alternativní

|Martin Karlík |Zprávy z domova

Investoři projevují zájem o alternativní a nemainstreamová média

Investoři mají zájem o začínající média, která záměrně nesledují hlavní proud a soustřeďují se na témata mimo něj. Jsou často ztrátová, zajímavý je ale jejich vliv. Zástupci různých mediálních projektů diskutovali u kulatého stolu v Knihovně Václava Havla o tom, jestli si jejich redakce dokáží uhájit nezávislost a najít vhodné zdroje financování.

|Magdaléna Medková |Regiony

Zahrádky v Praze mizí. Mladá generace pěstuje plodiny v bedýnkách

Od roku 2008 se počet zahrádkářských kolonií v Praze snížil zhruba na pětinu. Městské zahrádkaření začalo ztrácet své kouzlo, a pozemky tak dostaly nové využití. Vznikly na nich rodinné domy či supermarkety. Některé dokonce zpustly a zarostly. Mladá generace se teď k městskému zahrádkaření znovu vrací. Zeleninu a ovoce pěstuje v komunitních zahrádkách v bezprostřední blízkosti bydliště.