Premiér Špidla vyhlásil v pěti krajích nouzový stav

Premiér Vladimír Špidla vyhlásil kvůli ničivým záplavám pro území Prahy, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje nouzový stav. Velká voda totiž dosahuje takových rozměrů, že ohrožuje životy, zdraví a majetek občanů, oznámil Špidla v mimořádném vystoupení ve vysílání Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Nouzový stav platí ode dnešních 18:00 do půlnoci 22. srpna.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vladimír Špidla | Foto: Michal Doležal

"Letošní povodně dosáhly mimořádné velikosti a rozsahu a ohrožují životy a majetky mnoha lidí. Proto jsem rozhodl v souladu s pravomocí, kterou mi dává Ústava, a vyhlašuji pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeńského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení života, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní nouzový stav," prohlásil premiér v exkluzivním mimořádném vstupu po 18. hodině.

Přehrát

00:00 / 00:00

Vladimír Špidla vyhlašuje nouzový stav

Spolu s vyhlášením nouzového stavu Špidla nařídil celou řadu opatření pro zástupce krajů, záchranáře, ministry i obyvatele. Krizová opatření zahrnují evakuaci osob, zákaz vstupu a pohybu na zaplavených územích s výjimkou záchranářů či povinnost pomoci či poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace.

V pražské centrále Hasičského záchranného sboru odpoledne zasedl řídicí štáb. Ten bude koordinovat záchranné a likvidační práce při záplavách v celé České republice. Štáb svolal ministr vnitra Stanislav Gross, který po jednání uvedl, že současné záplavy se svým rozsahem vyrovnaly ničivým povodním, které zasáhly Moravu v roce 1997. Ministr nicméně doufá, že následky letošní velké vody snad budou menší. Práce složek integrovaného záchranného systému zatím podle Grosse na jedničku. "Systém funguje dobře a doufejme, že průběh bude takový, že ničivá síla bude menší, než v roce 1997, ale rozloha zasaženého území bude stejná, možná větší," řekl.

Podle Vladimíra Špidly všechny síly a prostředky nasazené do boje s vodou zatím stačí, i když zálohy jsou v pohotovosti. "Tři a půl tisíce mužů, odpovídající technika, šest vrtulníků v akci a další tisíce mužů jsou už v pohotovosti," prohlásil po jednání Krizového záchranného štábu. Premiér také kvůli dramatické situaci v oblastech postiženými záplavami svolal na úterý předsednictvo vlády. Všichni ministři už jsou podle něj zmobilizováni.

O kalamitní povodňovou situaci se zajímá i prezident Václav Havel. Večer se spojil s premiérem Vladimírem Špidlou. "Prezident se také nechal informovat o opatřeních stavu nouze a rozhodnutích vlády v této věci podporuje," řekl Radiožurnálu mluvčí Hradu Martin Krafl. Na pořadu podle něj byla také otázka předčasného prezidentova návratu do vlasti z ozdravného pobytu v Portugalsku. Vladimír Špidla prezidenta ujistil, že situace jeho předčasný návrat nevyžaduje.

Ministerstvo financí připravilo návrh na vyčlenění mimořádných finančních prostředků, tak aby záchranné práce při ničivých záplavách probíhaly v plném rozsahu. Peníze byly nalezeny úsporami v rámci státního rozpočtu. Uvedl to mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič. Podle mluvčí vlády Anny Stárkové však zatím nebylo na jednání předsednictva kabinetu o vyčlenění konkrétní částky z rozpočtu rozhodnuto. Očekává se, že vláda se k uvolnění peněz na povodně z rozpočtu vrátí na svém úterním mimořádném zasedání.

Plné znění prohlášení premiéra Vladimíra Špidly v Českém rozhlase 1 - Radiožurnálu

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

vyhlašuji

pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 18:00 hodin dne 12. srpna do 24 hodin dne 22. srpna 2002.

I.

Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji

1. krizová opatření

a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území,
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z něhož byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů příslušného krizového štábu,
c) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
d) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení,
e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení par. 6 odstavec 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
f) použití občanů povinných civilní službou k provádění krizových opatření.

Uvedená krizová opatření konkretizuje primátor hlavního města Prahy pro území hlavního města Prahy a hejtmani krajů, pro které je nouzový stav vyhlášen pro území příslušných krajů podle místních potřeb a podmínek řešení krizové situace.

2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) aktivovat ústřední krizový štáb k operativní koordinaci opatření prováděných v souvislosti s řešením vzniklé krizové situace a k přípravě návrhů opatření pro vládu České republiky,
b) přijmout opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně majetku v postiženém území a v prostorech, které budou dotčeny prováděnými krizovými opatřeními,
c) seznámit s tímto rozhodnutím primátora hlavního města Prahy a hejtmany příslušných krajů,
d) zajistit vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů České republiky

3. ministru obrany

přijmout v součinnosti s ministerstvem vnitra, primátorem hlavního města Prahy a hejtmany příslušných krajů opatření k použití vojáků v činné službě při řešení krizové situace.

4. místopředsedovy vlády a ministru spravedlnosti

přijmout opatření k zajištění podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody ve věznicích na území postiženém nebo ohroženém krizovou situací tak, aby nedošlo k ohrožení životů a zdraví osob.

5. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy

přijmout opatření k zajištění vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v důsledku krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

6. všem členům vlády

přijmout opatření k omezení škod a ztrát a k zabezpečení výkonu činností v rámci své působnosti v postiženém a ohroženém území.

II.

V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území, pro které je vyhlášen nouzový stav, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují

a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení krizové situace,
c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru z něhož byla provedena evakuace,
d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

III.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. srpna 2002, v 18.00 hodin. Jeho platnost končí dnem 22. srpna 2002, ve 24.00 hodin.

V Praze dne 12. srpna 2002

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Špidla v. r.

Petr Doležel, František Lutonský, Martin Hromádka Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme