Veřejnost podporuje požadavky zemědělců

Většina lidí považuje požadavky českých a moravských zemědělců za oprávněné. Domnívají se totiž, že pokud tuzemští rolníci nebudou mít vyšší dotace od Evropské unie, zkrachují. To je výsledek exkluzivního průzkumu agentury Stem pro Český rozhlas - 1 Radiožurnál a Českou televizi.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

demonstrace zemědělců | Foto: Petra Mášová

Společnost STEM provedla v posledních 12 hodinách metodou osobních rozhovorů (face to face) exkluzivní bleskový průzkum pro Českou televizi a Český rozhlas, v němž zjišťovala názory veřejnosti na protesty našich zemědělců proti podmínkám, kterých bylo zatím dosaženo při vyjednávání s Evropskou unií. Výsledky jsou založeny na odpovědích reprezentativního souboru 604 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru na základě kritérií pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikostního pásma obce.

V průzkumu byly zjišťovány názory na čtyři otázky:

1. Pokládáte požadavek našich zemědělců na stejný příděl peněz od Evropské unie, jako mají zemědělci ve stávajících zemích EU, za oprávněný?"

2. Souhlasíte s tvrzením zemědělců, že bez vyšších daní od Evropské unie podlehnou konkurenci západoevropských rolníků?"

3. Řekl(a) byste, že ve vyjednávání s Evropskou unií dělá naše vláda maximum, aby dohodla pro zemědělce co nejlepší podmínky?"

4. Měla by ČR vstoupit do Evropské unie i přesto, že se jí nepodaří vyjednat pro zemědělce rovnoprávné postavení?"

Požadavek našich zemědělců na stejný příděl peněz od Evropské unie, jako mají zemědělci v členských zemích EU, má silnou podporu veřejnosti. Souhlasí s ním 70 % lidí, pouze desetina občanů jej považuje za neoprávněný, pětina lidí neví. Naše zemědělce podporují všechny skupiny obyvatel i stoupenci různých politických stran.

Podpora našich zemědělců souvisí s obavou, že naši zemědělci by bez vyšších dotací od Evropské unie podlehli tlaku konkurentů ze zemí EU. Tyto obavy má 80 % lidí.

V názoru na vyjednávání české vlády je veřejnost rozdělena. S tím, že česká vláda při vyjednáváních dělá pro naše zemědělce maximum, souhlasí polovina občanů. Výrazně kritičtější než ostatní lidé jsou k úsilí vlády stoupenci KSČM.

Výsledky vyjednávání o podmínkách pro naše zemědělce ovlivňují i celkový názor na náš vstup do Evropské unie. Jestliže by se pro naše zemědělce nepodařilo dojednat rovnoprávné postavení, bylo by pro vstup ČR do EU 52 % občanů, zatímco bez tohoto omezení souhlasí se vstupem do EU podle opakovaných průzkumů STEM přes 60 % lidí.

Plných 70 % občanů považuje požadavek našich zemědělců na stejný příděl peněz od Evropské unie, jako mají zemědělci ve stávajících zemích EU, za oprávněný". Opačný názor má pouze 10 % lidí, ostatní nevědí. Podíl nesouhlasných hlasů je stejný ve všech sociodemografických skupinách a mezi stoupenci různých stran, kolísá jen podíl "nerozhodnutých" - více je jich mezi lidmi, kteří se o veřejné věci příliš nezajímají (lidé, kteří by ve volbách nehlasovali pro žádnou politickou stranu, nejmladší věková skupina do 29 let, osoby se základním vzděláním)

S tvrzením našich zemědělců, "že bez vyšších dotací od Evropské unie podlehnou konkurenci západoevropských rolníků", souhlasí 80 % lidí. Souhlas je opět společný všem skupinám obyvatel a jeho míra souvisí s celkovým názorem na oprávněnost požadavků našich zemědělců. Z lidí, kteří požadavky našich zemědělců považují za oprávněné, sdílí obavy zemědělců více než 90 %, z osob, podle nichž požadavky zemědělců oprávněné nejsou, pouze 30 %.

Úsilí vlády dosáhnout pro naše zemědělce lepší postavení je hodnoceno rozporně. Na otázku "Řekl(a) byste, že ve vyjednávání s Evropskou unií dělá naše vláda maximum, aby dohodla pro zemědělce co nejlepší podmínky?" odpovědělo kladně 48 % dotázaných. Od ostatních skupin občanů se zřetelně odlišují příznivci KSČM, z nichž skoro 70 % považuje úsilí naší vlády dosáhnout co nejlepších podmínek pro naše zemědělce za nedostatečné

Nepříznivý výsledek vyjednávání o podmínkách pro naše zemědělce po vstupu do Evropské unie by mohl ovlivnit celkovou ochotu našich občanů hlasovat v referendu pro vstup do EU. Na otázku "Měla by ČR vstoupit do Evropské unie i přesto, že se jí nepodaří vyjednat pro zemědělce rovnoprávné postavení?" odpovědělo kladně 52 % lidí. To je méně, než ukazují průzkumy STEM, v nichž podobná podmínka nebyla uvedena (na otázku, jak by hlasovali v referendu o vstupu do EU, odpovídá kladně v posledních dvou letech kladně stabilně 62-64 % občanů). Nesouhlas se vstupem do Evropské unie by v případě nepříznivých výsledků vyjednávání o zemědělství s EU převažoval nejvýrazněji u stoupenců KSČM (pro vstup by z nich bylo 25 %).

Požadavek zemědělců na stejný příděl peněz od Evropské unie jako mají zemědělci ve stávajících zemích Unie se v různých skupinách obyvatel příliš neliší. Tendenci považovat tento požadavek za správný mají častěji lidé starší, vysokoškoláci a příznivci KSČM. Neujasněný názor na danou problematiku mají častěji lidé mladší 30 let a osoby se základním vzděláním.

Stoupenci KSČM se nejčastěji obávají, že zemědělci bez vyšších dotací od Evropské unie podlehnou konkurenci z ostatních členských států Unie.

O snaze české vlády vyjednat pro české zemědělce co nejlepší podmínky jsou častěji přesvědčeni sympatizanti vládní koalice, KDU-ČSL, US-DEU a ČSSD. Naopak příznivci KSČM usilování vlády silně zpochybňují.

Pro vstup do Evropské unie, i když se nepodaří vyjednat pro zemědělce rovnoprávné podmínky, jsou častěji lidé mladší 30 let, stoupenci ODS, ČSSD a US. Komunističtí voliči jsou jasně proti vstupu.

Milan Kopp, Lenka Šumová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme