Právník muže z Uherského Hradiště: Postup strážníků byl nezákonný, dítě nechali stát samotné na ulici

Zásah městské policie proti muži bez roušky a plačící dítě. Taková situace se ve středu odehrála v Uherském Hradišti. Podle právníka Filipa Petráše, který zadrženého zastupuje, porušili strážníci zákon. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz říká, že postup strážníků byl „v hrubém rozporu se zákonem o obecní policii a dalšími právními předpisy“. Připouští ale, že jeho klient mohl spáchat přestupek, když neměl respirátor nebo roušku.

Rozhovor Uherské Hradiště Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohl byste stručně shrnout rozdíl mezi verzí vašeho klienta a verzí uherskohradišťské městské policie ohledně toho, k čemu ve středu došlo?
Hlavní rozdíl je v několika bodech. Podle verze městské policie, případně pana starosty, si můj klient odmítal nasadit roušku a legitimovat se, byl agresivní a chtěl opustit místo zákroku. Verze mého klienta je ale jiná.

Šel z obchodu ke svému zaparkovanému autu. V rámci této třiceti- až padesátimetrové cesty byl zastaven hlídkou městské policie. Bylo mu sděleno, že nemá ochranu úst. On řekl, že si je toho vědom, je pouze na cestě k automobilu a chce se nadýchat čerstvého vzduchu. Oni mu řekli, aby si nasadil respirátor, což on odmítl, protože počítal s tím, že za to bude nějaká sankce.

Sám nevím, jak bych se zachoval, říká policejní instruktor k zásahu proti muži bez roušky

Číst článek

V okamžiku, kdy mu řekli, aby se legitimoval, tak on řekl, že nejdříve posadí syna do autosedačky, protože nechtěl, aby se tohoto jednání účastnil. Jeden z policistů pak zvyšoval hlas a byl poněkud agresivnější. Na to se ho otázali, jestli se legitimuje, on řekl, že ne. A pak následovalo použití donucovacích prostředků ze strany strážníků.

Takže hlavní rozdíl, jestli to chápu správně, je podle vás v začátku celého incidentu?
Hlavní rozdíl je v tom, co následovalo. Není pochyb o tom, že došlo ke spáchání přestupku ze strany mého klienta, to nikdo nerozporuje. Jde o to, že pokud jsou strážníkům městské policie svěřeny úkoly dohledu nad dodržováním zákonných opatření, tak by měli při výkonu dohledu dodržovat zákon. To se v tomhle případě nestalo, protože podle nás byl postup strážníků v hrubém rozporu se zákonem o obecní policii a dalšími právními předpisy.

Připustil jste, že váš klient spáchal přestupek. Tím tedy myslíte, že neměl v zastavěném území obce respirátor?
Ano, nerozporujeme, že ze strany mého klienta mohlo dojít ke spáchání přestupku. Ale je tam jasně nastavený postup. Pokud spácháte přestupek, tak zákon předpokládá určité postupy a sankce. Ale určitě nepředpokládá ten postup, který byl zvolen ze strany strážníků městské policie. Už jen když se podíváte na paragraf 6 zákona o obecní policii, tak je zřejmé, jak by měli postupovat. Postup je pak dále upraven v paragrafu 13 zákona o obecní policii. Máme za to, že došlo k porušení těchto dvou paragrafů. (Oba přikládáme na konci článku.)

Zpracováváme žádost

Jaký postup tedy měli podle vás zvolit? V čem nedodrželi zákonné předpisy?
K tomu, kde spatřujeme konkrétní porušení, se nechceme dále příliš vyjadřovat. Momentálně nechci tuto záležitost řešit přes média. Nemyslím si, že to přispěje k vyřešení celé situace.

Spolupracujte s policií, radí expert

Jak předejít podobným incidentům? Instruktor Pavel Černý v rozhovoru pro server iROZHLAS..cz radí s policií spolupracovat. „Kdyby na mě ale vyběhl městský nebo státní policista a přistihl mě při tom, tak si roušku kajícně nasadím, řeknu, že měl pravdu a nebudu mu stěžovat jeho práci. Porušil jsem pravidlo a budu rád, když to skončí domluvou bez nějaké pokuty,“ říká. 

„Pro dítě je to určitě trauma, ale vždycky je otázkou, kdo to inicioval. Kdyby to byla situace, kterou jsem už definoval - že potkám policistu, nasadím si roušku a omluvím se, tak by žádné trauma dítěte nenastalo,“ vysvětluje Černý.

Chceme, aby byla situace řešena nějak rozumně, protože nastal opravdu velký mediální tlak ze všech stran a v podstatě je společnost natolik polarizovaná, že dochází k různým inzultacím z jedné či druhé strany podle toho, jaký světonázor občané zastávají.

Správný a férový přístup je poslat žádost o vyjádření přímo městu. A vyčkáme na jejich stanovisko bez toho, abychom to dále medializovali a sdělovali naše postoje prostřednictvím médií. Mám za to, že toto je mezi mým klientem a městem, které se k tomu nějakým způsobem vyjádří a budeme to řešit takzvaně mezi čtyřma očima.

A to je tedy váš další zamýšlený postup? Můžete říct, jaké další kroky budete podnikat?
Ano. Momentálně se zpracovává oficiální žádost o vyjádření, která bude adresována městu Uherské Hradiště, potažmo panu starostovi a vedení městské policie. V rámci této žádosti nastíníme několik otázek, na které bychom chtěli, aby město, případně odpovědné osoby, odpověděly. A na základě tohoto vyjádření budeme dále jednat.

Takže v současné chvíli nechystáte vyloženě právní kroky?
Nemyslím, že je to na místě. Vždy je vhodné to nejdříve řešit smírnou cestou. A soudní spory nebo trestní oznámení používat až jako poslední řešení.

Právní zástupce Filip Petráš z advokátní kanceláře Petráš Rezek | Zdroj: Advokátní kancelář Petráš Rezek

Budete požadovat finanční odškodnění?
To nedokážu přesně specifikovat, s klientem jsme se o tom bavili velice krátce. Nemyslím si, že je to momentálně na pořadu dne.

Vy jste to už mírně nastínil, ale stejně: proč si váš klient odmítl nasadit roušku a později se odmítl i legitimovat?
K tomu se nebudu vyjadřovat, to je záležitost mého klienta.

Mluvili jste s klientem o tom, co přesně přecházelo tomu policejnímu zásahu? Co byla ta pomyslná poslední kapka, že se to tak vyhrotilo?
To nedokážu specifikovat. O tom, co bylo tím rozhodujícím okamžikem, jsme nemluvili.

Syn na ulici

Také bych se chtěla vrátit k vašemu dřívějšímu prohlášení, že policisté nechali syna vašeho klienta samotného na ulici. Podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy z ODS to tak úplně nebylo. Popsal, že ho hlídala prodavačka z přilehlého obchodu a poté dorazila další hlídka, která ho přivedla záhy za vaším klientem na služebnu.
Takže ho nechali stát samotného na ulici bez přítomnosti odpovědného zástupce. Na to zákon pamatuje, jak má policie postupovat v okamžiku, kdy se úkonu účastní nezletilý. A to absolutně nebylo dodrženo. To je vše, co k tomu chci momentálně uvést.

Můžete tedy upřesnit, jak měli policisté správně postupovat?
To bude obsahem našeho vyjádření, respektive čekáme, jak se k tomu vyjádří město Uherské Hradiště. Pokud se totiž pan starosta vyjádřil tak, že byl zákrok v souladu se zákonem, tak my se budeme dotazovat, zda si to skutečně nadále myslí.

Policie prošetří zákrok strážníků v Uherském Hradišti. ‚Bylo to lidsky necitlivé,’ řekl starosta Blaha

Číst článek

A jaký je váš osobní názor? Byl zákrok adekvátní, či nikoli?
Můj osobní názor není v tuto chvíli podstatný. Nicméně si myslím, že zákrok nebyl adekvátní. A tady odkazuji na paragraf 6 zákona o obecní policii odstavec 1, kde je jasně popsané, jaký má zákrok být a jaké intenzity má dosahovat.

Čelil váš klient po zveřejnění nahrávky nějakým útokům nebo spíše negativním reakcím na sociálních sítích?
Ano, na sociálních sítích čelil velice negativním komentářům a zprávám, de facto až výhrůžkám. Z tohoto důvodu, na základě mého doporučení, odstranil příspěvky, které se toho týkají, ze svých sociálních sítí a momentálně je nesleduje.

Budete tyto výhrůžky řešit nějakými právními kroky, třeba trestním oznámením?
To nyní nedokážu říct. Ještě jsme se o tom s klientem nebavili. Situace je citlivá. Nečekal, že se spustí taková mediální bouře a že se do toho zapojí takové množství lidí a médií. Tudíž je z té situace překvapený, není mu to příjemné a není to příjemné ani jeho rodině. Takže nevím, jestli budeme činit další kroky, abychom tuto záležitost více jitřili.

Zákon o obecní policii (č. 553/1991 Sb.)

Povinnosti strážníků
§ 6

(1)  Při  provádění  zákroků  a  úkonů  k  plnění  úkolů  obecní  policie  je  strážník  povinen dbát  cti,  vážnosti  a  důstojnosti  osob  i  své  vlastní  a  nepřipustit,  aby  osobám  v  souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.

Oprávnění strážníků
§ 13
Oprávnění předvést osobu
(1) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která odmítla vyhovět výzvě strážníka k prokázání totožnosti podle § 12 odst. 2 nebo nemůže ani po poskytnutí nezbytné součinnosti strážníka svou totožnost prokázat, nemůže-li strážník v uvedených případech její totožnost zjistit provedením úkonu na místě; nezbytnou součinnost k prokázání totožnosti strážník poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel úkonu.
(2) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, u které se při zjišťování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobou pohřešovanou.
(3) Strážník je oprávněn předvést na policii osobu, která přes opětovnou výzvu strážníka pokračuje v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze jí jiným způsobem v takovém jednání zabránit.
(4) Strážník je oprávněn předvést osobu na nejbližší útvar policie i mimo území obce, která zřídila obecní policii nebo která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a nebo 3b. Povinnosti a oprávnění podle zákona může strážník plnit pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění předvedení oby.
(5) Strážník je oprávněn předvést osobu na žádost příslušného orgánu obce podle zvláštních předpisů.
(6) O předvedení se sepíše úřední záznam. Obecní policie osoby předvedené podle odstavců 2 a 3 předá policii k dalšímu opatření. Převzetí osoby potvrdí policie strážníkovi v úředním záznamu nebo v potvrzení o převzetí.

Anna Kottová, sto, kno Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme