Zeman podepsal 18 zákonů. Nová pravidla pro pěstování česneku, čipování psů i levnější léky

Prezident Miloš Zeman podepsal v pondělí osmnáct zákonů. Zpřísňují se tak například pokuty za zavlečení škodlivých rostlin do Česka, postihy za provozování nelegální taxislužby nebo podmínky pro pěstování česneku. Přinášíme vám jejich přehled.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Kromě zahájení školního roku podepisoval Zeman i zákony. | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Kromě zahájení školního roku vyřizoval v pondělí Miloš Zeman i novely zákonů. O podepsaných zákonech informoval média mluvčí kanceláře přezidenta republiky Jiří Ovčáček. Přehled zákonů zveřejnil i na webových stránkách Hradu.

Stručný přehled podepsaných novel

 • novela zákona o oběhu osiva a sadby
 • novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona
 • novela zákona o vnitrozemské plavbě
 • novela živnostenského zákona
 • poslanecká novela o podmínkách pro poskytování dávek na takzvané zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem a příspěvku na mobilitu
 • novela zákona o silniční dopravě
 • poslanecká novela o znovuzavedení poplatku za nepojištěná vozidla
 • novela o nemocenském pojištění
 • novela branných zákonů
 • úprava občanského zákoníku kvůli obecně prospěšným společnostem
 • novela o používání přípravků na ochranu rostlin
 • novela o pojistném na veřejném zdravotním pojištění
 • novela občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona
 • novela o veřejném zdravotním pojištění
 • nový tak zvaný stykový zákon
 • novela veterinárního zákona
 • novela exekučního řádu
 • novela o mezinárodní spolupráci při správě daní

Falšování sadbového česneku

Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal novelu zákona o oběhu osiva a sadby, která má kromě jiného bránit klamání spotřebitelů při prodeji sadbového česneku. Uvedl to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Změna zákona reaguje na to, že prodejci někdy místo sadby prodávají konzumní česnek. Odborníci přitom varují, že konzumní česnek může obsahovat choroby a škůdce, což se pak projeví ve špatné úrodě. Předloha také zjednodušuje proces registrace některých odrůd.

Změna zákona nastavuje pravidla pro uvádění česnekové sadby do oběhu. Sadbu česneku má být možné uvádět do oběhu pouze jakožto uznané nebo standardní osivo. Její dodavatelé budou muset být registrování a informovat Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o případném výskytu škůdců. Ministerstvo zemědělství dostane pravomoc vydat formou vyhlášky požadavky a podmínky pro výrobu, balení, označování a prodej sadby česneku.

Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků posílí

Společenství vlastníků bytů v domech získají přednostní právo na aspoň částečnou úhradu pohledávek na příspěvcích na správu domů při nuceném prodeji bytů dlužníků. Norma bude účinná od třetího měsíce po zveřejnění ve sbírce.

Novela se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků.

Lodníci budou mít právo na častější odpočinek

Lodníci ve vnitrozemské plavbě budou mít nárok na častější odpočinek. Podle odhadu ministerstva dopravy se toto právo dotkne řádově stovek lodníků. Požadavek na častější odpočinek vyplývá z evropské směrnice.

Podle současné úpravy nemusí zaměstnavatel poskytovat lodníkům odpočinek každý týden, ale nejpozději po devíti týdnech, a to v rozsahu 315 hodin. Změna zákona zkracuje dobu poskytnutí odpočinku na 31 dnů, tedy zhruba na 4,5 týdne, a dobu pro odpočinek stanoví na 225 hodin. Lodník bude mít právo i na odpočinek mezi směnami, v případě nouzových situací bude mít ale provozovatel právo mu tento odpočinek zkrátit.

Snížení administrativní zátěže podnikatelů

Novela mimo jiné ruší povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu firem, zapisované do živnostenského rejstříku.

Údaje, které podnikatelé nebudou muset poskytovat, si bude živnostenský rejstřík stahovat sám z veřejných rejstříků. Společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu se také bude moci podnikatel nově přihlásit k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

V Česku už mi to jde, chci začít od nuly v USA, říká sedmnáctiletý podnikatel

Číst článek

Živnostenský úřad bude smět na žádost vydat z veřejné části živnostenského rejstříku sestavu v listinné nebo elektronické podobě, kde budou pouze základní identifikační údaje o podnikateli, případně o umístění jeho provozoven. Žadatel bude moci použít tuto sestavu jen pro svoji potřebu, nesmí ji zveřejnit nebo poskytnout někomu jinému.

Na vydání tohoto souboru údajů bude mít úřad až 30 dnů. Předloha také zpřesňuje pravomoci obcí při vydávání tržních řádů formou nařízení obce. Obce budou mít možnost stanovit pravidla, která bude muset provozovatel tržiště dodržet, aby se po něm mohli pohybovat i handicapování lidé. Výslovně stanovuje, že nařízením obce lze stanovit zákaz prodeje nebo poskytování některých služeb mimo provozovnu v obci nebo její části.

Podmínky pro dávky na pomůcky postiženým lidem budou mírnější

Podmínky pro poskytování dávek na takzvané zvláštní pomůcky zdravotně postiženým lidem budou od ledna mírnější. Zvýší se také příspěvek na mobilitu.

Úpravy zákona by měly podle předkladatelů zlepšit přístup zdravotně postižených ke zvláštním pomůckám, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pomáhají handicapovaným lidem vrátit se do běžného života.

Zatímco nyní mohou zdravotně postižení lidé dostat bez posuzování svých příjmů dotaci na pomůcku dražší než 24.000 korun, nově hranice klesne na 10.000 korun. Pod tuto cenovou mez na dotaci dosáhnou v případě, že nebudou mít příjmy vyšší než osminásobek životního minima. Příspěvek na mobilitu vzroste ze současných 400 na 550 korun měsíčně.

Zpřísnění postihů za nelegální taxislužbu

Novela ve Sněmovně přitáhla pozornost kvůli návrhům souvisejícím s alternativními sdílenými taxislužbami typu Uber, poslanci ale žádný návrh nepřijali. Nezasáhli do ní ani senátoři.

O způsobilost šoféra taxislužby bude moci řidič podle novely přijít hned po prvním závažném přestupku, jako je například předražování jízdného a nepoužití taxametru. Kontrola se bude moci uskutečnit v cizím jazyce a je možné z ní pořizovat audio i videozáznam bez vědomí kontrolovaného řidiče. Řidiči, kteří nemají oprávnění řidiče taxislužby, ani tuto činnost nevykonávají legálně pro určitého dopravce, mohou být postiženi pokutou až 100 tisíc korun.

Chvojka připravuje zákon o lobbistech. Jeho asistent přitom prosazuje zájmy Uberu

Číst článek

Právo odebírat průkaz řidiče taxislužby bude mít jen osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, a to jen ve stanovených případech, například pokud byl řidič v posledních třech letech potrestán třeba za předražování jízdného.

Vedle taxislužby se novela týká veřejné linkové dopravy, jde například o ochranu linek provozovaných v rámci veřejné služby proti komerčním linkám. Umožní nevydat licenci dopravci komerční linky, který by chtěl provozovat komerční dopravu v trase a čase objednaného veřejného spojení, a tím snižoval tržby dopravy spoje objednaného v závazku veřejné dopravy.

Nadnárodní firmy budou muset poskytovat informace o své finanční situaci v jednotlivých zemích, kde působí.

Znovuzavedení poplatku za nepojištěná vozidla

Motoristé budou opět platit poplatek České kanceláři pojistitelů za vozidla bez takzvaného povinného ručení. Příspěvek se bude počítat jako součin počtu dní, kdy bylo bez pojištění, a příslušné sazby, kterou by podle druhu auta stanovilo vyhláškou ministerstvo financí.

Trest za to, že nemáte nejekologičtější auto? Češi jsou rádi, že jim pár let vydrží, říká expert

Číst článek

Předloha také zpřesňuje, kdo musí mít uzavřeno povinné ručení. Současný zákon uvádí, že vozidlo může na veřejných pozemních komunikacích provozovat pouze ten, kdo má sjednané pojištění. Povinnost se nyní rozšíří tak, aby pojištění muselo mít každé auto v registru, s výjimkou aut zapsaných jako vyřazená, vyvezená, zaniklá nebo odcizená. Kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, ze kterého se vyplácejí náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly. Kancelář po majitelích nepojištěných aut škodu vymáhá.

Lidé budou moci žádat o placené ošetřovatelské volno

Lidé dostanou možnost žádat až o tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Z nemocenského pojištění budou lidé dostávat ošetřovné v podobě 60 procent základu svého příjmu.

Ošetřovatelské volno bude podle předlohy podmíněno souhlasem zaměstnavatele. Nesouhlas s jeho poskytnutím bude moci ale zaměstnanci dát pouze v případě vážných provozních důvodů.

Vojákům v aktivních zálohách se zvýší odměny za cvičení

Vojáci v aktivních zálohách budou pobírat vyšší odměny za účast na vojenském cvičení. Jejich růst předpokládá novela branných zákonů. Odměny jsou náhradou platu v zaměstnání. Jejich zvýšení by mělo podle zdůvodnění zajistit, aby vojákům v aktivních zálohách neklesly kvůli výkonu činné služby celkové příjmy.

Česká armáda nakoupí rakety za jedenáct miliard. Doletí do 50 kilometrů

Číst článek

Zápis do rejstříku nebude pro veřejnou prospěšnost nutný

Neziskovým organizacím zřejmě nevznikne povinnost zapsat se do rejstříku, aby získaly postavení veřejné prospěšnosti. Změnu přinese úprava občanského zákoníku.

Neziskové organizace podle předlohy nebudou muset veřejnou prospěšnost prokazovat a soudně potvrzovat, což by podle jejich představitelů znamenalo nárůst administrativy a nezajistilo by to transparentnost. Zástupci organizací se obávali také toho, že úřady by začaly vyžadovat přiznání postavení veřejné prospěšnosti jako podmínku pro vstup organizací do dotačních řízení.

Pravidla používání přípravků na ochranu rostlin se zpřísní

Až na šest milionů korun norma zvyšuje pokuty za zavlečení škodlivých rostlin do Česka. Hlavním cílem návrhu je snížit výskyt nelegálních přípravků na ochranu rostlin na domácím trhu, a tím přispět ke zvýšení ochrany životního prostředí a potravinového řetězce.

Ministerstvo zemědělství zvýšení pokut zdůvodnilo tím, že jejich současná výše je nízká. Distributoři přípravků na ochranu rostlin pro profesionální pěstitele se budou muset podle návrhu povinně registrovat.

Stát bude dávat do zdravotnictví miliardy korun ročně navíc

Administrativa vs. život. Při získávání léku na rakovinu lze obejít regule EU a ještě mít nárok na proplacení

Číst článek

Stát bude dávat v letech 2019 a 2020 do systému zdravotního pojištění za své pojištěnce asi o 3,5 miliardy korun ročně navíc, což činí asi pět procent celkové částky.

Letos stát posílá zdravotním pojišťovnám za své pojištěnce 920 korun na osobu měsíčně. Příští rok vzroste příspěvek nařízením vlády o 49 korun. V dalších dvou letech zajistí zvýšení částky nynější novela. V roce 2019 bude měsíční příspěvek představovat 1018 korun, o rok později 1067 korun.

Insolvenční kauzy bude soudcům přidělovat náhodný systém

Insolvenční případy se budou přidělovat soudcům automatickým a náhodným systémem. Nový systém bude zaveden zhruba za půldruhého roku od zveřejnění normy ve sbírce. Vláda jej původně navrhovala zavést pro všechna soudní řízení, Sněmovna jej ale zúžila.

Důchodcům a dětem klesnou roční limity pro doplatky za léky

Důchodcům a dětem klesnou roční limity pro doplatky za léky. Hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc.

Senát schválil nižší limit na doplatky na léky a placené ošetřovatelské volno

Číst článek

Předloha má podle ministerstva zdravotnictví snížit spoluúčast sociálně citlivějších skupin obyvatel a bude mít peněžité dopady asi 440 milionů korun ročně. Ministerstvo při přípravě úhradové vyhlášky s těmito náklady počítá.

Sněmovna a Senát budou mít po čtvrtstoletí zákon o svých vztazích

Sněmovna a Senát si budou moci vzájemně upravovat změny ústavních a volebních zákonů tak, aby mohly dosáhnout shody na jejich podobě. Nově by tak už poslanci nemuseli schválit senátní úpravy těchto norem, pokud by chtěli dosáhnout jejich přijetí. Norma, jejíž existenci už čtvrtstoletí předjímá Ústava, nabude účinnosti rok po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Povinné čipování psů od roku 2020

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině. | Foto: Nathan Lindahl | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Norma má také zpřísnit podmínky pro chov psů, cílem je omezit jejich množírny. Novelu, která má rovněž zdvojnásobit pokuty jednotlivcům za porušení veterinárních pravidel.

Povinně čipovat by se měli všichni psi v době prvního očkování proti vzteklině, tedy kolem půl roku věku zvířete. Podle podporovatelů této změny pak bude pro veterinární správu mnohem lepší při kontrolách psů zjistit, zda ten pes pochází z množíren. Kritici ale už dříve upozorňovali na to, že množírny budou dál opouštět neočipovaná osmitýdenní štěňata.

Exekuce řidičských průkazů kvůli alimentům

Exekutoři budou moci už brzy zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. V současnosti mohou exekutoři pozastavit řidičský průkaz jen dlužníkům alimentů za nezletilé, tedy děti do 18 let.

Rozšíření možnosti pozastavování průkazů bude účinné od 15. dne potom, co předloha vyjde ve sbírce.

ČTK, rez Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme