Proč jsou důkazy v kauze Rath 'otrávené'? Přečtěte si, jak soud smetl klíčové odposlechy

Rozsudek v kauze Davida Ratha smazal vrchní soud. Na vysvětlení proč aktéři případu i veřejnost museli čekat přes dva měsíce. Soudce Pavel Zelenka nakonec zakázal jako důkaz použít odposlechy, klíčový důkaz korupčního případu s tím, že je ústecký okresní soud povolil nezákonně. Zpravodajský web Českého rozhlasu vybral stěžejní pasáže ostře sledovaného usnesení.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

David Rath, soud | Foto: Filip Jandourek

Nezákonné odposlechy a sledování

"Vrchní soud v Praze shledal u řízení, jež předcházelo vyhlášení napadených rozsudků, zásadní procesní vadu, kterou je nezákonnost odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí." (vysvětlení, proč se kauza Rath vrací na začátek)

Vrchní soud shodil v kauze Rath odposlechy, klíčový důkaz obžaloby

Číst článek

"Fakticky rezignoval na svou rozhodovací činnost, tj. posouzení materiálních podmínek pro nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, což musí být patrné v odůvodnění příkazu...."Při nařízení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a jeho vlastním provádění musí být tedy dán nejen důvodný předpoklad, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení, ale musí být dostatečně zváženo, zda získání konkrétních významných skutečností pro trestní řízení nelze zajistit a posléze dokazovat i jinými důkazními prostředky uvedenými v trestním řádu, např. výslechem obviněných, svědků." (kritika Okresního soudu v Ústí nad Labem, který podle vrchního soudu nedostatečně zkoumal důvody povolení odposlechů telefonů)

"V žádostech, resp. podnětech uvedeno, že sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak, ale opět jen obecným poukazem na to, že jde o obezřetné jednání podezřelých a vzhledem k jejich zkušenosti s trestním řízením je třeba očekávat, že jsou obeznámeni s běžnými operativně pátracími metodami policie (nad tímto tvrzením je třeba se pozastavit, neboť nikdo z obžalovaných kromě MUDr. Petra Kotta, který byl navíc v minulosti odsouzen pro trestnou činnost zcela jiného druhu a závažnosti oproti nyní projednávané, nebyl v minulosti trestán, takže o jejich zkušenosti s trestním řízením nemůže být řeč." (argumentace vrchního soudu, proč jsou podle něj nezákonná také odposlechy z kanceláře Kateřiny Pancové či domě Pancové a Petra Kotta v Rudné u Prahy)

"Poznatky získané sledováním osob a věcí v důsledku shora popsané vadné procedury, nelze použít jako důkaz v tomto řízení." (Vrchní soud maže odposlechy)

Ústecký soud mohl rozhodovat, byl místně příslušný

"Je třeba k opakované argumentaci obžalovaných ohledně nepříslušnosti Okresního soudu v Ústí nad Labem k úkonům přípravného řízení uvést (byť i v tomto případě fakticky nadbytečně), že se Vrchní soud v Praze plně ztotožňuje s argumentací krajského soudu, který ve světle usnesení Ústavního soudu ze 17. 9. 2012 dospěl k závěru, že v daném případě nepředstavovalo nepostoupení věci Krajskému soudu v Praze zásah do práva obžalovaných zaručeného v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod."

Otráví nezákonné odposlechy i další důkazy?

"Vyvstává otázka charakteru ostatních shromážděných důkazů podle jejich vztahu k nezákonně opatřeným důkazům a v návaznosti na to, zda jde o důkazy v tomto trestním řízení účinné....Touto problematikou se v minulosti zabývala i odborná literatura (viz např. Herczeg, P., Bulletin advokacie 9. 2. 2010 Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení) a Vrchní soud v Praze považuje za ilustrativní i pro nyní posuzovanou věc poukázat na následující pasáže jmenovaného článku: (...) Plody z otráveného stromu."

"Jde o metaforu pro americkou právní doktrínu, která řeší otázku účinnosti důkazů v trestním řízení („Fruit of the poisonous tree doctrine“). Podle této doktríny působí nezákonné důkazy na dálku. V trestním řízení tak nelze připustit použití důkazu, pokud informace o jeho existenci byly získány nezákonně. Plody z otráveného stromu jsou tak vždy otrávené (nepřípustnost takto získaného důkazu). Účelem tohoto procesního pravidla je tlak na dodržování zákonnosti ze strany policie a státního zastupitelství, neboť v americkém trestním řízení státní zástupce dokazuje vinu obžalovaného a obstarávat případné ospravedlňující důkazy je úkolem obhajoby"

"Vycházeje z principu legality se tedy spíše přikláním k tomu, že důkaz získaný nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení je stižen absolutní neúčinností. Poznatky v něm obsažené tedy nelze dále využívat v trestním řízení, a to ani jako operativní informace, na jejichž základě by mohly být opatřeny již procesně bezvadné důkazy." (Vrchní soud naznačuje, že i další důkazy mohou být kvůli nezákonným odposlechům "otrávené", například krabice od vína, v níž si Rath nesl 7 milionů korun)

Další postup podle vrchního soudu

Senát vrchního soudu v kauze Rath rozhodnutím porušil zákon, domnívá se Bradáčová. Napíše stížnost ministrovi

Číst článek

"V daném případě bude totiž třeba opětovně provést důkaz výslechem Libora Gregora, který již sice před soudem jako svědek vypovídal, ale zjevně vyhýbavě a nekonkrétně. Znovu jej bude tedy třeba vyslechnout zejména jmenovitě k osobám údajných pachatelů trestné činnosti, což mu měla sdělit osoba, jejíž identitu podle svého tvrzení nezná a taktéž k bližším okolnostem trestné činnosti, která mu měla být tímto způsobem oznámena a konkrétnímu rozsahu a výsledkům jeho vlastního pátrání, které provedl po získání inkriminovaných informací."

"Bude na státním zástupci, aby aktivně využil svou povinnost dokazovat vinu obžalovaného tak, že na podporu svých stanovisek bude navrhovat a případně provádět se souhlasem předsedy senátu důkazy, které doposud nepředložil s ohledem na odlišnou důkazní situace při podání obžaloby (v tomto smyslu se nabízí rozkrytí pozadí operativního šetření a konkretizace osob podílejících se na něm tak, aby mohly být vyslechnuty jako svědci se zaměřením na skutečnosti, které při své aktivitě v zájmovém prostředí zjistily)."

"Výsledky takto doplněného dokazování by případně mohly vést ke zmírnění či dokonce odstranění restriktivního dopadu nynějšího rozhodnutí odvolacího soudu na důkazy usvědčující obžalované ze stíhané trestné činnosti." (Vrchní soud radí odkrýt policisty podílející se na odposlouchávání Ratha a spol. Jejich výpovědi by podle něj mohly nahradit výpadek nezákonných odposlechů)

Ondřej Golis Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme