Jak na sexuální obtěžování? Zahraniční univerzity mají propracovaný systém přátelský k obětem

Zatímco většina českých univerzit nemá definovaný postup, jak v případě sexuálního obtěžování postupovat, zahraniční univerzity, které oslovil server iROZHLAS.cz, jsou v tomto ohledu připravenější. Podle expertky na sexuální násilí a obtěžování z Edinburské univerzity Lesley Johnstonové je řešení sexuálního obtěžování na škole povinností. „Pokud chceme, aby ženy na univerzitě studovaly, tak máme odpovědnost za to, aby jim tu bylo dobře.“

Analýza Praha Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Protest proti násilí na ženách po smrti Sáry Everard

Protest proti násilí na ženách po smrti Sáry Everard | Foto: Anna Košlerová | Zdroj: Český rozhlas

Jak řeší sexuální obtěžování a násilí na vybraných zahraničních školách, naleznete v přehledu:

Univerzita Reading, Anglie

 • Má konkrétní systém pro nahlašování.
 • Má zřízenou poradnu, kam se studenti mohou obrátit.
 • Publikuje detailní roční souhrn genderové rovnosti na univerzitě, včetně platové nerovnosti.
 • V posledních pěti letech měla dohromady kolem 20 nahlášených případů a v posledních dvou letech je převážně řešila policie.

Univerzita v Readingu má systém #Neverok, skrz který lze nahlásit incident sexuálního obtěžování škole. Na ohlašování existují tři různé způsoby.

Vyučující musí projít školením ohledně sexuálního obtěžování, říká odbornice z Edinburské univerzity

Číst článek

To, jak se s jednotlivými případy nakládá, záleží na tom, zda se jedná o přestupek ze strany studenta, vyučujícího či někoho mimo univerzitu. To je přehledně popsáno v rozcestníku na webu Readingské Univerzity.

Pokud univerzita vyhodnotí, že je případ dostatečně závažný, pověří disciplinární komisi. Ta, pod vedením předsedy komise, zahájí šetření. Postup disciplinární komise, včetně principů, kterými se řídí, je detailně popsán na webových stránkách univerzity.

Studující má od začátku šetření nárok na doprovod a výpomoc od jiného studenta či zaměstnance univerzity a na zdravotně-sociální podporu od odborného týmu „Student Welfare Team“.

Lublaňská Univerzita, Slovinsko

 • Má vyhotovenou analýzu a akční plán v oblasti genderové rovnosti.
 • Má přesně definované, co považuje za nevhodné chování (od oplzlých poznámek po nežádoucí pohlavní styk).
 • aktualizovaný plán a pravidla pro vypořádání se se sexuálním obtěžováním a násilím, který momentálně překládá do anglického jazyka.
 • Má ombudsmanku.

Na lublaňské univerzitě byl vyhotoven akční plán genderové rovnosti 2022-2027 včetně analýzy stávající situace a přesně definovaném postupu při nahlašování sexuálně nevhodného či násilného chování. Jednotlivé případy posuzuje komise složená ze studentů, vyučujících a odborníků (podle daného případu).

Univerzita má také přesně definované, co považuje za nevhodné chování.

V březnu 2022 vytvořila lublaňská univerzita aktualizovaný plán prevence sexuálního obtěžování a násilí. Plán je dostupný jen ve slovinštině, ale univerzita momentálně pracuje na překladu do angličtiny.

Na univerzitě je k dispozici ombudsmanka a na každé fakultě osoba, která je pověřená se případy nevhodného chování zabývat. 

Univerzita dále odkazuje na externí organizace a krizové linky, kam se studenti mohou obrátit v případě, že se stanou obětí násilí.

Vídeňská univerzita, Rakousko

 • Specializovaná kancelář na pomoc obětem sexuálního násilí a obtěžování.
 • Specialista na genderovou rovnoprávnost.
 • Detailní brožura popisující, jak vypadá sexuální obtěžování.
 • Akční plán pro genderovou rovnoprávnost.
 • Poradenské centrum pro studenty.
 • Rozhodovací komise má stanovenou lhůtu tří týdnů na vyšetření.
 • Má specializované pracoviště pro genderovou rovnoprávnost, kde alespoň polovinu musí tvořit ženy.

Univerzita ve Vídni má specializovanou kancelář, kam se studenti mohou obrátit v případě, že je na ně vyvíjen sexuální nátlak. Kancelář má na starost vyškolená odbornice.

Stížnosti a nahlášené incidenty řeší pracovní skupina pro rovné příležitosti, která podává náměty rozhodovací komisi. Ta má tři týdny na rozhodnutí o tom, jak v daném případu postupovat.

Univerzita jasně definuje, jak násilí vypadá, v jakých kontextech se objevuje (např. když vyučující následuje svou asistentku/asistenta do pokoje během konference, aniž by o to byl/a požádán/a, nebo když se vyučující ptá studujících na intimní záležitosti, komentuje jejich oblečení či vzhled atd..)

Studující jsou aktivně podporováni v nahlašování incidentů a nabádáni k zachování veškeré  korespondence s vyučujícími. V případě, že se stanou obětí nevhodného chování, jsou odkázáni na psychologickou a právní pomoc.

V rámci univerzity funguje poradenské centrum.

Edinburská univerzita, Skotsko

 • Koordinátorka pro genderovou rovnost.
 • Psychologická pomoc specializovaná na případy sexuálního obtěžování.
 • Povinné školení v oblasti souhlasu a sexuálního obtěžování pro vyučující.
 • Platforma pro nahlašování sexuálního obtěžování.
 • Definovaný postup v případě konsenzuálního vztahu mezi studujícím a vyučujícím.

Na Edinburské univerzitě funguje koordinátorka pro celouniverzitní strategii v boji proti násilí a obtěžování. Univerzita má nastavenou platformu pro nahlašování „Report and Support“, kterou jim vytvářela externí organizace tak, aby co nejlépe podpořila studující. V rámci platformy je možné nahlašovat i anonymně.

Nahlášené případy řeší speciálně školená skupina, která předává závěry disciplinární komisi.

Mimo to má škola také studentskou poradnu, kam se studenti mohou obrátit v případě, že se stanou obětí nevhodného chování.

Univerzita pomáhá nejen studujícím, kteří byli obtěžovaní v rámci univerzity, ale poskytuje pomoc i těm, kteří zažili obtěžování mimo univerzitní prostředí. Dále také spolupracuje s řadou externích subjektů jako třeba policií, poradnami pro oběti sexuálního násilí a právníky, kteří jsou studujícím k dispozici.

Každý, kdo na škole vyučuje, je povinen podstoupit školení ohledně konsentu (souhlasu, pozn. red.).

V případě, že je vztah mezi vyučujícím a studujícím konsenzuální, je povinností vyučujícího vztah nahlásit dle veřejné směrnice.  

Kontakt na centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

777 012 555
Infolinka pro oběti sexuálního násilí | út 17-19, čt 19-21

Chat | st 18-21, pá 9-12 

On-line poradna | na dotazy odpovídáme do 10 dnů

608 22 22 77
Objednávání na konzultace a informace | po-pá 9-15, Linka právní pomoci | út 9-12, st 17.30-20.30 

 

Anna Košlerová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme