americké volby

Kamalina kvadratura kruhu

Praha| |Tomáš Klvaňa |Komentáře |Komentář

Na volební mapě USA je patrný posun ve dvou důležitých regionech. Průmyslový západ přechází od demokratů k republikánům, jih a jihozápad zaznamenává posun opačný.