Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu?

Za jakých okolností by strany a hnutí kandidující do sněmovních voleb zavedly v Česku povinné očkování pracovníků v určitých profesích? Nebo proč by to naopak nepřipustily? Na to odpovídali jejich političtí lídři v šestém dílu předvolebního projektu Radiožurnálu 10 výzev pro příští českou vládu. Že by očkování proti covidu mělo být povinné, žádný zástupce z 22 kandidujících uskupení přímo neuvedl. Na tom, že musí být dál dobrovolné, panuje shoda.

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

V květnu už bylo dostatečné množství vakcín

Jak se kandidující strany a hnutí staví k povinnému očkování proti covidu-19? (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

10 VÝZEV PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU

Volební lídři odpověděli Radiožurnálu na následujících 10 otázek:

  1. Jaké tři konkrétní kroky by příští vláda pod Vaším vedením udělala prioritně, aby dostatečně připravila stát na hrozbu další vlny koronaviru/nebo jiné pandemie v blízké budoucnosti?
  2. Jakým způsobem byste v čele nové vlády řešil rozevírající se nůžky mezi cenami nemovitostí a zájmem rodin o vlastní bydlení?
  3. Zaručí Vaše vláda, že po čtyřech vládnutí půjdou na obranu 2 procenta HDP?
  4. Měla by se v českých školách zavést možnost výuky na dálku? V kterých případech byste ji doporučili využívat?
  5. Jakým způsobem – pokud vůbec – by Vaše vláda snižovala zadlužení státu? Kolik miliard a kde přesně byste ušetřili ve vašem prvním státním rozpočtu? Které daně byste určitě zvyšovali/snižovali a s jakými předpokládanými výnosy/dopady?
  6. Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili?
  7. Měl by příští parlament bezpodmínečně schválit důchodovou reformu? Jak by vypadala ve Vašem pojetí? A jakou výši průměrné penze byste tuzemským seniorům přislíbili po čtyřech letech Vašeho vládnutí?
  8. Jaký by měl být průměrný plat učitele po čtyřech letech Vašeho vládnutí? Měly by být učitelské platy navázány na výši průměrné mzdy?
  9. Jaký způsob přejímání migrantů by podle Vás měla EU přijmout? Jak velký roční přísun migrantů by podle Vás Česko dokázalo zvládnout?
  10. Jak konkrétně chcete čelit nevratným důsledkům globálního oteplování, před kterými varuje mezivládní panel vědců. Kde je podle Vás primární zasáhnout a jak?

Předvolební projekt Radiožurnálu si můžete poslechnout každý všední den po zprávách ve 13.00.

Volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 8. a 9. října a projekt „10 výzev pro příští vládu“ se vám pokusí přiblížit, jaké konkrétní kroky by strany a hnutí v případě svého zvolení v různých oblastech udělaly.

Odpovědi lídrů všech 22 kandidujících subjektů na deset klíčových otázek vám postupně představíme každý všední den.

Šestá výzva má název Povinné očkování proti covidu-19.

Některé státy přistupují k povinnému očkování pracovníků v určitých profesích. Za jakých okolností byste to v Česku zavedli? A pro která povolání? Případně naopak, proč byste to nikdy nepřipustili? (Strany uvádíme podle pořadí, které jim vylosovala Státní volební komise – pozn. red.)

Strana zelených (Magdalena Davis a Michal Berg)

Jsme toho názoru, že očkování musí za všech okolností zůstat dobrovolné a bezplatné.

Švýcarská demokracie (Tomáš Raždík)

Ústavou by mělo být garantováno právo člověka na integritu (nenarušování) těla. Nikdo nesmí být očkován proti své vůli. Nucené očkování pracovníků v určitých profesích může vést poklesu počtu pracovníků a růstu nezaměstnanosti. Někteří pracovníci očkování odmítnou (zdravotní sestry atd.), obzvláště proto, že se jedná o nedostatečně testovanou vakcínu. Očkování pouze na základě dobrovolnosti.

Zamezit segregaci občanů na očkované a neočkované. Je s podivem, kam dospěla dnešní medicína. Nutit občany k vakcinaci přípravkem, který má za sebou nespočet nežádoucích účinků, je opravdu neseriózní. Nedávno se přidaly další závažné nežádoucí účinky k vakcínám na covid-19 a je možné, že tento trend bude dále pokračovat: postupně se mění srovnání benefit versus risk a je možné, že se časem hodnota převrátí v neprospěch vakcinace.

Je třeba si uvědomit, že je spousta iatrogenních onemocnění (způsobených léčbou) a může se stát, že tato vakcinace bude jednou z nich.

Volný blok (Lubomír Volný)

Vakcinace proti nemoci covid-19 je momentálně stále ještě v experimentální fázi. Povinné očkování je proto zcela nepřípustné, obdobně jako jeho vynucování zaměstnavatelem. Je na každém občanovi, aby si sám svobodně zvážil rizika a přínosy účasti na vědeckém experimentu. Obdobně se stavíme proti nepovinné, ale vynucované vakcinaci např. právě na základě nátlaku zaměstnavatele.

Svoboda a přímá demokracie – SPD (Tomio Okamura)

Odmítáme dělení společnosti na očkované a neočkované, jelikož řada občanů se nechce očkovat například ze zdravotních důvodů nebo z důvodů, že mají protilátky. Stát by měl tyto testy na protilátky nejen plně hradit, ale také uznávat.

První výzva pro příští českou vládu: jakou strategii mají kandidující strany a hnutí v boji s koronavirem?

Číst článek

Stát by měl také zajistit, aby občané České republiky nebyli žádným způsobem nuceni k očkování proti covidu-19 a aby pro žádnou skupinu občanů ČR nebylo toto očkování stanoveno jako povinné.

Zároveň by stát měl zajistit, aby orgány státní správy nediskriminovaly občany České republiky, kteří nejsou očkováni, a aby k podobnému nediskriminačnímu postupu vyzvaly i orgány územní, profesní i zájmové samosprávy a zaměstnavatele obecně.

Stát by měl také zajistit, aby byla uznávána přítomnost protilátek proti covidu-19 v krvi osob, které si nechají takové protilátky zjistit, a to rovnoprávně s těmi, kteří absolvovali očkování proti covidu-19 nebo jsou negativně testovaní na covid-19.

Česká strana sociálně demokratická – ČSSD (Jan Hamáček)

Očkování je jedinou cestou, jak se co nejdříve vrátit pokud možno co nejvíce k normálnímu životu. Nicméně nikoho nechceme a nebudeme k očkování nutit. Nechat se očkovat je ale správné rozhodnutí, a to i s ohledem na rodinu a naše nejbližší. Nicméně každý si musí k tomuto rozhodnutí dojít sám.

Volte Pravý blok (Petr Cibulka)

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že ruská hybridní anti-křesťanská válka 2011–2038 – ve které zahyne 1/3 lidstva – a ničivá ruská bakteriologická zbraň covid-19 těžce poškodí hospodářství Západu, protože všichni politici a novináři infiltrovaného, zrazeného, a proto nebráněného Západu ignorují všechny účinné, vyzkoušené a levné léky proti covidu a místo nich prosazují pouze extrémně drahé a zdravotně vysoce škodlivé očkování, které je další RUSKOU BAKTERIOLOGICKOU ZBRANÍ!!!

Druhá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí zlepšit dostupnost bydlení?

Číst článek

Proto také samotné Rusko covidem-19 postiženo prakticky není a všechno tam funguje normálně a bez omezení, na rozdíl od zbytku světa.

PROTO PROSADÍME: Nákup velice levných a účinných léků, které se v zahraničí i u nás už osvědčily, místo drahého a nebezpečného očkování.

PLNOU státní kompenzaci za škody, způsobené státem živnostníkům a podnikatelům, na základě jejich předchozích daňových přiznání. Přísně potrestáme ty představitele státu a jejich komplice, kteří si na koronaviru nakradli.

Aliance národních sil (Vladimíra Vítová)

Vakcinace je nezákonná. Nejde o očkování, ale o podání experimentální látky na genové bázi. Nejsou známy pozdější dopady na plodnost, změnu genetické informace, rozvoj onkologických a autoimunitních onemocnění atp. Nejedná se o očkování v klasickém slova smyslu, a proto nemůže být povinné. Tzv. „vakcína“ proti covidu má jen podmíněné povolení.

Experiment má být ukončen v roce 2030. Pokud je ale schválení podmínečné, není možné k účasti nikoho právně zavázat. Účast na klinické studii je vždy dobrovolná. Jakýkoliv nátlak – ať už ve zdravotnictví, nebo v jakékoliv jiné profesi – je nezákonný a porušuje základní práva. U Evropského soudního dvora jsou napadeny všechny licence na očkování. A tyto žaloby budou úspěšné.

Vláda dala naší zemi Evropské unii k pokusům na lidech! Použití vakcín s obsahem GMO zakazuje samotná EU! Výjimka se navrhuje uplatnit pouze na nouzový stav. Všechny vakcíny obsahují geneticky modifikované organismy nebo látky vytvořené genetickou modifikací.

Trikolora Svobodní Soukromníci (Zuzana Majerová Zahradníková)

Povinné očkování proti jedné z respiračních nemocí, kterou nepochybně je i covid-19, nikdy a žádných okolností nepřipustíme, naopak vždy proti němu budeme vystupovat. Ke každému je nutné přistupovat individuálně, a také rozhodnutí, zda se nechat, či nenechat očkovat, musí být za všech okolností dobrovolným aktem každého jednotlivce.

Stejně nepřípustné jsou nejrůznější nátlakové akce, jež očkování proti covidu činí dobrovolně povinným. Očkovat a chránit se mají především rizikové skupiny, senioři, lidé s nadváhou či lidé náchylní k onemocnění kvůli jiným diagnózám. Očkování mladých lidí je zbytečné, očkování dětí je zločin. Nehrozí u nich vážný průběh nemoci a pro jejich imunitu je lepší, když nemoc prodělají a protilátky si vytvoří přirozenou cestou.

Aliance pro budoucnost (Pavel Sehnal)

Navrhneme změny legislativy tak, aby zákonné vyhlášení nouzového stavu umožňovalo zavádět, kontrolovat a penalizovat účinná protiepidemická opatření a současně aby nemohlo dojít k jejich zneužívání. Tím zajistíme, že povinné očkování nebude třeba.

Hnutí Prameny (Jan Kubín)

Základem zdraví je přirozená imunita, která vychází z celkové životní pohody konkrétního člověka. Stát má svým občanům vytvářet podmínky pro zdravý a naplňující život. Očkování je umělým zásahem do fungování imunity člověka a nikdy není bez rizika.

Třetí výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k financování armády?

Číst článek

Pokud se někdo podstatnou část svého života věnoval přípravě na konkrétní povolání, které ho naplňuje a je v něm dobrý, není správné mu najednou sdělit, že k tomu, aby ho mohl vykonávat i nadále, se bude muset nechat naočkovat. Zdravotní stav a péče o něj je individuální odpovědností každého z nás.

Rolí státu je vytváření podmínek, aby celkový zdravotní stav jeho občanů byl co nejlepší. V určitých profesích je možné, aby stát doporučil očkování dostatečně prověřenými vakcínami proti opravdu nebezpečným infekčním onemocněním, což ale není případ covidu-19.

Levice (Markéta Juřicová a Vojtěch Roček)

Očkování proti covidu-19 je základním opatřením k významnému snížení viru v populaci a k návratu k normálnímu životu. Dehonestace lidí odmítajících očkování ničemu nepomůže. Je třeba trpělivě důvody vysvětlovat a motivovat lidi k očkování. Argumenty lze hledat např. u úspěšné vakcinace proti neštovicím.

Teprve následně je možné uvažovat o povinném očkování vybraných skupin a profesí. Především pro lidi zdravotně ohrožené a obyvatele sociálních zařízení. Dále pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, učitele a státní zaměstnance přicházející do kontaktu s lidmi.

Očkování považujeme za osobní ochranný pracovní prostředek, v tomto smyslu umožníme zaměstnavatelům a zaměstnancům (a odborům), aby řešili zavedení očkování jako podmínku vykonávání práce – např. prodavačů, potravinářů, pracovníků v kultuře, velkých pracovních kolektivů apod. Na úrovni EU budeme prosazovat zajištění dostatečné výroby vakcín bez ohledu na vlastnická práva a zároveň i jejich distribuci do zemí mimo EU.

Přísaha (Robert Šlachta)

Přísaha prosazuje dobrovolné očkování proti covidu.  

Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Petr Fiala)

Očkování má zůstat dobrovolné. Věřím v osobní zodpovědnost lidí – pracujících např. ve zdravotnictví či sociálních službách. Stát má vést informační kampaň, která lidem vysvětlí výhody očkování a vyvrátí lži a dezinformace, které se ve veřejném prostoru objevují.

Senioři 21 (Jaromír Fojtík)

Jsme proti povinnému očkování. Stát by si neměl násilím vynucovat to, co sám nezvládl objasnit vysvětlovací kampaní. Každý občan má právo rozhodovat o svém zdraví s tím, že pokud je to nutné, menšina se podřídí většině. Jakékoliv nabídky, které nabízejí za ochotu se nechat očkovat, jsou pod lidskou důstojnost.

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy (Martin Urza)

Očkování proti koronaviru by rozhodně nemělo být plošně povinné; každý člověk by měl mít možnost rozhodovat o svém zdraví. Mnozí namítnou, že tím nerozhoduje jen o sobě; jeho rozhodnutí ovlivní i ostatní, které může případně nakazit.

Čtvrtá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující strany a hnutí staví k distanční výuce?

Číst článek

To je jistě pravda; nelze tím však ospravedlnit donucení dotyčného k něčemu proti jeho vůli. Kdyby ano, mohli bychom pak podle stejné logiky zakazovat lidem aktivity, v důsledku kterých mohou být náchylnější k infekčním chorobám, případně jim nutit zdravou životosprávu a podobně.

Na druhou stranu by nikdo neměl být nucen zaměstnávat někoho, koho zaměstnávat nechce (třeba i proto, že ho považuje za zdravotně rizikového). To by však mělo být v dikci konkrétního zaměstnavatele; rozhodně by o tom neměl rozhodovat stát plošně pro všechny pracovníky nějaké profese.

Neexistuje ničí právo na neexistenci lidí s horší imunitou vůči infekčním onemocněním. Každý by však měl mít právo někoho takového nezaměstnat; ale také možnost jej zaměstnat.

Koruna Česká (Radim Špaček)

Očkování nepochybně podstatně snižuje jak pravděpodobnost nákazy, tak případného závažného průběhu nemoci. Jde však o snížení pravděpodobnosti, nikoli úplné vyloučení, takže i očkovaný člověk může onemocnět a patří-li do ohrožené skupiny, může být nemoc nebezpečná.

Je proto nanejvýš žádoucí, aby pravděpodobnost nákazy byla co nejvíce snížena i u lidí, kteří s ohroženými skupinami přicházejí do styku, tj. zejména u personálu zdravotnických a sociálních zařízení. Jakkoli má být dodržen princip dobrovolnosti očkování, je u těchto pracovníků namístě apelovat zvýšenou měrou na jejich odpovědnost vůči jejich klientům a požadovat od nich ve vztahu k očkování odpovědnou dobrovolnost.

Je potřeba se řídit doporučením Rady Evropy, které vyžaduje jak dobrovolnost očkování a nediskriminaci neočkovaných, tak urychlené nasazení vakcín pro ohrožené skupiny a pracovníky, kteří s nimi přicházejí do styku.

Piráti a Starostové (Ivan Bartoš)

Od začátku říkáme, že očkování proti nákaze covidem-19 má zůstat dobrovolné a nelze k němu lidi nutit. Vláda celou strategii očkování, včetně motivování lidí k očkování, zanedbala. Proočkování a vybudování kolektivní imunity přitom chrání i ty, kteří se z různých důvodů očkovat nemohou.

Komunistická strana Čech a Moravy (Vojtěch Filip)

KSČM obecně podporuje očkování jako jednu z hlavních cest prevence, tedy předcházení infekčním a často i smrtelným onemocněním. Povinnost očkovat proti covidu-19 neprosazujeme. Dáváme přednost vysvětlování nezbytnosti této vakcinace na základě argumentů skutečných odborníků a vědeckých poznatků. Bohužel, právě tuto stránku věci současná vláda podcenila a i nyní se více věnuje sbírání politických bodů než snaze ochránit zdraví a životy občanů České republiky.

Pátá výzva pro příští českou vládu: jak chtějí kandidující strany a hnutí řešit zadlužení státu?

Číst článek

Při nepovinném očkování proti covidu-19, faktu, že zatím nebyla vytvořena dostatečná kolektivní imunita a také vzhledem k tomu, že přibývají nové mutace viru, je nutné zachovat hrazení testů z veřejných finančních prostředků.

Mělo by však jít o vyhrazené finance ze státního rozpočtu, nikoliv z veřejného zdravotního pojištění. To je určeno k hrazení zdravotní péče.

Zároveň je třeba pokračovat v přesvědčování k dobrovolnému očkování. Pro vypořádání se s epidemií covidu-19 je nutné využít všechny dostupné prostředky.

Moravské zemské hnutí (Ondřej Hýsek)

Obecně by mělo být očkování dobrovolnou záležitostí – to, k čemu jsme nuceni, často automaticky odmítáme. Zároveň máme dlouhou historickou zkušenost, že očkování je vysoce efektivní a účinnou ochranou proti smrtelným chorobám, podporujeme tedy pozitivní motivaci k co nejširšímu očkování populace. Rizikové skupiny (senioři, chronicky nemocní apod.) by měli mít nárok na třetí dávku očkování.

ANO 2011 (Andrej Babiš)

Očkování proti covidu-19 zůstane dobrovolné. Stát nemá – a nemůže – mít páky, aby dospělé občany nutil k vakcinaci. Snažíme se neočkované lidi přemluvit probíhající kampaní, aby nám pomohli dosáhnout kolektivní imunity. Jsme proti tomu, aby neočkovaní lidé byli občany druhé kategorie. Tady se nebavíme pouze o těch, kteří jsou principiálně proti očkování, mluvíme tady o nemocných lidech či těhotných ženách. Také musíme zaručit, že stále bude existovat možnost, jak svoji bezinfekčnost prokázat jinak (testem či ideálně i protilátkami). Podpoříme uznávání protilátek.

Otevřeme Česko normálnímu životu (Jakub Olbert)

Nikdy to nepřipustíme. Nikdy u nás nebyla epidemie ani pandemie. Celý projekt je postaven na politickém podkladu. Dále pak vakcíny musí být někým garantovány.

Moravané (Ctirad Musil)

Povinné očkování vakcínou s podmíněnou registrací, která má dosah na pár měsíců dopředu, je podvod. Lidé pracující v profesích s maximální expozicí covidu-19 se setkali s touto nemocí tolikrát, že mají imunitu podstatně silnější než kdokoliv očkovaný. Očkovat zdravotníky, kteří prožili rok na odděleních s covid nemocnými pacienty a mají průběžně vytvářenou imunitu, nemá opodstatnění.

Nejrizikovější částí populace jsou ti nejustrašenější a ti také nejčastěji touží po očkování. Proto by očkování mělo být dobrovolné, a to bez jakýchkoliv doplňujících omezení nebo podmínek.

Volby 2021

Zuzana Machálková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme