Vláda zpřísní podmínky pro shromažďování

Vláda schválila věcný záměr nového zákona o shromažďování. Účinnější kontrolu nad vývozem a prodejem předmětů kulturní hodnoty má zajistit novela příslušného zákona. Její návrh také reaguje na reformu veřejné správy, kdy řada pravomocí přechází do působnosti krajů.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Podle mluvčí Ministerstva kultury Dity Fuchsové novela jednoznačně stanoví, že žádost o vývoz předmětu musí podat jeho vlastník a nikoli blíže nespecifikovaný žadatel, jak je tomu dosud.

Nově se do zákona zavádí ustanovení na vývoz předmětů na dobu určitou, a to kvůli výstavám. Součástí normy je také seznam organizací, které mohou vydávat osvědčení, včetně jejich odborné a územní příslušnosti.

Za pět let by náš hrubý domácí produkt (HDP) měl dosáhnout 75 procent úrovně Evropské unie. Předpokládá to Národní rozvojový plán, který schválila vláda. Jak upozornil mluvčí kabinetu Libor Rouček, bez tohoto dokumentu bychom nemohli získávat příspěvky z některých fondů Unie. Mezi další cíle národního plánu patří podle něj snaha zastavit prohlubování rozdílů mezi jednotlivými regiony a výrazné zlepšení životního prostředí. Při dosahování strategického cíle se Česká republika zaměří především na zvýšení technologické úrovně a konkurenceschopnosti ekonomiky a na zvýšení kvalifikace a adaptability pracovních sil a výrazně při tom zaktivizuje svou regionální politiku.

Podmínky pro veřejná shromáždění by se měly zpřesnit a zpřísnit. Proto dnes vláda přijala věcný záměr zcela nového shromažďovacího zákona. Při jeho zpracování vycházela i ze zkušeností s demonstracemi při zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze. Podle mluvčího kabinetu zákon by měl sjednotit dosavadní roztříštěnou úpravu do jedné normy a zároveň například přesně vymezit, za jakých podmínek není třeba veřejné shromáždění předem ohlašovat. Za třetí by měl zpřesnit náležitosti oznámení o konání shromáždění, dále zamezit dlouhodobé a mnohdy účelové blokaci veřejných prostranství, která znemožňuje konání shromáždění jiných subjektů, zpřísnit povinnosti svolavatele, úřadu i účastníků shromáždění, stanovit taxativně důvody, pro které je možné shromáždění zakázat, vymezit skutkové podstaty přestupků proti právu shromažďovacímu a současně zpřísnit i sankce za jejich spáchání.

Vybraní živnostníci budou muset prokázat svou odbornost. Ministři dnes sestavili jejich seznam. Tato povinnost se bude vztahovat i na zaměstnance těchto podnikatelů. Podle mluvčího vlády Libora Roučka do seznamu byly zařazeny služby, které by kvůli nedostatečné odbornosti mohly poškodit zdraví zákazníka. Jedná se o kosmetické služby, tělovýchovné a sportovní služby, vodní záhranáři, činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, provozování solárií a také o péči o dítě do tří let věku v denním režimu.

Vládním zmocněncem pro reformu a profesionalizaci armády se stane dosavadní náčelník sekce prespektivního plánování generálního štábu Jaroslav Škopek. Do 31. července má podle rozhodnutí kabinetu předložit celkovou analýzu armády a návrhy její budoucí podoby a úkolů. Podle ministr obrany Jaroslava Tvrdíka nemůže v tomto případě rozhodovat armáda, ale vedení státu.

Markéta Kaclová, Milan Kopp, Aleš Heřmánek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme