Došlápnout na nekalou hospodářskou soutěž.

Volby 2021

Vojtěch Tomášek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme