Sedmá výzva pro příští českou vládu: jak si kandidující uskupení představují výši důchodů?

Měli by poslanci v příštích čtyřech letech schválit důchodovou reformu? A jakou by měla mít podobu? Na tyto otázky odpovídali lídři stran a hnutí kandidujících v říjnových sněmovních volbách v sedmém dílu seriálu Radiožurnálu 10 výzev pro příští českou vládu. Vládní hnutí ANO slibuje, že po dalších čtyřech letech jeho vlády by se průměrná penze dostala na hranici 20 tisíc korun. To tvrdí i ČSSD, Hnutí prameny nebo Moravské zemské hnutí.

10 výzev pro příští vládu Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

senior, ilustrační foto

Měla by příští česká vláda schválit důchodovou reformu? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  9. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Sedmá výzva má název Výše důchodů.

Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech vašeho vládnutí? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

V polovině tohoto století bude třetina obyvatel Česka starších 65 let. Prostředí, ve kterém žijeme, bude muset obsahovat mnohem méně bariér, budeme muset řešit tlak na důchodový systém. Zásadní je i psychická pohoda seniorů, uznání, účast na životě komunity a fungující společné soužití napříč generacemi.

Zavedeme nepodkročitelný základní univerzální starobní důchod ve výši 30 procent mediánové mzdy, tedy nejméně 10 000 korun. Na ten bude mít nárok každý, bez ohledu na počet odpracovaných let. K tomuto bude připočítávána zásluhová složka na základě počtu odpracovaných let, výši příjmů, počtu dětí či dobu péče o osoby blízké, která je většinou na ženách.

Chceme, aby co nejvíce seniorů mohlo zůstávat ve svém prostředí, je proto potřeba jim poskytnout dostupné pečovatelské služby. V oblasti domovů pro seniory chceme omezit velkokapacitní ústavy a místo toho poskytovat služby v malých zařízeních komunitního typu.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Důchody se staly nástrojem volební manipulace „Dejte nám hlas, přidali jsme vám 1000 Kč měsíčně“. Vzniká to, co popisoval ekonom Pavel Kohout jako gerontokracii – vládu starých. Početně čím dál větší skupina lidí bude volit toho, kdo jim dá více peněz, a jestli to bude na úkor státního dluhu a budoucích generací, je nezajímá – logicky, s ohledem na věk. Důchody by měly respektovat životní náklady a zajišťovat důstojné stáří. Základem je možnost si spořit na stáří (viz stabilní měna bod 2), což dnes s ohledem na měnovou politiku ČNB (České národní banky) nelze.

Zároveň musí být důchody podřízeny principu hospodaření státu s vyrovnaným rozpočtem a splácení státního dluhu – musí být zajištěna dlouhodobá finanční stabilita státu. Politici prozatím nedokázali nastavit/sladit ty nejdůležitější funkce státu – stabilní měnu, vyrovnaný rozpočet a fungující hospodářství schopné pokrývat nezbytné sociální výdaje (důchody).

Volný blok (Lubomír Volný)

Procedurálním principem je přijetí důchodové reformy na základě ústavního zákona tak, aby nebyla měnitelná po každých volbách. Základní principy důchodové transformace (spíše než jen reformy) představíme také v září v rámci zmíněného balíčku „Refresh“.

První výzva pro příští českou vládu: jakou strategii mají kandidující strany a hnutí v boji s koronavirem?

Číst článek

Můžeme však již nyní naznačit, že nebude založena ani na parametrických změnách stávajícího PAYGO systém, ani přechodem na systém fondový. V tržní ekonomice je nesmyslné plánovat přesnou částku fixního důchodu ve čtyřletém horizontu, obdobně nesmyslné je ukotvit penzi k průměrné mzdě, na kterou nedosáhnou dvě třetiny obyvatel a která se významně liší mezi kraji.

Podstatné je, že starobní důchod musí pokrývat základní životní potřeby jedince a nesmí vést k jeho pádu do bídy. To však stát nezajišťuje jen sociální politikou, ale také např. výší úrokových sazeb, zabezpečením úspor, nízkou mírou inflace či dostupným bydlením.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Považujeme za nezbytné přijmout dlouhodobě odkládanou důchodovou reformu. Právo na odchod do starobního důchodu musí být nejpozději ve věku 65 let. Důchodový systém musí být plně garantován státem výhradně formou jeho průběžného financování.

Je nepřípustné zavádět jakoukoli podobu povinných odvodů do soukromých penzijních fondů. Navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění. Pravidelná valorizace by měla být všem o stejnou částku, a nikoliv procentuálně.

V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a to zvýšením důchodů ženám za každé vychované dítě. Naším cílem je v následujícím volebním období významně zvýšit poměr průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě v národním hospodářství.

Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení?

Číst článek

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

Chceme, aby platilo, že kdo celý život pracuje, bude mít spravedlivý důchod. Proto prosazujeme naši spravedlivou důchodovou reformu, kterou ministryně Jana Maláčová předložila v Poslanecké sněmovně. Je zásluhou ČSSD a našeho soustavného tlaku na ministryni financí Schillerovou, že se podařilo navyšovat důchody nad rámec daný zákonem. Důchody se zvedly během naší účasti ve vládě o 5000 tisíc korun nebo jsme prosadili vyšší důchod o 500 korun za vychované dítě.

ČSSD nadále vidí prostor pro postupné navyšování penzi a do roku 2025 chceme zajistit průměrný důchod ve výši 20 tisíc korun. Chceme zároveň zjednodušit architekturu současného důchodového systému na základní důchod a zásluhovou složku a systém učinit spravedlivější.

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že platy i důchody jsou v „našem“ kriminálním guberniálním státě pod vládou agentů KGB+GRU uměle drženy na extrémně nízké úrovni. Na druhé straně u nás vznikla díky tomu za pár let vrstva miliardářů – agentů ruských tajných služeb. Ti zbohatli na zotročení a ožebračení všech ostatních. Všude jinde tato vrstva vznikala po řadu generací, pouze v postsovětském bloku takřka přes noc. Jako předseda vlády očistím stát od všech ruských fízlů-vlastizrádců a zabavím jejich majetky. Zavedení přímé demokracie švýcarského typu sníží počty úředníků na desetinu, protože občané budou v referendech sami schvalovat návrhy rozpočtů, včetně částek na platy byrokracie. Budou i na všech úrovních volit a odvolávat ty, které si ze svých kapes platí, včetně ředitelů policie a představitelů justice. Donutím pracovat cikány. Zavedu chilský penzijní systém, kdy každý má svoje konto, do něhož spoří tolik, jaký chce mít důchod a kdy chce do něho jít.

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Debata o plošném zvýšení o 100, 200, 300 korun je zcela nesmyslná a neřeší podstatu problému. Musíme od základů zreformovat hospodářství naší země, které bude odpovídat potřebám naší společnosti a reagovat na světové dění.

Důchody tak, jak je známe dnes, jsou velmi nespravedlivé. Lidé, kteří zasvětili svou práci společnosti a dosáhli i velkého významu, nemají zohledněný svůj přínos. Vše totiž počítáme jen procentem z příjmu. Tak například zemědělec dře od rána do večera. Příjmy v zemědělství jsou ale nízké a ještě regulované tak, abychom měli levné potraviny. Jeho přínos pro společnost je však jistě vyšší než třeba státního úředníka, který sice pracuje reálně čtyři hodiny denně, ale má vyšší příjem, a tudíž i nárok na vyšší důchod. Je to v pořádku? Technologie důchodů je stará víc než sto let. Důchod zavedl Bismarck v roce 1889. A my jen přemýšlíme, jak vylepšit starou technologii tak, aby měla parametry dnešní doby. Musíme ale změnit systém. Jinak to nepůjde.

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Ano, příští parlament by měl bezpodmínečně schválit důchodovou reformu. Dosahování vyššího věku dožití, respektive demografický vývoj nelze obejít ani obelhat. Základní parametry možné důchodové reformy leží na stole již od dob působení tzv. Bezděkovy komise. Nic zásadně nového neexistuje. Pouze chybí politická odvaha a vůle ke společenskému kompromisu.

Šermovat s konkrétními čísly raději nebudeme, neboť přesně to se zvláště v předvolebním období vždy mění v přeboje populistických politiků, kdo seniorům, kteří jsou nepochybně veledůležitou voličskou skupinou, nabídne větší předvolební úplatek. Toho se účastnit nechceme.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Obnovíme přirozený vztah, kdy děti se starají o seniorní rodiče tak, že část plateb pracujících dětí bude bez dalšího přerozdělení přidána k důchodu rodičů. Dále zrevidujeme systém sociálních dávek tak, aby nemohl být nadužíván. Budeme trvat na tom, že základním principem se musí stát princip zásluhovosti. Kdo společnosti dával, má i více dostávat. Pokud mu v jeho snaze dávat zabránily objektivní okolnosti (zdravotní postižení ap.), je oprávněným příjemcem sociálních dávek.

Budeme hlasovat pro znovuzavedení veřejné služby u občanů pobírajících dávky v hmotné nouzi. Nesmí vznikat klamný, společnosti škodlivý dojem, že příjemci sociálních dávek nemusí společnosti nic dávat, společnost jim však ano. Budeme prosazovat, aby si mladší občané mohli část odvodů na důchod ukládat u soukromých penzijních fondů, čímž bude dosaženo vyššího zhodnocení těchto peněz a tím i výše jejich penze.

Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Číst článek

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Zajištění důstojného stáří pro lidi, kteří se aktivně zapojovali do občanského života, je jedním ze základních úkolů státu. K tomu, aby stát toto mohl v současné chvíli zajistit, je třeba mnohem více než důchodová reforma. Je třeba přiznat si, že důchody generace předdůchodového věku jsme prohospodařili. Státní dluh je 2,416 bilionu korun a dál se zvyšuje. Příjmy státu jsou na úrovni 1,475 bilionu korun.

Chceme-li tuto situaci řešit, nestačí důchodová reforma. Je třeba zásadní daňová reforma, která zajistí jistou úroveň vybraných daní a jasná a transparentní pravidla zdanění pro všechny zdaňované subjekty. Za současného stavu ekonomiky umožňuje takto nově nastavený daňový systém zastavit zvyšování věku odchodu do důchodu a garantovat průměrný důchod ve výši 20 000 korun měsíčně (aktuálně je 15 351 korun) a navíc výrazně snížit administrativní zátěž všech daňových subjektů a náklady státu spojené s výběrem daní. Nejlepší řešení bude nalezeno společně s odborníky.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Prosazujeme přijetí důchodové reformy. Její ustavičné odsouvání je ostudné a nebezpečné pro dlouhodobé sociální dopady i pro státní rozpočet. Náš důchodový systém je podfinancovaný. Podíl důchodů na HDP v ČR je na cca dvoutřetinové úrovně EU.

Naším cílem je zvýšit podíl prostředků na důchody k HDP na evropský průměr a zajistit, aby s nimi bylo hospodařeno přísně účelově a odděleně od ostatních příjmů státního rozpočtu. Současně musí být odstraněny nespravedlnosti v nároku na důchod: příliš dlouhá lhůta odpracovaných let, malá odměna za péči, rozdílné výše důchodů mužů a žen, penze náročných profesí.

Jsme zásadně proti zvyšování věku odchodu do důchodu a privatizaci důchodového systému. Chceme, aby důchodový účet byl ve významnějším podílu financován zvýšenými odvody vypočítanými z obratu firem. Základem důchodového systému musí zůstat průběžný systém. Za cílovou minimální hodnotu náhradového poměru považujeme dvě třetiny čisté průměrné mzdy, v současné době tedy cca 18 800 korun.

Pátá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit zadlužení státu?

Číst článek

Přísaha (Robert Šlachta)

Chceme důslednou důchodovou reformu, na které bude široký konsenzus a která se nebude po příštích volbách zase měnit. Hnutí Přísaha proto vstupuje do důchodové reformy s těmito principy: Říkáme NE zvyšování věku odchodu do důchodu. Nízké důchody žen se musí dorovnat. Pečující osoby nesmí systém trestat za dlouhodobou péči o své blízké.

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Pokud v nadcházejících 4 letech nedojde k přijetí důchodové reformy, reálně hrozí, že dnešní třicátníci a čtyřicátníci budou mít důchody zcela minimální. Současná vláda prohospodařila 8 let ekonomického růstu a s reformou nijak nepohnula.

Spolu prosazuje důchodovou reformu – chceme, aby se penze skládala z minimálního důchodu a složky, kterou si bude moci každý ovlivnit tím, jak se rozhodne spořit. Výše minimálního důchodu bude určité procento průměrné mzdy, jeho výši je potřeba stanovit širokou diskusí, aby se nestalo, že celá reforma opět za pár let spadne pod stůl.

Současným seniorům, kteří jsou v důchodu déle než 25 let, navrhujeme přidat 1000 korun, to pomůže především ženám, kterým se vypočítává důchod z nízkých výdělků v době, kdy odcházely do důchodu. Chceme umožnit, aby každý mohl posílat 1 p. b. ze sociálního pojištění přímo svým rodičům nebo prarodičům.

Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu?

Číst článek

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Důchodová reforma měla být přijata již dávno. Na jejím utváření musí participovat všechny hlavní politické strany, a to proto, aby v případě změny vlády nebyla penzijní reforma zpochybňována? Výše penzí se musí poměrově vázat k průměrnému platu, příjemci penzí měli by být bonifikováni dle počtu vychovaných dětí, náročným profesím by měl být umožněn předčasný důchod. Systém výpočtu penzí musí být co nejjednodušší a pro poctivě pracující spravedlivý.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Stát by měl každému umožnit opt-out ze sociálního systému; neměl by svá řešení nutit lidem, kteří si chtějí své záležitosti zařídit po svém. Průběžný důchodový systém je letadlo – pyramidová hra. Stát nás nutí přispívat obrovské peníze do systému, ale co z něj dostaneme zpět, je ve hvězdách. I když politici vidí, že se důchodový systém hroutí, a poslední dobou o tom dokonce i mluví, nemají důvod s tím cokoliv dělat. Jsou voleni na čtyři roky, takže nemají proč přijímat nepopulární opatření k řešení problému, jehož následky se projeví, až budou oni sami zabezpečeni v politickém důchodu.

Stát je mizerný hospodář; utrácí a stále více se zadlužuje. Nikdo už se neptá, zda se bude zadlužovat; řešíme jen, jak moc. Deficit v „pouhých“ desítkách miliard bývá považován za úspěch. Vážně věříte, že taková instituce se o vás na stáří postará lépe než vy sami? Každý by měl mít možnost se svobodně rozhodnout, jakým způsobem se chce zajistit na stáří; stát by neměl lidem vnucovat svůj důchodový systém.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Naprosto zásadní význam pro budoucí důchodce i pro veřejné rozpočty má důkladná důchodová reforma – její naléhavost si všichni uvědomují, od zrušení třetího pilíře však práce na reformě prakticky nijak nepokročily.

Podle všech demografických předpovědí je zřejmé, že současný průběžný systém přestane být zanedlouho ufinancovatelný, je proto nutné posílit prvky vlastní přípravy na důchod. Budoucí důchody by měly sestávat ze tří částí: minimálního důchodu, shodného pro všechny, druhé části, jejíž výše by odrážela, kolik poplatník odvedl do důchodového systému, a části třetí, sestávající z výnosů kapitálového spoření.

Data Collect: Ve volbách by uspělo hnutí ANO, těsně za ním koalice. ČSSD by se do sněmovny nedostala

Číst článek

Třetí část by měla představovat největší díl důchodů. Platby do kapitálového spoření by měly být součástí povinných odvodů, platby nad tuto hranici by měly být podpořeny daňovým zvýhodněním. Do výpočtu důchodu musí být zahrnuta i doba, kdy člověk nevydělává, ale vykonává záslužnou činnost (vychovává děti, pečuje o bližní) – za tuto dobu by měl být započítáván výdělek nad průměrem.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Podporujeme zavedení tzv. minimálního důchodu, aby po splnění podmínek měli všichni účastníci důchodového pojištění důstojný důchod. Chceme i podpořit pracující seniory – aby se jim to projevilo ve výši důchodu či snížením povinných sociálních odvodů. Systém by neměl postihovat pečující o děti nebo blízké. K dostatečně vysoké výměře důchodů jim pomůže prodloužení vyloučené doby, za kterou se nebude snižovat výměra důchodu, a zavedení fiktivního vyměřovacího základu.

Prosadíme, aby pracující v náročných podmínkách či rizikových profesích mohli odejít do důchodu dříve nebo jim byl navýšen za podpory zaměstnavatelů. Zřídíme i nízkonákladový státní nebo veřejnoprávní fond k dobrovolnému spoření. Zdroje na financování reformy lze hledat i mezi stávajícími daňovými příjmy po shodě napříč politickým spektrem.

