Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, na Machu Picchu v Peru na jaře v roce 2019 | Janek Kroupa / Český rozhlas

„Proč mě fotíte?“
Šéfkontrolor Kala si s poslanci odskočil
ze služební cesty na Machu Picchu

Peru / Cuzco | Janek Kroupa |

Čtěte celý článek


Měli by kontrolovat, zda se řádně hospodaří s veřejnými rozpočty. Nyní se ovšem sami ocitli v podezření, že mrhali státními penězi při cestě k novodobému divu světa – Machu Picchu. Delegaci poslanců kontrolního výboru v čele s prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou zastihl přímo při výstupu ke kultovnímu inckému městu reportér Radiožurnálu Janek Kroupa.

Poslanci odletěli do Peru na týdenní služební cestu. Jenže hned tři dny strávili v turistickém městě Cuzco a na Machu Picchu. Ubytování v luxusních hotelech i letenky přitom platil stát.

Ze sedmnáctičlenného kontrolního výboru odletělo do Jižní Ameriky jen pět poslanců. Delegaci vedl místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD), připojil se však i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Včetně doprovodu (dvě sekretářky a tlumočnice) do Limy přiletělo minulou sobotu z Prahy devět lidí. Jenomže v hlavním městě Peru zůstali jen tři dny (po svém příjezdu stihli celodenní prohlídku Limy, v úterý měli volno), ve středu se už opět přesouvali – přeletěli do turistického centra a brány na Machu Picchu, města Cuzco.

Ve čtvrtek dopoledne delegace absolvovala dvě oficiální schůzky: nejdříve je přijala šéfka odboru mezinárodních vztahů místního hejtmanství a poté následovalo přijetí v kanceláři starosty Cuzca Victora Boluarte Medina – politika, který byl na počátku tohoto roku odsouzen k dvouleté podmínce za finanční machinace s veřejnými prostředky. Poté měla česká delegace půldenní turistickou prohlídku původního hlavního města incké říše Cuzca, další den už následovala celodenní návštěva Machu Picchu, obojí s průvodcem.

Machu Picchu | Zdroj: Flickr.com / Autor: Rocco Lucia

„Dnes jsme si to platili sami…“

V pátek 17. května čekalo na Machu Picchu na poslance krásné počasí. Že na ně bude za vstupní bránou incké památky čekat i reportér Radiožurnálu, však netušili. Dorazili kolem poledne v dobré náladě v kloboučcích, které je chránily před spalujícím sluncem And.

Zpočátku se nikomu z delegace nechtělo vysvětlovat, proč vlastně do Cuzca přiletěli. „Proč mě fotíte? … Ach, bože,“ vzdychal prezident českého kontrolního úřadu Miloslav Kala a rukou se snažil zastínit objektiv telefonu, snad aby nebyl poznat. „Nejsem na pracovní cestě,“ snažil se zprvu zapírat prezident. Byl. A o chvíli později se sám rozpomněl. „Měli jsme tady dvě jednání,“ tvrdil, když se vzpamatoval.

Mezi tím se ze záběru snažila uprchnout další členka parlamentní delegace - poslankyně Ivana Nevludová, zvolená za SPD, nyní nezařazená. Beze slova zrychlila krok směrem k vrcholu. Ta mimochodem v kontrolním výboru skončila s koncem března.

Vyhýbavě reagoval i další člen kontrolního výboru, poslanec Přemysl Mališ. „Prosím vás, tady s vámi nebudu mluvit na telefon, tady na Machu Picchu. Nemám zájem. Vypněte to,“ říkal při výstupu k hlavní vyhlídce na chrám slunce poslanec hnutí ANO.

Machu Picchu

Kolik to stálo?

Reportér Radiožurnálu potkal delegaci na letišti v Limě při cestě do VIP salonku, z čehož vyplývá, že delegace cestovala dražší, tzv. business třídou. Vzhledem k tomu, že cesta ještě není vyúčtována, Radiožurnál předběžně sečetl náklady podle ceníkových tarifů. Jen náklady na ubytování a letenky stály přibližně 140 tisíc korun na jednoho účastníka, ostatní náklady, například poslanecké diety, nepočítaje.

Oficiálně vedl výpravu místopředseda sněmovny za ČSSD Tomáš Hanzel. Ten se ovšem při výletě od akce nepřímo distancoval. „Jsem tady z titulu své funkce. Když kontrolní výbor nebo jakýkoli výbor vyjede mimo hranice Evropské unie, tak musí mít někoho z vedení sněmovny,“ hájil se s tím, že detaily cesty zná prezident Kala a předseda kontrolního výboru Kubíček (ANO).

Kubíček o pár minut později reagoval už o něco konkrétněji: „Proč jsme přijeli do Cuzca? Protože jsme dostali informaci o řešení regionálních problémů s odpadky. My máme možnosti přivézt české podnikatele,“ tvrdil pod vrcholem. Proč ale součástí delegace nebyl žádný podnikatel, nevysvětlil.

Návštěvu turistických atrakcí za problém podle svých slov nepovažuje. „Hradili jsem si to sami,“ upozornil. Pravdou je, že delegace si lístek na Machu Picchu zaplatila sama. Hotely, letadlo, služby tlumočnice i denní diety platí Poslanecká sněmovna. Další člen výpravy po stopách starých Inků, poslanec Vojtěch Munzar (ODS), potvrdil, že dovolenou nikdo z nich neměl. „Ne, ne, máme volný program v rámci služební cesty a dnes jsme si to hradili celé sami,“ hájil se jako ostatní. Na otázku, zda ví, kdo je prezidentem Peru, už neodpověděl a vydal se směrem k chrámu Kondora.

Peru? Jedna z nejzkorumpovanějších zemí světa

Klíčovou otázkou tak zůstává, proč poslanci do Cuzca vlastně přijeli. „Peru je jednou z nejzkorumpovanějších zemí světa, poslední čtyři prezidenti jsou buď ve vězení, nebo na útěku. Pátý se při svém zatčení zastřelil. Šéf opozice je ale také za korupci vyšetřován,“ popisuje místní realitu novinář Tomáš Nídr, jenž v Peru dlouhodobě žije.

Kontrolní výbor

„Kontrolní výbor se zabývá kontrolou výdajů ze státního rozpočtu a kontrolou hospodaření s majetkem státu. Projednává především kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu a kontroluje účinnost přijatých nápravných opatření.“
Zdroj: psp.cz

Bez ohledu na přidruženou turistiku má cesta ještě jedno problematické místo: je totiž diplomatickou zvyklostí, že poslanci nejezdí bez pozvání. A kdo pozval český kontrolní výbor? Roman Kubíček, předseda výboru, tvrdil, že pozvání nezařizoval on, ale šéfkontrolor Kala. „Pozval nás Nejvyšší kontrolní úřad Peru, nevím ale, jestli to bylo písemně, řešilo se to už minulý rok,“ uvedl Kala. Radiožurnál po návratu žádal prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), aby pozvání zveřejnil. Do uzávěrky však neodpověděl.

V Poslanecké sněmovně cestu schvaloval místopředseda Vojtěch Filip (KSČM). „Poslanci předložili plán společné cesty s prezidentem NKÚ už na konci minulého roku. Nejsem ale jejich šéf, nekontroluji je. Pozvání součástí toho materiálu nebylo.“ řekl Filip. Mimochodem právě ve sněmovně poslanci mezi sebou řešili i program cesty, jeho původní verzi má Radiožurnál k dispozici.

Prezident Kala na konci rozhovoru na Machu Picchu slíbil, že náklady spojené s turistickou částí výpravy vrátí. „Tak, jak to stavíte, je to trochu problém. Ale uvědomte si, že když se sem člověk dostane jednou za život, tak aby se tady někde nepodíval,“ vysvětloval. Na otázku, proč si letenky a hotely nezaplatili sami, odpověděl: „Tak já si to zaplatím, no tak.“ Po svém návratu do Prahy si to ale rozmyslel. Platit nic nebude, vzkázal.

NKÚ

„Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, jak stát hospodaří se státním majetkem a s prostředky získanými ze zahraničí. Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu.“
Zdroj: nku.cz

Po odvysílání reportáže na Radiožurnálu, stanici Českého rozhlasu, se NKÚ proti zveřejněným informacím ohradil.

„Pracovní cesta trvala devět dní, přičemž jeden den byl vyhrazen na osobní volno. Využil jsem ho k návštěvě Macchu Picchu a veškeré náklady s ní spojené jsem si hradil z vlastních peněz. Z toho důvodu a také vzhledem k náročnosti zbytku programu nemám důvod se za cokoli omlouvat, ani si to vyčítat,“ uvedl Kala k reportáži.

Na zmíněné pracovní cestě Kala podle vyjádření NKÚ dojednal například spolupráci s kontrolní institucí Peru na mezinárodním projektu sdílení informací BIEP, který český Nejvyšší kontrolní úřad vede. Celé vyjádření najdete na stránkách NKÚ.

Vzdálenost z Limy do Cuzca je vzdušnou čarou necelých 600 km | Zdroj: Mapy Google

Janek Kroupa