Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci

  • Nová ministryně spravedlnosti z hnutí ANO Taťána Malá čelí podezření z plagiátorství.
  • U její magisterské práce z roku 2011, kterou získal Radiožurnál z knihovny soukromé Panevropské vysoké školy v Bratislavě, specializovaný systém na odhalování plagiátů v akademické sféře odhalil opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na obdobné téma z roku 2006.
  • V jednom případě nastupující šéfka justice dokonce převzala původní text i se dvěma překlepy.
  • Sama jakékoliv opisování striktně odmítla. Radiožurnál ale její závěrečnou práci nechal posoudit i nezávislé experty. I ti originalitu zpochybnili.

Praha / Bratislava Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Taťána Malá, ministryně spravedlnosti.

Taťána Malá, ministryně spravedlnosti. | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Nepatrné rozdíly lze zpozorovat jen například v podmínkách, za kterých se podílí se na výchově dítěte manžel rodiče dítě,“ píše se v diplomové práci. Na první pohled dvě přehlédnutelné hrubky, které má Taťána Malá (dříve Veličková) v závěru práce o rodinném právu. Ve skutečnosti ale úplně stejné překlepy obsahuje i diplomová práce Rodičovská zodpovědnost Veroniky Grossové, která ale vznikla o pět let dříve na brněnské Masarykově univerzitě.

Malá představila Zemanovi priority na ministerstvu. Chce rychlejší vymahatelnost práva a soudní řízení

Číst článek

„Dle mého názoru je vyloučeno, aby se jednalo o náhodnou chybu. Pokud se podíváme na seznam použitých zdrojů, v celé práci jsme nikde nenašli zmínku, že by bylo využito práce Veroniky Grossové, tento zdroj nebyl přiznán,“ říká pro Radiožurnál Jan Mach z Vysoké školy ekonomické, který má na této univerzitě na starosti odhalování plagiátů.

Zkopírování cizího textu, vydávání ho za text vlastní, nepřiznání autorství je tím nejhorším prohřeškem, kterého se student může dopustit při přípravě odborného textu,“ dodává. 

Malá opisování důrazně odmítla. Podle svých slov diplomovou práci psala několik měsíců. „Museli jsme si na to dávat setsakramentský pozor, abychom něco někde neopisovali a nepřekopírovali. Dostala jsem nějakou známku, tuším, že to bylo A, takže se na mě opravdu nezlobte, to je všechno, co vám k tomu řeknu,“ popsala.

Srovnání necitované části diplomové práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé s diplomovou prací V. Grossové Rodičovská zodpovědnost z roku 2006. Text byl zkopírován i s překlepem v původní práci. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Posoudit konkrétní pasáže ovšem ministryně ve středu odmítla. Případná doslovná shoda s jinými pracemi je podle ní jen u přiznaných odkazů: „Pokud je doslovná, tak jsou to citace, předpokládám.“

Podle Macha ale specializovaný systém na odhalování plagiátů odhalil u těchto dvou diplomek jasnou shodu.

„V práci paní Malé je minimálně pět procent textu shodného s prací paní Grossové. Lze ale předpokládat, že množství bude vyšší. Paní Malá některé pasáže parafrázovala, použila trochu jiné formulace, než uvedla paní Grossová. Přesto třeba struktura odstavců, jak jsou použity termíny, je shodná,“ dodává Mach.

Předloha i v odborné publikaci

Kromě diplomové práce Veroniky Grossové každopádně Malá opsala nebo parafrázovala bez citace podle expertů i část publikace České rodinné právo od autorek Milany Hrušákové a Zdeňky Králíčkové. Zejména úvodní část diplomové práce nové ministryně se totiž nápadně podobá prvním kapitolám zmíněné učebnice. Některé pasáže se přitom shodují doslovně, jiné jsou v textu Malé parafrázované.

Srovnání necitované části diplomové práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé s diplomovou prací V. Grossové Rodičovská zodpovědnost z roku 2006. Zde byla překopírována celá stránka bez uvedení zdroje. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

To potvrdil i bývalý ústavní soudce, expert na rodinné právo Stanislav Balík, který přednáší právo hned na třech univerzitách – v Plzni, Brně a Olomouci. 

„Nejenže práce zčásti odpovídá struktuře hlavní předlohy, ale jsou tam i pasáže, které jsou použity doslovně anebo použity s občasnou parafrází. Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát,“ tvrdí Balík.

Radiožurnál autorky knihy Hrušákovou a Králíčkovou oslovil s žádostí o posouzení práce Malé, obě ale jakýkoliv komentář odmítly.

„Práce nejenomže zčásti odpovídá struktuře hlavní předlohy, ale jsou tam i pasáže, které jsou použity doslovně anebo použity s občasnou parafrází. Dá se říci, že tímto způsobem práce nabyla na požadovaném rozsahu, tak aby splnila podmínku počtu stránek, na druhé straně je to nutno říct tak, že je to v tomto směru plagiát.“

Expert na rodinné právo Stanislav Balík

Podle Balíka je nicméně inspirace Malé jejich knihou nesporná: „Některé části jsou opsané doslova, jinde se to trochu jinak pospojuje, ale pořád to sleduje dějovou linku předlohy. Je zřetelné, že se to blíží učebnicové podobě.“

Parafrázování jako forma plagiátorství

Shodu Malé s knihou Hrušákové a Králíčkové posuzoval i Jan Mach.

„Měl jsem možnost prostudovat úvodní kapitoly diplomové práce a po porovnání obsahu práce s učebnicí České rodinné právo mohu konstatovat, že autorka velmi úzce vycházela z této učebnice. Je tam shodná struktura, shodné věty, lehce přeformulované věty z dané publikace. Tento postup je jedním z možných typů plagiátorství. Tento způsob se nazývá retweetování, kdy autor práce použije zdrojovou publikaci a pouze lehce upraví obsah za využití struktury a frází dané publikace,“ upozorňuje Mach.

Ten také vysvětlil, proč práce mohla úspěšně projít kontrolou plagiátů, a tedy být i obhájena. V roce 2011, kdy Malá diplomovou práci odevzdávala, totiž podle něj nebyly elektronické systémy odhalující opisování na takové úrovni, jako jsou dnes.

Srovnání necitované části diplomové práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé s knihou České rodinné právo M. Hrušákové a Z. Králíčkové. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Malá se ale hájí tím, že její práce prošla na výbornou. „Samozřejmě že je to moje autorská práce. Samozřejmě jsem i citovala. Předpokládám, že škola, na které jsem studovala, jakousi kontrolu udělala, měla jsem nějakého oponenta a ten práci uznal, že je v pořádku,“ říká Malá.

Diplomovou práci nové ministryně spravedlnosti odborně vedl David Elischer z katedry občanského práva pražské právnické fakulty. „Práce paní Malé byla po formální stránce i obsahové standardní, což ostatně plyne i z mého posudku,“ napsal Radiožurnálu.

Po zveřejnění článku David Elischer poslal doplňující vyjádření: „Práci jsem odborně nevedl, nýbrž převzal vedení po jiné kolegyni v samém závěru. A práce nebyla standardní, nýbrž se v tehdejších podmínkách elektronické kontroly jevila standardní.“

Podle Balíka oponenti nebo vedoucí práce na opisování vůbec nemusel přijít. „Ti, kteří tu práci konzultovali či oponovali, tuto skutečnost nemuseli odhalit. Za této situace práce nevypadala úplně špatně, bylo-li tam opsáno něco z díla, a pak záleželo na ústní obhajobě, která mohla proběhnout se znalostí problematiky,“ uvedl Balík.

Shoda i s příspěvky na internetu

Kromě diplomové práce a knihy Malá využila i internet. Specializovaná analýza ukázala, že ve své práci doslova přepsala některé internetové zdroje, a to i v tomto případě bez příslušných odkazů. Týká se to třeba zkopírovaných částí příspěvků týkajících se střídavé výchovy z vybraných odborných serverů, ale například i některých webových právních poraden.

„Práce paní Malé byla po formální stránce i obsahové standardní, což ostatně plyne i z mého posudku.“

David Elischer z katedry občanského práva pražské právnické fakulty

Diplomová práce Malé tak obsahuje například následující definici společné výchovy: „Společnou výchovou rozumíme situaci, kdy druhý rodič neztrácí po rozvodu právo rozhodovat o dítěti, i když dítě žije trvale pouze jedním z rodičů. v praxi to znamená, že soud nerozhodne o svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů, ale poměry dítěte zůstanou stejné jako před rozvodem. Poměry dítěte pro dobu po rozvodu tedy nejsou nijak upraveny. Toto rozhodnutí však musí být v zájmu dítěte, není proto možné za situace, kdy se rodiče dohadují o svěření dítěte do své péče. Soud tak nerozhoduje o společné výchově, ale schvaluje dohodu rodičů o společné výchově dítěte.“

Naprosto shodné znění ale obsahuje i odborný příspěvek na serveru epravo.cz z července roku 2001. Odkaz na původní zdroj v podobě citace ale v textu Malé chybí.

Malá: Dostala jsem A

Sama ministryně v reakci na opakované dotazy Radiožurnálu přes SMS zdůraznila, že její práce prošla kontrolou na plagiátorství a žádný problém u ní shledán nebyl.

„V diplomových pracích jsou citace z odborné literatury žádoucí a já jich nevyužila víc, než bývá běžné. To, že byla má práce ohodnocena za A a zároveň jsem ji za A obhájila, svědčí o tom, že ji výborně znám. Mohu vás ubezpečit, že svou diplomovou práci jsem psala sama,“ konstatovala nová šéfka justičního resortu.

Podezření na opisování přitom není jediným problémem diplomové práce Malé. Např. specialistka na informační gramotnost Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Prázová upozornila také na to, že práce má i formální nesrovnalosti.

Srovnání necitované části diplomové práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé s knihou České rodinné právo M. Hrušákové a Z. Králíčkové. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Jedná se především o nedostatečný poznámkový a citační aparát celé práce, stejně jako o nedostatečnou procitovanost použitých zdrojů, a to především v první části práce. Tyto nedostatky celkově znamenají jisté narušení informační a citační etiky,“ uvedla Prázová.

Ředitel Panevropské vysoké školy v Bratislavě Michal Mutňanský nechtěl detaily práce Malé komentovat s tím, že text nemá nastudovaný. Uvedl nicméně, že kvalitu práce nechá zpětně prověřit.

Malá musí na plagiátorství v diplomové práci reagovat. Předpokládám, že to nějak vysvětlí, řekl Babiš

Číst článek

„Určitě požádám vedení fakulty práva, aby prověřilo kvalitu této práce, ale namátkově i dalších prací z tohoto období a dalo mi nějakou ucelenou zprávu,“ řekl k tomu Mutňanský. Zároveň ovšem dodal, že případné odnětí titulu zpětně podle slovenské legislativy není možné. „Nemyslím si ale, že by tato práce opravňovala k takovým úvahám,“ doplnil ředitel školy.

Ta už v minulosti kvůli úrovni výuky čelila opakované kritice a na čas také přišla o akreditaci pro udělování titulů v oblasti práva.

Mutňanský ale pochyby o kvalitě výuky razantně odmítl, fakulta práva podle něj v současné době snese ta nejpřísnější kritéria.

„Procházíme v pravidelných intervalech velmi podrobnou a detailní kontrolou ze strany akreditační komise Slovenské republiky,“ konstatoval Mutňanský. Doplnil také, že školné na fakultě práva Panevropské vysoké školy se pohybuje od 2000 do 2400 eur na akademický rok, tedy zhruba mezi 50 až 60 tisíci korunami.

Srovnání necitované části diplomové práce ministryně spravedlnosti Taťány Malé s článkem Společná a střídavá výchova na serveru epravo.cz. Zde byl překopírován celý odstavec bez uvedení zdroje. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Jakub Troníček, Markéta Chaloupská Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme