Z Lilien je hvězda, Lída se vrací na výsluní, Ivan patří minulosti. A jak šlo v čase vaše jméno?

Podle nejčerstvějších dat mají Češi 69 537 různých křestních jmen. Jejich oblíbenost kolísá podle aktuální módy i dobových poměrů. Podle jména tak lze odhadnout i to, jak je jeho nositel starý. Která jména jsou neotřelou novinkou a která patří do historie? A jak daleko máte k průměrnému nositeli svého jména vy?

Praha

Koho si představíte pod jmény Marie, Ludmila, Alois nebo Leopold? Nejspíš zástupce dnešní generace dědečků a babiček, dost možná i praprarodičů. Natálie, Dominik, Sebastian nebo Emma jsou oproti tomu jména jako vystřižená z prostředí dnešních základních a středních škol. A zatímco jste na českém území mohli za druhé světové války narazit na novorozence jménem Ingeborg nebo Waltraud, dnes v porodnicích uvidíte spíše Isabelly, Lilien, Vivien nebo Christiany.

Vzestupy a pády křestních jmen dokumentují podrobná data, která pravidelně vydává ministerstvo vnitra. Ta jsme zpracovali do interaktivní miniaplikace, ve které můžete prozkoumat popularitu Vašeho nebo jakéhokoliv jiného jména. Aplikace zobrazí graf popularity jména i medián roku narození jeho nositelů - tedy rok, před nímž i po němž se narodila právě polovina lidí s daným jménem.

Data ukazují chvilkovou popularitu jmen ovlivněných filmy nebo televizními pořady i vlivy cizích jazyků a kultur. Mezi ty první patří například Angelika po vzoru protagonistky francouzského filmu ze šedesátých let nebo Aneta, jméno nejpopulárnější v roce 2004 po výhře Anety Langerové v soutěži Česko hledá Superstar.

Vůbec nejvýraznější historickou kapitolu tvoří německá jména, na území Česka rozšířená do konce druhé světové války. Kromě těch zmíněných to jsou třeba Helmut, Reinhold nebo Irmgard - a nepřekvapivě také Adolf, nejoblíbenější v roce 1939. Po válce tato jména takřka vymizela. Ivana, jméno známé z ruské pohádky Mrazík, zase potkal strmý pád popularity po sovětské invazi roku 1968.

Zásadní trend se ovšem týká až poslední doby: kreativita rodičů v pojmenování potomků za posledních dvacet let strmě narostla. Počet různých jmen, které novorozenci dostávají, je dnes skoro třikrát vyšší než v devadesátých letech.

Patrné je to na "nejmladších" ženských jménech, tedy těch, jejichž nositelky jsou v průměru osmileté a mladší. Nejvíce bodují krátká jména jako Ella, Mia nebo Stela. (Stejně jako u všech následujících údajů jsme vybrali jména s více než 1000 nositeli.)

Mezi "nejstarší" ženská jména patří naopak třeba Květoslava nebo Růžena. Najdeme mezi nimi tvary dnes vnímané zdrobněle, například u Danušky, Milušky nebo Alenky. Mezi dodnes dobře známá jména patří Božena, Milada nebo Marie, která je ještě dnes pátým nejčastějším jménem.

U nově narozených chlapců lze pozorovat trend návratu ke starším jménům, který se v menší míře ukazuje i u dívek. Jména jako Vincenc nebo Hugo dostávaly děti už ve čtyřicátých letech minulého století. Další jména jako Matyáš, Mikuláš nebo Kryštof odkazují na ještě starší historické užívání, byť se v minulém století až do devadesátých let objevovala jen velmi vzácně.

Jména, která lze u mužů zařadit mezi "nejstarší", dnes návrat popularity ještě nezažívají. Čerstvě narozených Leopoldů, Emanuelů nebo Bedřichů najdeme minimum. Oproti ženským jménům však měla jejich obliba většinou delšího trvání.

Z dat je ale návrat některých jmen na výsluní patrný. Ukáže se na časovém rozpětí jeho používání - pokud je mezi jeho nositeli na okrajích věkového rozložení dostatečně velká mezera, naznačuje to, že se jméno vrací do módy. Žofie, Anežka, Alžběta i Bruno jsou jména, která byla před současnou vlnou nejpoužívanější v třicátých a čtyřicátých letech.

Už z věkového rozložení populace je patrné, že v žebříčku celkově nejčetnějších českých jmen budou převažovat zástupci starších generací. Více než polovina jmen v žebříčku patří převážně lidem nad padesát a medián u Věry a Marie je dokonce 65 let. "Mladší" jména s mediánem věku pod třicet let patří jen Kateřinám, Jakubům a Luciím.

Článek vychází ze zpracování amerických dat o jménech webem FiveThirtyEight.

Michal Zlatkovský