Chceme navázat na práci minulých důchodových komisí, i proto spolupracujeme s jejich účastníky. Optimální podobu reformy by měla pak předložit zřízená vládní Rada pro udržitelné důchody.

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

KSČM už v prvé Bezděkově komisi předložila svůj návrh na důchodovou reformu. Problémy jsou v nepříznivém demografickém vývoji, v neochotě k větší solidaritě (progresivní zdanění, přerozdělování), kolísání výkonnosti ekonomiky (nezaměstnanost) a snaze nadnárodního finančního kapitálu o větší díl na správě veřejných národních peněz (další pilíře).

Do sněmovny chce 5258 lidí. Vyberte si mezi nimi v přehledné interaktivní aplikaci

Číst článek

Příčinou nízkých důchodů jsou nízké mzdy a platy. Potřeba je se přiblížit ve mzdách EU15 a zapojit vícezdrojové financování. Průměrný nezdaňovaný důchod by se měl přibližovat 50 procentům průměrné hrubé mzdy. Jsme pro zrušení nesolidárních stropů pro odvody do důchodového pojištění a zvýšení minimálních důchodů nízkopříjmových zaměstnancům, tak aby nebyl porušen systém zásluhovosti. Důchody je třeba valorizovat dvojrychlostně. Rychleji starodůchodcům, kterým se v čase více rozevírají příjmové nůžky k průměrnému důchodu. Je potřebné rozlišovat mezi nízkými důchody těch, kteří ještě pobírají další dělený důchod ze zahraničí nebo žijí z renty a úspor.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Absence chybějící důchodové reformy je skandální. Prosazujeme tzv. panevropský důchodový systém, což je průběžný systém, který se liší od toho současného tím, že každý účastník má i svůj virtuální individuální účet, z nějž je mu vypočítána penze podle výsledného součtu a podle aktuálního průměrného věku dožití. Kdo pracuje déle, dostane vyšší penzi, protože mu narostl součet, a ten se navíc bude dělit menším počtem zbývajících let.

Navrhujeme důchodový systém vycházející ze švédského modelu. Tento systém obsahuje pilíř sociální, pilíř zásluhový i dobrovolný soukromý pilíř. Průměrná penze by za čtyři roky mohla činit asi 20 000 Kč, záleží však na vývoji hospodářství.

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Hnutí ANO splnilo svůj závazek na výši důchodů, dokonce jsme důchody zvedli více, než bylo uvedeno v programovém prohlášení vlády. Průměrný starobní důchod od ledna 2022 bude činit 16 275 korun. Do roku 2025 pak plánujeme průměrný důchod ve výši 20 000 korun měsíčně.

Průvodce pro sněmovní volby 2021: Jak hlasovat? Co když mám covid? A kdy budou výsledky?

Číst článek

Také musíme zvednout vdovské důchody, znovu se podívat na důchody u žen a pro náročné profese zařídit dřívější odchod do penze. Na reformě důchodového systému musí být široká shoda napříč politickým spektrem. Vzpomeňme si na pokus pravicové vlády Petra Nečase, která druhý pilíř protlačila na sílu, a vyplatil se pouze asi polovině penzistů. Chceme takovou reformu, která bude maximálně spravedlivá a udržitelná.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Nesouhlasíme s důchodovou reformou v minulosti předkládanou vládou. Vlády se vždy snažily tuto problematiku řešit plošně. My preferujeme cílené zvyšování nebo narovnávání důchodů. Pro budoucí důchodce je naším cílem motivace k práci, výchově dětí a následně tím získání jistoty ve stáří.

Moravané (Ctirad Musil)

Reformy důchodového systému se musí průběžně provádět spolu se společenskými změnami, a ne čekat na zlomová období, krize, nějaké meze státního zadlužení a podobně. Určitě je vhodné rozvolnit systém podmínek pro zisk důchodu ve smyslu délky platby pojistného, odpracované doby nebo výše důchodu s ohledem na různorodost obyvatelstva. Více než na průměrnou penzi bychom se zaměřili na garanci minimální penze jako prevenci chudoby seniorů.

Volby 2021

Zuzana Machálková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme