Hnutí prodává nelegální samolepky k přelepení loga unie na SPZ. ‚Je to o odvaze,‘ říká jeho šéf

Hnutí První republika nabízí možnost, jak vyjádřit odpor vůči Evropské unii. Prodává samolepky s českým lvem k přelepení jejího znaku na státních poznávacích značkách aut i motorek. Hnutí na svých stránkách uvádí, že v tomto případě nejde o přestupek. Ministerstvo dopravy, Policejní prezidium i odborník na dopravní právo ale serveru iROZHLAS.cz potvrdili, že přelepovat i jen část SPZ je zakázané.

Tento článek je více než rok starý.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Samolepkou od hnutí První republika můžete změnit hvězdičky Evropské unie na SPZ za českého lvíčka. Podle právníka a policie se tím ale dopustíte přestupku

Samolepkou od hnutí První republika můžete změnit hvězdičky Evropské unie na SPZ za českého lvíčka. Podle právníka a policie se tím ale dopustíte přestupku | Zdroj: repro Facebook/První republika

„Tento projekt je zaměřen proti Evropské unii a její politice, s důrazem na naší národní identitu! Symbolika Evropské unie na naších státních SPZ nás staví na úroveň protektorátu velkoevropské říše. Proč na SPZ není obsažen nějaký národní symbol?!“ píše hnutí na svých stránkách. Celkem prodalo téměř 11 000 samolepek – 9093 na auto a 1660 na motorku.

Přeškrtnutí symbolu EU na registrační značce může skončit i zákazem řízení, varuje ministerstvo dopravy

Číst článek

Předseda hnutí Matouš Bulíř říká, že jde o „nekonfliktní, neútočný a neagresivní způsob, jak ukázat svůj názor.“

„Jsme Češi, a ne evropská kolonie, a tak proč tam nemít českého lva. To není nic proti ničemu. Proto jsou samolepky koncipovány tak, aby nic neporušovaly. Ten lev by samozřejmě z logiky věci měl být na pozadí červeném, nikoliv modrém, ale to už by dejme tomu něco porušovalo. Proto je v podstatě všechno stejné akorát s tím rozdílem, že místo těch, jak já říkám protektorátních hvězd, tam je náš státní český symbol, což si myslím, že by nemělo ničemu vadit,“ řekl Bulíř serveru iROZHLAS.cz.

Přestupek nebo ne?

Podle ministerstva dopravy to ale tak není. „Na tabulku registrační značky nelze nalepit místo vyhláškou č. 343/214 Sb., definovaného znaku Evropské unie nálepku s českým lvem,“ vysvětlila Lenka Rezková, mluvčí ministerstva dopravy.

Hnutí První republika

První republika vystupuje jako „politicko –filosofické hnutí“, které prosazuje „bezbřehý český nacionální směr“ a je projektem organizace My proti všem. Je pro zavedení dvojího občanství a to etnického a politického. Podle hnutí je potřeba uzákonit, aby volební právo měli pouze etničtí Češi. V roce 2019 kandidovala První republika ve volbách do europarlamentu. Jejím cílem bylo podle stránek hnutí získat peníze na různé projekty. Ty by získalo, pokud by dostalo alespoň procento hlasů. Dostalo ale jen 0,03 procenta a skončilo na předposledním místě.

V minulosti na sebe hnutí upozornilo stavbou pomníku československým legionářům v Jinolicích, ale také oblečením močících soch v Praze do triček se znakem unie, přiznalo se k vyvěšení urážlivých nápisů o Romech v koncentračním táboře v Letech, likvidací symbolů Evropské unie v Česku a odstraňováním hvězdiček na pohraničních cedulích.

Stejně to vidí i odborník na dopravní právo Michal Dlabola. „Situace je taková, že do registrační značky by se nemělo zasahovat, měla by být na vozidle v provedení, ve kterém byla vydána příslušným obecním úřadem,“ popsal advokát Dlabola.

Podle resortu se ale nejedná o přestupek. „Přeškrtnutí, respektive přelepení symbolu Evropské unie nespadá do definice přestupků dle zákona č. 361/2000 Sb., protože ty míří na identifikaci vozidla, tedy především na znaky registrační značky jako takové a jejich čitelnost,“ dodala Rezková.

S tím ale nesouhlasí policie i expert na dopravní právo. „Vámi popsané jednání je přestupkem, protože se jedná o neschválené nálepky na tabulce registrační značky,“ popsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí policejního prezidia David Schön.

Přelepení symbolu Evropské unie na státní poznávací značce je podle Schöna hodnoceno jako vážná závada. „V takovém případě lze omezit vozidlu technickou způsobilost na dobu 30 dnů a uložit pokutu řidiči příkazem na místě až do výše 2000 korun a ve správním řízení do 2500,“ dodal mluvčí Policejního prezidia.

Právní kvalifikace

Hnutí První republika má na stránkách uvedenu právní kvalifikaci, podle které přelepení symbolu unie není přestupkem. Server iROZHLAS.cz proto požádal Michala Dlabolu, který se zabývá dopravním právem, aby argumenty hnutí zhodnotil.

Právní rámec

Podle § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon č. 56/2001 Sb.): „Provozovatel silničního vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, na němž není umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu, způsobem umožňujícím identifikaci vozidla.“

Podle § 83 odst. 1 písm. n) zákona č. 56/2001 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c). 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává na vozidla tabulky registračních značek vyrobené na základě vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, v platném znění (dále jen vyhláška č. 343/2014 Sb.). Provedení tabulek registračních značek je stanoveno v příloze č. 26, provedení modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky na tabulce registrační značky v příloze č. 25 vyhlášky č. 343/2014 Sb.

V § 32 odst. 3 vyhlášky 343/2014 Sb. je stanoveno, že: „ … Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.“

Zdroj: Ministerstvo dopravy

První republika například uvádí: „Použití ‚protiunijní‘ samolepky není způsobilé k zakrytí či upravení SPZ do té míry, že by u SPZ byla znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost, jak vyžaduje k naplnění formální stránky přestupku ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a), bod 2. zákona o provozu na pozemních komunikacích.“

Právník se ale domnívá, že hnutí „tomu příslušnému ustanovení nerozumí zcela správně.“ „Ten doslovný text zní: ‚Přestupku se dopustí ten, kdo řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakrytá, nečitelná nebo upravená anebo umístěná tak, že je znemožněná nebo podstatně ztížená její čitelnost.‘ To co oni píšou, se vztahuje k té poslední části čili o tom znemožnění nebo podstatném snížení její čitelnosti. Ovšem tenhle text se vztahuje pouze k tomu poslednímu zásahu do registrační značky čili do toho, jak je značka umístěna,“ vysvětlil.

Podle Dlaboly to znamená, že pokud je značka zakrytá, je to přestupek bez dalšího, pokud je nečitelná, je to přestupek bez dalšího, pokud je upravená, je to přestupek bez dalšího. „A pak je ta poslední varianta, pokud je umístěná jinak, než je předepsáno, tak pak je to přestupek jenom tehdy, kdy způsob toho umístění ztěžuje její čitelnost. Pokud se jedná o zásah do registrační značky, z mého pohledu jde o přestupek vždy, i když neovlivňuje čitelnost registrační značky,“ dodal.

První republika pak používá další argument, že přelepením loga Evropské unie „nedojde k naplnění materiálních znaků přestupků“, a tedy se nemůže jednat o přestupek.

„Určitě touto cestou by se argumentovat dalo, nicméně řekl bych, že pakliže zákon něco zakazuje, tak už to samo o sobě v sobě obsahuje to, že zásahy do registrační značky nejsou povoleny. Pochopitelně to, že někdo kvůli manifestaci svých politických postojů, pokud by to byl tenhle případ, řekne ‚já jsem si pouze hvězdičky zakryl lvíčkem‘, tak je to určitě méně závažné jednání, než kdyby si na tu SPZ někdo namaloval sprostý obrázek,“ vysvětlil Dlabola.

Zakázat použití samolepek na SPZ by podle hnutí také bylo protiústavní, protože svobodu projevu zaručuje Listina základních práv a svobod. Na to ale právník namítá: „Všechno má své meze. Tuším, že na cestovních pasech máme hvězdičky, a myslím si, že kdyby si někdo na cestovním pasu hvězdičky přelepil lvíčkem, tak by si zadělal na problémy. Manifestovat své politické přesvědčení je určitě možné, ale není to určitě právo bezbřehé. Pakliže někdo k manifestaci zvolí postup, který není vhodný z důvodů nějakých správních předpisů, tak si může pouze sám sobě uškodit.“

Osobní statečnost

Šéf hnutí První republika připustil, že lidé mohou být za vylepení sankcionováni. „Na stránkách máme uvedeno, že je to o osobní statečnosti. Nemůžete vést jakýkoliv bojkot v souladu se zákony systému, proti kterému ten bojkot vedete. Dneska jsme opravdu v podstatě v područí Evropské unie. To není nějaké klišé. Toto je odpor a jasně že ten systém, který je navázán na Evropskou unii, bude tento odpor potírat. To je o osobní statečnosti. Já to na značce mám a počítám s tím, že za to budu nějakým způsobem perzekuován. Do toho jsem s tím šel a s tím počítám. To je odpor,“ vysvětlil Bulíř.

777SVEJK. O SPZ na přání je i po třech letech zájem, úřady jich vydaly už přes 11 000

Číst článek

Nejde o první případy podobného protestu. Již loni informoval server iROZHLAS.cz o řidičích, kteří si přelepovali znak Evropské unie na SPZ červeným křížkem. Tehdejší mluvčí resortu dopravy Zdeněk Neusar řekl, že ministerstvo neví o žádném případu, kdy by „přeškrtnutí symbolu EU na registrační značce bylo řešeno v rámci nějakého přestupkového řízení“.

I nyní mluvčí Rezková říká, že se resort s podobným případem ještě nesetkal. Někteří řidiči ale na stránkách hnutí tvrdí, že se samolepkami jezdí a popisují různé zkušenosti. „Mě už stavěli pětkrát a vše v nejlepším pořádku,“ tvrdí jeden z uživatelů. „Narazil jsem na problém při technické kontrole. Donutili mě to strhnout. Škoda,“ píše další. „Akorát mi říkali, že kdybych chytl někoho, komu to vadí, dali by za to 500 pokutu,“ dodal další.

Petr Jadrný Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme