Foto: Luboš Pelikán

30 let poté: Vyzkoušejte si, jak dobře znáte porevoluční vývoj

Nela Krawiecová a Michal Zlatkovský |

Čtěte dále

K výročí listopadu 1989 datoví novináři iROZHLAS.cz vybrali pět oblastí, u kterých si můžete tipnout, jak se za poslední tři dekády formovaly. Dožíváme se vyššího věku? Odkládáme narození prvního potomka, končí manželství častěji rozvodem a přestali jsme číst papírové knihy? V interaktivním kvízu si můžete dokreslit své odhady a porovnat je se skutečným vývojem.

Pravou část grafu dokreslíte vždy potáhnutím myši, po odeslání vašeho tipu tlačítkem ‚Potvrdit‘ se zobrazí správná varianta grafu.

Naděje dožití - muži

Délku života dle statistiků ovlivňuje hned několik faktorů. Stav ekonomiky, zdravotnictví či životního prostředí. Tedy oblasti, které prošly po revoluci dramatickými změnami. Dlouhodobě roste podíl lidí v důchodovém věku, o kolik let se ale život českým obyvatelům prodloužil? Napovíme, že se české ženy stále dožívají průměrně vyššího věku než muži.

Naděje dožití - ženy

Průměrný věk matky při narození prvního dítěte

U průměrného věku žen při narození prvního dítěte v Česku pozorujeme dlouhodobě navyšující se trend. Krátce po revoluci měly prvorodičky v průměru 22 let, v roce 1996 jen o rok více, 23.

Jak se ale průměrný věk prvorodiček měnil po skončení ,divokých devadesátek‘? Obdobně jako u pořízení prvního dítěte narůstá také průměrný věk mužů i žen, kteří se rozhodli vstoupit do manželství. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v loňském roce bylo jen 13 procent všech nevěst mladších 25 let. Ženichů o polovinu méně, 6 procent.

Úhrnná rozvodovost (v %)

V minulém režimu byl rozvod komplikovanou záležitostí, soud neukončil manželství partnerů v případě, kdy byl rozpad zaviněn pouze jedním z nich. Oba navíc museli s rozvodem souhlasit. Nyní je právě rozvodovost charakteristikou, která zajímavě ilustruje měnící se demografii.

Zajímavostí je, že zhruba dvě třetiny rozvodů dnes navrhují ženy, nejrizikovější je pak dle statistik pátý a šestý rok manželství. Úhrnná rozvodovost je ukazatel, který porovnává, jaký podíl původně uzavřených manželství skončí rozvodem.

Přírůstek stěhováním

Po revoluci zasáhla Československo a později Českou republiku migrační vlna. Vraceli se čeští emigranti vyhnaní represivním režimem, docházelo ale i k přírůstku zahraničních obyvatel. Během posledních třiceti let se rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých měnil, dosáhl i minusových hodnot.

Vydané knihy

Loni mírně vzrostl podíl čtenářů, v roce 2016 podle ČSÚ přečetlo alespoň jednu knihu ročně 73 procent Čechů. Odsunul ale technologický pokrok papírové knihy na druhou kolej?

Zdroj: demografické a knižní statistiky ČSÚ

Nela Krawiecová a Michal Zlatkovský