akademický senát

Nebezpečná hra s akademickou samosprávou

Praha| |Petr Fischer |Komentáře |Komentář

Zpočátku možná šlo o způsob organizování školy nebo o věcnou kritiku postupů děkana vůči vybraným kolegům, kdy jedni byli preferováni, druzí ostouzeni. Tato racionalita ale dávno zmizela.

|Klára Bílá, Petra Benešová, Mirko Kašpar |Zprávy z domova

Školné a neúčast studentů na rozhodování? Na prestižních univerzitách běžná věc

Řada českých vysokoškoláků odmítá školné i zmenšení moci studentů na řízení univerzity. Na prestižních amerických a britských univerzitách je ale běžné, že se za studium platí a to mnohdy nemalé sumy. Vzdělání je ceněnou hodnotou a kvalitní studium může absolventům zajistit dobrou profesní budoucnost.