Společné komuniké v návaznosti na rozhovor předsedy vlády České republiky a bavorského ministerského předsedy v Praze dne 20.12.2010

OFICIÁLNÍ DOKUMENT Česká republika a Svobodný stát Bavorsko mají, s ohledem na své mnohasetleté sousedství, na proměny a zvraty společné historie, na svoji kulturní spřízněnost, na společné duchovní tradice a sdílené hodnoty vyrůstající ze společných duchovních kořenů i na vzájemné sepětí v rámci Evropské unie, životní zájem na mnohostranném rozvoji česko-bavorských vztahů.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Česká republika a Svobodný stát Bavorsko dále prohlubují své sousedské vztahy péčí o společné kulturní dědictví, intenzívní spoluprácí státních úřadů a obcí, posilováním kontaktů občanských společností a podporou vzájemně výhodné hospodářské spolupráce a konkurenceschopnosti. S vědomím klíčového významu vzájemné hospodářské spolupráce zaměřují Česká republika a Svobodný stát Bavorsko své aktivity na vytvoření optimálních rámcových podmínek pro rozvoj jedinečného potenciálu, který tato spolupráce skýtá.

K dalšímu posílení svých vztahů podniknou Česká republika a Svobodný stát Bavorsko kroky v následujících oblastech:

- zlepšení přeshraničního silničního a železničního spojení (dobudování silničního spojení B 85 / B 20 Amberg – Schwandorf – Cham – Furth im Wald;
- elektrifikace železniční tratě Norimberk – Martkredwitz – hranice ČR,modernizace železniční tratě Praha – Mnichov),
- posílení spolupráce v oblasti energetiky, energetické bezpečnosti a energetické efektivity,
- spolupráce hospodářských komor, např. cestou podpory vzájemných účastí na veletrzích, sdílení informací potřebných k uplatnění firem na odlišných národních trzích a pořádání podnikových kontaktních burz,
- spolupráce středního odborného a učňovského školství, mj. na základě modelového projektu česko-německé třídy na Evropské odborné škole ve Weidenu,
- propojení aktivit výzkumných zařízení a vysokých škol,
- cílená podpora osvojování si jazyka sousední země cestou školní výuky i mimoškolně, např. rozšířením nabídky výměnných pobytů pro stipendisty a vědecké pracovníky,
- výměna mládeže, žáků, studentů a sportovců, podpora spolupráce sportovních zařízení,
- podpora výměnných stáží státních úředníků,
- prohlubování povědomí o společné historii, např. formou pravidelného setkávání českých a bavorských učitelů dějepisu,
- podpora úzké spolupráce mezi institucemi, které se zabývají péčí o českoněmecké kulturní dědictví,
- úzká spolupráce při zajišťování vnitřní bezpečnosti a v oblasti soudnictví; v jejím rámci další posílení společného úsilí o bezpečnost a plynulost přeshraniční dopravy; podpora jazykové kompetence policistů ve výkonu služby,
- vzájemná pomoc při katastrofách a velkých haváriích; přeshraniční spolupráce záchranných služeb,
- soustavné udržování kontaktů a pěstování spolupráce v oblasti umění, kultury a památkové ochrany,
- spolupráce při ochraně přírody a životního prostředí, především cestou intenzívní kooperace příhraničních národních parků; spolupráce při ochraně lesních porostů,
- zintenzívnění vzájemné komunikace o otázkách jaderné energie, především s ohledem na rozšíření Jaderné elektrárny Temelín,
- úzká koordinace při využívání nástrojů evropské politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky a, v rámci příslušných kompetencí, rovněž při prosazování společných cílů v Evropské unii.

Zvláštní význam má regionální přeshraniční spolupráce, jejímiž nositeli jsou především obce a existující euroregiony. Těmto subjektům bude umožněna účast na – nyní již téměř dvacetileté – činnosti Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci, složené ze zástupců jednotlivých ministerstev.

Česká republika a Svobodný stát Bavorsko oceňují svoji stálou a úzkou spolupráci v rámci této pracovní skupiny, která stojí za celou řadou úspěšných projektů. Její činnost by měla do budoucna ještě více než dosud působit směrem na veřejnost a pomocí vhodných projektů podporovat dialog obou občanských společností. Česká republika a Svobodný stát Bavorsko vysoce oceňují význam Českoněmeckého fondu budoucnosti a zasazují se o to, aby jeho činnost získala stálý charakter.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme